1

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Павло, слуга Христа Ісуса, покликаний апостол, вибраний для Євангелії Божої,

яку Бог наперед був обіцяв через своїх пророків у Святих Писаннях

про Сина свого, народженого тілом із сімени Давида,

установленого сином Божим у силі, духом святости, через воскресіння мертвих, - про Ісуса Христа, Господа нашого,

через якого ми одержали ласку й апостольство на послух віри між усіма народами на прославу його імени,

між якими й ви - покликані Ісуса Христа;

усім, що в Римі, Божим улюбленим, покликаним святим: благодать вам і мир від Бога, нашого Отця, і Господа Ісуса Христа.

Насамперед дякую Богові моєму, через Ісуса Христа, за всіх вас, що віра ваша славиться по всьому світі.

Свідок бо мені Бог, якому я служу духом моїм, благовістуючи його Сина, що я безперестанно згадую про вас

і завжди прошу в моїх молитвах, чи врешті-решт пощастить мені, з волі Божої, прийти до вас;

бо прагну вас бачити, щоб поділитися з вами якимнебудь духовним даром, щоб вас зміцнити,

тобто підбадьоритись разом, між вами, спільною вірою, вашою і моєю.

Не хочу я, брати, від вас таїти, що я часто мав намір прийти до вас, - та досі завжди мені щось ставало на перешкоді, - щоб мати якийнебудь плід і між вами, як і між іншими народами.

Я почуваю себе боржником перед греками і чужинцями, розумними і неуками:

тож, щодо мене, я готовий і вам, що мешкаєте в Римі, проповідувати Євангелію.

Бо я не соромлюся Євангелії: вона бо - сила Божа на спасіння кожному, хто вірує: перше юдеєві, а потім грекові, -

справедливість бо Божа об'являється в ній з віри у віру, як написано: «Праведник з віри буде жити.»

Бо гнів Божий відкривається з неба на всяку безбожність і несправедливість людей, які правду спиняють несправедливістю;

тому що те, що можна відати про Бога, їм явне, бо Бог їм об'явив;

невидиме ж його, після створення світу, роздумуванням над творами, стає видиме: його вічна сила і божество, так що нема їм оправдання.

Бо, пізнавши Бога, не як Бога прославляли або дякували, але осуєтились у своїх мудруваннях, і притемнилося їхнє нерозумне серце.

Заявляючи, що вони мудрі, стали дурними

і проміняли славу нетлінного Бога на подобу, що зображує тлінну людину, птахів, четвероногих і гадів.

Тому й передав їх Бог за похотями їхнього серця на нечистоту, щоб вони самі сквернили власні тіла між собою.

Вони замінили Божу правду на неправду і честь віддавали і служили створінню радше, ніж Творцеві, котрий благословен повіки. Амінь.

За це ж і видав їх Бог пристрастям ганебним, бо їхні жінки змінили природні вживання на протиприродні;

так само і чоловіки, полишивши природні вживання з жінкою, розпалилися своєю пожадливістю один до одного, чинячи ганьбу, чоловіки на чоловіках, і приймаючи на собі самих належну плату свого блуду.

. І як вони не вважали потрібним триматися правдивого спізнання Бога, Бог видав їх ледачому розумові чинити негодяще:

. вони - сповнені всякої неправости, лукавства, захланности, злоби, повні заздрости, убивства, колотнечі, підступу, злоби;

вони - обмовники, наклепники, богоненавидники, зухвальці, горді, хвальки, винахідники зла, неслухняні батькам,

нерозумні, зрадливі, безсердечні, немилосердні.

Вони, хоч спізнали Божий присуд, що, хто таке чинить, заслугує на смерть, не тільки це роблять, але й схвалюють це в тих, що таке чинять.

Переклад Огієнка

Павло, раб Ісуса Христа, покликаний апостол, вибраний для звіщання Євангелії Божої,

яке Він перед тим приобіцяв через Своїх пророків у святих Писаннях,

про Сина Свого, що тілом був із насіння Давидового,

і об'явився Сином Божим у силі, за духом святости, через воскресення з мертвих, про Ісуса Христа, Господа нашого,

що через Нього прийняли ми благодать і апостольство на послух віри через Ім'я Його між усіма народами,

між якими й ви, покликані Ісуса Христа,

усім, хто знаходиться в Римі, улюбленим Божим, вибраним святим, благодать вам та мир від Бога, Отця нашого, і Господа Ісуса Христа!

Отже, насамперед дякую Богові моєму через Ісуса Христа за всіх вас, що віра ваша звіщається по всьому світові.

