25

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

«Коли виникне спір між людьми, й вони прийдуть до суду та й їх розсудять - праведного оправдають, а винуватого засудять;

і як винуватий заслугує на кару, то нехай суддя звелить простягнути його на землі й покарати перед очима всіх числом ударів відповідно до його провини.

Сорок ударів можна дати, не більше, щоб, бува, якщо б завдано йому більше ударів, ніж ці приписані, твій брат не був понижений перед твоїми очима.

Не зав'язуй рота волові, який молотить.

Коли брати живуть укупі, й один з них умре й у нього не буде сина, то жінці померлого не можна вийти заміж за чужого чоловіка: дівер її мусить увійти до неї й узяти її собі за жінку.

І первенець, що його вона вродить, прийме ім'я померлого брата, щоб не зникло з Ізраїля його ім'я.

Якщо ж той чоловік не схоче взяти за себе жінку свого брата, то вона піде до брами, до старших, і скаже: Брат мого мужа не хоче зберегти ім'я свого брата в Ізраїлі; він не хоче виконати свого діверського обов'язку супроти мене.

Тоді старші його міста покличуть його і скажуть йому, що треба; і коли він упреться й скаже: Не хочу брати її собі за жінку, -

тоді ця жінка приступить до нього перед очима старших, зніме з його ноги обув'я, плюне йому межи очі й голосно об'явить: Так обходяться з чоловіком, який не хоче збудувати дому своєму братові.

І прозвуть його в Ізраїлі: Дім Босого.

Коли два чоловіки б'ються між собою і жінка котрогось із них прибіжить, щоб визволити свого чоловіка з-під руки того, що б'є його, та простягне руку й ухопить його природне тіло, -

мусиш одрубати їй руку; очі твої не помилують її.

Не смієш тримати в себе в торбі подвійного каміння для ваги, великого й малого.

Не буде в тебе в господі подвійної мірки, великої й малої.

Правдиве й вірне каміння мусить бути в тебе для ваги; справедлива й вірна мірка мусить бути в тебе, щоб ти довго жив на світі, на цій землі, що її Господь, Бог твій, хоче тобі дати;

огидний бо перед Господом, Богом твоїм, кожен, хто таке робить, кожен, хто творить кривду.

Пам'ятай, що вчинив з тобою Амалек у дорозі, після виходу з Єгипту,

як він напав на тебе в дорозі й висік у тебе в затиллі всіх знеможених, тоді, коли ти сам був стомлений і знесилений; і він не боявся Бога!

Тож як Господь, Бог твій, дасть тобі спокій від усіх ворогів довкола тебе, в землі, що її Господь, твій Бог, хоче тобі дати в наслідну власність, мусиш стерти з-під небес пам'ять про Амалека. Не забудь же!»

Переклад Огієнка

Коли буде суперечка між людьми, і вони прийдуть до суду, то розсудять їх, і оправдають справедливого, а несправедливого осудять.

І станеться, якщо вартий биття той несправедливий, то покладе його суддя, і буде його бити перед собою, число ударів згідно з його несправедливістю.

Сорока ударами буде його бити, не більше; щоб не бити його більше над те великим биттям, і щоб не був злегковажений брат твій на очах твоїх.

Не зав'яжеш рота волові, коли він молотить.

Коли браття сидітимуть разом, і один із них помре, а сина в нього нема, то жінка померлого не вийде заміж назовні за чужого, дівер її прийде до неї та й візьме її собі за жінку, і подіверує її.

І буде перворідний, що вона породить, стане він ім'ям його брата, що помер, і не буде стерте ім'я його з Ізраїля.

А якщо той чоловік не схоче взяти своєї братової, то братова його вийде до брами до старших та й скаже: Дівер мій відмовився відновити своєму братові ім'я в Ізраїлі, не хотів подіверувати мене.

І покличуть його старші його міста, і промовлятимуть до нього, а він устане та й скаже: Не хочу взяти її,

то підійде його братова до нього на очах старших, і здійме йому чобота з ноги його, і плюне в обличчя його, і заговорить, і скаже: Так робиться чоловікові, що не будує дому свого брата.

І буде зване ім'я його в Ізраїлі: Дім роззутого.

