5

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Оправдані ж вірою, ми маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа,

через якого ми вірою одержали доступ до тієї ласки, що в ній стоїмо і хвалимося надією на славу Божу.

Та й не тільки це, але ми хвалимось і в утисках, знаючи, що утиск виробляє терпеливість,

терпеливість - досвід, а досвід - надію.

Надія ж не засоромить, бо любов Бога влита в серця наші Святим Духом, що нам даний.

Христос бо, тоді як ми були ще безсилі, у свою пору, помер за безбожних.

Воно навряд чи хто за праведника вмирає; бо за доброго, може, хтось і відважився б умерти.

Бог же показує свою до нас любов тим, що Христос умер за нас, коли ми ще були грішниками.

Отож, тим більш тепер, оправдані його кров'ю, ми спасемося ним від гніву.

Бо коли, бувши ворогами, ми примирилися з Богом смертю його Сина, то тим більше тепер, примирившися, спасемося його життям.

І не тільки те, але і хвалимось у Бозі через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми тепер одержали примирення.

Тим то як через одного чоловіка ввійшов у світ гріх, і з гріхом смерть, і таким чином смерть перейшла на всіх людей, бо всі згрішили;

бо і до закону гріх був у світі, але гріх не рахується, коли нема закону;

одначе смерть панувала від Адама аж до Мойсея і над тими, що не згрішили подібним переступом Адама, що є образ того, що мав прийти.

Та не так воно з провиною, як з даром ласки. Бо коли через переступ одного померло багато, то тим більше ласка Божа і дар через ласку одного чоловіка, Ісуса Христа, щедро вилились на багатьох.

І не так воно є з даром, як із провиною одного грішника: бо суд по одній провині приносить засуд, а дар ласки по багатьох провинах - оправдання.

Бо коли через переступ одного смерть царювала завдяки (чинові цього) одного, то тим більш ті, що одержують щедро ласку і дар оправдання, царюватимуть у житті через одного Ісуса Христа.

І, таким чином, як через переступ одного на всіх людей прийшов засуд, так через чин справедливости одного на всіх людей приходить життєдайне оправдання.

Бо як через непослух одного чоловіка багато людей стали грішниками, так через послух одного багато людей стане праведними.

Закон же прийшов, щоб збільшився переступ, а де збільшився гріх, там перевершила ласка,

щоб, як панував гріх зо смертю, так панувала і ласка через оправдання на вічне життя, через Ісуса Христа, Господа нашого.

Переклад Огієнка

Отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа,

через Якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо, і хвалимось надією слави Божої.

І не тільки нею, але й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість,

а терпеливість досвід, а досвід надію,

а надія не засоромить, бо любов Божа вилилася в наші серця Святим Духом, даним нам.

Бо Христос, коли ми були ще недужі, своєї пори помер за нечестивих.

Бо навряд чи помре хто за праведника, ще бо за доброго може хто й відважиться вмерти.

А Бог доводить Свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками.

Тож тим більше спасемося Ним від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані.

Бо коли ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше, примирившися, спасемося життям Його.

І не тільки це, але й хвалимося в Бозі через Господа нашого Ісуса Христа, що через Нього одержали ми тепер примирення.

Тому то, як через одного чоловіка ввійшов до світу гріх, а гріхом смерть, так прийшла й смерть у всіх людей через те, що всі згрішили.

Гріх бо був у світі й до Закону, але гріх не ставиться в провину, коли немає Закону.

Та смерть панувала від Адама аж до Мойсея і над тими, хто не згрішив, подібно переступу Адама, який є образ майбутнього.

Але не такий дар благодаті, як переступ. Бо коли за переступ одного померло багато, то тим більш благодать Божа й дар через благодать однієї Людини, Ісуса Христа, щедро спливли на багатьох.

І дар не такий, як те, що сталось від одного, що згрішив; бо суд за один прогріх на осуд, а дар благодаті на виправдання від багатьох прогріхів.

Бо коли за переступ одного смерть панувала через одного, то тим більше ті, хто приймає рясноту благодаті й дар праведности, запанують у житті через одного Ісуса Христа.

Ось тому, як через переступ одного на всіх людей прийшов осуд, так і через праведність Одного прийшло виправдання для життя на всіх людей.

Бо як через непослух одного чоловіка багато-хто стали грішними, так і через послух Одного багато-хто стануть праведними.

Закон же прийшов, щоб збільшився переступ. А де збільшився гріх, там зарясніла благодать,

щоб, як гріх панував через смерть, так само й благодать запанувала через праведність для життя вічного Ісусом Христом, Господом нашим.

Переклад Куліша

Оправдивши ся ж вірою, маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа,

через котрого й приступ одержали вірою в благодать сю, в котрій стоїмо і хвалимось упованнєм слави Божої.

Не тільки ж (се), а хвалимось і горем, знаючи, що горе робить терпіннє,

терпіннє ж досьвід, досьвід же надїю,

надїя ж не осоромлює, бо любов Божа вилилась у серця наші Духом сьвятим, даним нам.

Ще бо Христос, як були ми недужими, в свою пору за нечестивих умер.

Ледви бо за праведника хто вмре; хиба за благого може ще хто й одважитись умерти.

