2

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова.

Отож запрошено на те весілля й Ісуса та його учнів.

Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова й каже до нього: «Вина в них нема.»

Відрік їй Ісус: «Що мені, жінко, - а й тобі? Таж не прийшла година моя!»

Але мати його мовила до слуг: «Що лиш скаже вам, - робіть.»

Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському; кожна вміщала дві або три мірки.

Сказав їм Ісус: «Наповніть посудини водою.» Вони й виповнили їх по вінця.

А він їм далі каже: «Зачерпніть тепер та й несіть до старости весільного.» Тож понесли.

Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, - а не знав же, звідки воно взялося: слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, - то закликав староста молодого

і до нього мовив:; «Всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, - як уп'ються. Ти ж приховав добре вино аж он по сю пору.»

Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, - тож і учні його увірували в нього.

По тому ж подався він у Капернаум, він сам і його мати й брати та учні його, і перебули там декілька днів.

Незабаром була юдейська Пасха, тож Ісус вирушив до Єрусалиму

і зустрів у храмі тих, що продавали волів, овець і голубів, а й міняйли сиділи теж.

І зробивши бич із мотуззя, повиганяв усіх із храму, геть із вівцями й волами, гроші міняйлів порозсипав і столи поперекидав.

Продавцям же голубів сказав: «Заберіть оте звідси, не робіть дому Отця мого торговим домом!»

Пригадали тоді його учні, що написано було: «Ревність дому твого поїдатиме мене».

А юдеї озвались і мовили до нього: «Яким знаком доведеш, що таке чиниш?»

Ісус відрік їм у відповідь: «Зруйнуйте храм цей, а я його за три дні поставлю.»

Юдеї ж відказали: «Будовано храм цей сорок і шість років, а ти його поставиш за три дні?»

Та він говорив про храм свого тіла,

тож коли воскрес із мертвих, то й пригадали його учні, що він оте говорив їм, і увірували Писанню та слову, яке Ісус був вирік.

А коли був він на свято Пасхи в Єрусалимі, то численні, бачивши його чуда, які він творив, увірували в його ім'я.

Але не звірявсь їм Ісус, бо знав усіх їх,

а й потреби не мав, щоб хтось йому свідчив про людину, відав бо сам, що міститься в людині.

Переклад Огієнка

А третього дня весілля справляли в Кані Галілейській, і була там Ісусова мати.

На весілля запрошений був теж Ісус та учні Його.

Як забракло ж вина, то мати Ісусова каже до Нього: Не мають вина!

Ісус же відказує їй: Що тобі, жоно, до Мене? Не прийшла ще година Моя!

А мати Його до слуг каже: Зробіть усе те, що Він вам скаже!

Було тут шість камінних посудин на воду, що стояли для очищення юдейського, що відер по дві чи по три вміщали.

Ісус каже до слуг: Наповніть водою посудини. І їх поналивали вщерть.

І Він каже до них: Тепер зачерпніть, і занесіть до весільного старости. І занесли.

Як весільний же староста скуштував воду, що сталась вином, а він не знав, звідки воно, знали ж слуги, що води наливали, то староста кличе тоді молодого

та й каже йому: Кожна людина подає перше добре вино, а як понапиваються, тоді гірше; а ти добре вино аж на досі зберіг...

Такий початок чудам зробив Ісус у Кані Галілейській, і виявив славу Свою. І ввірували в Нього учні Його.

Після цього відправивсь Він Сам, і мати Його, і брати Його, і Його учні до Капернауму, і там перебули небагато днів.

А зближалася Пасха юдейська, і до Єрусалиму подався Ісус.

І знайшов Він, що продавали у храмі волів, і овець, і голубів, та сиділи міняльники.

І, зробивши бича з мотузків, Він вигнав із храму всіх, вівці й воли, а міняльникам гроші розсипав, і поперевертав їм столи.

І сказав продавцям голубів: Заберіть оце звідси, і не робіть із дому Отця Мого дому торгового!

Тоді учні Його згадали, що написано: Ревність до дому Твого з'їдає Мене!

І обізвались юдеї й сказали Йому: Яке нам знамено покажеш, що Ти можеш робити таке?

Ісус відповів і промовив до них: Зруйнуйте цей храм, і за три дні Я поставлю його!

Відказали ж юдеї: Сорок шість літ будувався цей храм, а Ти за три дні поставиш його?

А Він говорив про храм тіла Свого.

Коли ж Він із мертвих воскрес, то учні Його згадали, що Він говорив це, і ввірували в Писання та в слово, що сказав був Ісус.

А як в Єрусалимі Він був у свято Пасхи, то багато-хто ввірували в Його Ймення, побачивши чуда Його, що чинив.

Але Сам Ісус їм не звірявся, бо Сам знав усіх,

і потреби не мав, щоб хто свідчив Йому про людину, бо знав Сам, що в людині було.

Переклад Куліша

А третього дня було весїллє в Канї Галилейській; і була мати Ісусова там;

запрошено ж і Ісуса, й учеників Його на весїллє.

І, як не ставало вина, каже мати Ісусова до Него: Вина не мають.

Рече їй Ісус: Що менї й тобі, жено? ще не прийшла година моя.

Каже Його мати слугам: Що вам скаже, робіть.

Стояло ж там шість камяних водників про очищеннє Жидівське, що містили відер по два або по три.

Рече їм Ісус: Поналивайте водники водою. І поналивали їх аж по верх.

І рече їм: Черпайте тепер, та й несїть до старости. І понесли.

Як же покоштував староста води, що сталась вином (а не знав, звідкіля, слуги ж знали, що черпали воду), кличе жениха староста,

і каже йому: Кожен чоловік перш добре вино ставить, а як підопють, тодї гірше; ти ж додержав добре вино аж досї.

Сей почин ознак зробив Ісус у Канї Галилейській, і показав славу свою; і вірували в Него ученики Його.

Після сього пійшов у Капернаум, Він і мати Його, й брати Його, й ученики Його; і там пробували небагато днїв.

А була близько пасха у Жидів, і пійшов у Єрусалим Ісус,

і знайшов у церкві продаючих воли, й вівцї, і голуби, й міняльників сидячих.

І, зробивши джгута з мотузків, повиганяв усїх із церкви, й вівцї й воли, а міняльникам порозсипав гроші, і столи поперевертав;

а тим, що голуби продавали, рече: Візьміть се звідсїля; не робіть дому Отця мого домом торговим.

Згадали ж ученики Його, що написано: Ревність дому твого з'їла мене.

Озвались тодї Жиди, й казали Йому: Що за знак покажеш нам, що се робиш?

Озвавсь Ісус і рече їм: Зруйнуйте сю церкву, й я за три днї підніму вам її.

Казали тодї Жиди: Сорок і шість років будовано церкву сю, а Ти в три днї піднімеш її?

Він же глаголав про церкву тїла свого.

Як же встав з мертвих, згадали ученики Його, що Він се глаголав їм; і вірували писанню і слову, що глаголав Ісус.

Як же був у Єрусалимі у пасху на сьвята, многі увірували в імя Його, побачивши чудеса Його, що робив.

Сам же Ісус не звіряв ся їм, тим що знав усїх:

бо не треба було Йому, щоб хто сьвідкував про чоловіка, бо Він знав, що було в чоловіку.

Переклад УБТ Турконяка

Третього дня було весілля в Кані Галилейській; була там мати Ісусова;

на весілля був запрошений Ісус із своїми учнями.

Як забракло вина, Ісусова мати каже до нього: Не мають вина.

Каже їй Ісус: Що з того мені й тобі, жінко? Ще не настала моя година.

Промовила його мати слугам: Зробіть, що тільки вам скаже.

Лежали там шість кам'яних посудин на воду для юдейського очищення, кожна вміщала по дві або три міри.

Каже їм Ісус: Наповніть посудини водою. І наповнили їх ущерть.

Ще каже їм: Тепер зачерпніть і занесіть старості. Вони понесли.

Коли староста покуштував воду, що стала вином, то не знав, звідки воно; слуги ж, які зачерпували воду, знали; кличе тоді староста молодого

та й каже йому: Кожна людина подає спочатку добре вино, а гірше - як нап'ються; [а] ти зберіг добре вино дотепер.

Такий початок чуд зробив Ісус у Кані Галилейській, показавши славу свою; і його учні повірили в нього.

Після цього пішов до Капернаума - сам, його мати, його брати, його учні; і пробули там небагато днів.

Наближалася юдейська Пасха - й Ісус пішов до Єрусалима.

І знайшов у храмі тих, що продають овець, волів, голубів, і сидять міняйли.

Зробивши бича з мотузків, вигнав усіх із храму, овець та волів, і розсипав гроші міняйлам, а столи поперевертав;

тим, що продавали голубів, сказав: Заберіть їх звідси, не робіть оселі мого Батька домом торгівлі.

Згадали його учні, що написано: Ревність до твого дому з'їдає мене.

Відповіли на це юдеї і сказали йому: Який знак покажеш нам, що таке робиш?

Відповів Ісус і сказав їм: Зруйнуйте цей храм - і за три дні я збудую його.

Сказали юдеї: Сорок шість років будувався цей храм, а ти за три дні збудуєш його?

Він же говорив про храм свого тіла.

Коли він воскрес із мертвих, то згадали його учні ці його слова - і повірили і в Писання, і в мовлене Ісусом слово.

Коли ж був у Єрусалимі на святі Пасхи, то багато людей, коли побачили ті чуда, які він творив, повірили в його ім'я.

Сам же Ісус не звірявся їм, бо сам знав усе

й не потребував, щоб хтось свідчив про людину: адже сам знав, що було в людині.

Російський синодальний переклад

На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там.

Был также зван Иисус и ученики Его на брак.

И как недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит Ему: вина нет у них.

Иисус говорит Ей: что Мне и Тебе, Жено? еще не пришел час Мой.

Матерь Его сказала служителям: что скажет Он вам, то сделайте.

Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения Иудейского, вмещавших по две или по три меры.

Иисус говорит им: наполните сосуды водою. И наполнили их до верха.

И говорит им: теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли.

Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, - а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, - тогда распорядитель зовет жениха

и говорит ему: всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее; а ты хорошее вино сберег доселе.

Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою; и уверовали в Него ученики Его.

После сего пришел Он в Капернаум, Сам и Матерь Его, и братья его, и ученики Его; и там пробыли немного дней.

Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим

и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег.

И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец и волов; и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул.

И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда и дома Отца Моего не делайте домом торговли.

При сем ученики Его вспомнили, что написано: ревность по доме Твоем снедает Меня.

На это Иудеи сказали: каким знамением докажешь Ты нам, что имеешь власть так поступать?

Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его.

На это сказали Иудеи: сей храм строился сорок шесть лет, и Ты в три дня воздвигнешь его?

А Он говорил о храме тела Своего.

Когда же воскрес Он из мертвых, то ученики Его вспомнили, что Он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус.

И когда Он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые Он творил, уверовали во имя Его.

Но Сам Иисус не вверял Себя им, потому что знал всех

и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо Сам знал, что в человеке.