Бо свідок мені Бог, Якому служу духом своїм у звіщанні Євангелії Його Сина, що я безперестанно згадую про вас,

і в молитвах своїх завжди молюся, щоб воля Божа щасливо попровадила мене коли прийти до вас.

Бо прагну вас бачити, щоб подати вам якого дара духовного для зміцнення вас,

цебто потішитись разом між вами спільною вірою і вашою, і моєю.

Не хочу ж, щоб ви не знали, браття, що багато разів мав я замір прийти до вас, але мені перешкоджувано аж досі, щоб мати який плід і в вас, як і в інших народів.

А гелленам і чужоземцям, розумним і немудрим я боржник.

Отже, щодо мене, я готовий і вам, хто знаходиться в Римі, звіщати Євангелію.

Бо я не соромлюсь Євангелії, бож вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує, перше ж юдеєві, а потім гелленові.

Правда бо Божа з'являється в ній з віри в віру, як написано: А праведний житиме вірою.

Бо гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправду людей, що правду гамують неправдою,

тому, що те, що можна знати про Бога, явне для них, бо їм Бог об'явив.

Бо Його невидиме від створення світу, власне Його вічна сила й Божество, думанням про твори стає видиме. Так що нема їм виправдання,

бо, пізнавши Бога, не прославляли Його, як Бога, і не дякували, але знікчемніли своїми думками, і запаморочилось нерозумне їхнє серце.

Називаючи себе мудрими, вони потуманіли,

і славу нетлінного Бога змінили на подобу образа тлінної людини, і птахів, і чотириногих, і гадів.

Тому то й видав їх Бог у пожадливостях їхніх сердець на нечистість, щоб вони самі знеславляли тіла свої.

Вони Божу правду замінили на неправду, і честь віддавали, і служили створінню більш, як Творцеві, що благословенний навіки, амінь.

Через це Бог їх видав на пожадливість ганебну, бо їхні жінки замінили природне єднання на протиприродне.

Так само й чоловіки, позоставивши природне єднання з жіночою статтю, розпалилися своєю пожадливістю один до одного, і чоловіки з чоловіками сором чинили. І вони прийняли в собі відплату, відповідну їхньому блудові.

А що вони не вважали за потрібне мати Бога в пізнанні, видав їх Бог на розум перевернений, щоб чинили непристойне.

Вони повні всякої неправди, лукавства, зажерливости, злоби, повні заздрости, убивства, суперечки, омани, лихих звичаїв,

обмовники, наклепники, богоненавидники, напасники, чваньки, пишні, винахідники зла, неслухняні батькам,

нерозумні, зрадники, нелюбовні, немилостиві.

Вони знають присуд Божий, що ті, хто чинить таке, варті смерти, а проте не тільки самі чинять, але й хвалять тих, хто робить таке.

Переклад Куліша

Павел, слуга Ісуса Христа, покликаний апостол, вибраний на благовістуваннє Боже,

(котре наперед обіцяв [Бог] через пророків своїх у сьвятих писаннях,)

про Сина свого (народженого з насїння Давидового по тїлу,

обявленого Сина Божого в силї, по Духу сьвятости, через воскресеннє з мертвих), Ісуса Христа, Господа нашого,

(котрим прийняли ми благодать і апостольство на впокореннє вірі між усїма народами ради імени Його,

між котрими й ви покликані, Ісус-Христові;)

Усїм вам, що єсте в Римі, любленим від Бога, покликаним сьвятим: благодать вам і впокій од Бога, Отця нашого, і Господа Ісуса Христа.

Перш усего дякую Богові моєму через Ісуса Христа за всїх вас, що віра ваша проповідуєть ся по всему сьвіту.

Сьвідок менї Бог, котрому служу духом моїм у благовіствуванню Сина Його, що без перестану спомни про вас роблю,

усе в молитвах моїх молячись, щоб колись довелось менї по волї Божій, прийти до вас.

Бажаю бо бачити вас, щоб передати вам даруваннє духовне для утвердження вашого;

се ж єсть утїшитись укупі з вами спільною вірою вашою і моєю.

Не хочу ж таїти од вас, браттє, що часто заміряв я прийти до вас (та й досї спиняло мене), щоб який овощ мати й між вами, яко ж і між иншими поганами.

Єленянам і чужоземцям, мудрим і нерозумним довжен я.

От же, що до мене, готов я й вам, що в Римі, благовіствувати.

Бо не соромлюсь благовіствування Христового, сила бо Божа на спасеннє всякому віруючому, Жидовинові перше, а потім і Грекові.

Правда бо Божа в йому відкриваєть ся до віри в віру, яко ж написано: Праведний вірою жив буде.

Одкриваєть ся бо гнїв Божий з неба на всяке нечестє і неправду людей, що держять істину в неправдї.

Тим, що розумне про Бога, явно в них; Бог бо явив їм.

Невидиме бо Його від создання сьвіту думаннєм про твори робить ся видиме, і вічна Його сила і божество, щоб бути їм без оправдання.

Тим, що знаючи Бога, не яко Бога прославляли або дякували, а осуєтились думками своїми і оморочилось нерозумне серце їх.

Славлячи себе мудрими, потуманїли,

і обернули славу нетлїнного Бога на подобину образа тлїнного чоловіка, і птиць і четвероногих і гаду.

Тим же й передав їх Бог нечистотї в похотях сердець їх, щоб сквернили тїла свої між самими собою.

Вони перемінили істину Божу на лжу і поклонялись і служили тварі більш Творця, котрий благословен на віки. Амінь.

За се передав їх Бог карі безчестя, бо й жінки їх обернули природню подобу на протиприродню;

так само й чоловіки, оставивши природнє вживаннє женського полу, розгорілись похоттю своєю один на одного, чоловіки на чоловіках сором роблячи, і заплату, яка подобала заблудові їх, у собі приймаючи.

І, яко ж не вподобалось їм мати Бога в розумі, передав їх Бог ледачому уму, робити неподобне, -

сповнених усякої неправди, перелюбу, лукавства, зажерливости, злоби, сповнених зависти, убийства, сварнї, підступу, лихих звичаїв,

осудників, поклїпників, богоненавидників, гордувників, хвастунів, пишних, видумщиків лихого, родителям непокірних,

нерозумних, ламателїв умови, нелюбовних, невблагальних, немилостивих.

Котрі, хоч Божий присуд розуміють, що хто таке робить, достоін смерти, не тільки самі се роблять, та й похваляють роблячих.

Переклад УБТ Турконяка

Павло, раб Ісуса Христа, покликаний апостол, вибраний для Божої благовісти,

яку він раніше обіцяв через своїх пророків у Святих Писаннях

про свого Сина, що тілом був з Давидового роду,

і наставлений Сином Божим у силі, за духом освячення, через воскресіння мертвих - Господа нашого Ісуса Христа,

через якого одержали ми благодать і апостольство в ім'я його - на послух віри для всіх народів;

між якими є й ви, покликані Ісуса Христа,

- усім, хто є в Римі, Божим улюбленцям, покликаним святим: ласка і мир вам від Бога, нашого Батька, і Господа Ісуса Христа!

Найперше, дякую моєму Богові через Ісуса Христа - за всіх вас, що ваша віра сповіщається в усьому світі.

Бо свідком мені є Бог, якому служу моїм духом у благовісті його Сина, що завжди про вас пам'ятаю,

постійно молюся в моїх молитвах, щоб колись вдалося, з Божої волі, відвідати вас.

Бажаю бачити вас, щоб подати вам якийсь духовний дар для вашого зміцнення;

тобто втішитися з вами спільною вірою - вашою і моєю.

Не хочу, браття, щоб ви не знали того, як часто бажав я до вас прийти, - але все щось заважало аж до сьогодні, - щоб якийсь плід мати і серед вас, як і серед інших народів.

Я боржник перед греками й варварами, мудрими й немудрими;

отже щодо мене, то я готовий і вам, тим що є в Римі, звістити благу вістку.

Бо я не соромлюся [христової] благої вістки; адже вона - Божа сила на спасіння кожному, хто вірить: перше - юдеєві, а відтак - грекові.

Правда Божа розкривається в ній з віри у віру, як написано: Праведник вірою житиме.

Бо гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і несправедливість людей, які правду стискують неправдою;

бо те, що можна знати про Бога, відоме їм: це об'явив їм Бог.

Бо все його непізнане від створення світу стає пізнаним для розуму, і його вічна сила і Божественість; так що нема їм виправдання,

бо пізнавши Бога, не прославили його як Бога, не подякували йому. Бо думки їхні нікчемні, а немудрі серця - темні.

Називаючи себе мудрими, - подуріли

й замінили славу нетлінного Бога подобою тлінної людини, птахів, чотириногих і плазунів.

Тому Бог через пожадливість їхніх сердець віддав їх у нечисть, щоб на самих собі власними тілами чинили нечистоту.

Вони замінили правду Божу на брехню, віддали честь і служіння створеному більше, ніж творцеві, який є вічно благословенний! Амінь.

Через це Бог піддав їх ганебним пристрастям, бо і їхні жінки змінили природне єднання на протиприродне;

так само й чоловіки, полишивши природне єднання з жінкою, розгорілися своєю пристрастю один до одного, чинячи ганьбу чоловіки чоловікам й одержуючи самі в собі належну відплату за свій блуд.

Оскільки вони вважали за непотрібне пізнати Бога, то видав їх Бог на покруч розуму, щоб чинили непристойність.

Вони повні всякої неправди, лукавства, зажерливості, злоби; повні заздрости, вбивства, суперечки, омани, поганих звичаїв;

обмовники вони, наклепники, богоненависники, зухвалі, горді, хвальки, винахідники зла, непокірні батькам,

нерозумні, зрадливі, безсердечні, [непримиренні].

Деякі з них знають про суд Божий, - що ті, хто таке чинить, гідні смерти; але не тільки продовжують чинити, а й схвалюють інших, що таке чинять.

Російський синодальний переклад

Павло, раб Ісуса Христа, покликаний апостол, вибраний для Божої благовісти,

яку він раніше обіцяв через своїх пророків у Святих Писаннях

про свого Сина, що тілом був з Давидового роду,

і наставлений Сином Божим у силі, за духом освячення, через воскресіння мертвих - Господа нашого Ісуса Христа,

через якого одержали ми благодать і апостольство в ім'я його - на послух віри для всіх народів;

між якими є й ви, покликані Ісуса Христа,

- усім, хто є в Римі, Божим улюбленцям, покликаним святим: ласка і мир вам від Бога, нашого Батька, і Господа Ісуса Христа!

Найперше, дякую моєму Богові через Ісуса Христа - за всіх вас, що ваша віра сповіщається в усьому світі.

Бо свідком мені є Бог, якому служу моїм духом у благовісті його Сина, що завжди про вас пам'ятаю,

постійно молюся в моїх молитвах, щоб колись вдалося, з Божої волі, відвідати вас.

Бажаю бачити вас, щоб подати вам якийсь духовний дар для вашого зміцнення;

тобто втішитися з вами спільною вірою - вашою і моєю.

Не хочу, браття, щоб ви не знали того, як часто бажав я до вас прийти, - але все щось заважало аж до сьогодні, - щоб якийсь плід мати і серед вас, як і серед інших народів.

Я боржник перед греками й варварами, мудрими й немудрими;

отже щодо мене, то я готовий і вам, тим що є в Римі, звістити благу вістку.

Бо я не соромлюся [христової] благої вістки; адже вона - Божа сила на спасіння кожному, хто вірить: перше - юдеєві, а відтак - грекові.

Правда Божа розкривається в ній з віри у віру, як написано: Праведник вірою житиме.

Бо гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і несправедливість людей, які правду стискують неправдою;

бо те, що можна знати про Бога, відоме їм: це об'явив їм Бог.

Бо все його непізнане від створення світу стає пізнаним для розуму, і його вічна сила і Божественість; так що нема їм виправдання,

бо пізнавши Бога, не прославили його як Бога, не подякували йому. Бо думки їхні нікчемні, а немудрі серця - темні.

Називаючи себе мудрими, - подуріли

й замінили славу нетлінного Бога подобою тлінної людини, птахів, чотириногих і плазунів.

Тому Бог через пожадливість їхніх сердець віддав їх у нечисть, щоб на самих собі власними тілами чинили нечистоту.

Вони замінили правду Божу на брехню, віддали честь і служіння створеному більше, ніж творцеві, який є вічно благословенний! Амінь.

Через це Бог піддав їх ганебним пристрастям, бо і їхні жінки змінили природне єднання на протиприродне;

так само й чоловіки, полишивши природне єднання з жінкою, розгорілися своєю пристрастю один до одного, чинячи ганьбу чоловіки чоловікам й одержуючи самі в собі належну відплату за свій блуд.

Оскільки вони вважали за непотрібне пізнати Бога, то видав їх Бог на покруч розуму, щоб чинили непристойність.

Вони повні всякої неправди, лукавства, зажерливості, злоби; повні заздрости, вбивства, суперечки, омани, поганих звичаїв;

обмовники вони, наклепники, богоненависники, зухвалі, горді, хвальки, винахідники зла, непокірні батькам,

нерозумні, зрадливі, безсердечні, [непримиренні].

Деякі з них знають про суд Божий, - що ті, хто таке чинить, гідні смерти; але не тільки продовжують чинити, а й схвалюють інших, що таке чинять.