17

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоана, його брата, повів їх окремо на високу гору

і переобразився перед ними: обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.

І ось з'явилися їм Мойсей та Ілля і з ним розмовляли.

Озвавсь Петро й каже до Ісуса: “Господи, добре нам тут бути! Як хочеш, розташую тут три намети: один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі.”

Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх і з хмари стало чути голос: “Це – мій улюблений Син, що я його вподобав: його слухайте.”

Почувши це, учні впали обличчям до землі й злякались вельми.

Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: “Устаньте, не страхайтеся!”

Підвівши свої очі, вони не бачили нікого крім самого Ісуса.

Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: “Нікому не розповідайте про це видіння аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих.”

Учні його тоді спитали його: “Чому то книжники кажуть, що спершу Ілля має прибути?”

Він відповів їм: “Ілля прийде й усе приведе доладу.

Проте, кажу вам, що Ілля вже прийшов, та вони його не пізнали, а вчинили з ним, що хотіли. Так і Син Чоловічий має від них постраждати.”

І збагнули тоді учні, що він їм говорив про Йоана Христителя.

Коли ж прийшли до народу, тоді приступив до нього один чоловік і, припавши йому до ніг,

каже: “Господи, змилуйся над моїм сином, бо він причинний і тяжко нездужає: часто кидається в огонь, часто й у воду.

Я був привів його до твоїх учнів, та вони не могли його зцілити.”

“Роде невірний та розбещений”, – відповів Ісус, – “доки мені з вами бути? Приведіть мені його сюди!”

Ісус погрозив йому, і біс вийшов з хлопця; тож видужав юнак тієї ж миті.

Тоді підійшли учні до Ісуса насамоті й спитали: “Чому ми не могли його вигнати?”

Ісус сказав їм: “Через вашу малу віру; бо, істинно кажу вам: Коли матимете віру, як зерно гірчиці, то скажете оцій горі: Перенесися звідси туди – і вона перенесеться; і нічого не буде для вас неможливого.

А щодо цього роду бісів, то його виганяють лише молитвою і постом.”

Як вони зібралися в Галилеї, Ісус мовив до них: “Син Чоловічий має бути виданий у руки людям,

і вони його уб'ють, але третього дня він воскресне.” І вони тяжко зажурились.

Коли вони прийшли в Капернаум, підійшли збирачі дидрахми до Петра та й питають: “Чи заплатить ваш учитель дидрахму?”

“Так”, – каже. І як увійшов до хати, випередив його Ісус, мовивши: “Як тобі, Симоне, здається? Земні царі з кого беруть данину чи податок? Із своїх синів чи з чужих?”

А коли відповів: “З чужих”, – Ісус сказав до нього: “Отож, сини вільні.

Однак, щоб вони нам цього не взяли за зле, піди до моря, закинь вудку, візьми першу, яка попадеться, рибу, і відкрий їй рота: там знайдеш ти статир; візьми його й дай їм за мене й за себе.”

Переклад Огієнка

А через шість день забирає Ісус Петра, і Якова, і Івана, брата його, та й веде їх осібно на гору високу.

І Він перед ними переобразився: обличчя Його, як те сонце, засяло, а одежа Його стала біла, як світло.

І ось з'явились до них Мойсей та Ілля, і розмовляли із Ним.

І озвався Петро та й сказав до Ісуса: Господи, добре бути нам тут! Коли хочеш, поставлю отут три шатрі: для Тебе одне, і одне для Мойсея, і одне для Іллі.

Як він ще говорив, ось хмара ясна заслонила їх, і ось голос із хмари почувсь, що казав: Це Син Мій Улюблений, що Його Я вподобав. Його слухайтеся!

А почувши, попадали учні долілиць, і полякалися сильно...

А Ісус підійшов, доторкнувся до них і промовив: Уставайте й не бійтесь!

Звівши ж очі свої, нікого вони не побачили, окрім Самого Ісуса.

А коли з гори сходили, заповів їм Ісус і сказав: Не кажіть нікому про цеє видіння, аж поки Син Людський із мертвих воскресне.

І запитали Його учні, говорячи: Що це книжники кажуть, ніби треба Іллі перш прийти?

А Він відповів і сказав: Ілля, правда, прийде, і все приготує.

Але кажу вам, що Ілля вже прийшов був, та його не пізнали, але з ним зробили, що тільки хотіли... Так і Син Людський має страждати від них.

Учні тоді зрозуміли, що Він їм говорив про Івана Христителя.

І як вони до народу прийшли, то до Нього один чоловік приступив, і навколішки впав перед Ним,

і сказав: Господи, змилуйсь над сином моїм, що біснується у новомісяччі, і мучиться тяжко, бо почасту падає він ув огонь, і почасту в воду.

Я його був привів до учнів Твоїх, та вони не могли вздоровити його.

А Ісус відповів і сказав: О роде невірний й розбещений, доки буду Я з вами? Доки вас Я терпітиму? Приведіть до Мене сюди його!

Потому Ісус погрозив йому, і демон вийшов із нього. І видужав хлопець тієї години!

Тоді підійшли учні насамоті до Ісуса й сказали: Чому ми не могли його вигнати?

А Він їм відповів: Через ваше невірство. Бо поправді кажу вам: коли будете ви мати віру, хоч як зерно гірчичне, і горі оцій скажете: Перейди звідси туди, то й перейде вона, і нічого не матимете неможливого!

Цей же рід не виходить інакше, як тільки молитвою й постом.

Коли пробували вони в Галілеї, то сказав їм Ісус: Людський Син буде виданий людям до рук,

і вони Його вб'ють, але третього дня Він воскресне. І тяжко вони зажурились...

Як прийшли ж вони в Капернаум, до Петра підійшли збирачі дидрахм на храм, та й сказали: Чи не заплатить ваш учитель дидрахми?

Він відказує: Так. І як він увійшов до дому, то Ісус попередив його та сказав: Як ти думаєш, Симоне: царі земні з кого беруть мито або податки: від синів своїх, чи чужих?

А як той відказав: Від чужих, то промовив до нього Ісус: Тож вільні сини!

Та щоб їх не спокусити, піди над море, та вудку закинь, і яку першу рибу ізловиш, візьми, і рота відкрий їй, і знайдеш статира; візьми ти його, і віддай їм за Мене й за себе...

Переклад Куліша

А через шість день бере Ісус Петра, Якова, та Йоана брата його, й веде їх на гору високу окроме,

й переобразивсь перед ними: й сияло лице Його як сонце, а одежа Його стала біла, як сьвітло.

Коли се явивсь їм Мойсей та Ілия, розмовляючи з Ним.

Озвав ся ж Петр, і рече до Ісуса: Господи, добре нам тут бути: коли хочеш, зробимо тут три намети: один Тобі, один Мойсейові, а один Ілиї.

Ще він говорив, аж ось ясна хмара отїнила їх, і ось голос із хмари глаголючий: Се Син мій любий, що я Його вподобав; Його слухайте.

Зачувши се ученики, припали лицем до землї, й полякались вельми.

І прийшовши Ісус, торкнув їх, і рече: Устаньте й не лякайтесь.

Вони ж, знявши очі свої, не бачили нїкого, тільки одного Ісуса.

І, як сходили вони з гори, наказав їм Ісус, глаголючи: Не кажіть нїкому про сю із'яву, аж поки Син чоловічий устане з мертвих.

І питали в Него ученики Його, кажучи: Що ж се кажуть письменники, що Ілия мусить прийти попереду?

Ісус же, озвавшись, рече їм: Ілия прийде попереду, і налагодить усе.

Я ж глаголю вам: Що Ілия вже прийшов, та й не познали його, а зробили на йому, що схотїли. Так і Син чоловічий терпіти ме від них.

Тодї зрозуміли ученики, що глаголав їм про Йоана Хрестителя.

І, як прийшли вони до народу, приступив до Него чоловік, припавши Йому до ніг і говорячи:

Господи, помилуй мого сина; він бо місячник, і тяжко мучить ся: почасту бо падає в огонь, і почасту в воду.

І привів я його до учеників Твоїх, та й не змогли вони сцїлити його.

Озвав ся ж Ісус і рече: О кодло невірне та розвратне! Доки буду з вами? доки терпіти му вас? Приведїть менї його сюди.

І погрозив йому Ісус і вийшов з него диявол, і одужав хлопець з того часу.

Приступивши тодї ученики до Ісуса, сказали на самотї: Чом не змогли ми вигнати його?

Ісус же рече їм: Через невіру вашу, істино бо глаголю вам: Коли б ви мали віри з зерно горчицї, то сказали б оцїй горі: Перейди звідсїля туди; то й перейде; й нїчого не буде неможливого вам.

Се ж кодло не виходить, як тільки молитвою та постом.

Як же пробували вони в Галилеї, рече до них Ісус: Син чоловічий буде виданий у руки людям;

і вбють Його, а третього дня Він устане. І засуміли вони вельми.

Як же прийшли в Капернаум, приступили ті, що данину збирали, до Петра, й казали: Чи не дасть ваш учитель данини?

Каже: Так. І як увійшов у господу, попередив його Ісус, глаголючи: Що ти думаєш, Симоне? з кого земні царі збирають данину? з своїх синів, чи з чужих?

Каже до Него Петр: Із чужих. Рече йому Ісус: То сини вільні.

Тільки ж, щоб не блазнити нам їх, ійди до моря, та закинь удку, й першу рибу, що піймаєть ся, візьми й, роззявивши їй рот, знайдеш статира; взявши його, дай їм за мене й за себе.

Переклад УБТ Турконяка

Через шість днів Ісус бере Петра, Якова та його брата Івана і виводить їх окремо на високу гору.

І переобразився перед ними: обличчя Його засяяло, мов сонце, одяг став білий, мов світло.

І ось з'явилися Мойсей та Ілля, що говорили з Ним.

Озвавшись, Петро сказав Ісусові: Господи, добре нам тут бути; коли хочеш, напну тут три намети: одне тобі, одне Мойсейові і одне Іллі.

Поки Він говорив, ясна хмара затінила їх, і з хмари пролунав голос: Цей мій улюблений Син, якого Я вподобав; Його слухайте.

Почувши це, учні попадали долілиць і дуже злякалися.

Ісус підійшов, доторкнувся до них і сказав: Устаньте й не бійтеся.

Підвівши свої очі, учні не не побачили нікого, крім самого Ісуса.

Коли вони сходили з гори, Ісус наказав їм, кажучи: Нікому не розповідайте про видіння, доки Син Людський не воскресне з мертвих.

І запитали Його учні, кажучи: Чому книжники кажуть, що спочатку має прийти Ілля?

Ісус відповів їм і сказав: Ілля прийде і все приготує.

Проте кажу вам, що Ілля вже прийшов, та його не впізнали, але зробили з ним те, що хотіли. Так і Син Людський має від них постраждати.

Тоді учні зрозуміли, що Він говорив їм про Івана Хрестителя.

Коли прийшли до юрби, приступив до Нього один чоловік і, припавши Йому до ніг,

каже: Господи, помилуй мого сина, бо він сновида і тяжко терпить: часто кидається у вогонь, часто й у воду.

Я привів був його до твоїх учнів, та вони не змогли його вилікувати.

Ісус сказав у відповідь: О роде невірний і розбещений, доки буду з вами? Доки терпітиму вас? Приведіть мені його сюди.

І погрозив йому Ісус, і біс вийшов з нього. Юнак видужав тієї ж миті.

Тоді учні, приступивши до Ісуса, що був на самоті, сказали: Чому ми не змогли його вигнати?

Він сказав їм: Через ваше маловірство. Щиру правду кажу вам: коли маєте віру, як зерно гірчиці, скажете цій горі: Перейди звідси туди - і вона перейде; і ніщо не буде для вас неможливим.

[Цей же рід не виходить інакше - тільки молитвою і постом.]

Коли були вони в Галилеї, Ісус сказав їм: Син Людський буде виданий у руки людям,

і вони Його вб'ють, але третього дня Він воскресне. І вони дуже засмутилися.

Коли вони прийшли до Капернаума, наблизилися збирачі дидрахм до Петра і спитали: А ваш Учитель заплатить дідрахми?

Каже: Так. А коли увійшов до хати, випередив його Ісус, промовивши: Як тобі здається, Симоне? Земні царі з кого беруть данину чи податок? Зі своїх синів чи з чужих?

Коли відповів: Із чужих, то Ісус сказав йому: Отож, сини вільні.

Але, щоб ми не спокусили їх, піди до моря, закинь вудку, візьми рибину, яка першою попадеться, і, відкривши їй рота, знайдеш статир: візьми його й дай їм за Мене і за себе.

Російський синодальний переклад

По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних,

и преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет.

И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие.

При сем Петр сказал Иисусу: Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии.

Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их; и се, глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте.

И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались.

Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не бойтесь.

Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса.

И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых.

И спросили Его ученики Его: как же книжники говорят, что Илии надлежит придти прежде?

Иисус сказал им в ответ: правда, Илия должен придти прежде и устроить всё;

но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели; так и Сын Человеческий пострадает от них.

Тогда ученики поняли, что Он говорил им об Иоанне Крестителе.

Когда они пришли к народу, то подошел к Нему человек и, преклоняя пред Ним колени,

сказал: Господи! помилуй сына моего; он в новолуния беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду,

я приводил его к ученикам Твоим, и они не могли исцелить его.

Иисус же, отвечая, сказал: о, род неверный и развращенный! доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас? приведите его ко Мне сюда.

И запретил ему Иисус, и бес вышел из него; и отрок исцелился в тот час.

Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: почему мы не могли изгнать его?

Иисус же сказал им: по неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: "перейди отсюда туда", и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас;

сей же род изгоняется только молитвою и постом.

Во время пребывания их в Галилее, Иисус сказал им: Сын Человеческий предан будет в руки человеческие,

и убьют Его, и в третий день воскреснет. И они весьма опечалились.

Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали: Учитель ваш не даст ли дидрахмы?

Он говорит: да. И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: как тебе кажется, Симон? цари земные с кого берут пошлины или подати? с сынов ли своих, или с посторонних?

Петр говорит Ему: с посторонних. Иисус сказал ему: итак сыны свободны;

но, чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир; возьми его и отдай им за Меня и за себя.