34

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Промовив Господь до Мойсея:

“Повели синам Ізраїля і повідай їм: Як прийдете в Ханаан-землю, то ось земля, що випаде вам у спадщину: край Ханаан у своїх границях.

Південна сторона простягатиметься у вас від Сін-пустині здовж границі Едому. Південна границя простягнеться вам від кінця Солоного моря на сході.

Далі піде ваша південна границя до узгір'я Акраббім і перейде у Сін та й потягнеться на південь від Кадеш-Барне, а звідти вийде до Хацар-Адару й перейде до Ацмону;

від Ацмону повернеться вона по Єгипетського потоку та й дійде до моря.

А західньою границею буде вам Велике море, воно буде вам границею від заходу.

А ось вам північна границя: від Великого моря проведете її собі до Гор-гори;

від Гор-гори проведете її до просмику Хамат, і сягне вона до Цедаду.

Далі простягнеться вона до Зіфрону й закінчиться у Хацар-Енані. Це буде для вас північна границя.

Східню границю проведете собі від Хацар-Енану до Шефаму;

потім спуститься вона від Шефаму до Рівли, на схід від Джерела, далі знову вниз торкнеться вона об східній берег Кіннерет-моря,

а звідти піде геть наниз уздовж Йордану та й вийде до Солоного моря. Такий буде ваш край з усіма його границями навколо.”

І повелів Мойсей синам Ізраїля: “Це земля, що за жеребом її дістанете як спадщину, як заповідав Господь дати її дев'ятьом з половиною колінам;

бо коліно синів Рувима й коліно синів Гада, за числом їхніх батьківських родин, а також і півколіно Манассії - вже дістали своє спадкоємство.

Двоє колін з половиною дістали вже свою спадщину потойбіч Йордану, проти Єрихону, на схід сонця.”

, Промовив Господь до Мойсея:

“Ось імена мужів, що ділитимуть вам землю у спадщину: священик Єлеазар та Ісус Навин;

візьмете по одному князеві з кожного коліна, щоб розділити землю у спадщину,

А ось імення князів: з коліна Юди - Калев, син Єфунне;

з коліна синів Симеона - Самуїл, син Амігуда;

з коліна Веніямина - Елідад, син Кіслона;

з коліна синів Дана - князь Буккі, син Йоглі;

з синів Йосифа, з коліна синів Манассії - князь Ханієл, син Ефода;

з коліна синів Ефраїма - князь Кемуел, син Шіфтана;

з коліна синів Завулона - князь Еліцафан, син Парнаха;

з коліна синів Іссахара - князь Палтієл, син Азана;

з коліна синів Ашера-князь Ахігуд, син Шеломі;

з коліна синів Нафталі - князь Педагел, син Амігуда.”

Це ті, що їм Господь заповідав розділити у спадщину між синами Ізраїля Ханаан-землю.

Переклад Огієнка

І Господь промовляв до Мойсея, говорячи:

Накажи Ізраїлевим синам та й скажи їм: Коли ви ввійдете до ханаанського Краю, це буде той Край, що припаде вам у спадщині, ханаанський Край по границях його.

І буде вам південна сторона від пустині Цін при Едомі, і буде вам південна границя від кінця Солоного моря на схід.

І скерується вам та границя з полудня до Маале-Акраббіму, і перейде до Ціну, і будуть виходи її з полудня до Кадеш-Барнеа. І вийде вона до Хацар-Аддару й перейде до Ацмону.

І скерується границя з Ацмону до єгипетського потоку, і будуть її виходи до моря.

А границя західня, буде для вас море Велике, це буде для вас західня границя.

А оце буде для вас північна границя: від Великого моря визначите собі за границю Гор-гору.

Від Гор-гори визначите в напрямі до Гамату, і будуть виходи границі до Цедаду.

І вийде границя до Зіфрону, і будуть її виходи до Гацар-Енану. Це буде вам північна границя.

І визначите собі за границю на схід від Гацар-Енану до Шефаму.

І зійде границя від Шефаму до Рівли, на схід Аіну. І зійде границя, і дійде на беріг Кінеретського моря на схід.

І зійде границя до Йордану, і будуть її виходи море Солоне. Це буде для вас Край по його границях навколо.

І Мойсей наказав Ізраїлевим синам, говорячи: Оце та земля, що ви поділите собі її жеребком, що Господь наказав дати дев'яти племенам і половині племені.

Бо взяли плем'я Рувимових синів за домами батьків своїх, і плем'я Ґадових синів за домами батьків своїх, і половина племени Манасіїного взяли спадщину свою,

два племені й половина племени взяли вже свою спадщину з того боку приєрихонського Йордану на схід та на південь.

І Господь промовляв до Мойсея, говорячи:

Оце імена тих мужів, що поділять для вас той Край на спадок: священик Елеазар та Ісус, син Навинів,

та візьмете по одному князеві з племени, щоб поділити той Край на власність.

А оце ймення тих мужів: для Юдиного племени Калев, син Єфуннеїв;

а для племени Симеонових синів Шемуїл, син Аммігудів;

а для племени Веніяминового Елідад, син Кіслонів;

для племени Данових синів князь Буккі, син Йоґліїв;

для Йосипових синів, для племени синів Манасіїних князь Ханніїл, син Ефодів;

а для племени Єфремових синів князь Кемуїл, син Шіфтанів;

а для племени Завулонових синів князь Еліцафан, син Парнахів;

а для племени Іссахарових синів князь Палтіїл, син Аззана;

а для племени Асирових синів князь Ахігуд, син Шеломіїв;

а для племени синів Нефталимових князь Педаїл, син Аммігудів.

Оце ті, кому наказав Господь поділити ханаанський Край на спадщину для Ізраїлевих синів.

Переклад Куліша

І промовив Господь до Мойсея кажучи:

Повели синам Ізраїля і скажи їм: Як прийдете в Канаан землю, то се земля, що випала вам у наслїддє: Канаан земля, у гряницях своїх.

І полудення країна буде вам від Зин степу, здовж Едома, а полудення гряниця буде вам від краю Соляного моря на схід соньця.

І повернеться ваша гряниця на полуднє від узгіря Акробимського і перейде в Зин, а потягнеться на полуднє до Кадес-Барне, дійде до Газар Адару і перейде до Азмону;

І повернеться гряниця ваша від Азмона до бурчака Египецького, і будуть кінцї її проти моря.

А західньою гряницею буде вам Велике море і побережє; се буде вам гряницею західньою.

А се буде вам гряницею на північ:

Від Великого моря проведете її до Гор гори; від Гор гори проведете її як раз до Гамата, і буде гряничнїй виступ до Зедаду;

І вийде гряниця до Сифрону, і виступ її буде коло Газар Енану. Се буде вам північня гряниця.

І визначите собі всхідню гряницю від Газар Енану до Шефаму.

І спуститься гряниця від Шефаму до Риблї на схід соньця від Аїну; і спуститься дальше гряниця та й торкнеться о беріг Кінерет озера од сходу;

І спуститься гряниця до Йордану, і буде виступ її при морю Соляному. Така буде земля ваша у гряницях її з усїх боків.

І повелїв Мойсей синам Ізрайлевим, кажучи: Се земля, що по жеребу достанеться вам в наслїддє, що заповідав Господь дати її десятьом поколїнням і половинї поколїння.

Бо вже дістали наслїддє своє: поколїннє синів Рубенових, по батьківських домах їх, і поколїннє синів Гадових, по батьківських домах їх, і половина поколїння Манассеієвого.

Два поколїння і половина поколїння дістали наслїддє своє на сїм боцї Йорданї, проти Ерихону, на схід соньця.

І промовив Господь до Мойсея, кажучи:

Се ймена людей, що дїлити муть між вами землю наслїддя: Елеазар сьвященник та Йозей Нуненко.

І по одному князеві возьміть із кожного поколїння, щоб дїлити землю наслїддя.

А се імена мужів: за поколїннє Юдине: Калеб Єфуненко;

А за поколїннє синів Симеонових: Самуїл Аммігуденко;

А за поколїннє Беняминове: Єлїдад Кізлоненко;

А за поколїннє синів Данових князь: Букій Йоглієнко;

Від синів Йосифових: за поколїннє синів Манассієвих князь: Ганниїль Єфоденко;

А за поколїннє синів Ефраїмових князь: Кемуїль Шифтаненко;

А за поколїннє синів Зебулонових князь: Єлизафан Парнакієнко;

А за поколїннє синів Іссахарових князь: Палтиїль Ассаненко;

А за поколїннє синів Ассерових князь: Ахигуд Шеломієнко;

А за поколїннє синів Нефталїєвих князь: Педагель Аммігуденко.

Се ті, що їм Господь заповідав роздїлити наслїддє між синів Ізрайлевих в Канаан землї.

Переклад УБТ Турконяка

І промовив Господь до Мойсея, кажучи:

Заповідж ізраїльським синам і скажеш до них: Ви входите до ханаанської землі. Вона буде вам в наслідя, ханаанська земля з її границями.

І буде вам південна сторона від пустині Сін до границі Едома, і буде вам границя до півдня від часті соленого моря зі сходу.

І обійде вас границя з півдня до височини Акравіна і пройде Сенну, і перейде на південь Кадис Варни, і вийде до села Арад, і пройде Асемону.

І обійде границі від Асемони до єгипетского потока і виходом (кінцем) буде море.

І границі моря (заходу) будуть вам: Велике море буде границею, це буде вам границею моря (з заходу).

І це буде вам границя на півночі: Від великого моря відмірите собі самим від гори гори.

І від гори гору відміряєте собі до входу до Емату, і перейде границя Сараду;

і вийде границя до Дефрону, і її вихід (кінець) буде Асернаїн. Це буде вам границя з півночі.

І відміряєте собі самим східні границі від Асернаїна до Сепфами.

І зійде границя від Сепфами до Арвили зі сходу до джерел, і зійде границя від Вили зі заду моря Хенерета зі сходу.

І зійде границя до Йордану, і буде вихід (кінець) море солоне. Це буде вам землею і її границі довкруги.

І заповів Мойсей ізраїльським синам, кажучи: Це земля, яку унаслідите за жеребом, так як заповів Господь дати її девятьом племенам і половині племени Манассії.

Бо взяло племя синів Рувима і племя синів Ґада за домами їхніх батьків, і половина племени Манассії одержали своє насліддя,

два племена і пів племени одержали своє насліддя за Йорданом при Єрихоні до полудня на сході.

І промовив Господь до Мойсея, кажучи:

Це імена мужів, які розділять вам землю: Елеазар священик і Ісус син Навина.

І візьмете по одному старшині з племени, щоб поділити вам землю.

І це імена мужів: з племени Юди Халев син Єхоннії;

з племени Симеона Саламіїл син Еміюда;

з племени Веніяміна Елдад син Хаслона;

з племени Дана старшина Вакхір син Еґлія;

з синів Йосифа з племени синів Манассії старшина Аніїл син Уфіда,

з племени синів Ефраїма старшина Камуїл син Савати;

з племени Завулона старшина Елісафана син Фарнаха;

з племени синів Іссахара старшина Фалтіїл син Ози;

з племени синів Асира старшина Ахіор син Селемія;

з племени Нефталі старшина Фадаїл син Венаміюда.

Це ті, яким Господь заповів поділити (насліддя) ізраїльським синам в ханаанській землі.

Російський синодальний переклад

И сказал Господь Моисею, говоря:

дай повеление сынам Израилевым и скажи им: когда войдете в землю Ханаанскую, то вот земля, которая достанется вам в удел, земля Ханаанская с ее границами:

южная сторона будет у вас от пустыни Син, подле Едома, и пойдет у вас южная граница от конца Соленого моря с востока,

и направится граница на юг к возвышенности Акравима и пойдет через Син, и будут выступы ее на юг к Кадес-Варни, оттуда пойдет к Гацар-Аддару и пройдет через Ацмон;

от Ацмона направится граница к потоку Египетскому, и будут выступы ее к морю;

а границею западною будет у вас великое море: это будет у вас граница к западу;

к северу же будет у вас граница: от великого моря проведите ее к горе Ор,

от горы Ор проведите к Емафу, и будут выступы границы к Цедаду;

оттуда пойдет граница к Цифрону, и выступы ее будут к Гацар-- Енану: это будет у вас граница северная;

границу восточную проведите себе от Гацар-Енана к Шефаму,

от Шефама пойдет граница к Рибле, с восточной стороны Аина, потом пойдет граница и коснется берегов моря Киннереф с восточной стороны;

и пойдет граница к Иордану, и будут выступы ее к Соленому морю. Это будет земля ваша по границам ее со всех сторон.

И дал повеление Моисей сынам Израилевым и сказал: вот земля, которую вы разделите на уделы по жребию, которую повелел Господь дать девяти коленам и половине колена [Манассиина];

ибо колено сынов Рувимовых по семействам их, и колено сынов Гадовых по семействам их, и половина колена Манассиина получили удел свой:

два колена и половина колена получили удел свой за Иорданом против Иерихона к востоку.

И сказал Господь Моисею, говоря:

вот имена мужей, которые будут делить вам землю: Елеазар священник и Иисус, сын Навин;

и по одному князю от колена возьмите для раздела земли.

И вот имена сих мужей: для колена Иудина Халев, сын Иефонниин;

для колена сынов Симеоновых Самуил, сын Аммиуда;

для колена Вениаминова Елидад, сын Кислона;

для колена сынов Дановых князь Буккий, сын Иоглии;

для сынов Иосифовых, для колена сынов Манассииных князь Ханниил, сын Ефода;

для колена сынов Ефремовых князь Кемуил, сын Шифтана;

для колена сынов Завулоновых князь Елицафан, сын Фарнака;

для колена сынов Иссахаровых князь Фалтиил, сын Аззана;

для колена сынов Асировых князь Ахиуд, сын Шеломия;

для колена сынов Неффалимовых князь Педаил, сын Аммиуда;

вот те, которым повелел Господь разделить уделы сынам Израилевым в земле Ханаанской.