1

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Родовід Ісуса Христа, сина Давида, сина Авраама.

Авраам був батьком Ісаака, Ісаак – Якова, Яків – Юди і братів його.

Юда був батьком Фареса та Зари від Тамари. Фарес був батьком Есрома, Есром – Арама,

Арам – Амінадава, Амінадав – Наасона, Наасон – Салмона,

Салмон – Вооза від Рахави, Вооз – Йоведа від Рути, Йовед – Єссея,

Єссей був батьком царя Давида, Давид – Соломона від жінки Урії.

Соломон же був батьком Ровоама, Ровоам – Авії, Авія – Асафа,

Асаф – Йосафата, Йосафат – Йорама, Йорам – Озії,

Озія – Йоатама, Йоатам – Ахаза, Ахаз – Єзекії,

Єзекія – Манасії, Манасія – Амоса, Амос – Йосії,

Йосія – Єхонії і братів його за вавилонського переселення.

А після вавилонського переселення в Єхонії народився Салатіїл, у Салатіїла – Зоровавел,

у Зоровавела – Авіюд, в Авіюда – Еліяким, в Еліякима – Азор,

в Азора – Садок, у Садока – Ахим, в Ахима – Еліюд,

в Еліюда – Єлеазар, в Єлеазара – Маттан, у Маттана – Яків,

у Якова – Йосиф, чоловік Марії, з якої народився Ісус, що зветься Христос.

Поколінь же всіх було: від Авраама до Давида чотирнадцять, від Давида до вавилонського переселення чотирнадцять і від вавилонського переселення до Христа – поколінь чотирнадцять.

Народження Ісуса Христа відбулося так: Марія, його мати, була заручена з Йосифом; але, перед тим, як вони зійшлися, виявилося, що вона була вагітна від Святого Духа.

Йосиф, її чоловік, бувши праведний і не бажавши її ославити, хотів тайкома її відпустити.

І от, коли він це задумав, ангел Господній з'явився йому уві сні й мовив: “Йосифе, сину Давида, не бійсь узяти Марію, твою жінку, бо те, що в ній зачалось, походить від Святого Духа.

Вона породить сина, і ти даси йому ім'я Ісус, бо він спасе народ свій від гріхів їхніх.”

А сталося все це, щоб здійснилось Господнє слово, сказане пророком:

“Ось, діва матиме в утробі й породить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що значить: З нами Бог.”

Прокинувшись від сну, Йосиф зробив, як звелів йому ангел Господній: прийняв свою жінку;

та не спізнав її, аж поки породила сина, і він дав йому ім'я Ісус.

Переклад Огієнка

Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давидового, Сина Авраамового:

Авраам породив Ісака, а Ісак породив Якова, а Яків породив Юду й братів його.

Юда ж породив Фареса та Зару від Тамари. Фарес же породив Есрома, а Есром породив Арама.

А Арам породив Амінадава, Амінадав же породив Наассона, а Наассон породив Салмона.

Салмон же породив Вооза від Рахави, а Вооз породив Йовіда від Рути, Йовід же породив Єссея.

А Єссей породив царя Давида, Давид же породив Соломона від Урієвої.

Соломон же породив Ровоама, а Ровоам породив Авію, а Авія породив Асафа.

Асаф же породив Йосафата, а Йосафат породив Йорама, Йорам же породив Озію.

Озія ж породив Йоатама, а Йоатам породив Ахаза, Ахаз же породив Єзекію.

А Єзекія породив Манасію, Манасія ж породив Амоса, а Амос породив Йосію.

Йосія ж породив Йоякима, Йояким породив Єхонію й братів його за вавилонського переселення.

А по вавилонськім переселенні Єхонія породив Салатіїля, а Салатіїль породив Зоровавеля.

Зоровавель же породив Авіюда, а Авіюд породив Еліякима, а Еліяким породив Азора.

Азор же породив Садока, а Садок породив Ахіма, а Ахім породив Еліюда.

Еліюд же породив Елеазара, а Елеазар породив Маттана, а Маттан породив Якова.

А Яків породив Йосипа, мужа Марії, що з неї родився Ісус, званий Христос.

А всіх поколінь від Авраама аж до Давида чотирнадцять поколінь, і від Давида аж до вавилонського переселення чотирнадцять поколінь, і від вавилонського переселення до Христа поколінь чотирнадцять.

Народження ж Ісуса Христа сталося так. Коли Його матір Марію заручено з Йосипом, то перш, ніж зійшлися вони, виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого.

А Йосип, муж її, бувши праведний, і не бажавши ославити її, хотів тайкома відпустити її.

Коли ж він те подумав, ось з'явивсь йому Ангол Господній у сні, промовляючи: Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачате в ній то від Духа Святого.

І вона вродить Сина, ти ж даси Йому йменна Ісус, бо спасе Він людей Своїх від їхніх гріхів.

А все оце сталось, щоб збулося сказане пророком від Господа, який провіщає:

Ось діва в утробі зачне, і Сина породить, і назвуть Йому Ймення Еммануїл, що в перекладі є: З нами Бог.

Як прокинувся ж Йосип зо сну, то зробив, як звелів йому Ангол Господній, і прийняв він дружину свою.

І не знав він її, аж Сина свого первородженого вона породила, а він дав Йому ймення Ісус.

Переклад Куліша

Книга родоводу Ісуса Христа, сина Давидового, сина Авраамового.

Авраам породив Ісаака; а Ісаак породив Якова; а Яков породив Юду та братів його;

а Юда породив Фареса та Зару від Тамари; а Фарес породив Єсрома; а Єсром породив Арама;

а Арам породив Аминадава; а Аминадав породив Насона; а Насон породив Салмона;

а Салмон породив Вооза від Рахави; а Вооз породив Овида від Рути; а Овид породив Єссея;

а Єссей породив Давида царя; а Давид цар породив Соломона від Урієвої;

а Соломон породив Ровоама; а Ровоам породив Авію; а Авія породив Асу;

а Аса породив Йосафата; а Йосафат породив Йорама; а Йорам породив Озію;

а Озія породив Йоатама; а Йоатам породив Ахаза; а Ахаз породив Єзекію;

а Єзекія породив Манассію; а Манассія породив Амона; а Амон породив Йосію;

а Йосія породив Єхонїю та братів його, під час переселення у Вавилон;

а після того, як переселено їх у Вавилон, Єхонїя породив Салатиїла, а Салатиїл породив Зоровавеля;

а Зоровавель породив Авіюда; а Авіюд породив Єліякима; а Єліяким породив Азора;

а Азор породив Садока; а Садок породив Ахима; а Ахим породив Єліюда;

а Єліюд породив Єліазара; а Єліазар породив Маттана; а Маттан породив Якова;

а Яков породив Йосифа, чоловіка Мариїного, що від неї родивсь Ісус, на прізвище Христос.

То всїх родів од Авраама до Давида чотирнайцять родів; а від Давида до переселення у Вавилон чотирнайцять родів; і від переселення у Вавилон до Христа чотирнайцять родів.

Різд во ж Ісуса Христа стало ся так. Скоро Його матїр Марию заручено Йосифові, перш нїж вони зійшли ся, постережено, що вона мала в утробі від сьвятого Духа.

Йосиф же, чоловік її, будучи праведний, і не хотячи ославити її, хотїв був потай відпустити її.

Та як він про се думав, аж ось явивсь йому вві снї ангел Господень, глаголючи: Йосифе, сину Давидів, не бій ся взяти до себе Марию, жінку твою; бо що в нїй зачалось, те від сьвятого Духа.

І вродить вона сина, і даси йому імя Ісус; бо він спасе людей своїх од гріхів їх.

Усе ж се стало ся, щоб справдилось, що промовив Господь через пророка, глаголючи:

Ось дїва мати ме в утробі, і вродить сина, і дадуть йому імя Емануіл, що перекладом є: З нами Бог.

Прокинувшись тодї Йосиф од сна, зробив так, як ангел Господень повелїв йому, й узяв до себе жінку свою;

і не знав її, аж поки вона вродила сина свого перворідня, і дав йому імя Ісус.

Переклад УБТ Турконяка

Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давидового, Сина Авраамового.

Авраам породив Ісаака. Ісаак породив Якова. Яків породив Юду і братів його.

Юда породив Фареса і Зару від Тамари. Фарес породив Есрома. Есром породив Арама.

