3

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

«І повернули ми й почали сходити вгору башанським шляхом; і виступив проти нас Ог, цар башанський, він сам і ввесь його люд, до бою під Едреї.

Та Господь промовив до мене: Не лякайся його, бо я віддам тобі його в руки, його й увесь люд його та всю землю; і вчиниш з ним те, що вчинив єси з Сихоном, царем аморійським, який жив у Хешбоні.

І віддав Господь, Бог наш, нам у руки так само Ога, башанського царя, і ввесь його люд, і побили ми його так, що не зісталось нікого живим.

Зайняли ми тоді всі його міста; не було міста, щоб ми не взяли від них: шістдесят міст, увесь край Аргов, царство Ога у Башані.

Всі ці міста були укріплені високими мурами, брамами й засувами, крім того ще багато інших неукріплених.

І піддали ми їх знищенню, як це ми зробили з Сихоном, царем хешбонським, віддавши на смерть по всіх містах чоловіцтво, жіноцтво й дітей,

а всю скотину й луп по містах забрали як здобич для себе.

Отак забрали ми тоді з рук обох аморійських царів землю, що по той бік Йордану, від Арнон-потоку до Хермон-гори.

Сидонії звуть Хермон Сірйоном; аморії ж називають його Сеніром;

усі міста, що на рівнині, ввесь Гілеад і ввесь Башан до Салхи та й до Едреї, міста в царстві Ога в Башані.

Тільки Ог, башанський цар, лишився живим з останніх рефаїв; ліжко його, ліжко залізне, можна й досі бачити в Раббі, в синів Аммона; дев'ять ліктів завдовжки й чотири лікті завширш, по звичайному людському ліктю.

Тож цю землю ми зайняли з того часу. (Полосу) від Ароеру, що над Арнон - потоком і половину Гілеад-гори; їхні міста віддав я рувимлянам та гадіям;

а що зосталося з Гілеаду й увесь Башан, царство Ога, віддав я половині з покоління Манассії, весь край Аргов. Увесь цей Башан зветься землею рефаїв.

Яір, син Манассії, зайняв увесь край Аргов до границі гешуріїв та маахатіїв і назвав ті місця башанські, за своїм іменем, «Села Яіра», посьогодні.

Махірові ж дав я Гілеад.

А рувимлянам та гадіям я дав (землю) від Гілеаду аж до Арнон-річки разом з її берегами і аж до Яббок - потоку, границі синів Аммона,

і Араву і Йордан як межу, від Кіннерета аж до Арава-моря, тобто до Соляного моря, що на схилах Пізга - спадів на схід сонця.

Ще заповідав я вам того часу таке: Господь, Бог ваш, дав вам цю землю в посідання; тож виступайте збройно всі, здатні до війни, попереду своїх братів, синів Ізраїля.

Тільки ваші жінки й діти ваші та й скотина ваша - знаю, що в вас її багато - залишаться у ваших містах, що їх я дав вам,

аж поки Господь, Бог ваш, дасть вашим братам спокій, як вам, і вони займуть і собі землю, що Господь, Бог ваш, хоче їм дати по той бік Йордану; тоді вернеться кожен із вас до своєї власности, що її я вам дав.

А Ісусові заповідав я того часу так: Ти бачив на свої власні очі все, що Господь, Бог ваш, учинив з отими обома царями; так учинить Господь з усіма царствами, куди ти прийдеш.

Не лякайтесь їх: бо Господь, Бог ваш, він за вас воює.

Благав я Господа того часу словами:

Господи, мій Владико, ти почав показувати слузі твоєму твою велич і твою потужну руку: який бо справді бог, чи то на небі, чи на землі, спромігся б здійснити діла, як твої діла, і, як твої, великі вчинки?

Тож дозволь, молю, перейти та побачити ту гарну землю, що по тім боці Йордану, оті прекрасні гори й Ливан.

Та Господь розгнівався на мене через вас і не схотів слухати мене, ба навіть і сказав до мене: Буде з тебе. Не говори мені більше про це.

Зійди на верх Пізга-гори й підведи очі свої на захід і на північ, і на південь, і на схід; і добре подивись, бо за Йордан ти не перейдеш.

Передай провід Ісусові, підбадьор його, додай йому відваги, бо він перейде на чолі цього люду, й він віддасть їм у насліддя землю, що її ти бачиш.

Оттак ми перебували в долині напроти Бет-Пеора.»

Переклад Огієнка

І обернулися ми, та й пішли дорогою до Башану. І вийшов навперейми нас Оґ, цар башанський, він та ввесь його народ, на війну до Едреї.

І сказав Господь до мене: Не бійся його, бо в твою руку Я дав його, і ввесь народ його та край його, і зробиш йому, як зробив ти Сигонові, цареві амореян, що сидів у Хешбоні.

І дав Господь, Бог наш, у нашу руку також Оґа, царя башанського, та ввесь його народ, і побили ми його, так що нікого не позосталося в нього.

І здобули ми всі міста його, і того часу не було міста, що не взяли б ми від них, шістдесят міст, усю арґовську околицю, царство Оґа в Башані.

Усі ці міста укріплені, мур високий, ворота й засув, окрім дуже багатьох відкритих міст.

І вчинили ми їх закляттям, як зробили були Сигонові, цареві хешбонському, учинили закляттям усе місто, чоловіків, жінок та дітей.

А всю худобу й захоплене з міст забрали ми собі на здобич.

І взяли ми того часу той край з руки обох царів амореянина, що по другому боці Йордану, від Арнонського потоку аж до гори Гермон,

сидоняни кличуть на Гермон Сірйон, а амореяни кличуть на нього Сенір,

усі міста на рівнині, і ввесь Ґілеад, і ввесь Башан аж до Салхи й Едреї, міст царства Оґа в Башані.

Бо тільки Оґ, цар башанський, позостав із решти рефаїв. Оце його ложе, ложе залізне; чи ж не воно в Раббі Аммонових синів, дев'ять ліктів довжина його, і чотири лікті ширина його, на міру ліктем чоловіка.

А Край той того часу посіли ми. Від Ароеру, що над Арнонським потоком, і половину гори Ґілеад, і міста його я дав Рувимовим та Ґадовим.

А решту Ґілеаду та ввесь Башан, царство Оґа, віддав я половині племени Манасіїного, усю околицю арґовську, на ввесь той Башан кличеться: Край рефаїв.

Яір, син Манасіїн, узяв всю Арґову околицю аж до границі ґешурів та маахатів, і він назвав їх своїм іменем: Башан, села Яіра, і так їх кличуть аж до цього дня.

А Махірові дав я Ґілеад.

А Рувимовим та Ґадовим дав я від Ґілеаду й аж до Арнонського потоку, середину потоку та границю, і аж до потоку Яббоку, границі Аммонових синів,

і степ, і Йордан, і границю його від Кіннерету аж до моря степу, моря Солоного, у узбіччя Пісґі на схід.

І часу того наказав я вам, говорячи: Господь, Бог ваш, дав вам цей Край, щоб ви посіли його; узброєні перейдете перед вашими братами, Ізраїлевими синами, усі військові.

Тільки ваші жінки, і ваші діти та ваша худоба, я знаю, що худоба ваша велика! будуть сидіти по ваших містах, що я дав вам,

аж Господь дасть спочинок братам вашим, як вам, і посядуть також вони той Край, що Господь, Бог ваш, дає вам по той бік Йордану, і вернетесь кожен до спадку свого, що я дав вам.

А Ісусові наказав я того часу, говорячи: Ото твої очі бачили все, що зробив був Господь, Бог ваш, обом тим царям, так зробить Господь усім царствам, куди ти переходиш.

Не будеш боятися їх, бо Господь, Бог ваш, Він Той, що воює для вас.

І благав я того часу Господа, говорячи:

Владико Господи, Ти зачав показувати рабові Своєму велич Свою та міцну Свою руку! Бо хто інший Бог на небі та на землі, що зробить, як чини Твої, як великі діла Твої?

Нехай перейду ж я та побачу той хороший Край, що по тім боці Йордану, ту гарну гірську землю та Ливан!

Та Господь розгнівався на мене через вас, і не послухав мене. І сказав Господь до мене: Досить тобі, не говори більше до Мене в цій справі!

Вийди на верхів'я Пісґі, і зведи свої очі на захід, і на північ, і на південь, і на схід, і побач своїми очима, бо ти не перейдеш цього Йордану!

І напоуми Ісуса, і зміцни його, й укріпи його, бо він перейде перед цим народом, і він зробить, що вони посядуть той Край, який ти побачиш.

І осіли ми в долині навпроти Бет-Пеору.

Переклад Куліша

І повернули ми та й стали братись у гору по дорозї Базанській, і виступив проти нас Ог, царь Базанський, сам з усїм людом своїм до бою при Едреї.

І промовив до мене Господь: Не лякайсь його! Бо я віддаю його в руки тобі і ввесь люд його й землю його; і вчиниш з ним те, що вчинив єси з Сигоном, царем Аморійським, що жив у Гезбонї.

І віддав Господь, Бог наш, в руки наші так само й Ога, царя Базанського, і ввесь люд його, і побивали ми його, докіль нїхто з них не зістався.

І того часу попідневолювали ми всї міста його; не було міста, щоб ми не заняли його; шістьдесять міст, вся полоса Аргоб, царство Огове в Базанї.

Всї міста сї були укріплені високими мурами, брамами й засувами; окрім того багацько міст неукріплених.

І обрекли ми їх, як зробили з Сигоном, царем Гезбонським, обрікши по всїх містах мужчин і жіноцтво і малолїтків.

А всю скотину і всю здобичу по містах їх ми забрали про себе.

І взяли ми того часу із рук обох царів Аморійських землю, що по сїм боцї Йорданї, від Арнон-ріки до Гермон-гори.

Зидонїї звуть Гермона Сирйон, Аморії ж звуть його Сенір.

Всї міста подільські й увесь Гілеад і ввесь Базан, до Салки та до Едреї, міста в царстві Ога в Базанї.

Бо тільки Ог, царь Базанський, зоставсь з останнїх велетнїв. Ось, ложе його, желїзне ложе, не воно хиба в Рабатї, у синів Амона? Девять локот воно завдовжки і чотирі ліктї завширшки, по ліктях людських.

І землю сю заняли ми того ж часу. Від Ароеру, що над Арнон-рікою, і половину гір Гілеад і міста їх віддав я Рубенїям та Гадїям;

А що осталось з Гілеаду і ввесь Базан, царство Огове, віддав я половинї поколїнню Манассії. Вся полоса Аргоб і ввесь Базан, се називається земля велетнїв.

Яір Манассієнко взяв усю полосу Аргоб до границї Гезуріїв і Маакатіїв, і назвав землю Базан, по свому прізвищу, села Яірові, по сей день.

А Макірові дав я Гілеад.

А Рубенїям та Гадїям дав я землю від Гілеаду до Арнон ріки; до половини ріки і помежної країни, і до Ябока ріки, гряницї синів Амона;

І рівнину і Йордань і побережню країну, від Кінерета і до моря подільського, до моря Соляного, під узгірями Пізги гори од сходу соньця.

І заповідав я вам того часу мовляючи: Господь, Бог ваш, дав вам сю землю в державу. Збройно й оружно мусите ви, всї удалї люде, ійти поперід браття вашого, синів Ізрайлевих.

Тільки жінки ваші і малеча ваша і скотина ваша - знаю я, що в вас багацько скотини - позостаються в городах ваших, що дав я вам,

Аж дасть Господь, Бог ваш, спокій браттю вашому, як вам, та й мати муть і вони землю, що дає їм Господь, Бог ваш, по другім боцї Йорданї; тодї можна вернутись кожному з вас у державу свою, що я вам дав.

А Йозейові заповідав я того часу мовляючи: Очі твої бачили все, що Господь, Бог ваш, учинив з обома сими царями; так учинить Господь з усїма царствами, куди ви прийдете.

Не лякайтесь їх! Господь, Бог ваш, він воює за вас.

І благав я того часу Господа, словами:

Господе, Боже! почав єси показувати слузї твому славу твою і твою руку потужну; бо де Бог, той на небесах і на землї, що здолїв би вчинити дїла, подобні твоїм творивам і подобні твоїй потузї?

Дозволь же менї перейти, та побачити сю гарну землю, що по другім боцї Йорданї, сї гарні узгіря Либанон гори.

Та досадував на мене Господь за вас, і не став слухати мене. І рече до мене Господь: Буде з тебе. Не кажи менї більш про се.

Ізійди на верх Пізги і знїми очі твої на захід і на північ і на полудне і на схід соньця, і подивись своїми очима, бо не перейдеш ти сієї Йорданї.

