33

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

А ось благословення, яким Мойсей, чоловік Божий, поблагословив синів Ізраїля перед своєю смертю.

Він промовив: "Господь прийшов із Синаю, явивсь нам із Сеїру; засяяв з гори Парану, прийшов із Меріва-Кадешу. А з його правиці вогонь палає.

Справді ж він любить народи. Всі їхні святі в твоїй руці, вони припали до твоїх ніг, і зважають на твої слова;

Закон, що його заповідав нам Мойсей. Його насліддя - громада Якова.

І цар постав у Єшуруні, коли збиралися голови народу, ізраїльські покоління разом.

Нехай живе Рувим, нехай не вмирає, хоч не буде його багато.

А це для Юди - і промовив: Вислухай, Господи, голос Юди і приведи його до свого народу; він борониться власними руками, прийди йому з допомогою проти ворогів.

Про Леві ж сказав: Дай твої Туммім Леві, і твої Урім - чоловікові, побожному супроти тебе, - що його випробував єси при Массі, що з ним став єси на прю біля вод Меріви;

Він же про батька-матір мовив: Я довго їх не бачив! Він не визнав своїх братів і власних дітей не визнав; але слово твоє зберегли; дотримуються твого союзу.

Вони навчають Якова твоїх звичаїв, Ізраїля закону твого; приносять кадило перед тобою, всепалення на жертовнику твоєму.

Благослови, Господи, його зусилля, і праця рук його нехай буде тобі угодна; розторощи крижі його ворогам, і тим, що його ненавидять, щоб вони більше не встали.

А про Веніямина мовив: Пестун Господень живе безпечно! Всевишній захищає щодня його, та й живе в нього в обіймах.

Про Йосифа так сказав: Благословенна Господом земля його найціннішими дарами неба вгорі і безоднями, що лежать унизу.

Найкращими плодами сонця, найкращим урожаєм місяців;

Найкращим, що тільки е, предковічних гір, усім достатком горбів відвічних;

І всіма скарбами землі, й усім, що в надрах її; і ласка того, хто живе в кущі, нехай на голову Йосифа зійде, на тім'я благословенного між братами.

Первенця-бугая велич у нього, роги у нього, як роги в буйвола; ними він битиме народи аж до країв світу. Такі сили-силенні Ефраїма, та тисячі Манассії.

Про Завулона ж мовив: Радуйся, Завулоне, у твоїх виправах, а ти, Іссахаре, у твоїх наметах!

Вони кличуть народи на гору, і там приносять справедливі жертви; бо вони ссуть багатства моря і скриті в піску скарби.

А про Гада говорив: Благословен той, хто поширює Гада! Він, наче лев, розлігся, і роздирає рам'я та тім'я.

Собі він вибрав щонайкращу частку, там, де княжа частка, був захований; і як зібралися князі народу, сповнив Господню справедливість і рішення його над Ізраїлем.

Про Дана ж мовив: Дан - це левеня, що вискакує з Башану.

Про Нафталі сказав: Нафталі ласкою ситий, сповнений Господнього благословення; півднем і заходом хай заволодіє.

Про Ашера говорив: Благословен Ашер поміж синами; нехай улюблений буде між братами, нехай в олії миє свої ноги.

Твої засуви нехай будуть із заліза та криці, і сила твоя - як дні твої.

Немає такого другого, як Бог Єшуруна! Він летить у небесах тобі на допомогу, у своїй величі на хмарах.

Прибіжище твоє - Бог предвічний, підпора - руки віковічні; він прогнав ворога перед тобою, і сказав: Знищ!

Ізраїль живе собі безпечно, джерело Якова - окремо, в землі, багатій хлібом та вином, де з неба скрапує роса.

Блажен єси, Ізраїлю! Котрий народ такий, як ти, якого б вирятував Господь, щит допомоги твоєї і меч твоєї слави? Тобі будуть леститись твої вороги, а ти ступатимеш по їхніх висотах.»

Переклад Огієнка

А оце благословення, яким поблагословив Ізраїлевих синів Мойсей, чоловік Божий, перед своєю смертю,

та й сказав: Господь від Сінаю прибув, і зійшов від Сеїру до них, появився у світлі з Парану гори, і прийшов із Меріви Кадешу. По правиці Його огонь Закону для них.

Теж народи Він любить. Всі святії його у руці Твоїй, і вони припадають до ніг Твоїх, слухають мови Твоєї.

Дав Мойсей нам Закона, спадщину зборові Якова.

І був Він царем в Єшуруні, як народнії голови разом збирались, племена Ізраїлеві.

Рувим хай живе, і нехай не помре, і число люду його нехай буде велике.

А це про Юду. І він сказав: Почуй, Господи, голосу Юди, і до народу його Ти впровадиш його. Йому воюватимуть руки його, а Ти будеш поміч йому на його ворогів.

А про Левія сказав: Твій туммім і твій урім для чоловіка святого Твого, що його Ти був випробував у Массі, що суперечку з ним мав над водою Меріви,

що каже про батька свого та про матір свою: Не бачив тебе, що братів своїх не пізнає, і не знає синів своїх, бо додержують слова Твого, і вони заповіту Твого стережуть.

Навчають вони про права Твої Якова, а про Закона Твойого Ізраїля, приносять кадило Тобі та на жертівник Твій цілопалення.

Поблагослови його силу, о Господи, а чин його рук уподобай Собі. Поламай стегна тим, що стають проти нього, та ненависть мають на нього, щоб більш не повстали вони!

Про Веніямина сказав: Він Господній улюбленець, перебуває безпечно при Ньому, а Він окриває його цілий день і в раменах Його спочиває.

А про Йосипа він сказав: Благословенний від Господа Край Його дарами з неба, з роси та з безодні, що долі лежить,

і з дару врожаїв від сонця, і з дару рослини від місяців,

і з верхів'я гір сходу, і з дару відвічних пагірків,

і з дару землі та її повноти. А милість Того, що в терновім кущі пробував, нехай прийде на голову Йосипа та на тім'я вирізненого між братами своїми.

Величність його як вола його перворідного, а роги його роги буйвола, ними буде колоти народи всі разом, аж до кінців землі, а вони міріяди Єфремові, а вони Манасіїні тисячі.

А про Завулона сказав: Радій, Завулоне, як будеш виходити, і ти, Іссахаре, у наметах своїх!

Вони кличуть народи на гори, приносять там праведні жертви, бо будуть вони споживати достаток морський та скарби, зариті в піску.

А про Ґада сказав: Благословенний, хто Ґада розширює! Він ліг, як левиця, і жере рам'я й череп.

Забезпечив він частку для себе, бо там частка прихована від Праводавця, і прийшов із головами народу, виконав правду Господню і Його постанови з Ізраїлем.

А на Дана сказав: Дан левів левчук, що з Башану вискакує.

А на Нефталима сказав: Нефталим ситий милістю, і повен Господнього благословення, захід та південь посядь!

А про Асира сказав: Асир благословенний найбільше з синів, уподобаний серед братів своїх, і в оливу вмочає він ногу свою.

Залізо та мідь то запора твоя, а сила твоя як усі твої дні.

Немає такого, як Бог, Єшуруне, що їде по небу на поміч тобі, а Своєю величністю їде на хмарах.

Покрова твоя Бог Предвічний і ти в вічних раменах Його. І вигнав Він ворога перед тобою, і сказав: Повинищуй його!

І перебуває Ізраїль безпечно, самотно, він Яковове джерело в Краї збіжжя й вина, а небо його сипле краплями росу.

Ти блаженний, Ізраїлю! Який інший народ, якого спасає Господь, як тебе? Він Щит допомоги твоєї, і Меч Він твоєї величности. І будуть твої вороги при тобі упокорюватись, а ти по висотах їх будеш ступати.

Переклад Куліша

Оце ж слова, що ними Мойсей, чоловік Божий, благословив синів Ізрайлевих перед смертю своєю.

І промовив: Господь зійшов від Синая і явився із Сеїра; засіяв із Паран гори і прийшов із тьмами сьвятих. З його ж правицї палав вогонь закону про їх.

Існо, він любить племена свої; всї сьвяті його в руцї твоїй; і вони припали до ніг твоїх, кожне слухає слів твоїх.

Закон дав нам Мойсей, наслїддє громади Якова.

І він був царь Ізраїля, як збирались голови народа, всї поколїння Ізраїля.

Ти, Рубене, жий і не вимирай, і нехай буде потомків його велика сила!

А се благословеннє на Юду; і промовив: Господе, почуй голос Юди, і приведи його до народу його; будь рука його потужна для його і поможи йому проти ворогів його.

А Левія благословив словами: І тумим* твій і урим* твій будуть для чоловіка твого побожного, котрого ти спокушував в Массї, і заводив сварку при водах Мериви;

Що про батька свого і про матїр свою мовчав: Я не бачу його; і що не знав братів своїх, і нїчого не знав про синів своїх. Вони бо хоронили слово твоє і пильнували завіту твого.

Будуть вони навчати Якова присудів твоїх а Ізраїля закону твого; вони приносити муть кадило перед тобою і всепаленнє на жертівнику твому.

Благослови, Господе, достатки його, а праця рук його нехай буде люба тобі; трощи бедра тим, що встають проти його, і ненавидників його, щоб вони більше не встали!

А про Бенямина промовив: Він у Господа коханець і жити ме в його безпечно! Він хоронить його по всякий день і між рамями його він відпочине.

А про Йосифа промовив: Благослови, Господе, землю його найбільшим даром небесним, росою, і дарами землї, що внизу;

І найкращими плодами року і місяцїв;

І найроскішнїйшими плодами правічних гір і найцїльнийшими плодами горбів вічних;

І всїми скарбами землї і всїми достатками її; - і ласка того, хто в терновому кущі явився, нехай зійде на голову Йосифа, на тїмя найлуччого із братів своїх!

Сила його буде як первака бугая, а роги його як роги в буйвола. Підобє він ними всї народи аж до кінців землї: Се тьми Ефраїмові і тисячі Манассієві.

А про Зебулона промовив: Радуйся, Зебулоне, в походах твоїх, а ти, Іссахаре, в шатрах твоїх!

Вони будуть зазивати народи на гору, і там приносити жертву справедливостї; вони бо будуть вжиткувати достатки моря і закриті в пісках скарби.

А про Гада промовив: Благословен той, хто дасть простір Гадові! Як левиця розлїгся, і трощить руку і голову.

Вибрав він собі саму перву частину землї, там бо пай законодавця для його призначений, і прийшов він поперед народу, і сповнив правду Господню і присуди його над Ізраїлем.

А про Дана промовив: Дан, се левчук, що стрибає із Базана.

А про Нафталїя промовив: Нафталїй ситий ласкою і сповнений благословеннєм Господа! Полуднє й море будуть займище його!

А про Ассера промовив: Ти, Ассере, благословен будь синами; будь він любий браттю свому і в олїї нехай полоще ноги свої!

Із зелїза і мідї будуть в тебе замки; і, поки життя твого, поти буде сила твоя.

Нема над Бога Ізрайлевого, що несеться на небесах тобі на поміч, і в славі своїй на облаках.

Твоя пристань Бог предвічний, і ти на руках його вічних; і він жене ворогів твоїх перед тобою і рече: Нищ їх!

Безпечно живе проживає Ізраїль, живе собі народ Якова окроме в сьвітї, в землї багатій хлїбом і вином; а небеса його благословлять його росою.

О, блажен єси, Ізраїлю! Де такий нарід, як ти, що спас тебе Господь, щит помочі твоєї і меч слави твоєї? Вороги твої будуть піддобрюватись тобі, а ти ступати меш по горах їх.

Переклад УБТ Турконяка

І це благословення, яким Мойсей, чоловік Божий, поблагословив Ізраїльських синів перед своєю смертю.

І сказав: Господь прийшов з Синаю, і появився нам з Сиіру і поспішив з гори Фаран з тисячами Кадисів (святих), ангели з ним по його правиці.

і пощадив свій нарід, і всі освячені під твоїми руками. І вони є під тобою, і одержав закон з його слів,

який нам заповів Мойсей, насліддя зібранням Якова.

І буде в улюбленому володареві, як зберуться володарі народу разом з племенами Ізраїля.

Хай живе Рувим і не помре, і буде численний числом.

І це Юді: Вислухай Господи, голосу Юди, і ввійди до його народу. Хай його руки відлучать йому, і будь помічником проти його ворогів.

І Левієві сказав: Дай Левієві його ясність, і його правду праведному чоловікові, якого випробували пробою, зневажили його при воді спротиву.

Хто скаже батькові і матері: Я тебе не бачив; і своїм братам: Я не пізнав; і своїм синам: Я не впізнав. Він зберіг твої слова і дотримав твій завіт.

Скажуть твої оправдання Якову і твій закон Ізраїлеві. Покладуть ладан в твоєму гніві завжди на твій жертівник.

Поблагослови Господи, його силу, і прийми діла його рук. Розбий крижі тих ворогів, що повстали проти нього, і ті, що ненавидять його, хай не встануть.

І сказав Веніамінові: Улюблений Господом, впевнено поселишся, і Бог його отінюватиме всі дні, і спочив між його раменами.

І Йосифові сказав: Його земля від господнього благословення, від пір неба і роси, і від безодні джерел вдолі.

І за порою сонця плоди змін, і від бігу місяців,

і початок з вершка гір, і з вершка вічних шпилів,

і за порою повнота землі. І прийнятне тому, хто зявився в кущі, хай прийдуть на голову Йосифа, і на вершку прославлений між братами.

Первородного бика його краса, роги однорогого його роги. Ними колотиме разом народи навіть з краю землі. Ось десятки тисяч Ефраїма, і ось тисячі Манассії.

І Завулонові сказав: Радій Завулоне, у твому виході, і Іссахаре в своїх шатрах.

Вигублять народи, і покличите там, і жертвуватимете жертву справедливости, бо тебе викормить багатство моря, і торгівля тих, що живуть при березі.

І Ґадові сказав: Благословенний Ґад, що поширюється. Спочив наче лев, розбивши рамено і володаря.

І побачив свої первоплоди, бо там розділено землю володарів, як зібрані були разом володарі народів. Справедливість вчинив Господь і свій суд з Ізраїлем.

І Данові сказав: Дан левеня і вискочить з Васана.

І Нефталімові сказав: Нефталім повнота милого, і хай наповниться благословенням від Господа. Море і південь унаслідить.

І Асирові сказав: Благословенний з синів Асира, і буде милий своїм братам. Замочить в олії свою ногу.

Залізо і мідь буде його обува, і твоя сила, як твої дні.

Немає улюбленого так як Бог. Той, що ходить на небі це твій помічник, і славний на тверді.

І володіння - божа охорона і під силою вічних рамен і відкине ворога від твого лиця, кажучи: Вигублю.

І поселиться Ізраїль впевнено, Яків сам на землі, з вином і пшеницею, і небо йому покрите хмарами для роси.

Блаженний ти, Ізраїле. Хто подібний до тебе, народе, якого спасає Господь? Помічник держатиме щит над тобою, і меч твоя похвала. І обріхуватимуть тебе твої вороги, і ти наступиш на їхню шию.

Російський синодальний переклад

Вот благословение, которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых пред смертью своею.

Он сказал: Господь пришел от Синая, открылся им от Сеира, воссиял от горы Фарана и шел со тьмами святых; одесную Его огнь закона.

Истинно Он любит народ [Свой]; все святые его в руке Твоей, и они припали к стопам Твоим, чтобы внимать словам Твоим.

Закон дал нам Моисей, наследие обществу Иакова.

И он был царь Израиля, когда собирались главы народа вместе с коленами Израилевыми.

Да живет Рувим и да не умирает, и [Симеон] да не будет малочислен!

Но об Иуде сказал сие: услыши, Господи, глас Иуды и приведи его к народу его; руками своими да защитит он себя, и Ты будь помощником против врагов его.

И о Левии сказал: туммим Твой и урим Твой на святом муже Твоем, которого Ты искусил в Массе, с которым Ты препирался при водах Меривы,

который говорит об отце своем и матери своей: "я на них не смотрю", и братьев своих не признает, и сыновей своих не знает; ибо они, левиты, слова Твои хранят и завет Твой соблюдают,

учат законам Твоим Иакова и заповедям Твоим Израиля, возлагают курение пред лице Твое и всесожжения на жертвенник Твой;

благослови, Господи, силу его и о деле рук его благоволи, порази чресла восстающих на него и ненавидящих его, чтобы они не могли стоять.

О Вениамине сказал: возлюбленный Господом обитает у Него безопасно, [Бог] покровительствует ему всякий день, и он покоится между раменами Его.

Об Иосифе сказал: да благословит Господь землю его вожделенными дарами неба, росою и дарами бездны, лежащей внизу,

вожделенными плодами от солнца и вожделенными произведениями луны,

превосходнейшими произведениями гор древних и вожделенными дарами холмов вечных,

и вожделенными дарами земли и того, что наполняет ее; благословение Явившегося в терновом кусте да приидет на главу Иосифа и на темя наилучшего из братьев своих;

крепость его как первородного тельца, и роги его, как роги буйвола; ими избодет он народы все до пределов земли: это тьмы Ефремовы, это тысячи Манассиины.

О Завулоне сказал: веселись, Завулон, в путях твоих, и Иссахар, в шатрах твоих;

созывают они народ на гору, там заколают законные жертвы, ибо они питаются богатством моря и сокровищами, сокрытыми в песке.

О Гаде сказал: благословен распространивший Гада; он покоится как лев и сокрушает и мышцу и голову;

он избрал себе начаток земли, там почтен уделом от законодателя, и пришел с главами народа, и исполнил правду Господа и суды с Израилем.

О Дане сказал: Дан молодой лев, который выбегает из Васана.

О Неффалиме сказал: Неффалим насыщен благоволением и исполнен благословения Господа; море и юг во владении его.

Об Асире сказал: благословен между сынами Асир, он будет любим братьями своими, и окунет в елей ногу свою;

железо и медь -- запоры твои; как дни твои, будет умножаться богатство твое.

Нет подобного Богу Израилеву, Который по небесам принесся на помощь тебе и во славе Своей на облаках;

прибежище [твое] Бог древний, и [ты] под мышцами вечными; Он прогонит врагов от лица твоего и скажет: истребляй!

Израиль живет безопасно, один; око Иакова видит пред собою землю обильную хлебом и вином, и небеса его каплют росу.

Блажен ты, Израиль! кто подобен тебе, народ, хранимый Господом, Который есть щит, охраняющий тебя, и меч славы твоей? Враги твои раболепствуют тебе, и ты попираешь выи их.