2

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Ось чому немає тобі оправдання, хто б ти не був, о чоловіче, що судиш; бо в чому судиш іншого, ти сам себе засуджуєш: чиниш бо те саме, що судиш;

ми ж знаємо, що суд Божий відбувається по правді на тих, що таке чинять.

Чи думаєш про те, о чоловіче, - який судиш тих, що таке чинять, а сам таке робиш, - що ти суду Божого уникнеш?

Або погорджуєш багатством його доброти, поблажливости і довготерпеливости, не знаючи, що Божа доброта тебе веде до покаяння?

Та ти жорстокістю твоєю і нерозкаяністю серця збираєш гнів на себе в день гніву, коли об'явиться правдивий суд Бога,

що віддасть кожному за його вчинками:

тим, що витривалістю в добрім ділі шукають слави, чести і нетління - життя вічне;

а сварливим та неслухняним правді, але слухняним кривді - гнів та обурення.

Горе й утиск на всяку душу людську, що чинить зло: на юдея перше, потім грека;

слава ж і честь, і мир усякому, хто чинить добро: юдеєві перше, а потім грекові,

бо Бог не вважає на особу.

Бо ті, що згрішили поза законом, поза законом і згинуть; а ті, що згрішили під законом, будуть суджені законом.

Бо не слухачі закону справедливі перед Богом, а виконавці закону оправдаються.

Бо коли погани, що не мають закону, з природи виконують те, що законне, вони, не мавши закону, самі собі закон;

вони виявляють діло закону, написане в їхніх серцях, як свідчить їм їхнє сумління і думки, то засуджуючи їх, то оправдуючи, -

в день, коли Бог, згідно з моєю Євангелією, судитиме тайні вчинки людей через Ісуса Христа.

Та коли ти, що звешся юдей, що спираєшся на закон і хвалишся Богом,

ти, що знаєш його волю і, навчившись із закону, розбираєш, що краще,

упевняєш себе, що ти провідник сліпим, світло тим, що в темряві,

виховник невігласів, учитель дітей, бо маєш у законі вираз знання і правди, -

ти, отже, що інших навчаєш, себе самого не навчаєш! Проповідуєш не красти, а сам крадеш!

Наказуєш не чинити перелюбу, і чиниш перелюб! Гидуєш бовванами, а чиниш святокрадство!

Ти, що хвалишся законом, переступом закону Бога зневажаєш.

Бо, як написано, через вас ім'я Боже зневажається між поганами.

Обрізання корисне, коли виконуєш закон; а коли ти переступаєш закон, обрізання твоє стало необрізанням.

Коли ж необрізаний пильнує постанови закону, то чи не порахується йому його необрізання за обрізання?

І необрізаний по природі, виконуючи закон, осудить тебе, що, не зважаючи на Письмо й обрізання, ти переступник закону;

бо не той юдей, що є ним назовні, і не те обрізання, що назовні, на тілі,

а той, хто юдей у скритості, і те обрізання серця - за духом, не за буквою; такому похвала не від людей, але від Бога.

Переклад Огієнка

Ось тому без виправдання ти, кожний чоловіче, що судиш, бо в чому осуджуєш іншого, сам себе осуджуєш, бо чиниш те саме й ти, що судиш.

А ми знаємо, що суд Божий поправді на тих, хто чинить таке.

Чи ти думаєш, чоловіче, судячи тих, хто чинить таке, а сам робиш таке саме, що ти втечеш від суду Божого?

Або погорджуєш багатством Його добрости, лагідности та довготерпіння, не знаючи, що Божа добрість провадить тебе до покаяння?

Та через жорстокість свою й нерозкаяність серця збираєш собі гнів на день гніву та об'явлення справедливого суду Бога,

що кожному віддасть за його вчинками:

тим, хто витривалістю в добрім ділі шукає слави, і чести, і нетління, життя вічне,

а сварливим та тим, хто противиться правді, але кориться неправді, лютість та гнів.

Недоля та утиск на всяку душу людини, хто чинить зле, юдея ж перше та геллена,

а слава, і честь, і мир усякому, хто чинить добре, юдеєві ж перше та гелленові.

Бо не дивиться Бог на обличчя!

Котрі бо згрішили без Закону, без Закону й загинуть, а котрі згрішили в Законі, приймуть суд за Законом.

Бо не слухачі Закону справедливі перед Богом, але виконавці Закону виправдані будуть.

Бо коли погани, що не мають Закону, з природи чинять законне, вони, не мавши Закону, самі собі Закон,

що виявляють діло Закону, написане в серцях своїх, як свідчить їм сумління та їхні думки, що то осуджують, то виправдують одна одну,

дня, коли Бог, згідно з моїм благовістям, буде судити таємні речі людей через Ісуса Христа.

Ось ти звешся юдеєм, і спираєшся на Закона, і хвалишся Богом,

і знаєш волю Його, і розумієш, що краще, навчившись із Закону,

і маєш певність, що ти провідник для сліпих, світло для тих, хто знаходиться в темряві,

виховник нерозумним, учитель дітям, що ти маєш зразок знання й правди в Законі.

Отож, ти, що іншого навчаєш, себе самого не вчиш! Проповідуєш не красти, а сам крадеш!

Наказуючи не чинити перелюбу, чиниш перелюб! Гидуючи ідолами, чиниш святокрадство!

Ти, що хвалишся Законом, зневажаєш Бога переступом Закону!

Бо через вас зневажається Боже Ймення в поган, як написано.

Обрізання корисне, коли виконуєш Закона; а коли ти переступник Закону, то обрізання твоє стало необрізанням.

Отож, коли необрізаний зберігає постанови Закону, то чи не порахується його необрізання за обрізання?

І необрізаний з природи, виконуючи Закона, чи не осудить тебе, переступника Закону з Писанням і обрізанням?

Бо не той юдей, що є ним назовні, і не то обрізання, що назовні на тілі,

але той, що є юдей потаємно, духово, і обрізання серця духом, а не за буквою; і йому похвала не від людей, а від Бога.

Переклад Куліша

Тим без оправдання єси, всякий чоловіче, що судиш; у чому бо судиш другого, себе осуджуєш; те ж бо саме робиш, судячи (другого).

Знаємо ж, що суд Божий по істинї на тих, що роблять таке.

Чи думаєш же, чоловіче, судячи того, хто таке робить, і роблячи те ж саме, що ти втечеш од суду Божого?

Або богацтвом благости Його та вдержливости та довготерпіння погорджуєш? не знаєш, що благость Божа до покаяння тебе веде?

По жорстокости ж твоїй і непокаянному серцю збираєш собі гнїв на день гнїву і відкриття праведного суду Бога,

котрий віддасть кожному по дїлам його:

тим, що терпіливостю в доброму дїлї шукають слави, та чести, та нетлїння - життє вічне;

а которі сварливі і противлять ся істинї, корять ся ж неправдї, (тим) ярость та гнїв.

Горе й тїснота на всяку душу чоловіка, що робить лихе, Жидовина перше, та й Грека;

слава ж, честь і впокій усякому, хто робить добре, Жидовинові перше, та й Грекові.

Нема бо в Бога вважання на лиця.

Скільки бо без закону згрішило, (стільки їх) без закону й погине; а скільки в законї згрішило, (стільки їх) законом суд прийме

(Не слухателї бо закону праведні перед Богом, а чинителї закону оправдять ся.

Коли бо погане, не маючи закону, по природї законне чинять, то вони, закону не маючи, самі собі закон:

вони показують дїло законне, написане в серцях їх, як сьвідкує совість їх, і між тим думки їх одна другу осуджують, або оправдують);

в день, коли судити ме Бог тайни людські, по благовістю моєму, через Ісуса Христа.

Ось ти Жидовин звеш ся, і почиваєш на законї, і хвалиш ся Богом,

і розумієш волю (Його), і розпізнаєш (що єсть) лучче, навчаючись із закону;

і вповаєш на себе, що ти проводир слїпим, сьвітло тим, що в темряві,

наставник незмислям, учитель малолїткам, мавши образ розуму і істини в законї.

Навчаючи ж иншого, себе не навчаєш? проповідуючи не красти, сам крадеш?

говорячи, щоб не робили перелюбу, робиш перелюб? гидуючи ідолами, крадеш сьвяте?

ти, що хвалиш ся законом, переступом закону Бога зневажаєш?

Імя бо Боже через вас хулить ся між поганами, яко ж писано.

З обрізання бо є користь, коли чиниш закон; коли ж ти переступник закону, обрізаннє твоє сталось необрізаннєм.

Коли ж необрізаний хоронить установи закону, чи необрізаннє його за обрізаннє не полїчить ся?

І осудить необрізаннє по природї, котре сповняє закон, тебе, котрий з писаннєм і обрізаннєм переступник єси закону.

Не той бо, хто явно (такий) єсть Жидовин, і не те, що явно по тїлу, обрізаннє,

а котрий потай, (той) Жидовин, і обрізаннє (єсть обрізаннє) серця в дусї, (а) не в писанню; йому ж похвала не від людей, а від Бога.

Переклад УБТ Турконяка

Отже, не виправданий ти, кожна людино, що судиш: бо в чому судиш іншого, в тому й себе осуджуєш, бо чиниш те ж саме, що осуджуєш.

Ми ж знаємо, що є справедливий Божий суд на тих, що таке чинять.

Чи думаєш ти, о людино, що уникнеш Божого суду, судячи інших за те, що сама робиш?

Або, нехтуючи багаство його доброти, лагідности, довготерпіння, - хіба не знаєш, що ласка Божа провадить тебе до покаяння?

Через свою черствість та нерозкаяність серця збираєш собі гнів на день гніву та на об'явлення справедливого суду Бога,

який воздасть кожному за його вчинки:

одним, які постійно роблять добрі справи, здобуваючись на славу, честь і нетлінність, - вічне життя;

а сварливим та тим, що противляться правді і коряться несправедливості, - лють і гнів.

Недоля й лихо кожній душі людини, що чинить зло, - насамперед юдеєві, потім грекові;

слава ж, честь і мир кожному, що чинить добро, - насамперед юдеєві, потім грекові:

адже ж Бог не дивиться на обличчя.

Бо ті, що без закону згрішили, - і згинуть без закону; а які згрішили в законі, - будуть суджені за законом.

Бо не слухачі закону праведні перед Богом, але виконавці закону будуть виправдані.

Бо коли погани, не маючи закону, природно діють за законом, то вони, не маючи закону, самі собі є законом.

Вони показують, що діло закону написане у їхніх серцях, про що свідчить їм їхня совість та думки, які то засуджують, то виправдовують одна одну,

в той день, коли Бог, за моїм благовістям, судитиме таємне в людях через Ісуса Христа.

Ось ти звешся юдеєм, заспокоюєш себе законом, хвалишся Богом,

знаєш його волю і, навчений законом, розумієш, що є краще;

запевняєш себе, що ти є вождем для сліпих, світлом для тих, що в темряві;

вихователем нерозумних, учителем дітей; що ти маєш взірець знання і правди в законі.

Чому ж тоді, навчаючи іншого, себе самого не навчаєш? Проповідуєш не красти, а сам крадеш?

Кажеш не чинити перелюбу, а сам чиниш перелюб? Бридишся ідолів, а чиниш святокрадство?

Хвалишся законом, а порушенням закону зневажаєш Бога, - як ото написано,

що через вас Боже ім'я зневажається між народами.

Обрізання дає користь, якщо виконуєш закон; якщо ж ти є порушником закону, то твоє обрізання стало необрізанням.

Якщо необрізаний виконує постанови закону, то хіба його необрізання не вважатиметься обрізанням?

А той, що з природи не був обрізаний, але зберігає закон, хіба він не осудить тебе, який через Писання і обрізання є порушником закону?

Бо не той є юдей, хто є ним з вигляду; не те є обрізання, що назовні, на тілі.

Але той є юдеєм, хто в середині такий; і те є обрізання, яке в серці за духом, а не за Писанням; і йому похвала не від людей, а від Бога.

Російський синодальний переклад

Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же.

А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела.

Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и (сам) делая то же?

Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию?

Но, по упорству твоему и нераскаянному сердцу, ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога,

Который воздаст каждому по делам его:

тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, - жизнь вечную;

а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, - ярость и гнев.

Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, Иудея, потом и Еллина!

Напротив, слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых, Иудею, потом и Еллину!

Ибо нет лицеприятия у Бога.

Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут; а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся

(потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут,

ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон:

они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую )

в день, когда, по благовествованию моему, Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа.

Вот, ты называешься Иудеем, и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом,

и знаешь волю Его , и разумеешь лучшее, научаясь из закона,

и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме,

наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины:

как же ты, уча другого, не учишь себя самого?

Проповедуя не красть, крадешь? говоря: "не прелюбодействуй ", прелюбодействуешь? гнушаясь идолов, святотатствуешь?

Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога?

Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников.

Обрезание полезно, если исполняешь закон; а если ты преступник закона, то обрезание твое стало необрезанием.

Итак, если необрезанный соблюдает постановления закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание?

И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя, преступника закона при Писании и обрезании?

Ибо не тот Иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти;

но тот Иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве: ему и похвала не от людей, но от Бога.