Но заповідай Йозейові і покріпи його і утверди його; бо він мусить перейти поперед люду сього, і він оддасть їм у наслїддє землю, що побачиш її.

І пробували ми в долинї проти Бет-Пеора.

Переклад УБТ Турконяка

І повернувшись, пішли ми дорогою, що до Васану. І вийшов Оґ цар васанський нам на зустріч, він і ввесь його нарід, на війну до Едраїна.

І сказав Господь до мене: Не бійся його, бо в твої руки Я передав його і ввесь його нарід і всю його землю, і зробиш з ним так, як вчинив ти з Сіоном царем Аморреїв, який жив в Есевоні.

І передав його Господь Бог наш в наші руки, і Оґа царя Васана і ввесь його нарід. І ми його вигубили доки не осталося йому насіння.

І заволоділи ми всіма його містами в тому часі. Не було міста, якого ми не взяли у них, шістдесять міст, всі околиці Арґова царя Оґа в Васані,

всі кріпкі міста, високі мури, брами і засуви, за вийнятком дуже численних міст Ферезеїв.

Ми вигубили їх так як вчинили Сіонові цареві Есевону, і вигубили кожне місто за порядком і жінок і дітей.

І взяли ми собі в полон ввесь скот і здобич міст.

І взяли ми в тому часі землю з рук двох аморрейських царів, які були на другій стороні Йордану від потоку Арнона до Аермона;

Фіникійці назвали Аермон Саніором, і Аморрей назвав його Саніром.

Всі міста Місора і ввесь Ґалаад і ввесь Васан до Селхи і Едраїна, міста царства Оґа в Васані.

Бо з Рафаїнів остався лишень Оґ цар Васана; ось ліжко його, залізне ліжко, ось воно в місті синів Аммана; довжина його девять ліктів і ширина його чотири лікті, ліктем людини.

І ми унаслідили ту землю в тому часі від Ароіра, який є при гирлі потока Арнона, і пів гори Ґалаада і його міста дав я Рувимові і Ґадові.

І остале Ґалааду і ввесь Васан, царство Оґа, дав я половині племени Манассії, і всю околицю Арґова, ввесь той Васан; вважатиметься землею Рафаїна.

І Яір син Манассії взяв всю околицю Арґова до границь Ґарґасії і Омахатії. Назвав їх своїм іменем Васан Авот Яір до цього дня.

І Махірові дав я Ґалаад.

І Рувимові і Ґадові дав я від Ґалааду до потока Арнона, посеред потоку границь, і до Явока. Потік границя синів Амана,

і Арава і Йордан границя Маханарата і до моря Арави, солоного моря, під Асидот Фасґи зі сходу.

І я заповів вам в тому часі, кажучи: Господь Бог ваш дав вам цю землю в насліддя; озброєні підете перед лицем ваших братів ізраїльських синів, кожний сильний.

Лишень ваші жінки і ваші діти і ваша скотина, знаю, що в вас багато скотини, житимуть в ваших містах, які я вам дав,

доки не дасть Господь Бог ваш спочинок вашим братам так як і вам, і унаслідять і вони землю, яку Господь Бог ваш дає їм на другій стороні Йордану, і повернетеся кожний до свого насліддя, яке я вам дав.

І Ісусові заповів я в тому часі, кажучи: Ваші очі бачили все, що вчинив Господь Бог ваш цим двом царям. Так само вчинить Господь всім царствам проти яких ти туди переходиш.

Не бійтеся їх бо Господь Бог ваш Він воюватиме за вас.

І благав я Господа в тому часі, кажучи:

Господи, Господи, Ти почав показувати твому слузі твою кріпость і твою силу і сильну руку і високу руку, бо хто є Бог на небі чи на землі, який вчинить так як Ти вчинив і за твоєю силою?

Отже, перейшовши, доторкнуся цієї доброї землі, що є на другій стороні Йордану, цієї доброї гори і Антіліван.

І не зважив на мене Господь через вас, і не вислухав мене. І сказав Господь до мене: Досить тобі, не додаси ще говорити це слово;

вийди на вершок різаного каменя, і поглянувши очима до моря (заходу) і півночі і півдня і сходу, і поглянь твоїми очима, бо ти не перейдеш цього Йордану.

І заповідж Ісусові і підкріпи його і поклич його, бо він перейде перед лицем цього народу, і він розділить їм землю, яку ти побачив.

І сиділи ми в долині близько дому Фоґора.

Російський синодальний переклад

И обратились мы оттуда, и шли к Васану, и выступил против нас на войну Ог, царь Васанский, со всем народом своим, при Едреи.

И сказал мне Господь: не бойся его, ибо Я отдам в руку твою его, и весь народ его, и всю землю его, и ты поступишь с ним так, как поступил с Сигоном, царем Аморрейским, который жил в Есевоне.

И предал Господь, Бог наш, в руки наши и Ога, царя Васанского, и весь народ его; и мы поразили его, так что никого не осталось у него в живых;

и взяли мы в то время все города его; не было города, которого мы не взяли бы у них: шестьдесят городов, всю область Аргов, царство Ога Васанского;

все эти города укреплены были высокими стенами, воротами и запорами, кроме городов неукрепленных, весьма многих;

и предали мы их заклятию, как поступили с Сигоном, царем Есевонским, предав заклятию всякий город с мужчинами, женщинами и детьми;

но весь скот и захваченное в городах взяли себе в добычу.

И взяли мы в то время из руки двух царей Аморрейских землю сию, которая по эту сторону Иордана, от потока Арнона до горы Ермона, --

Сидоняне Ермон называют Сирионом, а Аморреи называют его Сениром, --

все города на равнине, весь Галаад и весь Васан до Салхи и Едреи, города царства Ога Васанского;

ибо только Ог, царь Васанский, оставался из Рефаимов. Вот, одр его, одр железный, и теперь в Равве, у сынов Аммоновых: длина его девять локтей, а ширина его четыре локтя, локтей мужеских.

Землю сию взяли мы в то время начиная от Ароера, который у потока Арнона; и половину горы Галаада с городами ее отдал я колену Рувимову и Гадову;

а остаток Галаада и весь Васан, царство Ога, отдал я половине колена Манассиина, всю область Аргов со всем Васаном. [Она называется землею Рефаимов.]

Иаир, сын Манассиин, взял всю область Аргов, до пределов Гесурских и Маахских, и назвал Васан, по имени своему, селениями Иаировыми, что и доныне;

Махиру дал я Галаад;

а колену Рувимову и Гадову дал от Галаада до потока Арнона, землю между потоком и пределом, до потока Иавока, предела сынов Аммоновых,

также равнину и Иордан, который есть и предел, от Киннерефа до моря равнины, моря Соленого, при подошве горы Фасги к востоку.

И дал я вам в то время повеление, говоря: Господь, Бог ваш, дал вам землю сию во владение; все способные к войне, вооружившись, идите впереди братьев ваших, сынов Израилевых;

только жены ваши и дети ваши и скот ваш [ибо я знаю, что скота у вас много,] пусть останутся в городах ваших, которые я дал вам,

доколе Господь [Бог] не даст покоя братьям вашим, как вам, и доколе и они не получат во владение землю, которую Господь, Бог ваш, дает им за Иорданом; тогда возвратитесь каждый в свое владение, которое я дал вам.

И Иисусу заповедал я в то время, говоря: глаза твои видели все, что сделал Господь, Бог ваш, с двумя царями сими; то же сделает Господь со всеми царствами, которые ты будешь проходить;

не бойтесь их, ибо Господь, Бог ваш, Сам сражается за вас.

И молился я Господу в то время, говоря:

Владыко Господи, Ты начал показывать рабу Твоему величие Твое [и силу Твою,] и крепкую руку Твою [и высокую мышцу]; ибо какой бог есть на небе, или на земле, который мог бы делать такие дела, как Твои, и с могуществом таким, как Твое?

дай мне перейти и увидеть ту добрую землю, которая за Иорданом, и ту прекрасную гору и Ливан.

Но Господь гневался на меня за вас и не послушал меня, и сказал мне Господь: полно тебе, впредь не говори Мне более об этом;

взойди на вершину Фасги и взгляни глазами твоими к морю и к северу, и к югу и к востоку, и посмотри глазами твоими, потому что ты не перейдешь за Иордан сей;

и дай наставление Иисусу, и укрепи его, и утверди его; ибо он будет предшествовать народу сему и он разделит им на уделы [всю] землю, на которую ты посмотришь.

И остановились мы на долине, напротив Беф-Фегора.