10

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

«Того часу промовив Господь до мене: Витеши собі дві кам'яні таблиці, такі, як і перші, і вийди на гору до мене; зроби собі й кивот з дерева.

Я напишу на таблицях слова, які були на перших таблицях, що їх ти розбив, і ти покладеш їх у кивот.

Зробив я кивот із акацієвого дерева, витесав дві кам'яні таблиці, такі, як і перші, і вийшов на гору з цими двома таблицями в руках.

І написав Господь на таблицях те, що було написано на перших, десять слів, які промовив був до нас на горі з-посеред полум'я в день зборів, і дав їх мені.

І знову пустивсь я з гори та й поклав таблиці до кивоту, що його я зробив; складено їх там, як заповідав мені Господь.

Рушили сини Ізраїля з Берот-Бне-Якану до Мосери; там умер Арон і там його поховали, і замість нього став священиком Єлеазар, його син.

Звідтіля вони рушили до Гудгоду, а з Гудгоду до Йотвати, краю, в якому чимало водних потоків.

Тоді призначив Господь покоління Леві, щоб вони носили кивот Господнього Завіту, щоб стояли перед Господом, йому служили й благословляли його ім'ям по цей день.

Тим то й немає в Леві ані частки, ані насліддя між його братами; Господь його насліддя, як сказав йому Господь, Бог твій.

Отак перебув я на горі стільки часу, як і перед тим, сорок день і сорок ночей, і вислухав мене Господь теж цим разом, і ухвалив не губити тебе.

Потім промовив до мене Господь: Устань, рушай в дорогу на чолі народу; нехай увійдуть і займуть землю, про яку клявсь я батькам їхнім, що дам їм.

Та й тепер, Ізраїлю, чого Господь, Бог твій, вимагає від тебе, як не того, щоб ти боявся Господа, Бога твого, ходив усіма його дорогами, і служив Господеві, Богу твоєму, усім твоїм серцем і всією твоєю душею,

додержуючи заповідей Господа та його установ, що їх я сьогодні заповідаю тобі, тобі ж самому на добро?

Гляди! Небо й небеса небес, земля й усе, що на ній, усе належить до Господа, Бога твого.

А все ж таки прихилився Господь до твоїх батьків, щоб їх полюбити, і вибрав вас, їхніх пізніших потомків, з-поміж усіх народів, як оце нині й сталося.

Обріжте ж ваше необрізане серце й ваш карк нехай більше не буде впертим!

Бо Господь, Бог ваш, Бог над богами й Господь над володарями, Бог великий, могутній і страшний, що не зважає на особу й не бере дарунків,

що творить суд сироті й удовиці та милує чужинця, даючи йому хліб і одежу.

А любіть і ви чужинця, бо ви самі були чужинцями в Єгипетській землі.

Господа, Бога твого, бійся, йому служи, його держись, його ім'ям клянись.

Він твоя слава, він - Бог твій, який для тебе виконав ті великі і страшні речі, що їх ти бачив на власні очі.

Сімдесят душ було твоїх батьків, як вони спустились у Єгипет, а тепер Господь, Бог твій, намножив тебе, як зір на небі.»

Переклад Огієнка

Того часу сказав був до мене Господь: Витеши собі дві камінні таблиці, як перші, та й вийде до Мене на гору, і зроби собі дерев'яного ковчега.

А Я напишу на тих таблицях слова, що були на перших таблицях, які ти побив, і покладеш їх у ковчезі.

І зробив я ковчега з акаційного дерева, і витесав я дві камінні таблиці, як перші, та й зійшов на гору, а обидві таблиці в руці моїй.

І Він написав на тих таблицях, як перше письмо, Десять Заповідей, що Господь говорив був до вас на горі з середини огню в день зборів. І Господь дав їх мені.

І обернувся я, та й зійшов із гори, і поклав ті таблиці, що зробив, до ковчегу. І були вони там, як наказав був Господь.

А Ізраїлеві сини рушили з Беероту Яаканових синів до Мосери. Там помер Аарон, і був там похований, а священиком став замість нього його син Елеазар.

А звідти рушили до Ґудґоди, а з Ґудґоди до Йотвати, до краю водних потоків.

Того часу Господь відділив був Левієве плем'я, щоб носило ковчега Господнього заповіту, щоб стояло перед Господнім лицем, щоб служило Йому, і щоб благословляло Його Йменням аж до цього дня.

Тому не було Левієві частки та спадку з братами. Господь Він спадщина його, як промовляв був Господь, Бог твій, йому.

А я стояв на горі, як за тих перших днів, сорок день і сорок ночей. І вислухав Господь мене також цього разу, не захотів Господь погубити тебе.

І сказав був до мене Господь: Устань, іди в похід перед народом. І ввійдуть вони, і посядуть той Край, що Я присягнув був їхнім батькам дати їм.

А тепер, Ізраїлю, чого жадає від тебе Господь, Бог твій? Тільки того, щоб боятися Господа, Бога твого, ходити всіма Його дорогами, і любити Його, і служити Господеві, Богу твоєму, усім серцем своїм і всією душею своєю,

виконувати заповіді Господа та постанови Його, що я наказую тобі сьогодні, щоб було тобі добре.

Тож належить Господеві, Богу твоєму, небо, і небо небес, земля й усе, що на ній.

Тільки батьків твоїх уподобав Господь, щоб любити їх, і вибрав вас, їхнє насіння по них, зо всіх народів, як бачиш цього дня.

І ви обріжете крайню плоть свого серця, а шиї своєї не зробите більше твердою,

бо Господь, Бог ваш Він Бог богів і Пан панів, Бог великий, сильний, та страшний, що не подивиться на обличчя, і підкупу не візьме.

Він чинить суд сироті та вдові, і любить приходька, щоб дати йому хліба й одежу.

І будете ви любити приходька, бо приходьками були ви самі в єгипетськім краї.

Господа, Бога свого, будеш любити, Йому будеш служити, і до Нього будеш горнутись, а Йменням Його будеш присягати.

Він хвала твоя, і Він Бог твій, що з тобою зробив був великі та страшні діла, які бачили очі твої.

Сімдесятьма душами зійшли були твої батьки до Єгипту, а тепер, щодо численности, Господь, Бог твій, зробив тебе, як зорі на небі!

Переклад Куліша

Того самого часу промовив до мене Господь: Витеши собі дві камяні таблицї, такі як перші, і вийди на гору до мене, та зроби собі скриню із дерева.

І я напишу на таблицях слова, що були на перших таблицях, що розбив єси, і положи їх у скриню.

І зробив я скриню із дерева акацієвого, та й витесав дві камяні таблицї, такі як перші, і вийшов на гору з двома таблицями в руках.

І написав він на таблицях слова такі як перші, десять слів, що промовив Господь на горі до вас із поломя в день соборний; і дав їх менї Господь.

І повернувсь я та й спустивсь із гори. І поклав таблицї в скриню, що зробив; і лежать вони там, як заповідав менї Господь.

І рушили сини Ізрайлеві від Беерот-Бне-Яакану до Мозери. Там умер Арон і там поховано його, і намість його став сьвященником Елеазар, син його.

Звідтіля пійшли вони до Гудгода, а від Гудгода у Йотбату країну, де багацько водяних бурчаків.

Того самого часу оддїлив Господь поколїннє Левієве, щоб носили скриню Господнього завіту, щоб стояли перед Господом, йому служили і благословляли імям його, по сей день.

Через те в Левія нема нї паю, нї наслїддя між його браттєю; сам Господь його наслїддє, як сказав йому Господь, Бог твій.

А я пробував на горі, як у перші днї, сорок день і сорок ночей, і послухав мене Господь і сим разом; Господь не схотїв тебе знївечити.

І промовив до мене Господь: Устань, та йди, веди перед сього народу, щоб увійшли та заняли землю, що я клявся батькам їх дати їм.

Тепер же, Ізраїлю, чого вимагає в тебе Господь, Бог твій, як не того, щоб ти боявся Господа, Бога твого, ходив усїма дорогами його, і любив його і служив Господеві, Богу твому, всїм серцем твоїм і всією душею твоєю,

Додержуючи заповідї Господнї й установи його, що їх сьогоднї заповідаю вам, вам самим на добро?

Поглянь, небо й небеса небес, земля і все, що на нїй, все від Господа, Бога твого, і все його.

Та до батьків твоїх прихилився Господь, і полюбив їх, і вибрав вас, їх насїннє з усїх народів, як се й бачимо.

Обрізуйте ж крайне тїло ваших сердець та й нехай не буде більше задубенїла шия ваша!

Бо Господь, Бог ваш, се Бог над богами і пан над панами великий, потужний і страшний Бог, що не вважає на лице чоловіка і не бере дарунків;

Він дає сиротинї і вдовицї, і милує приходня даючи йому хлїб і одїж.

Любіть же й ви приходня; бо самі ви були приходнями в Египецькій землї.

Господа, Бога твого, мусиш боятись, йому служити меш і його держати мешся і його імям клясти мешся.

Він слава твоя, і Бог твій, що сотворив про тебе сї великі і страшні речі, що бачили їх очи твої.

Двайцятеро душ спустились батьки твої в Египет; а тепер Господь, Бог твій, намножив тебе, як зорі небесні.

Переклад УБТ Турконяка

В тому часі сказав Господь до мене: Витеши собі дві камяні таблиці такі як перші, і вийди до Мене на гору, і зробиш собі деревяний кивот.

І напишу на таблицях слова, які були на перших таблицях, які ти розбив, і вкладеш їх до кивота.

І я зробив кивот з негниючого дерева і я витесав дві камяні таблиці такі як перші. І я вийшов на гору, і дві таблиці в моїх руках.

І написав Він на таблицях за першим письмом десять слів, які сказав Господь до вас на горі з посеред огня, і Господь дав їх мені.

І повернувшись, я зійшов з гори і я вклав таблиці до кивота, який я зробив, і були там, так як мені заповів Господь.

І ізраїльські сини підвелися з Вирота синів Якім Місадай. Там помер Аарон і там похований, і священиком став його син Елеазар замість нього.

Звідти підвелися до Ґадґад, і з Ґадґада до Єтевата, земля потока вод.

В тому часі відлучив Господь племя Леві щоб носили кивот господнього завіту, щоб стали перед Господом служити і приносити молитви в його імені до цього дня.

Через це немає Левітам часті і жеребу між їхніми братами. Господь - Він його насліддя, так як йому сказав.

І я стояв на горі сорок днів і сорок ночей, і Господь мене вислухав і в цьому часі, і Господь не захотів вигубити вас.

І сказав Господь до мене: Іди підведися перед цим народом, і хай ввійдуть і унаслідять землю, яку Я поклявся їхнім батькам їм дати.

І тепер, Ізраїле, чого просить Господь Бог твій від тебе хіба, щоб ти боявся Господа Бога твого, ходив в усіх його дорогах, і любив Його, і служив Господеві Богові твому з усього твого серця і з усієї твоєї душі,

зберігав заповіді Господа Бога твого і його оправдання, які я тобі сьогодні заповідаю, щоб тобі добре було.

Ось Господа Бога твого небо і небо небес, земля і все, що є в ній.

Лише ваших батьків вибрав Господь, щоб їх любити, і вибрав їхнє насіння після них - вас понад всі народи до цього дня.

І обріжете ваше твердосердя і вашу шию більше не чиніть твердою.

Бо Господь Бог ваш, Він Бог богів і Господь панів, Бог великий, сильний і страшний, який не зглядається на лице, ані не бере дару,

який чинить суд приходькові і сироті і вдові і любить приходька, щоб дати йому хліб і одіж.

І полюбите приходька, бо ви були приходьками в єгипетскій землі.

Боятимешся Господа Бога твого і йому послужиш і до нього пристанеш і його імені клястимешся.

Він твоя похвала і Він твій Бог, який вчинив тобі це велике і славне, що побачили твої очі.

В сімдесяти душах зійшли твої батьки до Єгипту, нині ж зробив тебе Господь Бог твій численністю наче небесні зорі.

Російський синодальний переклад

В то время сказал мне Господь: вытеши себе две скрижали каменные, подобные первым, и взойди ко Мне на гору, и сделай себе деревянный ковчег;

и Я напишу на скрижалях те слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил; и положи их в ковчег.

И сделал я ковчег из дерева ситтим, и вытесал две каменные скрижали, как прежние, и пошел на гору; и две сии скрижали были в руках моих.

И написал Он на скрижалях, как написано было прежде, те десять слов, которые изрек вам Господь на горе из среды огня в день собрания, и отдал их Господь мне.

И обратился я, и сошел с горы, и положил скрижали в ковчег, который я сделал, чтоб они там были, как повелел мне Господь.

И сыны Израилевы отправились из Беероф-Бене-Яакана в Мозер; там умер Аарон и погребен там, и стал священником вместо него сын его Елеазар.

Оттуда отправились в Гудгод, из Гудгода в Иотвафу, в землю, где потоки вод.

В то время отделил Господь колено Левиино, чтобы носить ковчег завета Господня, предстоять пред Господом, служить Ему [и молиться] и благословлять именем Его, как это продолжается до сего дня;

потому нет левиту части и удела с братьями его: Сам Господь есть удел его, как говорил ему Господь, Бог твой.

И пробыл я на горе, как и в прежнее время, сорок дней и сорок ночей; и послушал меня Господь и на сей раз, [и] не восхотел Господь погубить тебя;

и сказал мне Господь: встань, пойди в путь пред народом [сим]; пусть они пойдут и овладеют землею, которую Я клялся отцам их дать им.

Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь, Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми путями Его, и любил Его, и служил Господу, Богу твоему, от всего сердца твоего и от всей души твоей,

чтобы соблюдал заповеди Господа [Бога твоего] и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо.

Вот у Господа, Бога твоего, небо и небеса небес, земля и все, что на ней;

но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их, и избрал вас, семя их после них, из всех народов, как ныне видишь.

Итак обрежьте крайнюю плоть сердца вашего и не будьте впредь жестоковыйны;

ибо Господь, Бог ваш, есть Бог богов и Владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, Который не смотрит на лица и не берет даров,

Который дает суд сироте и вдове, и любит пришельца, и дает ему хлеб и одежду.

Любите и вы пришельца, ибо сами были пришельцами в земле Египетской.

Господа, Бога твоего, бойся [и] Ему [одному] служи, и к Нему прилепись и Его именем клянись:

Он хвала твоя и Он Бог твой, Который сделал с тобою те великие и страшные дела, какие видели глаза твои;

в семидесяти [пяти] душах пришли отцы твои в Египет, а ныне Господь Бог твой, сделал тебя многочисленным, как звезды небесные.