Являє ж свою любов до нас Бог (у тому), що як ще були ми грішниками, Христос за нас умер.

Много ж більше тепер, бувши оправдані кровю Його, спасемось Ним од гнїва.

Коли бо, ворогами бувши, примирились ми з Богом смертю Сина Його, то много більше, примиривши ся, спасемось у життї Його.

Не тільки ж (се), а й хвалимось у Бозї Господем нашим Ісусом Христом, через котрого тепер примиреннє прийняли.

Тим же то, як через одного чоловіка гріх у сьвіт увійшов, а через гріх смерть, так і смерть у всїх людей увійшла (через того), в кому всї згрішили.

Бо (й) до закону гріх був у сьвітї, та гріх не полїчуєть ся, коли нема закону.

Тільки ж царювала смерть од Адама аж до Мойсея і над тими, хто не згрішив по подобинї переступу Адамового, котрий єсть образ будучого.

Та не так і дар, як прогрішеннє. Коли бо через прогрішеннє одного многі померли, то много більше благодать Божа і дар благодаттю одного чоловіка Ісуса Христа у многих наддостаткували.

І не таке даруваннє, як (те що сталось) через одного согрішившого; суд бо з однієї (провини був) на осуд, дар же на оправданнє з многих провин.

Бо, коли через провину одного смерть царювала через одного, много більше ті, хто прийняв наддостаток благодати і дар правди, царювати муть в життю одним Ісусом Христом.

Тим же оце, як через провину одного на всїх людей осуд, так і через праведність одного на всїх людей оправданнє життя.

Яко бо через непокору одного чоловіка грішними зробились многі, так і покорою одного праведниками зроблять ся многі.

Закон же ввійшов, і намножилось гріха; де ж намножилось гріха, там ще більший наддостаток благодати,

щоб, як гріх царював у смерть, так і благодать царювала через правду у життє вічнє Ісусом Христом, Господом нашим.

Переклад УБТ Турконяка

Отже, виправдавшись вірою, маємо мир з Богом через нашого Господа Ісуса Христа,

через якого ми вірою одержали доступ до тієї ласки, в якій перебуваємо і хвалимося надією на Божу славу.

І не лише нею, а й хвалимося в терпіннях, знаючи, що терпіння виховує терпеливість,

а терпеливість - досвід, а досвід - надію.

Надія ж не засоромлює, бо Божа любов вилилася в наші серця Святим Духом, який нам даний.

Бо Христос, як ми ще були немічні, свого часу помер за нечестивих.

Ледве хто вмирає за праведника; хіба, може, хтось за добродійника відважиться померти.

Бог же виказує свою любов до нас тим, що Христос за нас помер, ще як ми були грішниками.

Тим більше нині, виправдані його кров'ю, врятуємося від гніву - через нього.

Коли ще будучи ворогами, ми примирилися з Богом смертю його Сина, тим більше після примирення спасемося його життям.

І не тільки це, але й хвалимося Богом нашим Господом Ісусом Христом, через якого ми нині одержали примирення.

Як через одну людину гріх увійшов у світ, а з гріхом - смерть, так в усіх людей увійшла смерть, бо всі згрішили.

Гріх був у світі й до закону, але гріх не ставився в провину, коли не було закону.

Та смерть панувала від Адама й аж до Мойсея і над тими, що не згрішили подібно до переступу Адама, котрий є образом майбутнього.

Але дар не такий, як гріх. Бо якщо через переступ одного багато померло, то наскільки більше Божої ласки і дарів - ласкою однієї людини, Ісуса Христа, - щедро вилилося на багатьох.

І дар не такий, як осуд за того одного, що згрішив. Бо за переступ одного - засуд; а дар - для виправдання від багатьох гріхів.

Бо коли за переступ одного смерть запанувала через одного, то тим більше ті, що приймають щедроту ласки і дар справедливости, запанують у житті через одного Ісуса Христа.

Як через гріх одного на всіх людей прийшов осуд, так і виправданням одного на всіх людей прийшло виправдання для життя.

Бо як непослухом однієї людини багато хто стали грішними, так і послухом однієї людини багато хто стануть праведниками.

Закон увійшов, щоб помножився гріх. А де помножився гріх, там зарясніла ласка.

Як гріх панував через смерть, так і ласка запанувала через справедливість - для вічного життя через нашого Господа Ісуса Христа.

Російський синодальний переклад

Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа,

через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией.

И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение,

от терпения опытность, от опытности надежда,

а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам.

Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых.

Ибо едва ли кто умрет за праведника; разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть.

Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками.

Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева.

Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его.

И не довольно сего, но и хвалимся Богом чрез Господа нашего Иисуса Христа, посредством Которого мы получили ныне примирение.

Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили.

Ибо и до закона грех был в мире; но грех не вменяется, когда нет закона.

Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими подобно преступлению Адама, который есть образ будущего.

Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного Человека, Иисуса Христа, преизбыточествуют для многих.

И дар не как суд за одного согрешившего; ибо суд за одно преступление - к осуждению; а дар благодати - к оправданию от многих преступлений.

Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа.

Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни.

Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие.

Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стала преизобиловать благодать,

дабы, как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим.