3

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

В чому вищість юдея? Або яка користь з обрізання?

Велика з кожного погляду: їм бо, насамперед, були довірені пророцтва Божі.

Що ж бо, коли деякі не повірили? Хіба ж їхня невірність знищить вірність Божу?

Ясно, що ні! Треба визнати радше, що Бог правдомовний, а кожний чоловік брехливий, як написано: «Щоб ти оправдався у твоїх словах і переміг, коли будуть тебе судити.»

Коли ж наша неправедність виявляє Божу праведність, то що скажемо? Чи ж Бог є несправедливий - по-людському говорю! - коли наводить гнів свій?

Зовсім ні! Бож як би Бог мав світ судити?

Та коли Божа правда моєю неправдою більше сяє, йому на славу, то нащо мене ще як грішника судити?

Чому ж тоді деякі нас очорнюють і деякі говорять, нібито ми кажемо: «Робімо зло, щоб із нього вийшло добро»? На таких суд справедливий.

То що ж? Маємо перевагу? Зовсім ні! Бож ми перед тим обвинуватили юдеїв і греків, що вони всі під гріхом,

як написано: «Немає справедливого, ані одного!

Немає тямущого, немає, хто шукав би Бога.

Усі з дороги збилися, зробилися нікчемні! Немає, хто добро творив би, ані одного!

Їхнє горло - гріб відкритий, до обману язик їх схильний, отрута гадюча у них під губами.

Уста у них прокльонів повні і гіркоти.

Щоб проливати кров, швидкі їхні ноги.

На їхніх дорогах злидні і руїна.

Вони не відають дороги миру.

Немає Божого остраху у них перед очима.»

Ми ж знаємо, що все, що закон говорить, тим, які під законом, говорить, щоб усякі уста замкнулись і щоб увесь світ визнав себе винним перед Богом,

бо ніхто не оправдається перед ним ділами закону: законом бо гріх пізнається.

Тепер же без закону з'явилася Божа справедливість, засвідчена законом і пророками;

справедливість Божа через віру в Ісуса Христа для всіх, хто вірує, бо нема різниці.

Всі бо згрішили й позбавлені слави Божої,

і оправдуються даром його ласкою, що через відкуплення, в Ісусі Христі:

якого видав Бог як жертву примирення, в його крові, через віру, щоби виявити свою справедливість відпущенням гріхів колишніх,

за час довготерпіння Божого, щоби виявити свою справедливість за нинішнього часу, - щоб він був справедливий і усправедливлював того, хто вірує в Ісуса.

Де ж тоді хвальба? Вона виключена. - Яким законом? Діл? Ні, але законом віри.

. Бо ми вважаємо, що чоловік оправдується вірою, без діл закону.

. Хіба Бог - тільки юдеїв, а не й поган? Авжеж, і поган,

бо є лиш один Бог, що оправдує обрізаних завдяки вірі і необрізаних через віру.

То, значить, вірою ми касуємо закон? Ні, навпаки, ми його стверджуємо.

Переклад Огієнка

Отож, що має більшого юдей, або яка користь від обрізання?

Багато, на всякий спосіб, а насамперед, що їм довірені були Слова Божі.

Бо що ж, що не вірували деякі? Чи ж їхнє недовірство знищить вірність Божу?

Зовсім ні! Бож Бог правдивий, а кожна людина неправдива, як написано: Щоб був Ти виправданий у словах Своїх, і переміг, коли будеш судитися.

А коли наша неправда виставляє правду Божу, то що скажемо? Чи ж Бог несправедливий, коли гнів виявляє? Говорю по-людському.

Зовсім ні! Бож як Бог судитиме світ?

Бо коли Божа правда через мою неправду збільшилась на славу Йому, пощо судити ще й мене, як грішника?

І чи не так, як нас лають, і як деякі говорять, ніби ми кажемо: Робімо зле, щоб вийшло добре? Справедливий осуд на таких!

То що ж? Маємо перевагу? Анітрохи! Бож ми перед тим довели, що юдеї й геллени усі під гріхом,

як написано: Нема праведного ані одного;

нема, хто розумів би; немає, хто Бога шукав би,

усі повідступали, разом стали непотрібні, нема доброчинця, нема ні одного!

Гріб відкритий їхнє горло, язиком своїм кажуть неправду, отрута зміїна на їхніх губах,

уста їхні повні прокляття й гіркоти!