Арам породив Амінадава. Амінадав породив Наассона. Наассон породив Салмона.

Салмон породив Вооза від Рахави. Вооз породив Овида від Рути. Овид породив Єссея.

Єссей породив царя Давида. Давид же [цар] породив Соломона від дружини Урія.

Соломон породив Ровоама. Ровоам породив Авію. Авія породив Асафа.

Асаф породив Йосафата. Йосафат породив Йорама. Йорам породив Озію.

Озія породив Йоатама. Йоатам породив Ахаза. Ахаз породив Єзекію.

Єзекія породив Манасію. Манасія породив Амоса. Амос породив Йосію.

Йосія породив Єхонію та його братів під час вавилонського переселення.

А по вавилонськім переселенні Єхонія породив Салатиїла. Салатиїл породив Зоровавеля.

Зоровавель породив Авіюда. Авіюд породив Еліякима. Еліяким породив Азора.

Азор породив Садока. Садок породив Ахима. Ахим породив Еліюда.

Еліюд породив Елеазара. Елеазар породив Маттана. Маттан породив Якова.

Яків породив Йосипа, чоловіка Марії, від якої народився Ісус, названий Христом.

Усіх же поколінь від Авраама до Давида було чотирнадцять поколінь; і від Давида до вавилонського переселення - чотирнадцять поколінь; і від вавилонського переселення до Христа - ще чотирнадцять поколінь.

Народження ж Ісуса Христа було так. Як Його мати Марія була заручена з Йосипом, виявилося, перш ніж вони зійшлися, що вона мала в лоні від Святого Духа.

А Йосип, її чоловік, будучи праведним і не бажаючи її ославити, вирішив потайки відпустити її.

Щойно він це подумав, як ось Господній ангел з'явився йому уві сні, кажучи: Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти дружину твою: бо зачате в ній є від Святого Духа.

Вона ж народить Сина, і назвеш Його ім'ям Ісус, бо Він спасе свій народ від його гріхів.

Це ж усе сталося, щоб збулося Господнє слово до пророка, який говорить:

Ось, діва матиме в лоні і народить Сина, і дадуть Йому ім'я Емануїл, що означає: З нами Бог.

А Йосип, уставши від сну, зробив так, як наказав йому Господній ангел, і прийняв свою дружину;

і не спізнав її доти, доки не породила Сина свого [першонародженого], і назвав Його Ісусом.

Російський синодальний переклад

Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова.

Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его;

Иуда родил Фареса и Зару от Фамари; Фарес родил Есрома; Есром родил Арама;

Арам родил Аминадава; Аминадав родил Наассона; Наассон родил Салмона;

Салмон родил Вооза от Рахавы; Вооз родил Овида от Руфи; Овид родил Иессея;

Иессей родил Давида царя; Давид царь родил Соломона от бывшей за Уриею;

Соломон родил Ровоама; Ровоам родил Авию; Авия родил Асу;

Аса родил Иосафата; Иосафат родил Иорама; Иорам родил Озию;

Озия родил Иоафама; Иоафам родил Ахаза; Ахаз родил Езекию;

Езекия родил Манассию; Манассия родил Амона; Амон родил Иосию;

Иосия родил Иоакима; Иоаким родил Иехонию и братьев его, перед переселением в Вавилон.

По переселении же в Вавилон, Иехония родил Салафииля; Салафииль родил Зоровавеля;

Зоровавель родил Авиуда; Авиуд родил Елиакима; Елиаким родил Азора;

Азор родил Садока; Садок родил Ахима; Ахим родил Елиуда;

Елиуд родил Елеазара; Елеазар родил Матфана; Матфан родил Иакова;

Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от Которой родился Иисус, называемый Христос.

Итак всех родов от Авраама до Давида четырнадцать родов; и от Давида до переселения в Вавилон четырнадцать родов; и от переселения в Вавилон до Христа четырнадцать родов.

Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святаго.

Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не желая огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее.

Но когда он помыслил это, -- се, Ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святаго;

родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их.

А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит:

се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог.

Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему Ангел Господень, и принял жену свою,

и не знал Ее. [Как] наконец Она родила Сына Своего первенца, и он нарек Ему имя: Иисус.