20

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

«Як підеш на війну проти ворогів твоїх і побачиш коней та колісниці, і військо, численніше від твого, не бійся їх: бо з тобою Господь, Бог твій, що вивів тебе з Єгипетської землі.

Коли ж маєте вже ставати до бою, нехай виступить священик і промовить до війська;

він скаже тоді до них: Слухай Ізраїлю! Сьогодні ви стаєте до бою з вашими ворогами. Нехай не мліє ваше серце, не лякайтесь, не полохайтесь і не жахайтесь перед ними,

бо Господь - Бог ваш, він іде з вами воюватися за вас із вашими ворогами, щоб дати вам перемогу.

А старшина говоритиме до народу: Хто збудував нову хату й ще не посвятив її, нехай собі йде, нехай повернеться додому; щоб, бува, не вмер на війні й не посвятив її хтось інший.

Хто насадив виноградник і ще не користався, нехай іде, нехай повернеться назад до себе додому, щоб не помер на війні і хтось інший не користався з нього.

Хто засватав жінку, але ще не взяв її, нехай повернеться додому, щоб не вмер на війні й не взяв її хтось інший.

І промовить старшина далі до народу і скаже ще так: Хто боягуз і мліє серцем, нехай іде, нехай повернеться додому, щоб не охляло серце в його братів, як у нього.

Коли ж старшина скінчить промовляти до людей, тоді поставлять полководців на чолі народу.

Як наблизишся до міста, щоб звоювати його, то наперед запросиш його до миру,

і як воно прийме мир і відчинить тобі (браму), то ввесь народ, який у нім буде, стане твоїм підданим і служитиме тобі.

Якже ж замість миритися з тобою, почне з тобою бій, то ти його обляжеш;

і як Господь, Бог твій, віддасть тобі його в руки, повбиваєш усіх його чоловіків вістрям меча.

Жіноцтво ж, дітвору, скотину й усе, що в місті буде, всю його здобич, забереш для себе і їстимеш здобич твоїх ворогів, яку Господь, Бог твій, дав тобі.

Так робитимеш з усіма містами, які дуже далеко від тебе, які не належать до міст оцих народів, що тут.

У містах же тих народів, які Господь, Бог твій, хоче тобі дати в посідання, не зоставиш ні одної душі живої;

Їх мусиш приректи на цілковите знищення, отих хеттитів, аморіїв, ханаанян, перізіїв, хіввіїв та євусіїв, як заповідав Господь, Бог твій;

щоб вони не навчили вас чинити всі ті гидоти, що самі богам своїм чинили, і щоб ви не стали грішити перед Господом, Богом вашим.

Як стоятимеш облогою довго, воюючи проти якогось міста, щоб його забрати, то не будеш нищити його дерево, накинувшися з сокирою; бо його плоди можеш їсти, його ж самого не рубатимеш; хіба ж польове дерево це людина, щоб його приступом брати?

Однак дерево, про яке знаєш, що воно не до поживи, можеш нищити та рубати, щоб робити з нього обложні споруди проти міста, яке воює з тобою, поки воно не піддасться.»

Переклад Огієнка

Коли ти вийдеш на війну проти свого ворога, та побачиш коні й вози, та народ, численніший від тебе, то не будеш боятися їх, бо з тобою Господь, Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю.

І станеться, коли ви приступите до бою, то підійде священик і буде промовляти до народу,

та й скаже до них: Слухай, Ізраїлю, ви приступаєте сьогодні до бою проти ваших ворогів. Нехай не зм'якне серце ваше, не бійтеся, і не страшіться, і не лякайтеся їх,

бо Господь, Бог ваш, Він Той, що йде з вами воювати для вас з вашими ворогами, щоб спасти вас!

А урядники будуть промовляти до народу, говорячи: Хто є тут такий, що збудував новий дім, та не справив обряду поновин? Нехай він іде й вертається до свого дому, щоб не померти на війні, і щоб інший хто не справив на ньому обряду поновин.

І хто є тут такий, що засадив виноградника та не користався ним? Нехай він іде й вертається до свого дому, щоб не померти на війні, і щоб інший хто не скористався ним.

А хто є тут такий, що засватав жінку, та не взяв її? Нехай він іде й вертається до свого дому, щоб не померти на війні, і щоб інший хто не взяв її.

І далі промовлятимуть урядники до народу та й скажуть: Хто є тут такий, що лякливий та м'якосердий? Нехай він іде й вертається до свого дому, щоб не розслабив він серця братів своїх, як є серце його.

І станеться, коли урядники закінчать промовляти до народу, то призначать зверхників для військових відділів на чоло народу.

Коли ти приступиш до міста, щоб воювати з ним, то запропонуй йому перше мир.

І станеться, якщо воно відповість тобі: Мир, і відчинить браму тобі, то ввесь той народ, що знаходиться в ньому, буде тобі на данину, і буде служити тобі.

А якщо воно не замирить з тобою, і буде провадити з тобою війну, то обложиш його.

І Господь, Бог твій, дасть його в руку твою, а ти повбиваєш усю чоловічу стать його вістрям меча.

Тільки жінок, і дітей, і худобу, і все, що буде в тім місті, всю здобич його забереш собі, і будеш ти їсти здобич ворогів своїх, що дав тобі Господь, Бог твій.

Так ти зробиш усім містам, дуже далеким від тебе, що вони не з міст цих народів.

Тільки з міст тих народів, які Господь, Бог твій, дає тобі на володіння, не позоставиш при житті жодної душі,

бо конче вчиниш їх закляттям: Хіттеянина, і Амореянина, і Ханаанеянина, і Періззеянина, і Хіввеянина, і Євусеянина, як наказав був тобі Господь, Бог твій,

щоб вони не навчили вас робити такого, як усі їхні гидоти, що робили вони богам своїм, бо тоді згрішите ви перед Господом, Богом своїм.

Коли будеш облягати місто багато днів, щоб воювати з ним та щоб здобути його, то не знищиш його дерева, і не піднесеш сокири на нього, бо з нього ти їстимеш, і його не будеш стинати, бо чи ж пільне дерево то чоловік, щоб увійти перед тобою до обложеного міста?

Тільки дерево, що про нього ти знаєш, що воно не дерево на їжу, його знищиш та зітнеш, і будеш будувати з нього речі облягання проти того міста, яке провадить з тобою війну, аж до упадку його.

Переклад Куліша

Як виходиш на війну проти ворогів і бачиш конї й колесницї, і люд лїчбою більший за тебе, не бійся їх; бо з тобою Господь, Бог твій, що вивів тебе з Египецької землї.

Як же маєте вже ставати до бою, так нехай виступить сьвященник і промовить до люду,

Кажучи до них: Слухай Ізраїлю! Ви йдете тепер до бою з вашими ворогами; нехай не млїє ваше серце, не лякайтесь і не полохайтесь і не жахайтесь перед ними.

Бо Господь, Бог ваш, іде з вами за вас битись із ворогами вашими, щоб спасти вас.

А старшина говорити ме до людей: Хто збудував нову домівку та й не посьвятів її, нехай іде та й вернеться в домівку свою; щоб не вмер на війнї а хто иншій не посьвятив її.

І хто насадив виноградник, та ще не користався ним, нехай іде і вернеться в домівку свою, щоб не вмер на війнї, а хто инший користувався.

І хто засватав женщину, та й ще не взяв її, нехай іде й вернеться в домівку свою; щоб не вмер на війнї, а хто инший взяв її.

І промовить ще старшина до людей так: Хто лякається і млїє серцем, нехай іде й вернеться в домівку свою, щоб не хляло серце в його браття так як у його.

І як скіньчить старшина промовляти до людей, так поставлять отамання над людьми.

Як наближуєшся до міста, щоб воювати його, то предложи йому мир.

І як приймуть вони мир та й відчинять тобі, то ввесь люд його, що там буде, стане твоїм підданим і служити ме тобі.

А коли не схоче місто миритись з тобою, та воювати ме з тобою, так обляжеш його.

Як же віддасть його Господь, Бог твій, в руки тобі, так повбиваєш увесь музький пол його гострим мечом.

Тільки жіноцтво їх та дїти і скотину і все, що в містї буде, всю здобич забереш для себе; і їсти меш здобичу ворожу, що віддав тобі в руки Господь, Бог твій.

Так будеш робити з усїма містами, що дуже далеко від тебе, що не належать до міст сїх тутешнїх народів.

В містах же сїх народів, що дає їх Господь, Бог твій, тобі в наслїддє, не зіставиш нїчого живим, що дише;

А мусиш прогнати їх: Гетіїв і Аморіїв, Канааніїв і Ферезіїв, Гевіїв і Євузіїв, як заповідав тобі Господь, Бог твій;

Щоб вони не навчили вас чинити усї гидоти їх, які вони чинили божищам своїм, і ви не почали грішити перед Господом, Богом вашим.

Як стояти меш облогом коло міста, довший час воюючи з ним, щоб заняти його, то не будеш нищити дерева його сокирами, бо можеш харчуватись плодом його, і не будеш рубати їх, бо хиба польове дерево яка людина, щоб ти облягав його?

Тільки деревину, про яку знаєш, що вона не для поживи, таку можна тобі нищити і рубати; і можеш робити з неї облягові бойницї проти міста, що з тобою воює, поки не піддасться.

Переклад УБТ Турконяка

Якщо ж вийдеш на війну проти твоїх ворогів і побачиш коня і вершника і нарід численніший від тебе, не бійся їх, бо з тобою Господь Бог твій, що вивів тебе з єгипетскої землі.

І буде, коли приближишся до бою, і, приступивши, священик промовить до народу

і скаже до них: Слухай Ізраїле: сьогодні ви ідете на війну проти ваших ворогів, хай не послабне ваше серце, не лякайтеся, ані не жахайтеся, ані не відвертайтеся від їхнього лиця,

бо Господь Бог ваш іде перед вами, щоб воювати з вами проти ваших ворогів, щоб спасти вас.

І промовлять писарі до народу, кажучи: Хто чоловік, що збудував нову хату і не посвятив її? Хай іде і повернеться до своєї хати, щоб не помер на війні і інший чоловік не посвятив її.

І хто чоловік, який насадив виноградник і не повеселився ним? Хай іде і повернеться до своєї хати, щоб не помер в війні і інший чоловік не розвеселився ним.

І хто чоловік, який заручив жінку і не взяв її? Хай іде і повернеться до своєї хати, щоб не помер в війні і інший чоловік не взяв її.

І додадуть писарі промовляти до народу і скажуть: Хто людина, що боїться і трус серцем? Хай іде і повернеться до своєї хати, щоб не нагнав страху в серце свого брата, так як у своє.

І буде, коли писарі перестануть говорити до народу, і настановлять провідників війська, що провадитимуть нарід.

Якщо ж підеш проти міста, щоб воювати проти його, і викличеш їх з миром.

Якщо ж мирно відповідять тобі і відкриють тобі, буде, що ввесь нарід, який знаходиться в ньому, будуть тобі давати данину і підвладні тобі.

Якщо ж не послухають тебе і вчинять проти тебе війну, окружиш його,

і передасть його Господь Бог твій в твої руки, і вибєш кожного його, що чоловічого роду, вбивством меча,

лише жінок і маєток і всю скотину і все, що є в місті, і всю здобич візьмеш в полон собі і зїси ввесь полон твоїх ворогів, яких Господь Бог твій тобі дає.

Так зробиш всім містам, що є дуже далеко від тебе, ті, що не з міст цих народів,

а ось з міст цих народів, які Господь Бог твій дає тобі унаслідити їхню землю, з них не оставите при житті все, що дише,

але прокляттям прокленете їх, Хеттея і Аморрея і Хананея і Ферезея і Евея і Євусея і Ґерґесея, так як тобі заповів Господь Бог твій,

щоб не навчили вас чинити всю їхню гидоту, яку зробили їхнім богам, і згрішите перед вашим Господом Богом.

Якщо ж зробиш облогу місту багато днів, щоб воювати проти нього, щоб його забрати, не винищиш його дерева, щоб прикласти до них залізо, але їстимеш з нього, а його не вирубаєш; ані людина те дерево, що в полі, щоб пішло від твого лиця в частокіл.

Але дерево, про яке знаєш, що не дає плоду, це знищиш і зрубаєш і збудуєш споруди проти міста, яке проти тебе веде війну, доки не буде передане.

Російський синодальний переклад

Когда ты выйдешь на войну против врага твоего и увидишь коней и колесницы [и] народа более, нежели у тебя, то не бойся их, ибо с тобою Господь Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской.

Когда же приступаете к сражению, тогда пусть подойдет священник, и говорит народу,

и скажет ему: слушай, Израиль! вы сегодня вступаете в сражение с врагами вашими, да не ослабеет сердце ваше, не бойтесь, не смущайтесь и не ужасайтесь их,

ибо Господь Бог ваш идет с вами, чтобы сразиться за вас с врагами вашими [и] спасти вас.

Надзиратели же пусть объявят народу, говоря: кто построил новый дом и не обновил его, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не обновил его;

и кто насадил виноградник и не пользовался им, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не воспользовался им;

и кто обручился с женою и не взял ее, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не взял ее.

И еще объявят надзиратели народу, и скажут: кто боязлив и малодушен, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы он не сделал робкими сердца братьев его, как его сердце.

Когда надзиратели скажут все это народу, тогда должно поставить военных начальников в вожди народу.

Когда подойдешь к городу, чтобы завоевать его, предложи ему мир;

если он согласится на мир с тобою и отворит тебе ворота, то весь народ, который найдется в нем, будет платить тебе дань и служить тебе;

если же он не согласится на мир с тобою и будет вести с тобою войну, то осади его,

и когда Господь Бог твой предаст его в руки твои, порази в нем весь мужеский пол острием меча;

только жен и детей и скот и все, что в городе, всю добычу его возьми себе и пользуйся добычею врагов твоих, которых предал тебе Господь Бог твой;

так поступай со всеми городами, которые от тебя весьма далеко, которые не из числа городов народов сих.

А в городах сих народов, которых Господь Бог твой дает тебе во владение, не оставляй в живых ни одной души,

но предай их заклятию: Хеттеев и Аморреев, и Хананеев, и Ферезеев, и Евеев, и Иевусеев, [и Гергесеев,] как повелел тебе Господь Бог твой,

дабы они не научили вас делать такие же мерзости, какие они делали для богов своих, и дабы вы не грешили пред Господом Богом вашим.

Если долгое время будешь держать в осаде [какой-нибудь] город, чтобы завоевать его и взять его, то не порти дерев его, от которых можно питаться, и не опустошай окрестностей, ибо дерево на поле не человек, чтобы могло уйти от тебя в укрепление;

только те дерева, о которых ты знаешь, что они ничего не приносят в пищу, можешь портить и рубить, и строить укрепление против города, который ведет с тобою войну, доколе не покоришь его.