Швидкі їхні ноги, щоб кров проливати,

руїна та злидні на їхніх дорогах,

а дороги миру вони не пізнали!

Нема страху Божого перед очима їхніми...

А ми знаємо, що скільки говорить Закон, він говорить до тих, хто під Законом, щоб замкнути всякі уста, і щоб став увесь світ винний Богові.

Бо жадне тіло ділами Закону не виправдається перед Ним, Законом бо гріх пізнається.

А тепер, без Закону, правда Божа з'явилась, про яку свідчать Закон і Пророки.

А Божа правда через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірує, бо різниці немає,

бо всі згрішили, і позбавлені Божої слави,

але дарма виправдуються Його благодаттю, через відкуплення, що в Ісусі Христі,

що Його Бог дав у жертву примирення в крові Його через віру, щоб виявити Свою правду через відпущення давніше вчинених гріхів,

за довготерпіння Божого, щоб виявити Свою правду за теперішнього часу, щоб бути Йому праведним, і виправдувати того, хто вірує в Ісуса.

Тож де похвальба? Виключена. Яким законом? Законом діл? Ні, але законом віри.

Отож, ми визнаємо, що людина виправдується вірою, без діл Закону.

Хіба ж Бог тільки для юдеїв, а не й для поган? Так, і для поган,

бо є один тільки Бог, що виправдає обрізання з віри й необрізання через віру.

Тож чи не нищимо ми Закона вірою? Зовсім ні, але зміцнюємо Закона.

Переклад Куліша

Чим же переважує Жидовин? або яка користь з обрізання?

Велика на всякий спосіб: найперше бо, що їм були звірені словеса Божі.

Що бо, що не увірували деякі? Хиба невірство їх віру Божу оберне в нїщо?

Нехай не буде (так). Нї, (нехай буде) Бог правдивий, усякий же чоловік омана, яко ж писано: Щоб оправдив ся Ти в словах Твоїх, і побідив, як судити меш ся.

Коли ж неправда наша Божу правду викликає, що скажемо? Хиба неправеден Бог, що посилає кару? (яко чоловік глаголю.)

Нехай не буде (так). Як же бо мав би Бог судити сьвіт?

Коли бо істина Божа через мою оману ще побагатшала на славу Його, чого ж іще й менї, яко грішникові, осудженим бути?

А не (так тому бути), як нас хулять, і як говорять деякі, нїби ми кажемо, що нумо робити лихе, щоб прийшло добре? Праведний суд на таких.

Що ж? ми луччі? Нїяк (не луччі); попереду бо укорили ми й Жидів і Греків, що вони всї під гріхом,

яко ж писано: що нема праведного нїкого,

нема, хто розумів би, нема, хто шукав би Бога,

всї відхилились, вкупі нїкчемні стали; нема, хто робив би добро, нема аж до одного.

Гріб відчинений горло їх, язиками своїми підводили; отрута гадюча під губами їх;

котрих уста клятьби і гіркости повні;

скорі ноги їх проливати кров;

руїна та злиднї на дорогах їх,

а дороги мирної не пізнали.

Нема страху Божого перед очима їх.

Знаємо ж, що скільки закон говорить, тим, що під законом, говорить, щоб усякі уста загородились, і винен був увесь сьвіт Богові;

тим що дїлами закону не оправдить ся всяке тїло перед Ним; через закон бо познаннє гріха.

Тепер же окроме закону правда Божа явилась, сьвідкована від закону й пророків;

правда ж Бога через віру Ісус-Христову усїм і на всїх віруючих; нема бо ріжницї:

всї бо згрішили, і лишені слави Божої,

оправдають ся (ж) дармо благодаттю Його, викупленнєм, що в Христї Ісусї,

котрого предложив Бог на вблагальну жертву через віру в кров Його, щоб з'ясувати правду свою одпущеннєм прежнїх гріхів у довготерпінню Божому,

щоб з'ясувати (кажу) правду свою нинїшнього часу, щоб був Він праведний і оправдуючий, хто з віри Ісусової.

Де ж величаннє? Виключене. Которим законом? учинків? Нї, а законом віри.

Думаємо оце, що чоловік оправдуєть ся вірою, без учинків по закону.

Або Жидам Бог тільки, а й не поганам? Так, і поганам;

яко ж бо один Бог, що оправдує обрізаннє з віри і необрізаннє вірою.

То ми оце руйнуємо закон вірою? Нехай не буде (так). Нї, ми утверджуємо закон.

