27

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Тоді приступили дочки Целофхада, сина Хефера, сина Гілеада, сина Махіра, сина Манассії, з родини Манассії, сина Йосифа. Ось імена його дочок: Махла, Ноа, Хогла, Мілка та Тірца.

І стали перед Мойсеєм та Єлеазаром священиком, перед князями й усією громадою, коло входу в намет зборів, та й кажуть:

“Батько наш помер у пустині, не був він із тієї юрби, що зібралась була проти Господа, з прибічників Кораха; помер він за свій гріх. Синів же не було в нього.

Чого б то ймення батька нашого мало зникнути з його роду тільки через те, що в нього нема сина? Дайте й нам власність між братами нашого батька.”

Виклав Мойсей їхню справу перед Господом.

Господь же сказав Мойсеєві:

“Справедливо мовлять дочки Целофхада; мусиш дати їм власність і спадщину поміж братами їхнього батька, переведеш і батьківщину їхню на них.

А синам Ізраїля скажеш: Коли хтось умре й не лишить синів, то переведете його спадщину на дочок його.

Коли ж немає дочок у нього, дасте його братам спадкоємство його.

А коли й братів немає в нього, то віддасте його спадщину братам його батька.

Коли й батько його не має братів, то віддасте спадкоємство найближчому родичеві з його родини, і він посяде його.” Це буде синам Ізраїля судова постанова, як заповідав Господь Мойсеєві.

Сказав Господь Мойсеєві: “Вийди на цю Аварім-гору та й подивись на землю, що я призначив синам Ізраїля.

І як побачиш, то приєднаєшся і ти до лона народу твого, як уже приєднався Арон, твій брат, -

за те, що обидва ви спротивились були моєму велінню у Сін-пустині, під час бунту громади, замість прославити мене перед їхніми очима при водах. Це вода Меріва, коло Кадешу в Сін-пустині.”

Мойсей же промовив до Господа:

“Нехай Господь, Бог духів усіх живих, поставить над громадою чоловіка,

щоб виступав і йшов перед ними та щоб виводив і вводив їх, щоб не була Господня громада мов та отара без пастуха.”

Повідав же Господь Мойсеєві: “Візьми собі Ісуса Навина, чоловіка, що має духа в собі, і поклади на нього твою руку.

Постав його перед Єлеазаром священиком та перед усією громадою і передай йому свою владу перед їхніми очима,

й приділи йому своєї гідности, щоб уся громада синів Ізраїля слухала його.

Стане він перед священиком Єлеазаром, а той питатиме за нього про суд Урім перед Господом; за словом його вони виходитимуть і за словом його входитимуть, він сам і всі сини Ізраїля, вся громада.”

І вчинив Мойсей так, як заповідав йому Господь; узяв він Ісуса та й поставив його перед Єлеазаром священиком та перед усією громадою;

він поклав на нього руки й передав йому владу, як заповідав Господь через Мойсея.

Переклад Огієнка

І прийшли дочки Целофхада, сина Хеферового, сина Ґілеадового, сина Махірового, сина Манасіїного, з родів Манасії, сина Йосипового, а оце ймення дочок його: Махла, Ноа, і Хоґла, і Мілка, і Тірца.

І стали вони перед Мойсеєм і перед священиком Елеазаром та перед начальниками, і всією громадою при вході скинії заповіту, говорячи:

Наш батько помер у пустині, і він не був серед громади змовників на Господа в Кореєвій громаді, бо він помер за свій гріх, а синів він не мав.

Чому ймення нашого батька буде відняте з-посеред його роду, що немає в нього сина? Дай же нам володіння серед братів нашого батька!

І приніс Мойсей їхню справу перед Господнє лице.

І сказав Господь до Мойсея, говорячи:

Целофхадові дочки слушно говорять. Конче даси їм володіння спадкове серед братів їхнього батька, і зробиш, щоб перейшла їм спадщина їхнього батька.

А до Ізраїлевих синів будеш промовляти, говорячи: Коли хто помре, а сина в нього нема, то зробите, щоб спадок його перейшов дочці його.

А якщо в нього немає дочки, то дасте спадщину його братам його.

А якщо в нього немає братів, то дасте спадок його братам батька його.

А якщо в його батька немає братів, то дасте спадщину його родичеві, близькому йому з його роду, і він посяде його. А це стане для Ізраїлевих синів на правну постанову, як Господь наказав був Мойсеєві.

І сказав Господь до Мойсея: Вийди на цю гору Аварім, і побач той Край, що Я дав Ізраїлевим синам.

І побачиш його, і будеш прилучений до своєї рідні і ти, як був прилучений твій брат Аарон,

бо ви були неслухняні наказам Моїм у пустині Цін при сварці громади, щоб явилася святість Моя через воду на їхніх очах. Це вода Меріви Кадеської в пустині Цін.

І промовив Господь до Мойсея, говорячи:

Нехай призначить Господь, Бог духів і кожного тіла, чоловіка над громадою,

що вийде перед ними, і що ввійде перед ними, і що випровадить їх, і що впровадить їх, і не буде Господня громада, як отара, що не має пастуха.

І сказав Господь до Мойсея: Візьми собі Ісуса, Навинового сина, мужа, що в ньому Дух, і покладеш свою руку на нього.

І поставиш його перед священиком Елеазаром та перед усією громадою, і накажеш йому на їхніх очах.

І даси на нього з влади своєї, щоб чула вся громада Ізраїлевих синів.

І стане він перед священиком Елеазаром, і він запитає для нього вироку уріму перед Господнім лицем. І за наказом його вийдуть, і за наказом його ввійдуть він та всі Ізраїлеві сини з ним і вся громада.

І зробив Мойсей, як Господь наказав був йому. І взяв він Ісуса, і поставив його перед Елеазаром та перед усією громадою.

І поклав він руки свої на нього, і заповів йому, як Господь промовляв через Мойсея.

Переклад Куліша

І приступили дочки Зелофхада, сина Гефера, сина Гілеада, сина Макіри, сина Манассії, із родини Манассії, сина Йосифа, і се імена дочок його: Махля, Ноя та Хогля, та Милка та Тирза.

І стали вони перед Мойсейом та Елеазаром сьвященником і перед князями й перед усією громадою, коло входу в соборний намет, і промовили:

Батько наш умер у степу, хоть і не було його між ротою, що зібралась проти Господа в ротї Кораговій, та за свій гріх вмер він; синів же у його не було.

Чому ж би мало пропасти імя панотця нашого з роду його за те, що нема сина в його? Дай нам власність між братами батька нашого!

І принїс Мойсей справу їх перед Господа.

І рече Господь Мойсейові:

Праведно дочки Зелофхадові говорять; треба ж тобі надїлити їм наслїдню державу між братами батька їх і нехай перейде на них батьківщина їх.

А синам Ізраїля казати меш: Коли вмер чоловік і нема в його сина, так мусите перевести наслїддє його на дочку його.

А коли нема в його дочки, так оддасьте наслїддє його братові його.

А коли нема в його братів, так оддасьте наслїддє його батьковим братам його.

А коли нема братів у батька його, так оддасьте наслїддє родичові його, найближшому в родинї його, і держати ме його він. І буде се синам Ізрайлевим правосудня установа, як заповідав Господь Мойсейові.

І рече Господь Мойсейові: Ізійди на Абарім гору, і побачиш землю, що я надїлив синам Ізрайлевим.

І як побачиш, так прилучишся до народу твого, як прилучивсь Арон, твій брат;

Бо збунтувались ви проти слова мого в Зин степу, в час сварки громадської, щоб явити сьвятость мою перед очима їх (се єсть при водах Мериви, у Кадесї, в Зин степу).

І промовив Мойсей до Господа, кажучи:

Господе, Боже духів усякого тїла, постав над громадою чоловіка,

Щоб виходив і ввіходив перед ними, і щоб виводив їх і вводив їх, щоб не була громада Господня, як отара, що нема в неї пастуха.

І рече Господь Мойсейові: Возьми собі Йозея Нуненка; чоловіка, в котрого дух, і положи на його руку твою; і постав його перед Елеазаром сьвященником і перед усією громадою.

І дай йому повелїння перед очима їх.

І удїли йому достойньства свого, щоб корилась йому вся громада синів Ізрайлевих.

І нехай стане він перед Елеазаром сьвященником, а той питати ме за його про суд урім* перед Господом. По слову його вони виходити муть і по слову його ввіходити муть, він сам і всї сини Ізрайлеві з ним, уся громада.

І вчинив Мойсей, як заповідав йому Господь, і взяв Йозея і поставив його перед Елеазаром сьвященником і перед усією громадою;

(27-22) і положив руки на його і передав йому повелїння, як заповідав Господь через Мойсея.

Переклад УБТ Турконяка

І прийшовши, дочки Салпаада сина Офера, сина Ґалаада, сина Махіра, з роду Манассії, з синів Йосифа, і це їхні імена: Маала і Нуа і Еґла і Мелха і Терса.

І ставши перед Мойсеєм і перед Елеазаром священиком і перед старшинами і перед всім збором при дверях шатра свідчення, кажуть:

Наш батько помер у пустині, і він не був серед збору, що збунтувався перед Господом в зборі Корея, бо помер за свій гріх, і не мав він синів.

Щоб не викресленим було імя нашого батька з посеред його роду, бо він не має сина, дайте нам насліддя серед братів нашого батька.

І приніс Мойсей їхній суд перед Господа.

І промовив Господь до Мойсея, кажучи:

Правильно сказали вони, дочки Салпаада. Даси їм дар - посілість насліддя поміж синами їхнього батька, і покладеш на них жереб їхнього батька.

І скажеш ізраїльським синам, мовлячи: Якщо людина помре і вона не матиме сина, перекладете його насліддя на його дочку.

Якщо ж він не матиме дочки, дасьте насліддя його братові.

Якщо ж він не матиме братів, дасьте насліддя братові його батька.

Якщо ж не буде братів у його батька, дасьте насліддя найближчому його кревному з його племени, він унаслідить те, що його. І це буде ізраїльським синам рішенням суду, так як заповів Господь Мойсеєві.

І сказав Господь до Мойсея: Піднесися на гору, що на другому боці, це гора Навав, і поглянь на Ханаанську землю, яку Я даю ізраїльським синам в посідання.

І побачиш її і переставишся до твого народу і ти, так як переставився твій брат Аарон на горі Ор,

томущо ви переступили моє слово в пустині Сін, коли збір противився, щоб освятити мене. Ви мене не освятили при воді перед ними. [Це вода спротиву Кадиса в пустині Сін].

І сказав Мойсей до Господа:

Хай Господь Бог духів і всякого тіла нагледить чоловіка над цей збір,

який вийде перед їхнім лицем і який ввійде перед їхнім лицем, і який виведе їх, і який введе їх і господній збір не буде так як вівці, які не мають пастиря.

І промовив Господь до Мойсея, кажучи: Візьми до себе Ісуса сина Навина, чоловіка, який має в собі духа і покладеш твої руки на нього

і поставиш його перед Елеазаром священиком, і заповіси йому перед усім збором, і заповіси про нього перед ними,

і даси йому зі слави твоєї, щоби послухались його ізраїльські сини.

І стане перед Елеазаром священиком, і запитають за нього явний суд перед Господом. За його устами вийдуть і за його устами ввійдуть, він та ізраїльські сини і ввесь збір однодушно.

І зробив Мойсей так, як заповів йому Господь. І взявши Ісуса, поставив його перед Елеазаром священиком і перед усім збором,

і поклав свої руки на нього, і поставив його, так як Господь заповів Мойсеєві.

Російський синодальний переклад

И пришли дочери Салпаада, сына Хеферова, сына Галаадова, сына Махирова, сына Манассиина из поколения Манассии, сына Иосифова, и вот имена дочерей его: Махла, Ноа, Хогла, Милка и Фирца;

и предстали пред Моисея и пред Елеазара священника, и пред князей и пред все общество, у входа скинии собрания, и сказали:

отец наш умер в пустыне, и он не был в числе сообщников, собравшихся против Господа со скопищем Кореевым, но за свой грех умер, и сыновей у него не было;

за что исчезать имени отца нашего из племени его, потому что нет у него сына? дай нам удел среди братьев отца нашего.

И представил Моисей дело их Господу.

И сказал Господь Моисею:

правду говорят дочери Салпаадовы; дай им наследственный удел среди братьев отца их и передай им удел отца их;

и сынам Израилевым объяви и скажи: если кто умрет, не имея у себя сына, то передавайте удел его дочери его;

если же нет у него дочери, передавайте удел его братьям его;

если же нет у него братьев, отдайте удел его братьям отца его;

если же нет братьев отца его, отдайте удел его близкому его родственнику из поколения его, чтоб он наследовал его; и да будет это для сынов Израилевых постановлено в закон, как повелел Господь Моисею.

И сказал Господь Моисею: взойди на сию гору Аварим, [которая по эту сторону Иордана, на сию гору Ново,] и посмотри на землю [Ханаанскую], которую Я даю сынам Израилевым [во владение];

и когда посмотришь на нее, приложись к народу своему и ты, как приложился Аарон, брат твой, [на горе Ор];

потому что вы не послушались повеления Моего в пустыне Син, во время распри общества, чтоб явить пред глазами их святость Мою при водах. [Это воды Меривы при Кадесе в пустыне Син.]

И сказал Моисей Господу, говоря:

да поставит Господь, Бог духов всякой плоти, над обществом сим человека,

который выходил бы пред ними и который входил бы пред ними, который выводил бы их и который приводил бы их, чтобы не осталось общество Господне, как овцы, у которых нет пастыря.

И сказал Господь Моисею: возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть Дух, и возложи на него руку твою,

и поставь его пред Елеазаром священником и пред всем обществом, и дай ему наставление пред глазами их,

и дай ему от славы твоей, чтобы слушало его все общество сынов Израилевых;

и будет он обращаться к Елеазару священнику и спрашивать его о решении, посредством урима пред Господом; и по его слову должны выходить, и по его слову должны входить он и все сыны Израилевы с ним и все общество.

И сделал Моисей, как повелел ему Господь [Бог], и взял Иисуса, и поставил его пред Елеазаром священником и пред всем обществом;

и возложил на него руки свои и дал ему наставление, как говорил Господь чрез Моисея.