10

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Брати, бажання мого серця і моя молитва до Бога за них, щоб вони спаслися.

Я бо їм свідчу, що вони мають ревність Божу, та вона не розумна.

Не розуміючи Божої справедливости й шукаючи установити свою власну, вони не покорилися справедливості Божій.

Бо мета закону - Христос, на оправдання кожного, хто вірує.

Мойсей про праведність, що від закону, пише: «Той, хто його виконує, буде ним жити.»

А справедливість, що від віри, так говорить: «Не кажи у твоїм серці: Хто зійде на небо?» - тобто: Христа звести додолу;

або: «Хто зійде в безодню?» - тобто: щоб вивести Христа з мертвих.

Що, отже, вона каже? «Близько тебе слово: в твоїх устах і в твоїм серці», тобто, слово віри, що його проповідуємо.

Бо коли ти твоїми устами визнаватимеш Господа Ісуса і віруватимеш у твоїм серці, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся,

бо серцем вірується на оправдання, а устами визнається на спасіння.

Письмо бо каже: «Кожний, хто вірує в нього, не осоромиться.»

Немає бо різниці між юдеєм і між греком; бо той самий Господь усіх, багатий для всіх, хто його призиває;

бо «Кожний, хто призове ім'я Господнє, спасеться.»

Як же призиватимуть того, в кого не увірували? Як увірують у того, що його не чули? А як почують без проповідника?

І як будуть проповідувати, коли не будуть послані? Написано ж: «Які гарні ноги тих, що благовістять добро!»

Та не всі послухали Євангелії. Бо Ісая каже: «Господи, хто повірив тому, що ми чули?»

Тож віра із слухання, а слухання через слово Христове.

Та я питаю: Хіба вони не чули? Таж - «по всій землі рознісся їхній голос, їхні слова в кінці світу.»

І ще кажу: Може не зрозумів Ізраїль? Але ж перший Мойсей мовить: «Я викличу у вас заздрість не народом, збуджу ваш гнів народом нерозумним.»

А Ісая насмілюється і мовить: «Знайшли мене ті, що мене не шукали. Я об'явився тим, що про мене не питали.»

До Ізраїля ж каже: «Увесь день я простягав свої руки до неслухняного й упертого народу.»

Переклад Огієнка

Браття, бажання мого серця й молитва до Бога за Ізраїля на спасіння.

Бо я свідчу їм, що вони мають ревність про Бога, але не за розумом.

Вони бо, не розуміючи праведности Божої, і силкуючись поставити власну праведність, не покорились праведності Божій.

Бо кінець Закону Христос на праведність кожному, хто вірує.

Мойсей бо пише про праведність, що від Закону, що людина, яка його виконує, буде ним жити.

А про праведність, що від віри, говорить так: Не кажи в своїм серці: Хто вийде на небо? цебто звести додолу Христа,

або: Хто зійде в безодню? цебто вивести з мертвих Христа.

Але що каже ще? Близько тебе слово, в устах твоїх і в серці твоїм, цебто слово віри, що його проповідуємо.

Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся,

бо серцем віруємо для праведности, а устами ісповідуємо для спасіння.

Каже бо Писання: Кожен, хто вірує в Нього, не буде засоромлений.

Бо нема різниці поміж юдеєм та гелленом, бо той же Господь є Господом усіх, багатий для всіх, хто кличе Його.

Бо кожен, хто покличе Господнє Ім'я, буде спасений.

Але як покличуть Того, в Кого не ввірували? А як увірують у Того, що про Нього не чули? А як почують без проповідника?

І як будуть проповідувати, коли не будуть послані? Як написано: Які гарні ноги благовісників миру, благовісників добра.

Але не всі послухались Євангелії. Бо Ісая каже: Господи, хто повірив тому, що почув був від нас?

Тож віра від слухання, а слухання через Слово Христове.

Та кажу: Чи не чули вони? Отож: По всій землі їхній голос пішов, і їхні слова в кінці світу!

Але кажу: Чи Ізраїль не знав? Перший Мойсей говорить: Я викличу заздрість у вас ненародом, роздражню вас нерозумним народом.

А Ісая сміливо говорить: Знайшли Мене ті, хто Мене не шукав, відкрився Я тим, хто не питався про Мене!

А про Ізраїля каже: Я руки Свої цілий день простягав до людей неслухняних і суперечних!

Переклад Куліша

Браттє, бажаннє мого серця і молитва (йде) до Бога за Ізраїля про спасеннє.

Сьвідкую бо їм, що ревність Божу мають, та не по розуму.

Не розуміючи бо праведностї Божої, і шукаючи свою праведність поставити, праведностї Божій не корили ся.

Кінець бо закону - Христос, на праведність кожному віруючому.

Мойсей пише про праведність, що від закону: що которий чоловік робити ме се, жити ме ним.

А та, що од віри, праведність, так говорить: Не кажи в серцї твоїм: Хто зійде на небо? (се єсть: Христа звести додолу;)

або: Хто зійде в безодню? (се єсть: Христа з мертвих угору звести.)

А що ж глаголе (писаннє)? Близько тебе слово в устах твоїх і в серцї твоїм, се єсть слово віри, що ми проповідуємо;

щоб, коли визнавати меш устами твоїми Господа Ісуса, і вірувати меш в серцї твоїм, що Бог Його підняв з мертвих, ти спас ся.

Серцем бо віруєть ся на праведність, устами ж визнаєть ся на спасеннє.

Глаголе бо писаннє: Всяк, хто вірує в Него, не осоромить ся.

Бо нема ріжницї між Жидовином і Греком; Він бо Господь усїх, богатий для всїх, хто призиває Його.

Всяк бо, хто призове імя Господнє, спасеть ся.

Як же призивати муть Того, в кого не увірували? як же вірувати муть, про кого не чули, як же чути муть без проповідаючого?

А як же проповідати муть, коли не будуть послані? яко ж писано: Що за красні ноги благовіствуючих впокій, благовіствуючих про добре?

Та не всї послухали благовістя. Ісаїя бо глаголе: Господи, хто увірував голосу нашому?

Тим же то віра (приходить) через слуханнє, слуханнє ж через слово Боже.

Тільки ж глаголю: Хиба вони не чули? Нї, по всїй землї бо розійшов ся гомін їх і до кінцїв вселенної глаголи їх.

І ще питаю: Хиба не розумів Ізраїль? Первий Мойсей глаголе: Завдам вам зависти через (тих, що) не (єсть мій) нарід, народом безумним завдам жалю вам.

Ісаїя ж зосьміливсь і глаголе: Знайшли мене ті, що не шукали, обявивсь я тим, що не питали про мене.

До Ізраїля ж глаголе: Увесь день простягав я руки мої до людей непокірних і суперечних.

Переклад УБТ Турконяка

Браття, бажання мого серця і молитва до Бога - за них, на спасіння.

Свідчу їм, що мають Божу ревність, але не з розуму.

Бо, не розуміючи Божої справедливости і силкуючись поставити власну справедливість, - не підкорилися Божій справедливості.

Бо Христос - це повнота закону на виправдання кожного, хто вірує.

Мойсей пише про ту праведність, що від закону, - що людина, яка виконає його, житиме ним.

А про праведність, що від віри, мовить таке: Не кажи у своєму серці: Хто вийде на небо? - значить Христа звести;

або: Хто зійде в безодню?, - значить Христа з мертвих підняти.

А що каже [Писання]? Близько до тебе слово, воно в твоїх устах і в твоєму серці, тобто слово віри, яке проповідуємо.

Якщо визнаєш своїми вустами Ісуса Господа і повіриш у своєму серці, що Бог підняв його з мертвих, - спасешся.

Бо серцем віруємо для праведності, а вустами сповідуємо для спасіння.

Писання каже: Кожний, хто вірить у нього, не буде посоромлений.

Нема різниці між юдеєм і греком, - один Бог для всіх, щедрий для всіх, хто його кличе.

Бо кожний, хто лише прикличе ім'я Господнє - спасеться.

Але як прикличуть того, в якого не повірили? Як повірять в того, про якого не чули? Як почують без проповідника?

Як будуть проповідувати, якщо не будуть послані? Так, як написано: Які гарні ноги благовісників [миру, благовісників] добра.

Але не всі послухали добру вістку. Ісая каже: Господи, хто повірив тому, що чув від нас?

Тому віра - від слухання, слухання ж - через слово Христове.

Але кажу: Чи не чули? Отож: По всій землі рознеслося їхнє звіщання, і їхні слова - до кінців Всесвіту.

І ще кажу: Чи Ізраїль не знав? Першим говорить Мойсей: Я роздражню вас не народом, народом нерозумним розгніваю вас.

Ісая сміливо каже: Знайшли мене ті, які мене не шукали; відкрився я тим, що про мене не розпитували.

А до Ізраїлю мовить: Увесь день простягав я свої руки до непокірливого народу, який нарікає.

Російський синодальний переклад

Братия! желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение.

Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению.

Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией,

потому что конец закона - Христос, к праведности всякого верующего.

Моисей пишет о праведности от закона: исполнивший его человек жив будет им.

А праведность от веры так говорит: не говори в сердце твоем: кто взойдет на небо? то есть Христа свести.

Или кто сойдет в бездну? то есть Христа из мертвых возвести.

Но что говорит Писание? Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем.

Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься,

потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению.

Ибо Писание говорит: всякий, верующий в Него, не постыдится.

Здесь нет различия между Иудеем и Еллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его.

Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется.

Но как призывать Того, в Кого не уверовали? как веровать в Того, о Ком не слыхали? как слышать без проповедующего?

И как проповедывать, если не будут посланы? как написано: как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое!

Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит: Господи! кто поверил слышанному от нас?

Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия.

Но спрашиваю: разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, и до пределов вселенной слова их.

Еще спрашиваю: разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит: Я возбужу в вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным.

А Исаия смело говорит: Меня нашли не искавшие Меня; Я открылся не вопрошавшим о Мне.

Об Израиле же говорит: целый день Я простирал руки Мои к народу непослушному и упорному.