Коли чоловіки будуть сваритися разом один з одним, і підійде жінка одного, щоб оберегти свого чоловіка від руки того, що б'є, і простягне свою руку, і схопить за сором його,

то відрубаєш руку її, нехай не змилосердиться око твоє!

Не буде в тебе в торбі твоїй подвійного каменя до ваги, великого й малого,

не буде тобі в твоїм домі подвійної ефи, великої й малої.

Камінь до ваги буде в тебе повний і справедливий, ефа буде в тебе повна й справедлива, щоб продовжилися дні твої на землі, яку Господь, Бог твій, дає тобі.

Бо огида перед Господом, Богом твоїм, кожен, хто чинить таке, хто чинить несправедливість.

Пам'ятайте, що зробив був тобі Амалик у дорозі, коли ви виходили з Єгипту,

що спіткав тебе в дорозі, і повбивав між тобою всіх задніх ослаблених, коли ти був змучений та струджений, а він не боявся Бога.

І станеться, коли Господь, Бог твій, дасть тобі мир від усіх ворогів твоїх навколо в Краї, що Господь, Бог твій, дає тобі як спадок, щоб посісти його, то зітреш пам'ять Амалика з-під неба. Не забудь!

Переклад Куліша

Коли буде сварка між людьми, і вони прийдуть до суду, і стануть судити їх, то нехай праведного оправдають а винуватого осудять.

І коли винуватий заслужить на кару тїлесну, то нехай звелить суддя положити його, і скарати його на тїлї перед своїми очима, відповідно до провини його.

Сорок раз ударити його можна, не більше; щоб, як бити ме його більше раз над сї, брат твій не був понижений перед очима твоїми.

Не завязуй роту в вола, що молотить.

Коли брати жили вкупі і один з них умер і в його нема сина, то не годиться жінцї мертвого йти заміж за чужого чоловіка; дївер її мусить увійти до неї і взяти собі її за жінку, щоб сповнити, що має чинити дївер.

І первенець, що вродить вона, прийме імя мертвого брата, щоб не зникло з Ізраїля імя його.

Коли ж сьому чоловікові та не хочеться побратись з жінкою брата свого, так пійде вона до воріт громадських мужів і скаже: Мій швагер не хоче востановити імя свого брата в Ізраїлї; він не хоче, як швагер, сповнити обовязку свого.

І громадські мужі мусять покликати його і сказати йому, що треба;

Як же упреться він і скаже: Менї не хочеться з нею побратись, тодї приступить до його швагрова його перед очима громадських мужів, і знїме з ноги його обувє і плюне йому в лице і скаже: Так обходяться з чоловіком, що не хоче збудувати дім братові свому.

І буде імя його в Ізраїлї: Дім босого.

Коли два чоловіка бються, чоловік із братом, а жінка котрого з їх прибіжить, щоб визволити чоловіка свого спід руки того, що бє його, і простягне руку та й вхопить його соромне тїло:

Так одрубаєш їй руку; не помилують її очі твої.

Не буде в тебе в саквах подвійного каміння для ваги, великого й малого.

Не буде в тебе в господї подвійної ефи, великої і малої.

Правдиве і вірне каміння для ваги буде в тебе, і правдива і вірна ефа буде в тебе, щоб довго ти жив на сьвітї, на тій землї, що тобі дає Господь, Бог твій.

Гидота бо перед Господом, Богом твоїм, кожний, хто таке робить, кожний, хто другого кривдить.

Памятай, що вчинив з тобою Амалик в дорозї, по виходї з Египту,

Як він зустрів тебе в дорозї та й порозбивав твої задні лави, всїх малосильних позад тебе; як ти утомився і охляв; і він Бога не боявся.

І коли Господь, Бог твій, заспокоїть тебе від усїх ворогів округи, у землї, що Господь, Бог твій, дає тобі в наслїддє і державу, тодї мусиш ти стерти спід небес память про Амалика. Не забудь про се!

Переклад УБТ Турконяка

Якщо ж між людьми буде спір і прийдуть на суд і судитимуть і оправдають праведного і засудять неправедного,

і буде, коли безбожний гідним буде биття, і поставиш його перед суддями і бичуватимуть його перед ними згідно з його безбожністю.

Бичуватимуть його сорок (разів) числом, не додадуть. Якщо ж додадуть ті, що його бичують більше понад ці удари, засоромленим буде твій брат перед тобою.

Не завяжеш уст вола, що молотить.

Якщо ж брати живуть разом і один з них помре, а не буде в нього насіння, жінка померлого не буде (жінкою) чоловікові не кревному з поза. Брат її чоловіка ввійде до неї і візьме її собі за жінку і житиме з нею.

І буде дитина, яку вродить, дасться йому з імені померлого, і не згине його імя з Ізраїля.

Якщо ж чоловік не бажає взяти жінку свого брата, то прийде жінка до брами до старшин і скаже: Брат мого чоловіка не бажає воскресити імя свого брата в Ізраїлі, брат мого чоловіка не схотів.

І покличуть його старшини його міста і промовлять до нього, і ставши, скаже: Не хочу взяти її,

і прийшовши, жінка його брата перед старцями, і визує одну свою обуву з своєї ноги і плюне йому в лице, і відповівши, скаже: Так зроблять чоловікові, який не збудує дім свого брата.

І назветься його імя в Ізраїлі: Дім того, що скинув обуву.

Якщо ж бються чоловіки разом, чоловік з своїм братом, і прийде жінка одного з них відібрати свого чоловіка з руки того, що його бє, і простягнувши руку візьме його за мужеські часті,

відрубаєш її руку, твоє око не пощадить її.

В твому мішку не буде важки і важки, великої чи малої.

В твоїй хаті не буде мірила і мірила, великого чи малого.

У тебе буде правдива і справедлива важка, і правдиве і справедливе мірило буде у тебе, щоб ти був довгоденним на землі, яку Господь Бог твій тобі дає в насліддя.

Бо огидний Господеві кожний, що це чинить, кожний, що чинить несправедливе.

Згадай, що тобі зробив Амалик як в дорозі ішов ти з єгипетскої землі,

як повстав в дорозі проти тебе і вигубив твої задні лави, що трудилися за тобою, ти ж був голодний і підупав, і він не побоявся Бога.

І буде, коли Господь Бог твій дасть тобі спочити від усіх твоїх ворогів довкруги тебе в землі, яку Господь Бог твій тобі дає в насліддя унаслідити, вигубиш імя Амалика з під неба і не забудеш.

Російський синодальний переклад

Если будет тяжба между людьми, то пусть приведут их в суд и рассудят их, правого пусть оправдают, а виновного осудят;

и если виновный достоин будет побоев, то судья пусть прикажет положить его и бить при себе, смотря по вине его, по счету;

сорок ударов можно дать ему, а не более, чтобы от многих ударов брат твой не был обезображен пред глазами твоими.

Не заграждай рта волу, когда он молотит.

Если братья живут вместе и один из них умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого, но деверь ее должен войти к ней и взять ее себе в жену, и жить с нею, --

и первенец, которого она родит, останется с именем брата его умершего, чтоб имя его не изгладилось в Израиле.

Если же он не захочет взять невестку свою, то невестка его пойдет к воротам, к старейшинам, и скажет: "деверь мой отказывается восставить имя брата своего в Израиле, не хочет жениться на мне";

тогда старейшины города его должны призвать его и уговаривать его, и если он станет и скажет: "не хочу взять ее",

тогда невестка его пусть пойдет к нему в глазах старейшин, и снимет сапог его с ноги его, и плюнет в лице его, и скажет: "так поступают с человеком, который не созидает дома брату своему [у Израиля]";

и нарекут ему имя в Израиле: дом разутого.

Когда дерутся между собою мужчины, и жена одного [из них] подойдет, чтобы отнять мужа своего из рук бьющего его, и протянув руку свою, схватит его за срамный уд,

то отсеки руку ее: да не пощадит [ее] глаз твой.

В кисе твоей не должны быть двоякие гири, большие и меньшие;

в доме твоем не должна быть двоякая ефа, большая и меньшая;

гиря у тебя должна быть точная и правильная, и ефа у тебя должна быть точная и правильная, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе [в удел];

ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий делающий неправду.

Помни, как поступил с тобою Амалик на пути, когда вы шли из Египта:

как он встретил тебя на пути, и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога;

итак, когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон, на земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтоб овладеть ею, изгладь память Амалика из поднебесной; не забудь.