Переклад УБТ Турконяка

Отож, які переваги мають юдеї, або яка користь від обрізання?

Великі - з кожного погляду. Насамперед їм були довірені слова Божі.

Що з того, коли деякі не увірували, - хіба їхнє невірство знищить Божу вірність?

Зовсім ні. Адже Бог правдивий, а кожна людина - облудна, як написано: Щоб ти був виправданий у твоїх словах - і переможеш, коли судитимешся.

А коли наша несправедливість виявляє Божу праведність, то що на це скажемо? Чи несправедливий Бог, коли виявляє гнів? Це так по-людському кажу.

Але воно не так. Як же судитиме Бог увесь світ?

Бо коли правда Божа підноситься моєю неправдою на його славу, то за що мене мають судити як грішника?

Чи не так, як ото деякі нас ганьблять, наговорюючи, ніби ми кажемо: Робімо зло, щоб вийшло [нам] на добро? Праведний осуд на таких!

То що ж? Чи маємо перевагу? Цілковито ні! Ми вже раніше довели, що як юдеї, так і греки - усі є під гріхом,

як ото написано: Нема праведного жодного,

нема тямущого, нема того, хто шукає Бога.

Всі збилися з дороги, стали непотрібними; нема того, хто чинить добро, нема жодного.

Їхнє горло - то гроб відкритий; своїми язиками кажуть неправду; отрута зміїна на їхніх губах.

Їхні вуста повні прокляття та гіркоти;

їхні ноги швидкі, щоб проливати кров;

на їхніх дорогах - руїни й нещастя;

а шляхи миру їм не відомі.

Нема Божого страху перед їхніми очима.

Знаємо, що коли говорить закон, він говорить до тих, що перебувають під законом, аби замкнулися всякі вуста, а весь світ був винним перед Богом.

Бо жодне тіло не виправдається ділами закону, - адже ж через закон пізнається гріх!

Нині ж - уже без закону - з'явилася Божа справедливість, про яку свідчать закон і пророки.

А правда Божа - через віру в Ісуса Христа - в усіх [і на всіх], хто вірує. Адже нема різниці,

бо всі згрішили й позбавлені Божої слави,

але виправдуються даром, його ласкою, через відкуплення, що в Ісусі Христі.

Його Бог дав як жертву примирення в його крові, через віру, щоб виявити свою праведність для відпущення раніше вчинених гріхів;

у Божому довготерпінні, щоб виявити свою справедливість у теперішній час, щоб бути справедливим і виправдає того, хто вірить в Ісуса.

Отже, де те, чим хвалитися? Воно виключене! Яким законом? Ділами? Ні, лишень законом віри!

Бо вважаємо, що людина виправдується вірою без діл закону.

Хіба Бог тільки для юдеїв, а для поган - ні? Так, він і для поган,

бо Бог є один, який виправдує обрізаних - згідно з вірою і необрізаних - через віру.

Тож чи знищуємо закон вірою? Аж ніяк ні, - ми стверджуємо закон.

Російський синодальний переклад

Итак, какое преимущество быть Иудеем, или какая польза от обрезания?

Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено слово Божие.

Ибо что же? если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию?

Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано: Ты праведен в словах Твоих и победишь в суде Твоем.

Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? (говорю по человеческому рассуждению).

Никак. Ибо иначе как Богу судить мир?

Ибо, если верность Божия возвышается моею неверностью к славе Божией, за что еще меня же судить, как грешника?

И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых.

Итак, что же? имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как Иудеи, так и Еллины, все под грехом,

как написано: нет праведного ни одного;

нет разумевающего; никто не ищет Бога;

все совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного.

Гортань их - открытый гроб; языком своим обманывают; яд аспидов на губах их.

Уста их полны злословия и горечи.

Ноги их быстры на пролитие крови;

разрушение и пагуба на путях их;

они не знают пути мира.

Нет страха Божия перед глазами их.

Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом,

потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть; ибо законом познается грех.

Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки,

правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия,

потому что все согрешили и лишены славы Божией,

получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе,

которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде,

во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса.

Где же то, чем бы хвалиться? уничтожено. Каким законом? законом дел? Нет, но законом веры.

Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона.

Неужели Бог есть Бог Иудеев только, а не и язычников? Конечно, и язычников,

потому что один Бог, Который оправдает обрезанных по вере и необрезанных через веру.

Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак; но закон утверждаем.