6

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Що ж скажемо? Чи зостанемось у грісі, щоб помножилася ласка?

Зовсім ні! Ми, що вмерли для гріха, - як нам у ньому далі жити?

Чи ж ви не знаєте, що всі ми, що в Христа Ісуса охристилися, у смерть його христилися?

Ми поховані з ним через хрищення на смерть, щоб, як Христос воскрес із мертвих славою Отця, і ми теж жили новим життям.

Бо якщо ми з'єднані з ним подобою його смерти, то будемо і подобою воскресіння.

Знаємо ж, що старий наш чоловік став розп'ятий з ним, щоб знищилось оце гріховне тіло, щоб нам гріхові більш не служити;

бо хто вмер, той від гріха звільнився.

Коли ж ми вмерли з Христом, то віруємо, що й житимемо з ним,

знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, вже більше не вмирає: смерть над ним більше не панує.

Вмираючи бо, він умер для гріха раз назавжди, а живучи, живе для Бога.

Так само й ви вважайте себе за мертвих для гріха, а за живих для Бога, в Христі Ісусі.

Нехай, отже, не панує гріх у смертнім вашім тілі, щоб вам коритися його пожадливостям,

і не видавайте членів ваших гріхові за знаряддя неправедности, але віддайте себе Богові, як ожилих із мертвих, а члени ваші, як зброю праведности.

Бо гріх не буде більш над вами панувати: ви бо не під законом, а під ласкою.

Що ж? Чи будемо грішити, бо ми не під законом, а під ласкою? Зовсім ні!

Хіба не знаєте, що ви слуги того, кому віддаєте себе за слуг на послух, кого слухаєтеся: чи то гріха - на смерть, чи то послуху - на праведність?

Але дяка Богові, що ви, бувши колись слугами гріха, з усього серця послухалися тієї науки, якій ви піддалися,

та що, звільнившися від гріха, стали слугами праведности.

Я говорю по-людському, через неміч вашого тіла. Бо так, як ви колись віддавали ваші члени на служіння нечистоті і беззаконню, щоб жити беззаконно, так тепер віддайте ваші члени на служіння праведності, на освячення.

Коли ж ви були слугами гріха, ви були вільні від праведности.

Які ж плоди ви тоді мали? Того ви тепер соромитеся, бо кінець їхній - смерть.

Тепер же, звільнившися від гріха і ставши слугами Богові, маєте ваш плід на освячення, а кінець - життя вічне.

Бо заплата за гріх - смерть, а дар ласки Божої - життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашім.

Переклад Огієнка

Що ж скажемо? Позостанемся в гріху, щоб благодать примножилась? Зовсім ні!

Ми, що вмерли для гріха, як ще будемо жити в нім?

Чи ви не знаєте, що ми всі, хто христився у Христа Ісуса, у смерть Його христилися?

Отож, ми поховані з Ним хрищенням у смерть, щоб, як воскрес Христос із мертвих славою Отця, так щоб і ми стали ходити в обновленні життя.

Бо коли ми з'єдналися подобою смерти Його, то з'єднаємось і подобою воскресення,

знаючи те, що наш давній чоловік розп'ятий із Ним, щоб знищилось тіло гріховне, щоб не бути нам більше рабами гріха,

бо хто вмер, той звільнивсь від гріха!

А коли ми померли з Христом, то віруємо, що й жити з Ним будемо,

знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, уже більш не вмирає, смерть над Ним не панує вже більше!

Бо що вмер Він, то один раз умер для гріха, а що живе, то для Бога живе.

Так само ж і ви вважайте себе за мертвих для гріха й за живих для Бога в Христі Ісусі, Господі нашім.

Тож нехай не панує гріх у смертельному вашому тілі, щоб вам слухатись його пожадливостей,

і не віддавайте членів своїх гріхові за знаряддя неправедности, але віддавайте себе Богові, як ожилих із мертвих, а члени ваші Богові за знаряддя праведности.

Бо хай гріх не панує над вами, ви бо не під Законом, а під благодаттю.

Що ж? Чи будемо грішити, бо ми не під Законом, а під благодаттю? Зовсім ні!

Хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе за рабів на послух, то ви й раби того, кого слухаєтесь, або гріха на смерть, або послуху на праведність?

Тож дяка Богові, що ви, бувши рабами гріха, від серця послухались того роду науки, якому ви себе віддали.

А звільнившися від гріха, стали рабами праведности.

Говорю я по-людському, через неміч вашого тіла. Бо як ви віддавали були члени ваші за рабів нечистості й беззаконню на беззаконня, так тепер віддайте члени ваші за рабів праведности на освячення.

Бо коли були ви рабами гріха, то були вільні від праведности.

Який же плід ви мали тоді? Такі речі, що ними соромитесь тепер, бо кінець їх то смерть.

А тепер, звільнившися від гріха й ставши рабами Богові, маєте плід ваш на освячення, а кінець життя вічне.

Бо заплата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашім!

Переклад Куліша

Що ж скажемо? чи зостанемось у грісї, щоб благодать помножилась? Нехай не буде (так).

Ми, що померли гріхом, як ще жити мем в йому?

Хиба не знаєте, що скільки нас у Христа Ісуса охрестилось, у смерть Його охрестились?

Бо погреблись ми з Ним через хрещеннє у смерть, щоб, як Христос устав із мертвих славою Отця, так і ми в обновленню життя ходили.

Коли бо ми з'єднані (з Ним) подобиєм смерти Його, то й (подобиєм) воскресення будемо,

знаючи, що давнього нашого чоловіка з Ним розпято, щоб зникло тїло гріховне, щоб не служити нам більш гріху.

Хто бо вмер, той визволивсь од гріха.

Коли ж ми вмерли з Христом, віруємо, що й жити мем з Ним,

знаючи, що Христос, уставши з мертвих, уже більш не вмре: смерть над Ним більш не панує.

Бо що вмер, за гріх вмер Він раз; а що живе, Богові живе.

Так само й ви думайте, що ви мертві вже гріху, живі ж Богові, у Христї Ісусї, Господї нашім.

Нехай же не царює гріх у смертному вашому тїлї, так щоб коритись йому в похотях його;

анї оддавайте членів ваших гріху, (яко) знаряддє неправдї, а оддавайте себе Богові, яко з мертвих оживших, і члени ваші, (яко) знаряддє правди, Богові.

Гріх бо над вами нехай не панує; не під законом бо ви, а під благодаттю.

Що ж? чи будемо грішити, що ми не під законом, а під благодаттю? Нехай не буде.

Хиба не знаєте, що кому оддаєте себе в слуги на послух, того ви й слуги, кого слухаєте: чи то гріха на смерть, чи слухання на праведність?

Дяка ж Богові, що ви були слугами гріха, та послухали від серця тої науки, якій і піддались.

Визволивши ся ж од гріха, зробились ви слугами правди.

Почоловічи глаголю ради немочи тїла вашого: як ви оддавали члени ваші в слуги нечистотї і беззаконню на беззаконнє, так тепер оддайте члени ваші в слуги правдї на сьвятість.

Коли бо ви були слугами гріха, вільні (нагі) були від праведностї.

Який же тодї мали ви овощ з того, чого тепер соромитесь? конець бо того - смерть.

Тепер же визволившись од гріха і ставшись слугами Богу, маєте овощ ваш на осьвяченнє, конець же - життє вічнє.

Плата бо за гріх смерть, даруваннє ж Боже - життє вічнє в Христї Ісусї, Господї нашім.

Переклад УБТ Турконяка

Що ж скажемо? Залишимося в гріху, щоб помножилася ласка?

Зовсім ні! Ми, що померли для гріха, як це знову житимемо в ньому?

Чи ви не знаєте, що ті з нас, що хрестилися в Ісуса Христа, охрестилися і в його смерть?

Тож ми поховані з ним через хрещення в смерть, щоб так, як Христос устав із мертвих славою Батька, так і ми почали ходити в оновленні життя.

Бо якщо ми з'єдналися з ним подібністю до його смерти, то з'єднаємося з ним і подібністю до воскресіння.

Знаємо, що наша стара людина розіп'ялася з ним, щоб знищити гріховне тіло, щоб ми більше не служили гріхові;

бо хто вмер, той виправдався від гріха.

Якщо ми померли з Христом, то віримо, що й житимемо з ним,

знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, більше не вмирає - смерть над ним більше не панує.

Бо як він помер, то один раз помер для гріха, а як живе, то для Бога живе.

Так само й ви вважайте себе мертвими для гріха і живими для Бога в [нашім Господі] Ісусі Христі.

Хай же гріх не панує у вашому смертному тілі, - щоб не слухалися його пожадливостей,

не давайте ваших членів гріхові за знаряддя неправедности, - але віддавайте себе Богові, як ожилі з мертвих, а ваші члени - Богові, за зброю праведности.

Хай бо гріх не панує над вами, бо ви не під законом, а під ласкою.

То що, будемо грішити, бо ми не під законом, а під ласкою? Зовсім ні!

Хіба ви не знаєте, що кому піддаєтеся як раби на послух, рабами того ви і є: кого слухаєте, - то або гріха на смерть, або послуху на праведність?

Дякувати Богові, що були ви рабами гріха, але послухали серцем ту науку, якій віддалися.

Звільнившись від гріха, стали ви рабами праведности.

Кажу це по-людському, з огляду на немічність вашого тіла. Бо як ви віддавали були ваші члени в рабство нечистоті й беззаконню для беззаконня, так тепер віддали ваші члени в рабство праведности - на освячення.

Бо коли ви були рабами гріха, то були вільні від праведности.

Який же плід ви тоді мали? Його ви нині соромитеся, бо його кінець - це смерть.

Нині ж, звільнившись від гріха і ставши рабами Божими, маєте ваш плід - освячення, а кінець - вічне життя.

Бо заплата за гріх - смерть; дар же Божий - то вічне життя в нашім Господі Ісусі Христі.

Російський синодальний переклад

Что же скажем? оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак.

Мы умерли для греха: как же нам жить в нем?

Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?

Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни.

Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения,

зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху;

ибо умерший освободился от греха.

Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним,

зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти.

Ибо, что Он умер, то умер однажды для греха; а что живет, то живет для Бога.

Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем.

Итак да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его;

и не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности.

Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью.

Что же? станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак.

Неужели вы не знаете, что, кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности?

Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя.

Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности.

Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые.

Ибо, когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности.

Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их - смерть.

Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец - жизнь вечная.

Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем.