19

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

«Коли Господь, Бог твій, вигубить ті народи, що їх землю хоче тобі дати, і ти, прогнавши їх, осядеш у їхніх містах та по їхніх домах,

то відділиш собі три міста посеред тієї землі, що Господь, Бог твій, хоче тобі дати в посідання.

Ти повизначуєш туди дорогу й розділиш на три частини простір твоєї землі, що її Господь, Бог твій, дасть тобі в посідання; на те, щоб кожен убивця міг туди втекти.

А ось у якому випадку вбивця може там знайти притулок і зостатися живим: коли він уб'є ненароком свого ближнього, без попередньої ненависти до нього.

От, наприклад, коли піде зо своїм ближнім у ліс рубати дрова, замахнеться сокирою, щоб зрубати дерево, а залізо ЇЇ злетить з держака та влучить ближнього на смерть; такий може втекти до одного з тих міст і зостанеться живим,

щоб кровомесник, запалавши гнівом і пустившись навздогін за вбивником, не наздогнав його - якби дорога була далека, - та й не вбив його, хоч він і не заслугував на смерть, бо не мав до нього ненависти перед тим.

Тим і наказую тобі: виділиш собі три міста.

А коли Господь, Бог твій, поширить твої границі, як він про це клявся батькам твоїм, і дасть тобі всю землю, що її обіцяв дати твоїм батькам,

коли виконуватимеш точно всі ці заповіді, що їх заповідаю тобі сьогодні, як будеш любити Господа, Бога твого, і ходити його дорогами повсякчасно, то додаси собі до тих трьох міст ще три;

щоб не проливалась безвинна кров у твоїй землі, яку Господь, Бог твій хоче тобі дати в посідання, і щоб не тяжіла на тобі кров.

Коли ж хтось ненавидить свого ближнього й, засівши на нього, нападе та й уб'є його на смерть, а потім утече до котрогось із тих міст,

то нехай старші його міста пошлють і спіймають його там та й віддадуть у руки кровомесникові на смерть.

Очі твої нехай не щадять його; мусиш бо змити безвинну кров з Ізраїля, і буде тобі добре на світі.

Не пересувай межі твого ближнього, що її відмежували предки в твоїй посілості, яку дістанеш у власність у землі, що її Господь, Бог твій, хоче тобі дати в посідання.

Не має вартости один лише свідок проти когонебудь на будь-який переступ, чи на будь-який злочин, чи будь-яку провину, що ними хтось ізгрішить: на слово двох свідків або на слово трьох свідків справа стане чинною.

Як проти когонебудь виступить насильний свідок, щоб обвинуватити його в якімсь переступі,

то нехай обидва, що сперечаються, з'являться перед Господом у приявності священиків та суддів, які в той час урядуватимуть,

Судді ж нехай розберуть добре; і як виявиться, що свідок той - свідок неправдивий і що він свідчить неправдиво проти свого брата,

то ви зробите з ним те, що він замислив зробити зо своїм братом. Так будеш викорінювати зло з-поміж себе.

А інші те почувши, боятимуться і вже не будуть коїти такого зла серед вас.

Око твоє нехай буде безжалісним: життя за життя, око за око, зуб за зуб, нога за ногу.»

Переклад Огієнка

Коли Господь, Бог твій, повигублює народи, що Господь, Бог твій, дає тобі їхній Край, і ти повиганяєш їх, і осядеш по їхніх містах та по їхніх домах,

то три місті відділиш собі в середині свого Краю, що Господь, Бог твій, дає його тобі на володіння.

Приготуєш собі дорогу, і поділиш натроє землю твого Краю, що Господь, Бог твій, дає тобі на спадок, і це буде на втікання туди кожного убійника.

А оце справа убійника, що втече туди й буде жити: хто вб'є свого ближнього ненароком, а він не був ворогом його від учора й позавчора;

або хто ввійде з своїм ближнім до лісу рубати дерева, і розмахнеться рука його з сокирою, щоб зрубати дерево, а залізо спаде з топорища й попаде в його ближнього, і той помре, то він утече до одного з тих міст, і буде жити,

щоб не гнався месник за кров за убійником, коли розпалиться серце його, і щоб не догнав його, якщо буде довга та дорога, і не вбив його, хоч він не підлягає смерті, бо не був він ворогом його від учора й позавчора.

Тому то я наказую тобі, говорячи: Три місті відділиш собі.

А якщо Господь, Бог твій, розширить границю твою, як присягнув був батькам твоїм, і дасть тобі всю оцю землю, що говорив був дати батькам твоїм,

коли ти будеш додержувати всі ці заповіді, щоб виконувати їх, що я наказую тобі сьогодні, щоб любити Господа, Бога свого, і щоб ходити дорогами Його всі дні, то додаси собі ще три місті понад ті три,

щоб не була пролита неповинна кров серед твого Краю, що Господь, Бог твій, дає тобі на спадок, і не буде на тобі кров.

А коли хто буде ненавидіти свого ближнього, і буде чатувати на нього, і повстане на нього та й уб'є його, і той помре, і втече він до одного з тих міст,

то пошлють старші його міста, і візьмуть його звідти, і дадуть його в руку месника крови, і він помре.

Не змилосердиться око твоє над ним, і ти усунеш кров неповинного з Ізраїля, і буде добре тобі.

Не пересунеш межі свого ближнього, яку розмежували предки в наділі твоїм, яке посядеш ти в Краю, що Господь, Бог твій, дає його тобі на володіння.

Не стане один свідок на кого для всякої провини і для всякого гріха, у кожнім гріху, що згрішить, на слова двох свідків або на слова трьох свідків відбудеться справа.

Коли стане на кого неправдивий свідок, щоб свідчити проти нього підступно,

то стануть двоє цих людей, що мають суперечку, перед лицем Господнім, перед священиками та суддями, що будуть у тих днях.

І судді добре дослідять, а ось свідок неправдивий той свідок, неправду говорив на брата свого,

то зробите йому так, як він замишляв був зробити своєму братові, і вигубиш зло з-посеред себе.

А позосталі будуть слухати, і будуть боятися, і більш вже не будуть робити серед себе такого, як та річ зла.

І не змилосердиться око твоє: життя за життя, око за око, зуб за зуба, рука за руку, нога за ногу.

Переклад Куліша

Як вигубить Господь, Бог твій, народи, що землю їх дає тобі, і ти проженеш їх, та й осядешся по містах їх і по домівках їх:

Три міста віддїлиш собі у землї, що Господь, Бог твій, дає тобі в наслїддє.

Проведи туди дорогу, і роздїли країну землї твоєї на три частї; і буде се, щоб можна було туди кожному убийцеві втїкати.

Та й ось який убийця може втїчи туди і зістанеться живий: Той, хто вбив ближнього свого ненароком, без ненавистї до його перше,

От так, прикладом, як хто прийде з ближнїм своїм у гай рубати дерево, та й замахне сокирою в руцї, щоб зрубати дерево, а зелїзо ізскочить з топорища та й влучить ближнього, так що той вмре: то такий нехай втїкає до одного із сих міст, щоб остатись живим;

Щоб кровоместник, запалавши серцем і пустившись на здогін за убийцею, не здогнав його, коли далека дорога, та й не вбив його, хоч він не повинен вмерти, тому бо не мав до його ненавистї перше.

Тим заповідаю тобі і наказую: Три міста оддїлиш собі.

А коли Господь, Бог твій, розширить гряницї твої, як він клявся батькам твоїм, і дасть тобі всю землю, що батькам твоїм обіцяв дати,

Коли старати мешся сповняти всї заповідї, що заповідаю тобі сьогоднї, як будеш любити Господа, Бога твого, й ходити дорогами його повсячасно, так мусиш до сїх трьох ще три міста добавити собі,

Щоб не проливалась безвинна кров у землї твоїй, що Господь, Бог твій, дає тобі в наслїддє, і щоб не було на тобі вини за кров.

Коли ж чоловік ненавидить ближнього свого, і засяде на його і напавши вбє його, так що той вмре, і коли він утече до котрого із сїх міст:

Так пішлють туди старші із міста його і приведуть його звідтам, та й оддадуть його в руки кровоместникові на смерть.

Очі твої нехай не щадять його; змий безвинну кров з Ізраїля, і буде тобі добре на сьвітї.

Не нарушай межі ближнього твого, що зробили її предки в твому наслїддї, що мати меш в землї, котру дає тобі в державу Господь, Бог твій.

Одному сьвідкові не можна ставати проти кого небудь задля якої кривди і задля якої провини і задля якого гріха, котрим той согрішить. По слову двох сьвідків або по слову трьох сьвідків буде доказана справа.

Коли виступить сьвідок льживий проти кого небудь, щоб сьвідчити в якому переступі,

Так нехай стануть оба, що сваряться, перед Господом, перед сьвященниками й суддями, що у той час судити муть.

А суддї нехай розберуть добре; як же сьвідок сей криво сьвідчив, і льживо говорив проти брата свого:

Тодї зробите з ним те, що він задумував зробити з братом своїм; сим робом викорінювати меш зло зміж людей твоїх.

А другі почують і побачять та й не робити муть вже такого ледачого вчинку серед вас.

Око ж твоє нехай не щадить такого: Життє за життя, око за око, зуб за зуб, рука за руку, нога за ногу!

Переклад УБТ Турконяка

Коли ж Господь Бог твій вигубить народи, які Бог твій тобі дає (і) їхню землю, і унаслідите їх і поселитеся в їхніх містах і в їхніх домах,

відлучиш собі три міста посеред твоєї землі, яку Господь Бог дає тобі.

Просліди собі дорогу і на три розділиш границі твоєї землі, яку розділяє тобі Господь Бог твій, і буде там захоронка для кожного вбивці.

Це ж буде припис убивці, хто туди втече і житиме. Хто побє ближнього не навмисно і цей не ненавидів його перед учора і перед третим (днем),

і хто пішов з ближнім до лісу збирати дрова, і сховзнеться його рука коли сокира рубає дерево, і залізо, зіскочивши з топора, вдарить ближнього і помре, він втече до одного з цих міст і житиме,

щоб кревний крови, гнавшись за вбивцею, бо розгориться серцем, не наздогнав його, якщо дорога буде далекою, і не побив його душу, і він не помер, і на ньому немає присуду смерти, бо він його не навидів перед учора і перед третим (днем).

Через це я тобі заповідаю це слово кажучи: Відлучиш собі три міста.

Якщо ж Господь Бог розширить твої границі, так як поклявся твоїм батькам, і дасть тобі всю землю, яку сказав твоїм батькам, що дасть,

якщо послухаєшся, щоб чинити всі ці заповіді, які я тобі сьогодні заповідаю, любити Господа Бога твого і ходити в усіх його дорогах всі дні, і додаси собі до цих трьох ще три міста,

і не пролиється невинна кров на твоїй землі, яку Господь Бог твій тобі дає в насліддя, і не буде в тобі винної крові.

Якщо ж буде людина, що ненавидить ближнього і зробить на нього засідку і повстане проти нього і побє його душу і помре, і втече до одного з цих міст,

і пішлють старшини його міста і заберуть його звідти і видадуть його в руки кревному крови, і він помре.

Не пощадить його твоє око, і очистиш невинну кров з Ізраїля, і добре тобі буде.

Не переставиш границі ближнього, які поставили твої батьки в насліддю, яке ти унаслідив в землі, яку Господь Бог твій тобі дає унаслідити.

Не буде один свідок проти людини за всякою провиною і за всяким проступком і за всяким гріхом, яким згрішить. При устах двох свідків і при устах трьох свідків стане кожне слово.

Якщо ж стане неправедний свідок проти людини, закидаючи їй провину,

і стануть два чоловіки, які мають незгоду, перед Господом і перед священиками і перед суддями, які будуть в тих днях,

і судді пильно дослідять, і ось неправедний свідок свідчив неправедно, повстав він проти свого брата,

і зробите з ним, так як задумав зробити з своїм братом, і вигубиш зло з вас самих.

І осталі, почувши, злякаються і не додадуть ще чинити у вас за цим поганим словом.

Не пощадить його твоє око. Душу за душу, око за око, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу.

Російський синодальний переклад

Когда Господь Бог твой истребит народы, которых землю дает тебе Господь Бог твой и ты вступишь в наследие после них, и поселишься в городах их и домах их,

тогда отдели себе три города среди земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе во владение;

устрой себе дорогу и раздели на три части всю землю твою, которую Господь Бог твой дает тебе в удел; они будут служить убежищем всякому убийце.

И вот какой убийца может убегать туда и остаться жив: кто убьет ближнего своего без намерения, не быв врагом ему вчера и третьего дня;

кто пойдет с ближним своим в лес рубить дрова, и размахнется рука его с топором, чтобы срубить дерево, и соскочит железо с топорища и попадет в ближнего, и он умрет, -- такой пусть убежит в один из городов тех, чтоб остаться живым,

дабы мститель за кровь в горячности сердца своего не погнался за убийцею и не настиг его, если далек будет путь, и не убил его, между тем как он не подлежит осуждению на смерть, ибо не был врагом ему вчера и третьего дня;

посему я и дал тебе повеление, говоря: отдели себе три города.

Когда же Господь Бог твой распространит пределы твои, как Он клялся отцам твоим, и даст тебе всю землю, которую Он обещал дать отцам твоим,

если ты будешь стараться исполнять все сии заповеди, которые я заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего и ходить путями Его во все дни, -- тогда к сим трем городам прибавь еще три города,

дабы не проливалась кровь невинного среди земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, и чтобы не было на тебе [вины] крови.

Но если кто [у тебя] будет врагом ближнему своему и будет подстерегать его, и восстанет на него и убьет его до смерти, и убежит в один из городов тех,

то старейшины города его должны послать, чтобы взять его оттуда и предать его в руки мстителя за кровь, чтоб он умер;

да не пощадит его глаз твой; смой с Израиля кровь невинного, и будет тебе хорошо.

Не нарушай межи ближнего твоего, которую положили предки в уделе твоем, доставшемся тебе в земле, которую Господь Бог твой дает тебе во владение.

Недостаточно одного свидетеля против кого-либо в какой-- нибудь вине и в каком-нибудь преступлении и в каком-нибудь грехе, которым он согрешит: при словах двух свидетелей, или при словах трех свидетелей состоится [всякое] дело.

Если выступит против кого свидетель несправедливый, обвиняя его в преступлении,

то пусть предстанут оба сии человека, у которых тяжба, пред Господа, пред священников и пред судей, которые будут в те дни;

судьи должны хорошо исследовать, и если свидетель тот свидетель ложный, ложно донес на брата своего,

то сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему; и так истреби зло из среды себя;

и прочие услышат, и убоятся, и не станут впредь делать такое зло среди тебя;

да не пощадит [его] глаз твой: душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу. [Какой кто сделает вред ближнему своему, тем должно отплатить ему.]