3

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

П'ятнадцятого року правління кесаря Тиверія, коли Понтій Пилат був правителем Юдеї, Ірод - четверовласником Галилеї, Филип же, його брат, четверовласником краю Ітуреї та Трахонітіди, а Лісаній четверовласником Авілени,

за первосвящеників Анни та Каяфи, слово Боже було до Йоана, сина Захарії, в пустині.

І він ходив по всій околиці йорданській, проповідуючи хрищення покаяння на прощення гріхів,

як писано в книзі віщувань пророка Ісаї: “Голос вопіющого в пустині: Готуйте путь Господню, вирівняйте стежки його.

Кожна долина заповниться, кожна гора й горб знизиться, нерівне вирівняється, дороги вибоїсті стануть гладкі,

а кожна людина побачить спасіння Господнє.”

Він, отже, говорив до людей, що приходили христитися до нього: “Гадюче поріддя! Хто вам вказав утікати від настигаючого гніву?

Чиніть плоди, достойні покаяння, і не беріться говорити собі: Маємо за батька Авраама. Кажу бо вам, що Бог з цього каміння може підняти дітей для Авраама.

Ба вже і сокира прикладена до кореня дерев: кожне бо дерево, що не приносить доброго плоду, буде зрубане та вкинуте в вогонь.”

Люди питали його: “Що ж нам робити?”

Він відповів їм: “Хто має дві одежі, нехай дасть тому, що не має. А хто має харч, нехай так само зробить.”

Прийшли також митарі христитись і йому мовили: “Учителю, що маємо робити?”

А він сказав їм: “Нічого більше понад те, що вам призначено, не робіть.”

Вояки теж його питали: “А ми що маємо робити?” Він відповів їм: “Нікому кривди не чиніть, фальшиво не доносьте і вдовольняйтесь вашою платнею.”

А із-за того, що люди вижидали (Месії), кожен сам у собі розмірковував про Йоана, чи не він часом Христос.

Йоан, звертаючись до всіх, озвався: “Я вас хрищу водою, але йде сильніший від мене, якому я негідний розв'язати ремінь від взуття. Той буде вас христити Духом Святим і вогнем.

Його лопата в руці в нього, щоб вичистити тік свій і зібрати пшеницю в свою клуню, а полову спалити вогнем невгасимим.”

Навчаючи ж багато й іншого, він звіщав народові Добру Новину.

Тим часом четверовласник Ірод, якому Йоан докоряв за Іродіяду, жінку його брата, і за все, що Ірод накоїв,

додав ще й це до того всього, що замкнув Йоана до в'язниці.

Коли ввесь народ христився, і коли Ісус, охристившись, молився, відкрилось небо,

і Святий Дух у тілеснім вигляді, немов голуб, зійшов на нього, та залунав з неба голос: “Ти - мій Син любий, тебе я вподобав.”

Сам же Ісус, коли розпочинав (свою діяльність), мав яких років тридцять і, як гадали, був сином Йосифа, сина Елі,

сина Маттата, сина Леві, сина Мелхі, сина Янная, сина Йосифа,

сина Маттатії, сина Амоса, сина Наума, сина Еслі, сина Наггая,

сина Маата, сина Маттатії, сина Семеїна, сина Йосеха, сина Йода,

сина Йоаннана, сина Реси, сина Зоровавела, сина Салатіїла, сина Нері,

сина Мелхі, сина Адді, сина Косама, сина Елмадама, сина Ера,

. сина Ісуса, сина Еліезера, сина Йоріма, сина Маттата, сина Леві,

сина Симеона, сина Юди, сина Йосифа, сина Йонама, сина Еліякима,

сина Мелеа, сина Менни, сина Маттата, сина Натана, сина Давида,

сина Єссея, сина Йоведа, сина Вооза, сина Сали, сина Наассона,

сина Амінадава, сина Адміна, сина Арні, сина Есрома, сина Фареса, сина Юди,

сина Якова, сина Ісаака, сина Авраама, сина Тари, сина Нахора,

сина Серуха, сина Рагави, сина Фалека, сина Евера, сина Сали,

сина Каїнама, сина Арфаксада, сина Сима, сина Ноя, сина Ламеха,

сина Матусали, сина Еноха, сина Ярета, сина Малелеела, сина Каїнама,

сина Еноса, сина Сита, сина Адама, сина Бога.

Переклад Огієнка

У п'ятнадцятий рік панування Тиверія кесаря, коли Понтій Пилат панував над Юдеєю, коли в Галілеї тетрархом був Ірод, а Пилип, його брат, був тетрархом Ітуреї й землі Трахонітської, за тетрарха Лісанія в Авіліні,

за первосвящеників Анни й Кайяфи було Боже слово в пустині Іванові, сину Захарія.

І він перейшов усю землю Йорданську, проповідуючи хрищення покаяння для прощення гріхів,

як написано в книзі пророцтва пророка Ісаї: Голос того, хто кличе: У пустині готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки Йому!

Нехай кожна долина наповниться, гора ж кожна та пригорок знизиться, що нерівне, нехай випростовується, а дороги вибоїсті стануть гладенькі,

і кожна людина побачить Боже спасіння!

А Іван говорив до людей, хто приходив, христитися в нього: Роде зміїний, хто навчив вас тікати від гніву майбутнього?

Отож, учиніть гідний плід покаяння. І не починайте казати в собі: Маємо батька Авраама. Бо кажу вам, що Бог може піднести дітей Авраамові з цього каміння.

Бо вже он до коріння дерев і сокира прикладена: кожне ж дерево, що доброго плоду не родить, буде зрубане та до огню буде вкинене.

А люди питали його й говорили: Що ж нам робити?

І сказав він у відповідь їм: У кого дві сорочці, нехай дасть немаючому; а хто має поживу, нехай робить так само.

І приходили й митники, щоб христитись від нього, і питали його: Учителю, що ми маємо робити?

А він їм казав: Не стягайте нічого над те, що вам звелено.

Питали ж його й вояки й говорили: А нам що робити? І він їм відповів: Нікого не кривдьте, ані не оскаржайте фальшиво, удовольняйтесь платнею своєю.

Коли ж усі люди чекали, і в серцях своїх думали всі про Івана, чи то він не Христос,

Іван відповідав усім, кажучи: Я хрищу вас водою, але йде ось Потужніший за мене, що Йому розв'язати ремінця від Його взуття я негідний, Він христитиме вас Святим Духом й огнем!

У руці Своїй має Він віячку, і перечистить Свій тік: пшеницю збере до засіків Своїх, а полову попалить ув огні невгасимім.

Тож багато навчав він і іншого, звіщаючи Добру Новину народові.

А Ірод тетрарх, що Іван докоряв йому за Іродіяду, дружину брата свого, і за все зло, яке заподіяв був Ірод,

до всього додав іще й те, що Івана замкнув до в'язниці.

І сталося, як христились усі люди, і як Ісус, охристившись, молився, розкрилося небо,

і Дух Святий злинув на Нього в тілесному вигляді, як голуб, і голос із неба почувся, що мовив: Ти Син Мій Улюблений, що Я вподобав Тебе!

А Сам Ісус, розпочинаючи, мав років із тридцять, бувши, як думано, сином Йосипа, Ілія,

сина Маттатового, сина Левіїного, сина Мелхіїного, сина Яннаєвого, сина Йосипового,

сина Маттатієвого, сина Амосова, сина Наумового, сина Еслієвого, сина Наггеєвого,

сина Маатового, сина Маттатієвого, сина Семенієвого, сина Йосихового, сина Йодаєвого,

сина Йоананового, сина Рисаєвого, сина Зоровавелевого, сина Салатіїлового, сина Нирієвого,

сина Мелхієвого, сина Аддієвого, сина Косамового, сина Елмадамового, сина Ірового,

сина Ісуєвого, сина Еліезерового, сина Йоримового, сина Маттатієвого, сина Левієвого,

сина Семенового, сина Юдиного, сина Йосипового, сина Йонамового, сина Еліякимового,

сина Мелеаєвого, сина Меннаєвого, сина Маттатаєвого, сина Натамового, сина Давидового,

сина Єссеєвого, сина Йовидового, сина Воозового, сина Салаєвого, сина Наассонового,

сина Амінадавого, сина Адмінієвого, сина Арнієвого, сина Есромового, сина Фаресового, сина Юдиного,

сина Яковлевого, сина Ісакового, сина Авраамового, сина Тариного, сина Нахорового,

сина Серухового, сина Рагавового, сина Фалекового, сина Еверового, сина Салиного,

сина Каїнамового, сина Арфаксадового, сина Симового, сина Ноєвого, сина Ламехового,

сина Матусалового, сина Енохового, сина Яретового, сина Малелеїлового, сина Каїнамового,

сина Еносового, сина Ситового, сина Адамового, Сином Божим.

Переклад Куліша

У пятнайцятий же рік правлення Тиверия кесаря, як був ігемоном Понтийський Пилат в Юдеї, а четверовластником у Галилеї Ірод, Филип же, брат його, четверовластником в Ітуреї і Трахонській землї, а Лисаний четверовластником в Авилинї,

за архиєреїв Анни та Каяфи, стало ся слово Боже до Йоана, Захаріїного сина, у пустинї.

І ходив він по всїй околицї Йорданській, проповідуючи хрещеннє покаяння на прощеннє гріхів,

як писано в книзї словес Ісаїї пророка, глаголючого: Голос покликуючого в пустинї: Приготовте дорогу Господню, правими робіть стежки Його.

Всяка долина нехай заповнить ся, і всяка гора і горб принизить ся, і крива нехай буде права, й груднисті нехай будуть дорогами рівними;

і побачить усяке тїло спасеннє Боже.

Говорив тодї до людей, що вийшли охреститись від него: Кодло гадюче, хто остеріг вас, щоб утїкали від настигаючого гнїва?

Принесїть же овощ достойний покаяння, і не починайте казати самі собі: В нас отець Авраам; глаголю бо вам: Що зможе Бог з каміння сього підняти дїтей Авраамові.

Вже ж і сокира коло кореня дерева лежить; тим кожне дерево, що не дає доброго овощу, зрубують та й в огонь кидають.

І питав його народ, кажучи: Що ж оце робити мем?

Озвав ся ж і каже їм: Хто має дві одежинї, нехай надїлить немаючого; й хто має харч, нехай так само робить.

Прийшли ж і митники хреститись, і промовили до него: Учителю, що нам робити?

Він же каже до них: Нїчого більш над те, що звелено вам, не вимагайте.

Питали ж його й воїни, кажучи: А нам що робити? І рече до них: Нїкому не робіть насилля, анї обвинувачуйте криво, і вдовольняйтесь платою вашою.

Як же були в непевностї люде, і всї говорили в серцї своїм про Йоана, чи не Христос він,

озвавсь Йоан до всїх, глаголючи: Я водою хрещу вас; ійде ж потужнїщий від мене, котрому недостоєн я розвязати ременя обувя Його: Той хрестити ме вас Духом сьвятим і огнем;

котрого лопата в руцї Його, й перечистить тік свій, і збере пшеницю в клуню свою, а полову спалить огнем невгасаючим.

І багато иншого, навчаючи, благовіствував людям.

Ірод же четверовластник, докорений від него за Іродияду, жінку Филипа, брата свого, і за все, що коїв лихого Ірод,

додав ще й се до всього, й запер Йоана в темницї.

Стало ж ся, як хрестились усї люде й Ісус хрестив ся та молив ся, відчинилось небо,

і злинув Дух сьвятий, у тїлесному видї, як голуб, на Него, й голос із неба роздав ся, глаголючи: Ти єси Син мій любий, тебе вподобав я.

А тому Ісусові починав ся мало не трийцятий рік, і був Він, як думали, син Йосифів, Ілиїв,

Маттатів, Левиїн, Мелхиїн, Янаїв, Йосифів,

Мататіїв, Амосів, Наумів, Єслимів, Наггеїв,

Маатів, Мататиїв, Семеїв, Йосифів, Юдин,

Йоананів, Рисаїв, Зоровавелів, Салатіїлів, Нириїв,

Мелхиїв, Адиїв, Косамів, Єлмодамів, Ирів,

Йосиїв, Єлиєзерів, Йоримів, Маттатів, Левиїн,

Симеонів, Юдин, Йосифів, Йонанів, Єлиякимів,

Мелеаїв, Маінанів, Мататаїв, Натанів, Давидів,

Єсеїв, Овидів, Воозів, Салмонів, Насонів,

Аминадавів, Арамів, Єсромів, Фаресів, Юдин,

Яковів, Ісааків, Авраамів, Тарин, Нахорів,

Сарухів, Рахавів, Фалеків, Єверів, Салин,

Каінанів, Арфаксадів, Симів, Ноїв, Ламехів,

Матусалів, Єнохів, Яредів, Малелейлів, Кайнанів,

Єносів, Ситів, Адамів, Божий.

Переклад УБТ Турконяка

На п'ятнадцятім році панування імператора Тиверія, коли Юдеєю володів Понтійський Пилат, а Ірод був тетрархом Галилеї, його брат Пилип - тетрархом Ітуреї та Трахонітської округи, а Лисаній - тетрархом Авілинії,

за архиєреїв Анни й Каяфи, було Боже слово до Івана, Захарієвого сина, в пустині.

Він пройшов усю землю Йорданську, проповідуючи хрещення покаяння для відпущення гріхів,

- як ото написано в книзі пророцтва Ісаї пророка: Голос того, що кличе в пустині: приготуйте дорогу Господню, вирівняйте стежки Йому:

хай кожна ущелина наповниться, і кожна гора та кожний пагорок зрівняються; хай стане криве - рівним, а вибоїсті - гладенькими дорогами;

і кожна людина побачить спасіння Боже !

Іван казав людям, що приходили хреститися до нього: Роде гадючий, хто навчив вас тікати від прийдешнього гніву?

Отож зробіть плоди, гідні каяття, і не пробуйте казати в собі: Маємо батька Авраама. Кажу бо вам, що Бог може з оцього каміння піднести дітей Авраамові.

Бо вже й сокира лежить біля коріння дерев: кожне ж дерево, що не дає доброго плоду, зрубується і вкидається у вогонь.

Запитували його люди, кажучи: Що ж маємо робити?

У відповідь сказав їм: Хто має дві сорочки, хай дасть тому, хто не має, а хто має їжу, так само хай робить.

Прийшли й митники хреститися та й кажуть до нього: Учителю, а що нам робити?

А він сказав їм: Нічого більше від того, що установлене вам, - не робіть.

Питали його й вояки, кажучи: А ми що маємо робити? І він їм відповів: Нікого не кривдьте, не обмовляйте і задовольняйтеся своєю платнею.

Коли народ чекав і всі роздумували в своїх серцях про Івана, чи він не є часом Христос,

- Іван відповідав усім, кажучи: Я водою хрещу вас; але йде дужчий від мене, якому я не гідний розв'язати ремінь його взуття; він хреститиме вас Духом Святим та вогнем;

він тримає в своїй руці лопату, щоб очистити тік і зібрати пшеницю до житниці, а полову спалити вогнем незгасним.

Багато ще й іншого, потішаючи, благовістив народові.

Тетрарх Ірод, викритий Іваном за Іродіяду, дружину свого брата і за все зло, що його зробив Ірод,

до всього додав ще й те, що замкнув Івана до в'язниці.

Сталося, коли хрестився весь народ і коли Ісус теж, хрестившись, молився, - розкрилося небо,

зійшов Дух Святий у вигляді голуба на нього, і почувся голос із неба: Ти мій улюблений Син, у тобі - моє вподобання.

А той Ісус, розпочинаючи, мав яких років тридцять, будучи, як думано, сином Йосипа, сина Ілії,

сина Маттата, сина Левія, сина Мельхії, сина Янная, сина Йосипа,

сина Маттатія, сина Амоса, сина Наума, сина Еслія, сина Нангея,

сина Маата, сина Маттатія, сина Семія, сина Йосиха, сина Йоди,

сина Йоанана, сина Рисія, сина Зоровавеля, сина Салатіїла, сина Нирія,

сина Мелхія, сина Аддія, сина Косама, сина Елмадама, сина Іра,

сина Ісуса, сина Еліезера, сина Йорима, сина Маттата, сина Левія,

сина Семена, сина Юди, сина Йосипа, сина Йонама, сина Еліякима,

сина Мелея, сина Меная, сина Маттата, сина Натама, сина Давида,

сина Єсея, сина Овида, сина Вооза, сина Сали, сина Наассона,

сина Аминадава, сина Админа, сина Арнія, сина Есрома, сина Фареса, сина Юди,

сина Якова, сина Ісаака, сина Авраама, сина Тари, сина Нахора,

сина Сируха, сина Рагава, сина Фалека, сина Евера, сина Салана,

сина Каїнана, сина Арфаксада, сина Сима, сина Ноя, сина Ламеха,

сина Матусала, сина Еноха, сина Ярета, сина Малелеїла, сина Каїнама,

сина Еноса, сина Сита, сина Адама, - сина Бога.

Російський синодальний переклад

В пятнадцатый же год правления Тиверия кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Трахонитской области, а Лисаний четвертовластником в Авилинее,

при первосвященниках Анне и Каиафе, был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне.

И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов,

как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему;

всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими;

и узрит всякая плоть спасение Божие.

Иоанн приходившему креститься от него народу говорил: порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева?

Сотворите же достойные плоды покаяния и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму.

Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь.

И спрашивал его народ: что же нам делать?

Он сказал им в ответ: у кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же.

Пришли и мытари креститься, и сказали ему: учитель! что нам делать?

Он отвечал им: ничего не требуйте более определенного вам.

Спрашивали его также и воины: а нам что делать? И сказал им: никого не обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованьем.

Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, -

Иоанн всем отвечал: я крещу вас водою, но идет Сильнейший меня, у Которого я недостоин развязать ремень обуви; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем.

Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и соберет пшеницу в житницу Свою, а солому сожжет огнем неугасимым.

Многое и другое благовествовал он народу, поучая его.

Ирод же четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого,

прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу.

Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился: отверзлось небо,

и Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!

Иисус, начиная Свое служение, был лет тридцати, и был, как думали, Сын Иосифов, Илиев,

Матфатов, Левиин, Мелхиев, Ианнаев, Иосифов,

Маттафиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Наггеев,

Маафов, Маттафиев, Семеиев, Иосифов, Иудин,

Иоаннанов, Рисаев, Зоровавелев, Салафиилев, Нириев,

Мелхиев, Аддиев, Косамов, Елмодамов, Иров,

Иосиев, Елиезеров, Иоримов, Матфатов, Левиин,

Симеонов, Иудин, Иосифов, Ионанов, Елиакимов,

Мелеаев, Маинанов, Маттафаев, Нафанов, Давидов,

Иессеев, Овидов, Воозов, Салмонов, Наассонов,

Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Иудин,

Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фаррин, Нахоров,

Серухов, Рагавов, Фалеков, Еверов, Салин,

Каинанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов,

Мафусалов, Енохов, Иаредов, Малелеилов, Каинанов,

Еносов, Сифов, Адамов, Божий.