33

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Ось місця, в яких отаборювалися сини Ізраїля, що вийшли полками з Єгипетської землі під проводом Мойсея та Арона.

Мойсей записував місця, з яких вони за наказом Господнім вирушали, кочувавши. Ось їхні зупинки під час походів.

Рушили вони з Рамсесу першого місяця, п'ятнадцятого дня першого місяця; другого дня після Пасхи вийшли сини Ізраїля, з піднесеною рукою, перед очима всіх єгиптян,

під час коли єгиптяни ховали тих, яких був побив Господь між ними - усіх первенців, - і коли Господь чинив суд над їхніми богами.

Рушили, отже, сини Ізраїля з Рамсесу та й отаборилися в Суккоті.

Тоді вирушили з Суккоту та й отаборилися в Етамі, що на краї пустині.

Піднялися з Етаму, звернули на Пігахірот, що проти Ваал-Цефона, та й отаборились перед Мігдолом.

Двигнувшися з Пігахіроту, перейшли серединою моря в пустиню і, промандрувавши три дні ходи в Етам-пустині, отаборились у (місцевості) Мера.

Вирушивши з Мери, прийшли в Елім; а в Елімі було 12 джерел та 70 пальм, і там вони стали табором.

Двигнувшися з Еліму, отаборились над Червоним морем.

Двигнувшися з-над Червоного моря, отаборились у Сін-пустині.

Вирушивши ж із Сін-пустині, стали табором у (місцевості) Дофка.

; А вирушивши з Дофки, отаборилися в Алуші.

Двигнувшися з Алуша, отаборилися в Рефідимі; і не мали там знову води до пиття.

Двигнувшися ж із Рефідиму, стали табором у Синай-пустині.

Рушивши з Синай-пустині, отаборились у Ківрот-га-Таві.

А рушивши з Ківрот-га-Тави, стали табором у Хацероті.

Вирушивши з Хацероту, отаборились у Рітмі.

Вирушивши з Рітми, отаборились у Ріммон-Переці.

Вирушивши з Ріммон-Перецу, отаборилися в Лівні.

Двигнувшися з Лівни, стали табором у Ріссі.

Рушивши з Рісси, отаборились у Кегелаті.

Двигнувшися з Кегелати, отаборились під Шефер-горою.

Двигнувшися з-під Шефер-гори, отаборилися в Хараді.

Вирушивши з Харади, стали табором у Макгелоті.

Вирушивши з Макгелоту, отаборилися в Тахаті.

Вирушивши з Тахату, стали табором у Тераху.

Двигнувшися з Тераху, отаборились у (місцевості) Мітка.

Двигнувшися з Мітки, стали табором у Хашмоні.

Рушивши з Хашмони, отаборились у Мосероті.

Двигнувшися з Мосероту, отаборились у Бне-Якані.

Рушивши з Бне-Якану, отаборились у Хор-га-Гідгаді.

Двигнувшися з Хор-га-Гідгаду, стали табором у Йотваті.

Вирушивши з Йотвати, отаборилися в Авроні.

Рушивши з Аврони, стали табором в Еціон-Гевері.

Двигнувшися з Еціон-Геверу, стали табором у Сін-пустині, тобто у Кадеші.

Вирушивши ж із Сін-пустині, отаборилися на Гор-горі, на краю Едом-землі.

І зійшов Арон священик, на наказ Господній, на Гор-гору та й помер там на сороковий рік по виході синів Ізраїля з Єгипетської землі, п'ятого місяця, першого дня місяця.

Було ж Аронові 123 роки, коли він помер на Гор-горі.

Це тоді Ханаан, арадський цар, що жив у південній частині Ханаан-землі, почув про прихід синів Ізраїля.

І двигнулися вони з-під Гор-гори та й отаборилися в Цалмоні.

Вирушивши ж із Цалмони, отаборились у Пуноні.

Двигнувшися з Пунону, стали табором в Овоті.

Двигнувшися з Овоту, отаборилися в Іє-Аварімі, на границі Моава.

Рушивши з Іє-Аваріму, отаборились у Дівон-Гаді.

Рушивши з Дівон-Гаду, стали табором в Алмон-Дівлатаймі.

Двигувшися з Алмон-Дівлатайму, отаборились під Аварімськими горами, навпроти Нево.

А вирушивши з-під Аварімських гір, отаборились у степах моавських, над Йорданом, проти Єрихону.

Отаборились вони здовж Йордану від Бет-га-Ешімоту до Авел-га-Шіттіму, у степах моавських.

І промовив Господь до Мойсея у степах моавських, над Йорданом, проти Єрихону:

“Скажи синам Ізраїля й повідай їм: коли, мовляв, перейдете через Йордан у Ханаан-землю,

то проженете всіх мешканців тієї землі з-перед себе, знищите всі їхні кумири, розіб'єте всіх їхніх вилитих ідолів та всі їхні узвишшя спустошите.

Тим робом заволодієте землею й осядетеся в ній, бо вам віддав я ту землю в посідання.

Розділите ж землю за жеребом між вашими родинами; більшій дасте більшу спадщину, меншій - меншу спадщину. Поділ спадкоємства зробите за вашими батьківськими колінами.

Коли ж не виженете мешканців тієї землі з-перед себе, то ті з них, які залишаться, будуть вам колючками в очах і терниною в боках; вони допікатимуть вам у тій землі, де ви оселитесь,

і те, що мав я на думці зробити з ними, зроблю з вами.”

Переклад Огієнка

Оце походи Ізраїлевих синів, що вийшли з єгипетського краю за своїми військовими відділами під рукою Мойсея та Аарона.

А Мойсей написав їхні виходи з їхніми походами за Господнім наказом, і оце їхні походи за їхніми виходами.

І рушили вони з Рамесесу першого місяця, п'ятнадцятого дня першого місяця, другого дня по Пасці вийшли Ізраїлеві сини сильною рукою на очах усього Єгипту.

А Єгипет ховав, кого побив Господь серед них, кожного перворідного, а над їхніми богами зробив Господь суди.

І рушили Ізраїлеві сини з Рамесесу, і таборували в Суккоті.

І рушили з Суккоту й таборували в Етамі, що на краю пустині.

І рушили з Етаму, а вернулися до Пі-Хіроту, що перед Баал-Цефоном, і таборували перед Міґдолом.

І рушили з-перед Хіроту, і перейшли серед моря до пустині, і йшли триденною дорогою в Етамській пустині, і таборували в Марі.

І рушили з Мари й увійшли до Еліму, а в Елімі дванадцять джерел води та сімдесят пальм, і таборували там.

І рушили з Еліму й таборували над Червоним морем.

І рушили з-над Червоного моря й таборували в пустині Сін.

І рушили з пустині Сін і таборували в Дофці.

І рушили з Дофки й таборували в Алуші.

І рушили з Алушу й таборували в Ріфідімі, і не було там води на пиття для народу.

І рушили з Ріфідіму й таборували в пустині Сінай.

І рушили з пустині Сінай і таборували в Ківрот-Гаттааві.

І рушили з Ківрот-Гаттаави й таборували в Хацероті.

І рушили з Хацероту й таборували в Рітмі.

І рушили з Рітми й таборували в Ріммоні Переца.

І рушили з Ріммону Переца й таборували в Лівні.

І рушили з Лівни й таборували в Ріссі.

І рушили з Рісси й таборували в Кегелаті.

І рушили з Кегелати й таборували на горі Шефер.

І рушили з гори Шефер і таборували в Хараді.

І рушили з Харади й таборували в Макгелоті.

І рушили з Макгелоту й таборували в Тахаті.

І рушили з Тахату й таборували в Тераху.

І рушили з Тераху й таборували в Мітці.

І рушили з Мітки й таборували в Хашмоні.

І рушили з Хашмони й таборували в Мосероті.

І рушили з Мосероту й таборували в Бене-Яакані.

І рушили з Бене-Яакану й таборували в Хорі Ґідґаду.

І рушили з Хору Ґідґаду й таборували в Йотваті.

І рушили з Йотвати й таборували в Авроні.

І рушили з Аврони й таборували в Ецйон-Ґевері.

І рушили з Ецйон-Ґеверу й таборували в пустині Цін, це Кадеш.

І рушили з Кадешу й таборували на Гор-горі, на краю едомської землі.

І зійшов священик Аарон на Гор-гору з Господнього наказу, та й помер там сорокового року виходу Ізраїлевих синів з єгипетського краю, п'ятого місяця, першого дня місяця.

А Аарон був віку ста й двадцяти й трьох літ, коли помер він на Гор-горі.

І почув ханаанеянин, цар Араду, а він сидів на півдні в Краї ханаанськім, що йдуть Ізраїлеві сини.

І рушили від Гор-гори й таборували в Цалмоні.

І рушили з Цалмони й таборували в Пуноні.

І рушили з Пунону й таборували в Овоті.

І рушили з Овоту й таборували в Ійє-Гааварімі, на моавській границі.

І рушили з Ійїму й таборували в Дівоні Ґаду.

І рушили з Дівону Ґаду й таборували в Алмон-Дівлатаймі.

І рушили з Алмон-Дівлатайми й таборували в горах Аварім перед Нево.

І рушили з гір Аварім, і таборували в моавських степах.

І таборували вони над Йорданом від Бет-Єшмоту аж до Авел-Шіттіму в моавських степах.

І Господь промовляв до Мойсея в моавських степах над приєрихонським Йорданом, говорячи:

Промовляй до Ізраїлевих синів та й скажеш до них: Коли ви перейдете Йордан до ханаанського Краю,

то проженете всіх мешканців того Краю перед собою, і понищите всі їхні зображення, і всіх литих ідолів їхніх понищите, і всі їхні висоти поруйнуєте.

І ви заволодієте тим Краєм, і осядете в ньому, бо Я дав вам той Край на власність.

І ви заволодієте тим Краєм жеребком за вашими родами: численному збільшите власність його, а малому зменшите власність його, де вийде йому жеребок, туди йому буде, за племенами ваших батьків будете володіти собі.

А якщо ви не виженете мешканців того Краю від себе, то будуть ті, кого позоставите з них, колючками в ваших очах та тернями в ваших боках. І будуть вас утискати на тій землі, що на ній ви сидітимете.

І станеться, як Я думав був учинити їм, учиню те вам.

Переклад Куліша

Се шляхи синів Ізрайлевих, що вийшли з Египецької землї з полками своїми, під приводом Мойсейовим та Ароновим.

А Мойсей позаписував виходи їх по шляхах їх, як заповідав Господь. І се шляхи їх по виходах їх:

Рушили вони з Раємзесу в первому місяцї на пятнайцятий день первого місяця. На другий день після паски вийшли сини Ізраїля під сильною рукою, перед очима всїх Египтян.

А Египтяне ховали первенцїв своїх, що побив Господь між ними; і звершив Господь суд над богами їх.

І рушили сини Ізрайлеві від Раємзеса та й отаборились у Суккотї.

І рушили вони із Суккоту та й отаборились ув Етамі, що край степу.

І рушили з Етаму та й повернули на Пі-Гахирот, що проти Бааль-Зефона, та й отаборились перед Микдолем.

І рушили з Пі-Гахироту та й перебріли серединою моря в степ, та й ійшли три днї ходи у степу Етам, та й отаборились коло Мари.

І рушили від Мари та й прийшли в Елїм; а в Елїмі знайшли дванайцять криниць і сїмдесять пальмових дерев; і отаборились там.

І рушили з Елїма та й отаборились над Червоним морем.

І рушили з над Червоного моря та й отаборились у Син степу.

І рушили із Син степу та й отаборились у Дофцї.

І рушили з Дофки, та й отаборились в Алушу.

І рушили з Алуша та й отаборились у Рефидимі; і не мали там люди води до пиття.

І рушили з Рефидиму та й отаборились у Синай степу.

І рушили із Синай степу та й отаборились коло Кіброт-Гаттаява.

І рушили від Кіброт-Гаттаява та й отаборились у Газеротї.

І рушили з Газерота та й отаборились у Ритмі.

І рушили з Ритми та й отаборились у Риммон-Перезї.

І рушили з Риммон-Переза та й отаборились у Либнї.

І рушили з Либни та отаборились у Риссї.

І рушили з Рисси та й отаборились у Кегелатї.

І рушили з Кегелата та й отаборились під Шефер горою.

І рушили від Шефер гори та й отаборились у Гарадї.

І рушили з Гаради та й отаборились у Макелотї.

І рушили з Макелоти та й отаборились у Талатї.

І рушили з Талати та й отаборились у Таратї.

І руши ли з Тарати та й отаборились у Митцї.

І рушили з Митки та й отаборились у Гашмонї.

І рушили з Гашмона та й отаборились у Мозеротї.

І рушили з Мозерота та й отаборились у Бене-Яаканї.

І рушили з Бене-Яакана та й отаборолись у Гор-Гідгадї.

І рушили з Гор-Гідгада та й отаборились у Йотбатї.

І рушили з Йотбата та й отаборились ув Абронї.

І рушили з Аброна та й отаборились у Езйон-Гебер.

І рушили з Езйон-Гебера та й отаборились у Зин степу, се Кадес.

І ру шили із Кадесу та й отаборились на Гор горі, на границї землї Едомської.

І зійшов Арон сьвященник на Гор гору, по слову Господньому, та й умер там у сороковому роцї після виходу синів Ізрайлевих із Египту, у пятому місяцї, на первий день місяця.

Аронового ж віку було сто двайцять і три роки, як умер він на Гор горі.

І почув царь Арадський, Кананїй, що жив на полуденнїй частинї в Канаан землї, перечув, що наступають синове Ізрайлеві.

І рушили вони від Гор гори та й отаборились у Залмонї.

І рушили із Залмони та й отаборились у Пупонї.

І рушили із Пупона та й отаборились в Оботї.

І рушили з Обота та й отаборились у Ійм Абаримі, на границї Моаба.

І рушили з Ійма та й отаборились у Дибон-Гадї.

І рушили з Дибон-Гаду та й отаборились в Алмон Диблатаїмі.

І рушили з Алмон-Диблатаїма та й отаборились під Абарим горами на проти Небо.

І рушили від Абарим гір та й отаборились на степах Моабських, на Йорданї проти Ерихону.

І отаборились на Йорданї, від Бет-Єзімотя до Абель-Ситтима на рівнинах Моаба.

І промовив Господь на рівнинах Моабських, над Йорданом проти Ерихону кажучи:

Промов до синів Ізраїля і скажи їм:

Як перейдете через Йордань в Канаан землю, так проганяйте всїх осадників тієї землї перед собою і руйнуйте всї тесані ідоли їх; і всї виливані балвани поруйнуйте, і всї жертівники високі спустоште,

І запануєте над землею сією та й осядетесь там, бо вам оддав я землю сю як власність.

І роздїлите землю по жеребу між родинами вашими; у кого душ більше, тому побільшите наслїддє, а в кого буде меньше, тому поменьшите наслїддє. Де кому випаде жереб, те буде наслїддє його.

Коли ж не повиганяєте осадників сієї землї перед собою, так останок їх буде колючками в очах у вас і терниною під боками в вас, і тїснити муть вас на землї, де живете ви.

І станеться, що зроблю з вами те, що я задумав з ними зробити.

Переклад УБТ Турконяка

І це зупинки ізраїльських синів, як вийшли з Єгипетської землі з їхньою силою під рукою Мойсея і Аарона.

І Мойсей записав їхні походи і їхні зупинки за Господнім словом, і це зупинки їхнього походу.

Підвелися з Рамесси в першому місяці, в пятнадцятому дні першого місяця, наступного дня по пасці вийшли ізраїльські сини рукою високою перед всіма єгиптянами,

і єгиптяни поховали всіх своїх мертвих, яких вигубив Господь, кожного первородного в єгипетскій землі, і зробив Господь пімсту на їхніх богах.

І ізраїльські сини піднявшись з Рамесси, отаборилися в Сокхоті.

І підвелися з Сокхоту і отаборилися в Вутані, який є якоюсь частю пустині.

І підвелися з Вутану і отаборилися при гирлі Еірот, що є перед Веелсепфоном, і отаборилися напроти Маґдолу.

І підвелися з напроти Еірота і пройшли посеред моря до пустині, і вони пішли дорогою трьох днів через пустиню і отаборилися в Пікріях.

І підвелися з Пікрій і пішли до Еліма. І в Елімі (було) дванадцять джерел вод і сімдесять стовбурів пальмових, і отаборилися там при воді.

І підвелися з Еліма і отаборилися при Червоному морі.

І підвелися від Червоного моря і отаборилися в пустині Сін.

І підвелися з пустині Сін і отаборилися в Рафака.

І підвелися з Рафака і отаборилися в Елусах.

І підвелися з Елусів і отаборилися в Рафідіні, і не було там води для народу пити.

І підвелися з Рафідіна і отаборилися в пустині Сін.

І підвелися з пустині Сін і отаборилися в Гробівцях пожадання.

І підвелися з Гробівців пожадання і отаборилися в Асироті.

І підвелися з Асирота і отаборилися в Ратамі.

І підвелися з Ратами і отаборилися в Реммон Фаресі.

І підвелися з Реммон Фареса і отаборилися в Левоні.

І підвелися з Левони і отаборилися в Дессі.

І підвелися з Десси і отаборилися в Макелаті.

І підвелися з Макелату і отаборилися в Сафарі.

І підвелися з Сафару і отаборилися в Харадаті.

І підвелися з Харадату і отаборилися в Макилоті.

І підвелися з Макилоту і отаборилися в Катааті.

І підвелися з Катаату і отаборилися в Тараті.

І підвелися з Тарату і отаборилися в Матекка.

І підвелися з Матекки і отаборилися в Аселмоні.

І підвелися з Аселмони і отаборилися в Масуруті.

І підвелися з Масурута і отаборилися в Ванаякані.

І підвелися з Ванаякана і отаборилися в горі Ґадґад.

І підвелися з гори Ґадґад і отаборилися в Етевата.

І підвелися з Етевати і отаборилися в Евроні.

І підвелися з Еврону і отаборилися в Ґесіон Ґавері.

І підвелися з Ґесіон Ґавера і отаборилися в пустині Сін. І підвелися з пустині Сін і отаборилися в пустині Фаран, вона є Кадис.

І підвелися з Кадиса і отаборилися в горі Ор поблизу землі Едом.

І вийшов Аарон священик за Господнім приказом і помер там, в сороковому році виходу ізраїльських синів з єгипетскої землі в пятому місяці, в першому (дні) місяця.

І Аарон мав сто двадцять три роки, коли помер на горі Ор.

І коли почув Хананій цар Араду, і він жив в ханаанській землі, коли входили ізраїльські сини,

і підвівшись з гори Ор отаборилися в Селмоні.

І підвелися з Селмону і отаборилися в Фіно.

І підвелися з Фіно і отаборилися в Овоті.

І підвелися з Овота і отаборилися в Ґаї на другій стороні при границях Моава.

І підвелися з Ґаї і отаборилися в Девоні Ґада.

І підвелися з Девону Ґада і отаборилися в Ґелмоні Девлатема.

І підвелися з Ґелмона Девлатема і отаборилися в горах Аваріма напроти Вавава.

І підвелися з гір Аваріма і отаборилися на заході Моава при Йордані коло Єрихону,

і отаборилися при Йордані між Есімотом до Велсаттіма на заході Моава.

І заговорив Господь до Мойсея на заході Моава при Йордані коло Єрихону, кажучи:

Промов до ізраїльських синів і скажеш до них: Ви переходите Йордан до ханаанської землі,

і вигубите всіх, що живуть в землі перед вашим лицем, і знищите їхні сторожі і всі їхні вилиті ідоли, їх знищите, і знищите всі їхні стовпи,

і вигубите всіх, що замешкують землю і поселитеся в ній. Бо вам дав Я їхню землю в насліддя.

І унаслідите їхню землю в насліддя за вашими племенами. Численним помножите їхню посілість, і нечисленним зменшите їхню посілість. На що лиш вийде його імя, там йому буде; унаслідите за племенами ваших родів.

Якщо ж не вигубите від лиця вашого тих, що живуть на землі, то буде, що ті, кого з них залишите, (будуть) скалкою в ваших очах і списом у ваших легенях, і ворогуватимуть на землі, на якій ви поселитеся,

і буде, що так як Я задумав зробити з ними, вчиню з вами.

Російський синодальний переклад

Вот станы сынов Израилевых, которые вышли из земли Египетской по ополчениям своим, под начальством Моисея и Аарона.

Моисей, по повелению Господню, описал путешествие их по станам их, и вот станы путешествия их:

из Раамсеса отправились они в первый месяц, в пятнадцатый день первого месяца; на другой день Пасхи вышли сыны Израилевы под рукою высокою в глазах всего Египта;

между тем Египтяне хоронили всех первенцев, которых поразил у них Господь, и над богами их Господь совершил суд.

Так отправились сыны Израилевы из Раамсеса и расположились станом в Сокхофе.

И отправились из Сокхофа и расположились станом в Ефаме, что на краю пустыни.

И отправились из Ефама и обратились к Пи-Гахирофу, что пред Ваал-Цефоном, и расположились станом пред Мигдолом.

Отправившись от Гахирофа, прошли среди моря в пустыню, и шли три дня пути пустынею Ефам, и расположились станом в Мерре.

И отправились из Мерры и пришли в Елим; в Елиме же [было] двенадцать источников воды и семьдесят финиковых дерев, и расположились там станом.

И отправились из Елима и расположились станом у Чермного моря.

И отправились от Чермного моря и расположились станом в пустыне Син.

И отправились из пустыни Син и расположились станом в Дофке.

И отправились из Дофки и расположились станом в Алуше.

И отправились из Алуша и расположились станом в Рефидиме, и не было там воды, чтобы пить народу.

И отправились из Рефидима и расположились станом в пустыне Синайской.

И отправились из пустыни Синайской и расположились станом в Киброт-Гаттааве.

И отправились из Киброт-Гаттаавы и расположились станом в Асирофе.

И отправились из Асирофа и расположились станом в Рифме.

И отправились из Рифмы и расположились станом в Римнон-- Фареце.

И отправились из Римнон-Фареца и расположились станом в Ливне.

И отправились из Ливны и расположились станом в Риссе.

И отправились из Риссы и расположились станом в Кегелафе.

И отправились из Кегелафы и расположились станом на горе Шафер.

И отправились от горы Шафер и расположились станом в Хараде.

И отправились из Харады и расположились станом в Макелофе.

И отправились из Макелофа и расположились станом в Тахафе.

И отправились из Тахафа и расположились станом в Тарахе.

И отправились из Тараха и расположились станом в Мифке.

И отправились из Мифки и расположились станом в Хашмоне.

И отправились из Хашмоны и расположились станом в Мосерофе.

И отправились из Мосерофа и расположились станом в Бене-Яакане.

И отправились из Бене-Яакана и расположились станом в Хор-- Агидгаде.

И отправились из Хор-Агидгада и расположились станом в Иотвафе.

И отправились от Иотвафы и расположились станом в Авроне.

И отправились из Аврона и расположились станом в Ецион-- Гавере.

И отправились из Ецион-Гавера и расположились станом в пустыне Син. [Отправившись из пустыни Син, расположились станом в пустыне Фаран,] она же Кадес.

И отправились из Кадеса и расположились станом на горе Ор, у пределов земли Едомской.

И взошел Аарон священник на гору Ор по повелению Господню и умер там в сороковой год по исшествии сынов Израилевых из земли Египетской, в пятый месяц, в первый день месяца;

Аарон был ста двадцати трех лет, когда умер на горе Ор.

Ханаанский царь Арада, который жил к югу земли Ханаанской, услышал тогда, что идут сыны Израилевы.

И отправились они от горы Ор и расположились станом в Салмоне.

И отправились из Салмона и расположились станом в Пуноне.

И отправились из Пунона и расположились станом в Овофе.

И отправились из Овофа и расположились станом в Ийм-Авариме, на пределах Моава.

И отправились из Ийма и расположились станом в Дивон-Гаде.

И отправились из Дивон-Гада и расположились станом в Алмон-- Дивлафаиме.

И отправились из Алмон-Дивлафаима и расположились станом на горах Аваримских пред Нево.

И отправились от гор Аваримских и расположились станом на равнинах Моавитских у Иордана, против Иерихона;

они расположились станом у Иордана от Беф-Иешимофа до Аве-- Ситтима на равнинах Моавитских.

И сказал Господь Моисею на равнинах Моавитских у Иордана, против Иерихона, говоря:

объяви сынам Израилевым и скажи им: когда перейдете через Иордан в землю Ханаанскую,

то прогоните от себя всех жителей земли и истребите все изображения их, и всех литых идолов их истребите и все высоты их разорите;

и возьмите во владение землю и поселитесь на ней, ибо Я вам даю землю сию во владение;

и разделите землю по жребию на уделы племенам вашим: многочисленному дайте удел более, а малочисленному дай удел менее; кому где выйдет жребий, там ему и будет удел; по коленам отцов ваших возьмите себе уделы;

если же вы не прогоните от себя жителей земли, то оставшиеся из них будут тернами для глаз ваших и иглами для боков ваших и будут теснить вас на земле, в которой вы будете жить,

и тогда, что Я вознамерился сделать им, сделаю вам.