12

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

«Ось установи й закони, що їх будете старатися виконувати в землі, яку Господь, Бог ваших батьків, дав вам, щоб ви заволоділи нею по всі дні, що в ній житимете.

Ви зруйнуєте дощенту всі ті місця, де народи, що їх проженете, служили своїм богам: по високих горах, по горбах і під кожним ряснолистим деревом.

Ви знищите їхні жертовники, порозбиваєте їхні стовпи, їхні стовбури спалите вогнем, кумирів їхніх богів порубаєте та зітрете з тих місць їхнє ім'я.

За їхнім прикладом ви не чинитимете Господеві, Богові вашому,

а вчащатимете до того місця, що його Господь, Бог ваш, вибере поміж усіма вашими поколіннями, щоб поставити там своє ім'я; туди ходитимеш,

і туди будете носити ваші всепалення, ваші жертви, ваші десятини, офіри рук ваших, ваші обітниці, ваші добровільні пожертви й перваків вашого високорослого та дрібного скоту;

і їстимете там перед Господом, Богом вашим, і радітимете ви самі й ваші сім'ї кожним здобутком ваших рук, яким Господь, Бог ваш, благословить вас.

Ви не будете робити, як оце тут сьогодні ми робимо, що видається кому добре,

бо ви ще не ввійшли до місця спочинку й насліддя, що Господь, Бог твій, дає вам.

Коли ж перейдете за Йордан та й осядетесь у землі, що її Господь, Бог ваш, хоче вам дати в насліддя, коли він забезпечить вам мир із боку всіх довколишніх ваших ворогів, і ви житимете безпечно,

тоді буде так: на те місце, що вибере Господь, Бог ваш, щоб там перебувало його ім'я, туди перенесете все, що я заповідаю вам: ваші всепалення, ваші жертви, ваші десятини, офіри рук ваших, і все найліпше, що в своїх обітницях ви прирекли дати Господеві.

Ви будете веселитися перед Господом, Богом вашим, ви самі й ваші сини та дочки ваші, і ваші слуги та служниці ваші, і левіт, який живе в вашій оселі, бо немає в нього частки, ні насліддя з вами.

Уважай, щоб ти не приносив своїх усепалень на кожному місці, де яке побачиш,

тільки на тому місці, що його вибере Господь поміж твоїми поколіннями; там приноситимеш свої всепалення і там чинитимеш усе, що я тобі заповідаю.

Однак можна буде тобі, скільки схочеш, різати й їсти м'ясо в усіх твоїх містах, за благословенням Господа, Бога твого, що дасть тобі; нечистому й чистому можна буде його їсти, як їдять сарну й оленя;

тільки крони їхньої не смієте споживати, на землю треба вилити її, як воду.

Не можна тобі в твоїх містах їсти десятин твого зерна, молодого вина, олії, перваків з високорослої та дрібної скотини, жодних обітуваних жертвоприносів, якими ви приреклися, ні добровільних дарів, ні офір твоїх рук;

лиш перед Господом, Богом твоїм, на тому місці, що його вибере Господь, Бог твій, - там мусиш їх їсти, ти сам і твій син, і твоя дочка, і слуга твій, і слугиня твоя, і левіт, який перебуває в твоєму обійсті; і радітимеш перед Господом, Богом твоїм, усяким здобутком твоїх рук.

Уважай, щоб ти не покидав левіта, поки життя твого на своїй землі.

Коли Господь, Бог твій, як обіцяв був тобі, поширить твої границі, й ти скажеш: Хочу їсти м'яса! - забажалось тобі м'яса, - то можеш його їсти, скільки разів захочеш.

Коли ж те місце, що його Господь, Бог твій, вибере, щоб на ньому перебувало його ім'я, буде далеко від тебе, ти різатимеш із високорослої й дрібної скотини, що її Господь дав тобі, згідно з моїм велінням і їстимеш на своєму обійсті, скільки душа твоя забажає.

Тільки що їстимеш його, як їдять сарну та оленя; нечистому й чистому однаково можна його їсти.

Але мусиш добре собі затямити - не споживати крови, бо кров то життя; не можна тобі споживати життя з м'ясом.

Не смієш її споживати, виллєш її на землю, як воду.

Не смієш її споживати, щоб було добре тобі й твоїм дітям по тобі, бо тоді чинитимеш угодне очам Господнім.

Тільки твої святі приноси, які будуть у тебе, й твої обітниці візьмеш та й прийдеш у те місце, що його вибере Господь.

Ти приноситимеш свої всепалення, м'ясо й кров на жертовнику Господа, Бога твого; кров твоїх жертв буде вилита на жертовник Господа, Бога твого, а м'ясо можна тобі їсти.

Пильнуй і слухайся всіх цих наказів, що їх я тобі заповідаю, щоб повіки було добре тобі й дітям твоїм по тобі за те, що чиниш усе, що добре й праве перед очима Господа, Бога твого.

Коли Господь, Бог твій, винищить перед тобою ті народи, до яких ти йдеш, щоб їх прогнати, і коли, прогнавши їх, осядеш у їхній землі,

бережися, щоб не дав упійматись у пастку, наслідуючи їх, після того, як вони зникнуть перед тобою, та щоб ти не виявляв охоти до їхніх богів, питаючи: Як ці народи служили своїм богам? Чинитиму й я так!

Не чинитимеш такого Господеві, Богу твоєму, бо вони чинили перед своїми богами всяку гидоту, що для Господа ненависне; ба навіть власних синів і власних дочок спалювали на вогні для своїх богів.»

Переклад Огієнка

Оце постанови та закони, які ви пильнуватимете виконувати в Краї, що дав Господь, Бог батьків твоїх, на насліддя його всі дні, які житимете на цій землі.

Конче винищите всі ті місця, що служили там люди, яких ви виганяєте, своїм богам на високих горах і на пагірках, та під кожним зеленим деревом.

І розвалите їхні жертівники, і поламаєте камінні стовпи для богів, і їхні святі дерева попалите в огні, а бовванів їхніх богів порубаєте, і вигубите їхнє ймення з того місця.

Не робитимете так Господеві, вашому Богові,

бо тільки на місці, яке вибере Господь, Бог ваш, зо всіх ваших племен, щоб покласти там Ім'я Своє, на місці перебування Його будете шукати, і ти прийдеш туди.

І принесете туди свої цілопалення, і свої жертви, і свої десятини та приношення рук своїх, і обітниці свої, і дари свої, і перворідних худоби своєї великої та худоби своєї дрібної.

І будете їсти там перед лицем Господа, Бога вашого, і будете тішитися всім, до чого доторкнеться ваша рука, ви та доми ваші, якими поблагословив тебе Господь, Бог твій.

Там ви не зробите так, як ми робимо сьогодні тут, кожен усе, що йому здається справедливим в очах тільки його,

бо ви дотепер не ввійшли до місця відпочинку й до спадщини, що Господь, Бог твій, дає тобі.

А коли ви перейдете Йордан і осядете в Краї, що Господь, Бог ваш, дає вам на спадщину, і Він заспокоїть вас від усіх ворогів ваших навколо, і ви сидітимете безпечно,

то станеться, на те місце, що його вибере Господь, Бог ваш, щоб Ім'я Його перебувало там, туди принесете все, що я вам наказую: свої цілопалення, і свої жертви, десятини свої та приношення рук своїх, і всі добірні жертви обітниць своїх, що обіцяєте Господеві.

І будете тішитися перед лицем Господа, Бога вашого, ви й сини ваші, і дочки ваші, і раби ваші, і невільниці ваші, і Левит, що в ваших брамах, бо нема йому частки й спадку з вами.

Стережися, щоб не приносив ти своїх цілопалень на кожному місці, яке побачиш,

бо тільки на тому місці, яке вибере Господь в одному з племен твоїх, там принесеш свої цілопалення, і там зробиш усе, що я наказую тобі.

Але скільки запрагне душа твоя, будеш різати й будеш їсти м'ясо, за благословенням Господа, Бога твого, що його дав тобі в усіх брамах твоїх; нечистий і чистий буде їсти його, як сарну й як оленя.

Тільки крови не їстимеш, на землю виллєш її, як воду.

Не зможеш ти їсти в брамах своїх десятини збіжжя свого, і соку виноградного свого, і оливи своєї, і перворідних худоби своєї великої й худоби своєї дрібної, і всіх обітниць своїх, що будеш обіцяти, і добровільних дарів своїх, і приношення своєї руки,

бо тільки перед лицем Господа, Бога свого, будеш їсти його в місці, яке вибере Господь, Бог твій, ти, і син твій, і дочка твоя, і раб твій, і невільниця твоя, і Левит, що в брамах твоїх. І будеш ти радіти перед лицем Господа, Бога свого, усім, до чого доторкнеться рука твоя.

Стережися, щоб не залишив ти Левита по всі дні на землі своїй.

Коли Господь, Бог твій, поширить границю твою, як Він говорив тобі, і ти скажеш: Нехай я їм м'ясо, бо буде жадати душа твоя їсти м'ясо, то за всім жаданням душі своєї будеш ти їсти м'ясо.

Коли буде далеке від тебе те місце, що вибере Господь, Бог твій, щоб перебувало там Ім'я Його, то заріжеш із худоби своєї великої та з худоби своєї дрібної, щоб дав Господь тобі, як наказав я тобі, і будеш їсти в брамах своїх усім жаданням своєї душі.

Тільки як їсться сарну й оленя, так будеш їсти його, нечистий та чистий однаково можуть їсти його.

Тільки будь обережним, щоб не їсти крови, бо кров вона душа, і ти не будеш їсти душі разом з м'ясом.

Не будеш їсти її, на землю виллєш її, як воду.

Не будеш їсти її, щоб було добре тобі та синам твоїм по тобі, коли робитимеш справедливе в Господніх очах.

Тільки святощі свої, що будуть у тебе, та обітниці свої понесеш, і прийдеш до місця, яке вибере Господь.

І принесеш своє цілопалення, м'ясо та кров, на жертівнику Господа, Бога свого, а кров твоїх інших жертов буде вилита на жертівнику Господа, Бога твого, а м'ясо будеш їсти.

Виконуй і слухай усі ті слова, що я наказую тобі, щоб було добре тобі та синам твоїм по тобі навіки, коли будеш робити добре та справедливе в очах Господа, Бога свого.

Коли Господь, Бог твій, вигубить народи, куди ти входиш, щоб посісти їх перед собою, і посядеш їх, і осядеш у їхньому Краї,

то стережися, щоб не впасти до пастки за ними, коли вони будуть вигублені перед тобою, і щоб не шукав ти їхніх богів, говорячи: Як служать ті люди богам своїм, то зроблю так і я.

Не зробиш так Господеві, Богу своєму; бо всяку гидоту, яку Господь зненавидів, робили вони богам своїм, бо навіть синів своїх та дочок своїх вони палять в огні для богів своїх.

Переклад Куліша

Ось встанови і закони, що мусите пильнувати, щоб сповняти їх в землї, котру дав тобі Господь, Бог батьків твоїх, щоб вона була твоя по всї днї, як довго жити мете на сїй землї.

Мусите ви зовсїм знївечити всї місця ті, де народи, що проженете їх, богам своїм служили: по високих горах, на могилах і під всякою зеленою деревиною;

Поруйнуйте жертівники їх, і порозбивайте стовпи їх, і вогнем повипалюйте гаї їх, і порубайте тесані постатї богів їх; та й імена їх знївечіте із місць тих.

Не будете чинити такого Господу Богу вашому;

А пійдете на те місце, що вибере Господь, Бог ваш, з усїх ваших поколїнь, щоб там поставити імя своє, і там пробувати; і будеш туди вчащати.

І туди будете приносити всепалення ваші і заколювані жертви ваші і десятини ваші, і жертву приношення рук ваших, і обітницї ваші і добровільні жертви ваші, і перваки вашої скотини буйної й дрібної;

І будете там їсти перед Господом, Богом вашим, і радїти усїм, що робити мете руками вашими, ви самі й доми ваші, чим Господь, Бог твій, поблагословить тебе.

Не годиться вам робити всього, як тепер ту робите, що кому здається правим перед очима його;

Бо ви ще не прийшли до впокою і до наслїддя, що дасть тобі Господь, Бог твій.

Коли ж перейдете ви за Йордань, та й осядетесь у землї, що дає вам в наслїддє Господь, Бог ваш, і як він дасть вам упокій від усїх ворогів ваших і станете безпечно жити,

Тодї ось як має бути: на те врочище, що вибере Господь, Бог ваш, щоб там сьвятилось імя його, туди приносити мете все, що заповідаю вам: ваші всепалення й ваші жертви заколювані, ваші десятини й жертви приношення рук ваших, і все вибране після обітниць ваших, що будете шлюбувати Господеві.

І будете веселитись перед Господом, Богом вашим, самі ви й сини ваші й дочки ваші, й слуги ваші й служки ваші, і Левіт, що жиє в оселях ваших; нема бо в його з вами паю і наслїддя.

Стережись приносити всепаленнє твоє на всякому місцї, де яке побачиш;

Нї, на тому місцї, що вибрав собі Господь в одному із твоїх поколїнь, там годиться тобі приносити всепалення твої, і там чинити мусиш все, про що заповідаю тобі.

Однако ж, по всякому бажанню душі твоєї, можна тобі заколювати й їсти мясиво в усїх оселях твоїх по благословенню Господа, Бога твого, що дасть тобі: Нечистому й чистому можна їсти мясиво таке, як від сарнї і від оленя.

Тільки ж крові їх їсти не можна; на землю мусять її виливати, як воду.

Не можна тобі їсти в оселї твоїй десятин зерна твого, і вина твого, і олїї твоєї, і перваків з буйної і дрібної скотини твоєї, і жадних обітниць твоїх, що обіцюєш їх, нї добровільних дарів, нї жертви приношення рук твоїх;

Нї; перед Господом, Богом твоїм, на тому місцї, що вибере Господь, Бог твій, мусиш їсти їх, сам ти і син твій і дочка твоя, і наймит твій і наймичка твоя, і Левит, що в місцї оселї твоєї; і радїти меш перед Господом, Богом твоїм, всяким дїлом рук твоїх.

Остерегайсь покинути Левита, покіль життя твого на землї твоїй.

Коли Господь, Бог твій, розширить гряницї твої, як він промовляв до тебе, і ти скажеш: Хочу їсти мясива тому, що мясива тобі забажалось, можна буде тобі їсти мясиво.

Коли далеке від тебе те місце, що Господь, Бог твій, вибере, щоб там поставити імя своє, так можна тобі заколювати з буйної і дрібної скотини, що дав тобі Господь, як я заповідав тобі, і їсти меш в оселї твоїй, як душа твоя забажає.

Можна тобі їсти його, як їси сарню та оленя: і нечистому і чистому можна їсти його.

Тільки пильнуй, щоб не їсти крові, кров бо, се душа; то й не годиться тобі їсти душу з тїлом.

Не будеш їсти її; мусиш виливати її на землю, як воду.

Не їсти меш її, про те щоб добре було тобі і дїтям твоїм по тобі; бо чинити меш те, що добре перед очима в Господа.

Одначе ж присьвяти твої, які в тебе будуть й обітницї твої, возьмеш їх і прийдеш до того місця, що Господь вибере його;

І принесеш всепалення твої, мясиво й кров, на жертівнику Господа, Бога твого; і кров заколених жертов твоїх буде вилита на жертівник Господа, Бога твого, а мясиво можна їсти тобі.

Пильнуй і сповняй всї слова мої, що тобі заповідаю, щоб по віки було добре тобі й дїтям твоїм по тобі за те, що чинити меш все, що добре і праве перед очима Господа, Бога твого.

Як Господь, Бог твій, прожене перед тобою ті народи, що до них ідеш, щоб їх прогнати, і ти проженеш їх і осядешся в землї їх,

То бережись, щоб не запутався за ними, після того, як будуть вони знївечені, та щоб не почав ти шукати богів їх, питаючи: Як служили сї народи богам своїм? Чинити му і я так!

Не будеш чинити таке Господеві, Богу твому; бо все, що гидота перед Господом, ненавидна йому, те чинили вони перед богами своїми; бо навіть синів своїх і дочок своїх палили вони на огнї догоджуючи богам своїм.

Переклад УБТ Турконяка

І це ті приписи і суди, які берегтимете чинити на землі, яку Господь Бог ваших батьків дає вам в насліддя, на всі дні, які ви живете на землі.

Знищенням вигубите всі місця, в яких там служили народи їхнім богам, яких ви унаслідили, на високих горах і на вершках і під тінистим деревом.

І розвалите їхні жертівники, і знищите їхні стовпи, і вирубаєте їхні гаї, і різблення їхніх богів огнем спалите, і знищите їхні імена з того місця.

Не вчините так Господеві Богові вашому,

але хіба на місці, яке вибере Господь Бог ваш в одному з ваших племен, щоб там назвати своє імя, щоб прикликалося імя, і пошукаєте і ввійдете туди.

І принесете туди ваші цілопалення і ваші жертви і ваші первоплоди і ваші молитви і ваше добровілне і ваших первородних волів і ваших овець.

І їстимете там перед Господом Богом вашим і зрадієте усім, на що лиш покладете руки, ви і ваші доми, так як тебе поблагословив Господь Бог твій.

Не чинитимете все, що ми чинимо тут сьогодні, кожний те, що вгодне перед ним.

бо ви не прийшли до тепер у спочинок і у насліддя, яке Господь Бог ваш дає вам.

І перейдете Йордан і замешкаєте на землі, яку Господь Бог ваш дає в насліддя вам, і дасть вам спочинок від усіх ваших ворогів довкруги, і поселитеся впевнено.

І буде місце, яке Господь Бог ваш вибере щоб там назвати своє імя, там принесете все, що я вам сьогодні заповідаю, ваші цілопалення і ваші жертви і ваші десятини і первоплоди ваших рук і ваші дари і кожний ваш вибраний дар, який лиш ви обіцяли вашому Богові,

і радітимете перед Господом Богом вашим, ви і ваші сини і ваші дочки, ваші раби і ваші рабині і Левіт, що при вашій брамі, бо немає йому часті, ані насліддя з вами.

Стережись щоб ти не приніс твого цілопалення в кожному місці, де лиш побачиш,

але хіба на місці, який його вибере Господь Бог твій в одному з твоїх племен, там принесеш твої цілопалення і там зробиш все, що я тобі сьогодні заповідаю.

Але за всім твоїм бажанням заріжеш і їстимеш мясо за благословенням Господа Бога твого, яке дав тобі в кожному місті. Нечисте в тобі і чисте однаково їстиме його як серну чи оленя.

Лишень кров не їстимете, на землю виливайте її, як воду.

Не могтимеш їсти в твоїх містах десятину твого зерна і твого вина і твоєї олії, первородних твоїх волів і твоїх овець і всі молитви, які обіцяли, і ваші визнавання і первоплоди ваших рук,

але хіба перед Господом Богом твоїм зїси їх на місці, яке собі вибере Господь Бог твій, ти і твій син і твоя дочка, твій раб і твоя рабиня і приходько, що в твоїх містах, і радітимеш перед Господом Богом твоїм за все, на що лиш покладеш твою руку.

Бережись, не остав Левіта ввесь час, який живеш на землі.

Якщо ж Господь Бог твій розширить твої границі так як тобі сказав і скажеш: Їм мясо, доки забажає твоя душа їсти мясо, за всім бажанням твоєї душі їстимеш мясо.

Якщо ж далеким буде місце, яке вибере Господь Бог твій, щоб прикликати там своє імя, і жертвуєш з твоїх волів і з твоїх овець, що дає тобі Бог твій, так як заповів я тобі, і їстимеш в містах ти за бажанням твоєї душі,

так як їстиметься серну і оленя, так їстимеш його, нечистий у тобі і чистий однаково їстиме.

Стережись дуже пильно, щоб не їсти крови, бо кров це його душа. Не істиметься душа з мясом.

Не їстимете, на землю вилиєте її, як воду;

не їстимеш її, щоб добре тобі було і твоїм синам після тебе, якщо вчиниш добро і миле перед Господом Богом твоїм.

Лише твоє святе, яке буде тобі і твої молитви, взявши, прийдеш до місця, яке собі вибере Господь Бог твій, щоб там призвати його імя,

і принесеш твої цілопалення. Принесеш мясо на жертівник Господа Бога твого, а кров твоїх жертов вилиєш при ногах жертівника Господа Бога твого, а мясо зїси.

Бережи і слухай і вчиниш всі слова, які я тобі заповідаю, щоб добре тобі було і твоїм синам на віки, якщо вчинеш добре і миле перед Господом Богом твоїм.

Якщо ж Господь Бог твій вигубить народи, до яких входиш ти туди унаслідити їхню землю, від твого лиця і унаслідиш їх і поселишся в їхній землі,

бережися, щоб не шукав ти іти в слід за ними після того як Він вигубив їх з перед твого лиця. Не шукатимеш їхніх богів, кажучи: Як чинять ці народи їхнім богам? Вчиню і я.

Не чинитимеш Господеві Богові твому так. Бо огидне Господеві, яке він зненавидів, вони зробили їхнім богам, бо своїх синів і своїх дочок спалюють в огні їхнім богам.

Російський синодальний переклад

Вот постановления и законы, которые вы должны стараться исполнять в земле, которую Господь, Бог отцов твоих, дает тебе во владение, во все дни, которые вы будете жить на той земле.

Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете, служили богам своим, на высоких горах и на холмах, и под всяким ветвистым деревом;

и разрушьте жертвенники их, и сокрушите столбы их, и сожгите огнем рощи их, и разбейте истуканы богов их, и истребите имя их от места того.

Не то должны вы делать для Господа, Бога вашего;

но к месту, какое изберет Господь, Бог ваш, из всех колен ваших, чтобы пребывать имени Его там, обращайтесь и туда приходите,

и туда приносите всесожжения ваши, и жертвы ваши, и десятины ваши, и возношение рук ваших, и обеты ваши, и добровольные приношения ваши, [и мирные жертвы ваши,] и первенцев крупного скота вашего и мелкого скота вашего;

и ешьте там пред Господом, Богом вашим, и веселитесь вы и семейства ваши о всем, что делалось руками вашими, чем благословил тебя Господь, Бог твой.

Там вы не должны делать всего, как мы теперь здесь делаем, каждый, что ему кажется правильным;

ибо вы ныне еще не вступили в место покоя и в удел, который Господь, Бог твой, дает тебе.

Но когда перейдете Иордан и поселитесь на земле, которую Господь, Бог ваш, дает вам в удел, и когда Он успокоит вас от всех врагов ваших, окружающих вас, и будете жить безопасно,

тогда, какое место изберет Господь, Бог ваш, чтобы пребывать имени Его там, туда приносите всё, что я заповедую вам [сегодня]: всесожжения ваши и жертвы ваши, десятины ваши и возношение рук ваших, и все, избранное по обетам вашим, что вы обещали Господу [Богу вашему];

и веселитесь пред Господом, Богом вашим, вы и сыны ваши, и дочери ваши, и рабы ваши, и рабыни ваши, и левит, который посреди жилищ ваших, ибо нет ему части и удела с вами.

Берегись приносить всесожжения твои на всяком месте, которое ты увидишь;

но на том только месте, которое изберет Господь [Бог твой] в одном из колен твоих, приноси всесожжения твои и делай все, что заповедую тебе [сегодня].

Впрочем, когда только пожелает душа твоя, можешь заколать и есть, по благословению Господа, Бога твоего, мясо, которое Он дал тебе, во всех жилищах твоих: нечистый и чистый могут есть сие, как серну и как оленя;

только крови не ешьте: на землю выливайте ее, как воду.

Нельзя тебе есть в жилищах твоих десятины хлеба твоего, и вина твоего, и елея твоего, и первенцев крупного скота твоего и мелкого скота твоего, и всех обетов твоих, которые ты обещал, и добровольных приношений твоих, и возношения рук твоих;

но ешь сие [только] пред Господом, Богом твоим, на том месте, которое изберет Господь, Бог твой, -- ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, [и пришелец,] который в жилищах твоих, и веселись пред Господом, Богом твоим, о всем, что делалось руками твоими.

Смотри, не оставляй левита во все дни, [которые будешь жить] на земле твоей.

Когда распространит Господь, Бог твой, пределы твои, как Он говорил тебе, и ты скажешь: "поем я мяса", потому что душа твоя пожелает есть мяса, -- тогда, по желанию души твоей, ешь мясо.

Если далеко будет от тебя то место, которое изберет Господь, Бог твой, чтобы пребывать имени Его там, то заколай из крупного и мелкого скота твоего, который дал тебе Господь [Бог твой], как я повелел тебе, и ешь в жилищах твоих, по желанию души твоей;

но ешь их так, как едят серну и оленя; нечистый как и чистый [у тебя] могут есть сие;

только строго наблюдай, чтобы не есть крови, потому что кровь есть душа: не ешь души вместе с мясом;

не ешь ее: выливай ее на землю, как воду;

не ешь ее, дабы хорошо было тебе и детям твоим после тебя [во веки], если будешь делать [доброе и] справедливое пред очами Господа [Бога твоего].

Только святыни твои, какие будут у тебя, и обеты твои приноси, и приходи на то место, которое изберет Господь [Бог твой, чтобы призываемо было там имя Его];

и совершай всесожжения твои, мясо и кровь, на жертвеннике Господа, Бога твоего; но кровь других жертв твоих должна быть проливаема у жертвенника Господа, Бога твоего, а мясо ешь.

Слушай и исполняй все слова сии, которые заповедую тебе, дабы хорошо было тебе и детям твоим после тебя во век, если будешь делать доброе и угодное пред очами Господа, Бога твоего.

Когда Господь, Бог твой, истребит от лица твоего народы, к которым ты идешь, чтобы взять их во владение, и ты, взяв их, поселишься в земле их;

тогда берегись, чтобы ты не попал в сеть, последуя им, по истреблении их от лица твоего, и не искал богов их, говоря: "как служили народы сии богам своим, так буду и я делать";

не делай так Господу, Богу твоему, ибо все, чего гнушается Господь, что ненавидит Он, они делают богам своим: они и сыновей своих и дочерей своих сожигают на огне богам своим.