13

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

«Усе, що заповідаю вам, виконуйте пильно; нічого не додаси й нічого не віднімеш.

Як між вами з'явиться пророк або сновидця і покаже тобі якийсь знак або чудо,

і справдиться той знак чи чудо, що про них він сказав до тебе, говоривши: Ходімо слідом за іншими богами, що їх не знаєш, та й служімо їм, -

то ти не слухай того пророка або сновидцю; бо Господь, Бог ваш, випробовує вас, щоб довідатися чи ви любили Господа, Бога вашого, всім серцем вашим і всією вашою душею.

За Господом, Богом вашим, ходитимете слідом і його будете боятися; його заповіді будете додержувати, голосу його будете слухатися, йому будете служити і його триматись.

А пророка того або сновидцю треба вбити, бо він проголошував відступництво від Господа, Бога вашого, який вивів вас із Єгипетської землі й визволив із дому неволі; він хотів звести тебе з дороги, якою заповідав тобі ходити Господь, Бог твій; тим робом ти викоріниш зло з-поміж вас.

Якщо твій брат (син твого батька) або син твоєї матері, або твій син, чи твоя дочка, чи дорога тобі жінка, чи приятель твій, любий тобі як власна душа, буде потайки підмовляти тебе, кажучи: Ходім і будемо служити іншим богам, яких ти не знаєш, ні ти, ні батьки твої,

богам народів, що довкола вас, близько до тебе чи далеко від тебе, від одного аж до другого кінця землі, -

то ти не приставай на його волю і не слухайся його, не жалуй його, ані не милосердься над ним і не скривай його;

ні, ти мусиш його доконче вбити; твоя рука буде перша, щоб стратити його, а по тому рука всього люду.

На смерть укаменуєш його, бо він намагався відвернути тебе від Господа, Бога твого, який вивів тебе з Єгипетської землі, з дому неволі.

І ввесь Ізраїль, почувши те, боятиметься й не чинитиме вже такого злочину серед вас.

Коли б про якесь місто, що його Господь, Бог твій, дав тобі на поселення, довелось тобі почути таке:

нікчемні людці появилися серед тебе й підмовили мешканців свого міста, говоривши: Ходім, будемо служити іншим богам, яких ви не знаєте, -

ти мусиш докладно розвідати та розпитати добре; і коли переконаєшся, що тому правда й це річ зовсім певна, що вчинили таку гидоту серед вас,

немилосердно вистинаєш вістрям меча мешканців того міста й приречеш на цілковите знищення вістрям меча його й усе, що в ньому, навіть і скотину.

А здобич, що в ньому, знесеш усю на середину майдану і спалиш Господеві, Богу твоєму, до останнього клаптика - місто й усю здобич. Воно буде навіки руїною, і вже ніколи не відбудується.

З приреченого нехай ніщо не прилипне тобі до руки, щоб Господь відступив від ярости гніву свого й показав тобі милосердя та й змилувався над тобою і намножив тебе, як про це клявся твоїм батькам, -

коли послухаєшся голосу Господа, Бога твого, і виконуватимеш усі його заповіді, що оце сьогодні я тобі заповідаю, робивши все, що угодне перед очима Господа, Бога твого.»

Переклад Огієнка

Кожне слово, що я наказую його вам, будете додержувати виконувати, не додаси до нього, і не відіймеш від нього.

Якщо повстане серед тебе пророк або сновидець, і дасть тобі ознаку або чудо,

і збудеться та ознака й те чудо, що сказав він тобі, до того говорячи: Ходімо ж за іншими богами, яких ти не знав, і будемо їм служити,

то не слухайся слів того пророка або того сновидця, бо цим Господь, Бог ваш, випробовує вас, щоб пізнати, чи ви любите Господа, Бога вашого, усім своїм серцем і всією своєю душею.

За Господом, Богом вашим, будете ходити, і Його будете боятися, і заповіді його будете виконувати, і голосу Його будете слухатися, і Йому будете служити, і до Нього будете линути.

А пророк той або той сновидець нехай буде забитий, бо намовляв на відступство від Господа, Бога вашого, що вивів вас із єгипетського краю й викупив вас з дому рабства, щоб звести тебе з дороги, що наказав тобі Господь, Бог твій, ходити нею; і вигубиш зло з-посеред себе.

Коли намовить тебе брат твій, син твоєї матері, або син твій, або дочка твоя, або жінка твого лоня, або твій приятель, який тобі як душа твоя, таємно говорячи: Ходімо ж і служім іншим богам, яких не знав ти та батьки твої,

з богів тих народів, що навколо вас, близьких тобі або далеких від тебе, від кінця землі й аж до кінця землі,

то не будеш згоджуватися з ним і не будеш слухатися його, і не буде милосердитися око твоє над ним, і не змилосердишся й не сховаєш його,

бо конче заб'єш ти його, рука твоя буде на ньому найперше, щоб забити його, рука всього народу наостанку.

І закидаєш його камінням, і він помре, бо жадав відвернути тебе від Господа, Бога твого, що вивів тебе з єгипетського краю, з дому рабства.

А ввесь Ізраїль буде слухати і буде боятись, і більше не буде робити такої злої речі серед тебе.

Коли почуєш про одне з своїх міст, яке Господь, Бог твій, дає тобі, щоб сидіти там, що про нього кажуть:

вийшли люди, сини велійяалові, з-поміж тебе, і звели з правдивої дороги мешканців свого міста, кажучи: Ходімо ж, і служім іншим богам, яких ви не знали,

то будеш допитуватися, і будеш досліджувати, і будеш добре питати, а ось воно правда, дійсна та річ, була зроблена та гидота посеред тебе,

то конче вибий мешканців того міста вістрям меча, віддай на закляття його й усе, що в ньому, та худобу його вибий вістрям меча.

А всю здобич його збереш до середини майдану його, і спалиш огнем те місто та всю здобич його цілковито для Господа, Бога твого. І стане воно купою руїн навіки, не буде вже воно відбудоване.

І нічого з закляття нехай не прилипне до руки твоєї, щоб відвернувся Господь від палючого гніву Свого й дав тобі милосердя, і змилосердився над тобою, і розмножив тебе, як присягнув був батькам твоїм,

коли будеш слухатися голосу Господа, Бога свого, щоб виконувати всі заповіді Його, що я сьогодні наказую тобі, щоб виконувати те, що справедливе в очах Господа, Бога твого.

Переклад Куліша

(12-32)Усе, що заповідаю вам старайтесь сповняти; нїчого не причиниш, і нїчого не уймеш.

(13-1)Коли між вами з'явиться пророк або сновидець, і покаже тобі ознаку або чудо,

(13-2)І справдиться ознака або чудо, про котре він казав тобі, говорючи: Ходїмо слїдом за иншими богами, що їх ти досї не знав, та будемо служити їм;

(13-3)То не будеш слухати того пророка або сновидця; бо Господь, Бог ваш, спокушує вас, щоб довідатись, чи справдї ви любите Господа, Бога вашого, всїм серцем вашим і всїєю душею вашою.

(13-4)За Господом, Богом вашим, будете слїдом ходити і його боятись; і будете ви додержувати заповідї його і слухати голосу його і служити йому і до його вірно прихилятись.

(13-5)І мусите вбити сього пророка або сновидця; бо він проповідував відступництво від Господа, Бога вашого, що вивів вас із Египецької землї, і визволив тебе із невольницького дому; хотїв він звести тебе з дороги, якою йти заповідав тобі Господь, Бог твій. Сим робом викорените зло зміж вас.

(13-6)Коли брат твій, син матері твоєї, або син твій, чи дочка твоя, чи жона серця твого, чи приятель твій, любий як душа твоя, та буде підмовляти тебе тайкома, говорючи: Нумо, будем служити иншим богам, яких не знав ти, нї ти, нї батьки твої,

(13-7)Богам народів, що навкруги вас, близько до тебе, чи далеко від тебе, від одного кінця землї до другого кінця землї,

(13-8)То не приставай на волю його і не слухай його; і нехай не знайде він ласки в очах твоїх, і не змилосердься до його, і не сховаєш його;

(13-9)Нї! ти повинен вбити його. Рука твоя буде перва на страту його, а потім рука всього люду,

(13-10)І побєш його каміннєм, щоб погиб. Він бо хотїв відвернути тебе від Господа, Бога твого, що вивів тебе з Египту, із дому неволї.

(13-11)І ввесь Ізраїль мусить слухати і боятись, щоб не було більше такого злочину серед вас.

(13-12)Коли в якому містї, що дав тобі на оселю Господь, Бог твій, доведеться тобі почути таке:

(13-13)Появились люди, сини Беліяла, між вами і підмовили жителїв міста вашого, говорючи: Нумо, будем служити богам иншим, яких не знали ви,

(13-14)То мусиш докладно розвідати і дослїдити допитом; якже сьому правда, і річ зовсїм певна, що вчинено огидну гидоту серед вас,

(13-15)То побєш гострим мечем жителїв міста того, і обречеш його і все, що в йому, і скотину їх гострим мечем.

(13-16)І всю здобич позносите ви на оболоннє їх, і місто і всю здобич, усе до крихти, спалите вогнем перед Господом, Богом твоїм. І буде воно на віки руїною і вже більше не буде збудоване.

(13-17)І нїщо обречене не зістанеться в руцї твоїй, щоб Господь усмирив ярість гнїва свого, і явив тобі милосердє своє, і змилосердивсь над тобою і намножив тебе, як клявся батькам твоїм,

(13-18)Коли послухаєш голосу Господа, Бога твого, і сповняти меш всї заповідї його, що сьогоднї заповідаю тобі, щоб ти чинив усе, що праве перед очима Господа, Бога твого.

Переклад УБТ Турконяка

Кожне слово, яке я тобі сьогодні заповідаю, це берегтимеш творити. Не додаси до нього, ані не віднімеш від нього.

Якщо ж повстане в тебе пророк чи той, що бачить сон і тобі дає знак чи чудо,

і сповниться знак чи чудо, яке сказав тобі, мовлячи: Підім і послужимо їхнім богам, яких не знаєте,

не послухаєте слів того пророка чи того, що бачить той сон, бо вас випробовує Господь Бог, щоб бачити чи любите Господа Бога вашого з усього вашого серця і з усієї вашої душі.

Ходитимете за Господом Богом вашим і Його боятиметесь і його заповіді стерегтимете і слухатиметесь його голосу і до Нього пристанете.

І той пророк чи той, хто бачив той сон, хай помре. Бо сказав, щоб відвернути тебе від Господа Бога твого, що вивів тебе з єгипетскої землі, що викупив тебе з рабства, щоб звести тебе з дороги, яку тобі заповів Господь Бог твій ходити нею. І вигубиш злого з вас самих.

Якщо ж твій брат від твого батька чи від твоєї матері чи твій син чи твоя дочка чи жінка, що на твому лоні, чи милий приятель твоєї душі потайки тебе переконуватиме, кажучи: Ідім і послужім іншим богам, яких не знав ти і твої батьки,

з богів народів, що довкруги вас, що близько тебе чи далеко від тебе, від краю землі до краю землі,

не погодишся з ним і не послухаєш його, і твоє око не пощадить його, не пожалієш його, ані не прикриєш його.

Сповіщаючи, сповістиш про нього, і твої руки будуть на ньому перше всіх, щоб убити його, і руки всього народу пізніше,

і закаменують його камінням і помре, бо шукав відвернути тебе від Господа Бога твого, що вивів тебе з єгипетскої землі, з дому рабства.

І ввесь Ізраїль, почувши, побоїться і не додадуть ще чинити за цим злим словом у вас.

Якщо ж почуєш в одному з міст, яке Господь Бог твій дає тобі, щоб тобі там жити, кажучи:

Вийшли беззаконні мужі від вас і відвернули всіх, що живуть у їхньому місті, кажучи: Підім і послужім іншим богам, яких ви не знали,

і запитаєш і випитаєш і пильно дослідиш, і ось явно правдивим є слово, ця гидота сталася між вами,

нищачи, вигубиш всіх, що живуть в тому місті, вбивством меча, прокляттям його прокленете і все, що в ньому,

і всю його здобич збереш на його роздоріжжя і прилюдно перед Господом Богом твоїм спалиш огнем місто і всю його здобич, і буде незаселеним на віки, більше не поселиться.

Нічого з проклятого не приліпиться до твоєї руки, щоб не повернув Господь гнів своєї люті і дав тобі милосердя і змилосердився над тобою і розмножив тебе, так як поклявся Господь твоїм батькам,

якщо послухаєшся голосу Господа Бога твого, щоб зберігати всі його заповіді, які я тобі сьогодні заповідаю, чинити добре і миле перед Господом Богом твоїм.

Російський синодальний переклад

(12-32)Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнить; не прибавляй к тому и не убавляй от того.

(13-1)Если восстанет среди тебя пророк, или сновидец, и представит тебе знамение или чудо,

(13-2)и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет притом: "пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им", --

(13-3)то не слушай слов пророка сего, или сновидца сего; ибо чрез сие искушает вас Господь, Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа, Бога вашего, от всего сердца вашего и от всей души вашей;

(13-4)Господу, Богу вашему, последуйте и Его бойтесь, заповеди Его соблюдайте и гласа Его слушайте, и Ему служите, и к Нему прилепляйтесь;

(13-5)а пророка того или сновидца того должно предать смерти за то, что он уговаривал вас отступить от Господа, Бога вашего, выведшего вас из земли Египетской и избавившего тебя из дома рабства, желая совратить тебя с пути, по которому заповедал тебе идти Господь, Бог твой; и так истреби зло из среды себя.

(13-6)Если будет уговаривать тебя тайно брат твой, [сын отца твоего или] сын матери твоей, или сын твой, или дочь твоя, или жена на лоне твоем, или друг твой, который для тебя, как душа твоя, говоря: "пойдем и будем служить богам иным, которых не знал ты и отцы твои",

(13-7)богам тех народов, которые вокруг тебя, близких к тебе или отдаленных от тебя, от одного края земли до другого, --

(13-8)то не соглашайся с ним и не слушай его; и да не пощадит его глаз твой, не жалей его и не прикрывай его,

(13-9)но убей его; твоя рука прежде всех должна быть на нем, чтоб убить его, а потом руки всего народа;

(13-10)побей его камнями до смерти, ибо он покушался отвратить тебя от Господа, Бога твоего, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства;

(13-11)весь Израиль услышит сие и убоится, и не станут впредь делать среди тебя такого зла.

(13-12)Если услышишь о каком-либо из городов твоих, которые Господь, Бог твой, дает тебе для жительства,

(13-13)что появились в нем нечестивые люди из среды тебя и соблазнили жителей города их, говоря: "пойдем и будем служить богам иным, которых вы не знали", --

(13-14)то ты разыщи, исследуй и хорошо расспроси; и если это точная правда, что случилась мерзость сия среди тебя,

(13-15)порази жителей того города острием меча, предай заклятию его и все, что в нем, и скот его порази острием меча;

(13-16)всю же добычу его собери на средину площади его и сожги огнем город и всю добычу его во всесожжение Господу, Богу твоему, и да будет он вечно в развалинах, не должно никогда вновь созидать его;

(13-17)ничто из заклятого да не прилипнет к руке твоей, дабы укротил Господь ярость гнева Своего, и дал тебе милость и помиловал тебя, и размножил тебя, [как Он говорил тебе,] как клялся отцам твоим,

(13-18)если будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, соблюдая все заповеди Его, которые ныне заповедую тебе, делая [доброе и] угодное пред очами Господа, Бога твоего.