11

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Апостоли і брати, які були в Юдеї, довідалися, що й погани прийняли слово Боже.

А як Петро прийшов в Єрусалим, обрізані накинулись на нього:

«Чого, - мовляв, - увійшов єси до необрізаних і їв з ними?»

Отут Петро й почав їм викладати за порядком усю справу:

«Я, - каже, - був у місті Яффі й молився, і бачив у захваті видіння: якась річ спускалася, неначе скатерка велика, прив'язана за чотири кінці, -сходила з неба й наблизилась аж до мене.

Приглянувсь я пильно до неї і спостеріг та й побачив чотироногих землі, звірів і плазунів, і птиць небесних.

Почув я і голос, що говорив до мене: Встань, Петре, заколи і їж!

Та я озвався: Ніколи, Господи, ніколи бо ніщо погане або нечисте не входило в мої уста.

І вдруге голос мені відповів з неба: Що Бог очистив, ти не погань. -

Це сталося тричі і знову все було взяте на небо.

І ось у ту саму мить три чоловіки, що були послані до мене з Кесарії, стали перед домом, де ми були.

І Дух сказав мені йти з ними без усякого вагання. Пішли зо мною і цих шість братів, і ввійшли ми в дім до того чоловіка.

А він розповів нам, як бачив ангела в себе вдома, що з'явився йому, і мовив: Пошли в Яффу за Симоном, що зветься Петро.

Він тобі оповість слова, якими ти спасешся, ти й увесь дім твій. -

Ледве почав я говорити, як Дух Святий зійшов на них, як і на нас напочатку.

І я згадав слово Господнє, як він говорив: Йоан христив водою, ви ж будете охрищені Святим Духом.

Коли, отже, Бог дав такий самий дар їм, як і нам, що увірили в Господа Ісуса Христа, то хто я такий, щоб міг був стати Богові на перешкоді?»

Почувши це, замовкли і хвалили Бога, кажучи: «Отже й поганам дав Бог покаяння, щоб мали життя.»

Ті ж, що були розсипалися через гоніння з приводу Стефана, досягли аж до Фінікії, Кіпру та й Антіохії, нікому не проповідуючи слова, крім юдеїв.

Були ж між ними деякі мужі з Кіпру та з Кирени, які прийшли в Антіохію та промовляли й до греків, благовіствуючи їм Господа Ісуса.

Рука Господня була з ними, і велике число було тих, що увірували й навернулись до Господа.

Чутка про це дійшла до вух Церкви, що в Єрусалимі, і вони вислали Варнаву в Антіохію.

Коли він прийшов і побачив ласку Божу, зрадів і підбадьорив усіх триматися Господа рішучим серцем,

бо він був чоловік добрий, повний Святого Духа та віри. І пристало багато людей до Господа.

Тоді (Варнава) вирушив у Тарс розшукати Савла

і, знайшовши, привів його в Антіохію. Вони збирались цілий рік у церкві й силу людей навчали. В Антіохії вперше учнів називано християнами.

Прибули ж тими днями в Антіохію пророки з Єрусалиму.

. Один з них, Агав на ім'я, встав і прорік Духом, що на всім світі має бути велика голоднеча, яка й настала за Клавдія.

. Тож учні, кожний з них по спромозі, ухвалили послати братам, що жили в і Юдеї, допомогу;

що й зробили, пославши її старшим через руки Варнави і Савла.

Переклад Огієнка

Почули ж апостоли й браття, що в Юдеї були, що й погани прийняли Слово Боже.

І, як Петро повернувся до Єрусалиму, з ним стали змагатися ті, хто з обрізання,

кажучи: Чого ти ходив до людей необрізаних та споживав із ними?

Петро ж розпочав і їм розповів за порядком, говорячи:

Був я в місті йоппійськім і молився, і бачив в захопленні видіння: якась посудина сходила, немов простирало велике, яка, за чотири кінці прив'язана, спускалася з неба й підійшла аж до мене.

Зазирнувши до неї, я поглянув, і побачив там чотириногих землі, і звірів, і гаддя, і небесних пташок.

І голос почув я, що мені промовляв: Устань, Петре, заколи та й їж!

А я відказав: Жадним способом, Господи, бо ніколи нічого огидного чи то нечистого в уста мої не ввіходило!

І відповів мені голос із неба вдруге: Що від Бога очищене, не вважай за огидне того!

І це сталося тричі, і все знов було взяте на небо.

І ось три чоловіки, посланці з Кесарії до мене, перед домом, де був я, спинилися зараз.

І сказав мені Дух іти з ними без жадного сумніву. Зо мною ж пішли й оці шестеро браття, і ввійшли ми до дому того чоловіка.

І він нам розповів, як у домі своїм бачив Ангола, який став і сказав: Пошли до Йоппії, та приклич того Симона, що зветься Петром,

він слова тобі скаже, якими спасешся і ти, і ввесь дім твій.

А як я промовляв, злинув на них Святий Дух, як спочатку й на нас.

І я згадав слово Господнє, як Він говорив: Іван ось водою христив, ви ж охрищені будете Духом Святим.

Отож, коли Бог дав однаковий дар їм, як і нам, що ввірували в Господа Ісуса Христа, то хто ж я такий, щоб міг заперечити Богові?

І, почувши таке, замовкли вони, і Бога хвалили, говорячи: Отож, і поганам Бог дав покаяння в життя!

А ті, хто розпорошився від переслідування, що знялося було через Степана, перейшли навіть до Фінікії, і Кіпру, і Антіохії, не звістуючи слова нікому, крім юдеїв.

А між ними були мужі деякі з Кіпру та з Кірінеї, що до Антіохії прийшли, і промовляли й до греків, благовістячи про Господа Ісуса.

І Господня рука була з ними; і велике число їх увірувало, і навернулось до Господа!

І вістка про них досягла до вух єрусалимської Церкви, і до Антіохії послали Варнаву.

А він, як прийшов і благодать Божу побачив, звеселився, і всіх став просити, щоб серцем рішучим трималися Господа.

Бо він добрий був муж, повний Духа Святого та віри. І прилучилось багато народу до Господа!

Після того подався Варнава до Тарсу, щоб Савла шукати.

А знайшовши, привів в Антіохію. І збирались у Церкві вони цілий рік, і навчали багато народу, і в Антіохії найперш християнами названо учнів.

Прибули ж тими днями пророки від Єрусалиму до Антіохії.

І встав один з них, на ймення Агав, і Духом прорік, що голод великий у цілому світі настане, як за Клавдія був.

Тоді учні, усякий із своєї спроможности, постановили послати допомогу братам, що в Юдеї жили.

Що й зробили, через руки Варнави та Савла, пославши до старших.

Переклад Куліша

Почули ж апостоли та брати, котрі були в Юдеї, що й погане прийняли слово Боже.

І як прийшов Петр у Єрусалим, змагались із ним ті, що від обрізання,

кажучи: Що до людей, обрізання немаючих, ходив єси і їв з ними.

Почавши ж Петр, виложив їм рядом, говорячи:

Був я в городї, Йоппиї, і молячись бачив у захопленню видїннє: посудину якусь, що сходила, наче обрус великий, по чотирох кінцях спусканий з неба; і прийшов аж до мене.

Зазирнувши в него і розглянувши, бачив чотироногих землї, і зьвірів, і повзючих, і птиць небесних.

І чув я голос, що глаголав до мене: Встань, Петре, заколи та й їж.

Я ж сказав: Нї, Господи, бо нїщо погане або нечисте нїколи не входило в уста мої.

Відказав же менї голос удруге з неба: Що Бог очистив, ти не погань,

Се сталось тричі, і знов потягнено було все на небо.

І ось зараз три чоловіки прийшли в господу, де я був, послані з Кесариї до мене.

Сказав же менї Дух ійти з ними, нїчого не розбираючи. Пішли ж зо мною і шість братів, і ввійшли ми в господу до чоловіка;

і звістив нам, як видїв ангела в господї своїй, що став і глаголав йому: Пішли в Йоппию людей, та поклич Симона, званого Петром.

Він глаголати ме слова до тебе, котрими спасеш ся ти й увесь дім твій.

Як же став я говорити, найшов Дух сьвятий на них, як і на нас у починї.

Згадав я тодї слово Господнє, як глаголав він: Йоан хрестив водою, а ви будете хреститись Духом сьвятим.

Коли ж рівний дар дав їм Бог, як і нам, що увірували в Господа Ісуса Христа, то хто ж я такий, щоб міг заборонити Богові?

Вислухавши се, замовкли, і славили Бога, говорячи: То й поганам дав Бог покаяннє в життє!

Ті ж, що порозсипались від гонення, що сталось на Стефана, пійшли аж у Финикию, Кипр і Антиохию, нїкому не проповідуючи слова, тільки одним Жидам.

Були ж деякі з них люде з Кипру і Киринеї, котрі, прийшовши в Антиохию, говорили до Єленян, благовіствуючи Господа Ісуса.

І була рука Господня з ними; і велике число увірувавши, навернулись до Господа.

Дійшло ж про них слово до ушей церкви, що в Єрусалимі, і післали Варнаву, щоб пійшов аж до Антиохиї;

котрий прийшовши і видївши ласку Божу, зрадїв, і молив усїх, щоб у постановленню серця пробували в Господї.

Бо був чоловік добрий, повний Духа сьвятого й віри; і прихилилось доволї народу до Господа.

Вийшов же Варнава в Тарс шукати Павла,

і, знайшовши його, привів його в Антиохию. Стало ся ж, що вони цїлий рік збирались у церкві, і навчали багато народу, і ученики в Антиохиї стали найперш звати ся Християнами.

Тих же днїв прийшли з Єрусалиму пророки в Антиохию.

Ставши ж один з них, на ймя Агав, віщував духом, що велика голоднеча має бути по всїй вселеннїй, яка й постала за Клавдия кесаря.

З учеників же, скільки хто міг, постановив кожен з них післати на запомогу братам, що жили в Юдеї.

Що й зробили, піславши до старших через руки Варнави та Савла.

Переклад УБТ Турконяка

Почули апостоли й брати, які були в Юдеї, що і погани прийняли Боже слово.

Коли пішов Петро до Єрусалима, сперечалися з ним ті, що були обрізані,

кажучи: Чого ти ходив до людей, які обрізання не мають, чого їв з ними?

Почавши, Петро розповів їм за порядком, кажучи:

Я був у місті Йопії, молився і побачив у захопленні видіння - сходила з неба посудина, наче велика скатерка, що висіла з чотирьох кінців, і прийшла аж до мене.

Поглянувши на неї, розглядав я і побачив земних чотириногих, звірів, плазунів, небесних птахів,

почув я голос, що говорив мені: Встань, Петре, заріж і їж.

Сказав же я: Ніколи, Господи, бо брудне або нечисте ніколи не ввійшло до моїх уст.

Відповів же голос із неба вдруге: Що Бог очистив, того не вважай за погане.

Це сталося тричі - і знову піднялося все до неба.

Тут же троє людей з'явились перед хатою, в якій я був, - вони були послані до мене з Кесарії.

Сказав же мені Дух іти з ними зовсім не вагаючись. Пішли зі мною шестеро цих братів й увійшли ми до хати чоловіка.

Розповів він нам, як побачив у своїй хаті ангела, що постав і сказав [йому]: Пошли до Йопії і поклич Симона, що зветься Петром,

який скаже до тебе слова, що ними спасешся ти і ввесь твій дім.

Коли ж почав я говорити, злинув на них Святий Дух, як і на нас спочатку.

Згадав я Господнє слово, як він говорив: Іван хрестив водою, ви ж хреститиметеся Святим Духом.

Якщо Бог дав їм однаковий дар, як і нам, що повірили в Господа Ісуса Христа, то хто я такий, щоб перешкоджати Богові?

Почувши ж це, замовкли, і прославили Бога, кажучи: Отже, і поганам Бог дав покаяння для життя.

Ті, що були розсіяні через скорботу, що сталася за Степана, пішли до Фінікії й Кіпру й Антіохії, не кажучи слова, нікому, крім юдеїв.

Між ними були деякі люди кіпрські і киринейські, які, прийшовши до Антіохії, говорили і до греків, благовістячи Господа Ісуса.

І Господня рука була з ними, і велике число тих, що повірили, навернулися до Господа.

Вістка про них досягла Єрусалимської церкви. Послали Варнаву, щоб пішов до Антіохії.

Він, прийшовши і побачивши Божу благодать, зрадів і заохочував усіх рішучістю серця триматися Господа,

бо був людиною доброю і сповненою Святого Духа і віри. І багато людей пристало до Господа.

Попрямував до Тарса, щоб відшукати Савла.

Знайшовши, привів до Антіохії. Сталося, що вони цілий рік збиралися в церкві, навчаючи велику громаду. Вперше в Антіохії учнів названо християнами.

У ті ж дні прибули з Єрусалима до Антіохії пророки.

Вставши, один із них, на ім'я Агав, провістив через Духа великий голод, який мав бути у всьому світі, - який і настав за Клавдія.

Тоді учні постановили послати - хто що мав - допомогу братам, які жили в Юдеї.

Це й зробили, пославши до старших через руки Варнави і Савла.

Російський синодальний переклад

Услышали Апостолы и братия, бывшие в Иудее, что и язычники приняли слово Божие.

И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его,

говоря: ты ходил к людям необрезанным и ел с ними.

Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря:

в городе Иоппии я молился, и в исступлении видел видение: сходил некоторый сосуд, как бы большое полотно, за четыре угла спускаемое с неба, и спустилось ко мне.

Я посмотрел в него и, рассматривая, увидел четвероногих земных, зверей, пресмыкающихся и птиц небесных.

И услышал я голос, говорящий мне: встань, Петр, заколи и ешь.

Я же сказал: нет, Господи, ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста мои.

И отвечал мне голос вторично с неба: что Бог очистил, того ты не почитай нечистым.

Это было трижды, и опять поднялось все на небо.

И вот, в тот самый час три человека стали перед домом, в котором я был, посланные из Кесарии ко мне.

Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, нимало не сомневаясь. Пошли со мною и сии шесть братьев, и мы пришли в дом того человека.

Он рассказал нам, как он видел в доме своем Ангела святого, который стал и сказал ему: пошли в Иоппию людей и призови Симона, называемого Петром;

он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой.

Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святый, как и на нас вначале.

Тогда вспомнил я слово Господа, как Он говорил: "Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым ".

Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу?

Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря: видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь.

Между тем рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слово, кроме Иудеев.

Были же некоторые из них Кипряне и Киринейцы, которые, придя в Антиохию, говорили Еллинам, благовествуя Господа Иисуса.

И была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к Господу.

Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию.

Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем;

ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святаго и веры. И приложилось довольно народа к Господу.

Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, найдя его, привел в Антиохию.

Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться Христианами.

В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки.

И один из них, по имени Агав, встав, предвозвестил Духом, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при кесаре Клавдии.

Тогда ученики положили, каждый по достатку своему, послать пособие братьям, живущим в Иудее,

что и сделали, послав собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла.