26

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

По тому, як мор перейшов, повідав Господь Мойсеєві та Єлеазарові, синові Арона священика:

“Перелічіть усю громаду синів Ізраїля, від двадцятьох років і старше, за батьківськими домами їхніми, усіх здатних до війська в Ізраїлі.”

І Мойсей з Єлеазаром священиком зробив їм перегляд у степах моавських, над Йорданом, проти Єрихону.

Від двадцятьох років і вище, як заповідав Господь Мойсеєві. Сини ж Ізраїля, що вийшли з Єгипетської землі, були:

Рувим, первенець Ізраїля. Сини Рувима: від Еноха - родина Енохіїв, від Паллу - родина Паллуїв.

Від Хецрона - родина Хецроніїв, від Кармі - родина Карміїв.

Це родини Рувимлян. Було їх нараховано 43 730.

Сини Паллу: Еліяв.

Сини Еліява: Немуел, Датан та Авірам; це ті Датан та Авірам, громадські радники, що ворохобилися проти Мойсея в юрбі Кораха, коли повстали були на Господа, -

земля роззявила свої щелепи й проглинула їх із Корахом; і прибічники його загинули, бо вогонь пожер 250 людей, щоб іншим була наука.

Сини ж Кораха не загинули.

Сини Симеона, за родинами їхніми: від Немуела - родина Немуеліїв, від Яміна - родина Ямініїв, від Яхіна - родина Яхініїв,

від Зераха - родина Зерахіїв, від Шаула - родина Шауліїв.

Це родини Симеоніїв, 22 200.

Сини Гада, за їхніми родинами: від Цефона - родина Цефоніїв, від Хага - родина Хагіїв, від Шуні - родина Шуніїв,

від Озні - родина Озніїв, від Ері - родина Еріїв,

від Арода - родина Ародіїв, від Арелі - родина Ареліїв.

Це родини синів Гада, числом 40 500.

Сини Юди: Ер та Онан, що вмерли в Ханаан-землі.

Було ж синів Юди, за родинами їхніми: від Шели - родина Шелаїв, від Переца - родина Переціїв, від Зераха - родина Зерахіїв;

сини Переца були: від Хецрона - родина Хецроніїв, від Хамула - родина Хамуліїв.

Це родини Юди, 76 500.

Сини Іссахара, за їхніми родинами: від Толи - родина Толаїв, від Пувви - родина Пувваїв,

від Яшува - родина Яшувіїв, від Шімрона - родина Шімроніїв.

Це родини Іссахара, 64 300.

Сини Завулона, за їхніми родинами: від Середа - родина Середіїв, від Елона - родина Елоніїв, від Яхлеела - родина Яхлееліїв.

Це родини Завулона, числом 60 500.

Сини Йосифа, за їхніми родинами: Манассія та Ефраїм.

Сини Манассії: від Махіра - родина Махіріїв; а Махір мав Гілеада: від Гілеада - родина Гілеадіїв.

Це сини Гілеада: від Ієзера - родина Ієзеріїв, від Хелека - родина Хелекіїв,

від Асрієла - родина Асрієліїв, від Шехема - родина Шехеміїв,

від Шеміди - родина Шемідаїв, від Хефера - родина Хеферіїв.

У Целофхада ж, сина Хефера, не було синів, лише дочки; ймення дочок Целофхада: Махла, Ноа, Хогла, Мілка та Тірца.

Це родини Манассії, 52 700.

Сини Ефраїма, за їхніми родинами: від Шутелаха - родина Шутелахіїв, від Бехера - родина Бехеріїв, від Тахана - родина Таханіїв.

А ось сини Шутелаха: від Ерана - родина Ераніїв.

Це родини синів Ефраїма, 32 500. Це сини Йосифа, за їхніми родинами.

Сини Веніямина, за їхніми родинами: від Бели - родина Белаїв, від Ашбела - родина Ашбеліїв, від Ахірама - родина Ахіраміїв,

від Шуфама - родина Шуфаміїв, від Хуфама - родина Хуфаміїв.

Були ж у Бели сини: Ард і Нааман; від Арда - родина Ардіїв, від Наамана - родина Нааманіїв.

Це сини Веніямина, за їхніми родинами, 45 600.

Це сини Дана, за їхніми родинами: від Шухама - родина Шухаміїв; це сини Дана, за їхніми родинами.

Усіх їх числом 64 400.

Сини Ашера, за їхніми родинами: від Їмни - родина Їмніїв, від Їшві - родина Їшвіїв, від Брії - родина Бріїв.

Сини Брії: від Хевера - родина Хеверіїв, від Малкієла - родина Малкієліїв.

А ім'я дочки Ашерової було Сераха.

Це родини Ашера, числом 53 400.

Сини Нафталі, за їхніми родинами: від Яхцела - родина Яхцеліїв, від Гуні - родина Гуніїв,

від Ецера - родина Ецеріїв, від Шіллема - родина Шіллеміїв.

Це сини Нафталі, за їхніми родинами, 45 400.

Оце сини Ізраїля, що їх нараховано 601 730.

Господь промовив до Мойсея:

“Між оцими мусить бути поділена земля у спадщину, за числом імен.

У кого більше душ, тому даси більшу спадщину, а в кого менше, тому меншу; кожному наділено буде його спадщину за числом нарахованих у переписі.

Але земля розділена буде жеребом, і вони Успадкують її за іменами батьківських колін.

Як випаде жереб, так буде кожному наділене його спадкоємство, між великим та малим коліном.”

А ось число левітів, за їхніми родинами: від Гершона - родина Гершоніїв, від Кегата - родина Кегатіїв, від Мерарі - родина Мераріїв.

Це родини Леві: родина Левіїв, родина Хевроніїв, родина Махліїв, родина Мушіїв, родина Корхіїв. А Кегат мав Амрама.

Жінка ж Амрама звалась Йохеведа, дочка Леві, що народилася в нього в Єгипті; і породила вона Амрамові Арона, Мойсея та Марію, сестру їх.

В Арона ж народились Надав, Авігу, Єлеазар та Ітамар

Надав та Авігу померли, коли приносили невідповідний вогонь перед Господом.

Усіх же нараховано їх чоловічої статі від одного місяця й вище 23 000; їх не пораховано з іншими синами Ізраїля, бо не було наділено їм спадщини поміж ними.

Це ті з синів Ізраїля, що їх перелічив Мойсей з Єлеазаром священиком у степах моавських, над Йорданом, проти Єрихону.

Між ними не було вже ні одного з тих синів Ізраїля, яких перелічив був Мойсей з Ароном священиком у Синай-пустині,

сказав бо був про них Господь, вони цілком вимруть у пустелі; і справді не зосталося з них ні одного, крім Калева, сина Єфунне, та Ісуса Навина.

Переклад Огієнка

і сказав Господь до Мойсея й до Елеазара, сина священика Аарона, говорячи:

Перелічіть усю громаду Ізраїлевих синів від віку двадцяти літ і вище за домами їхніх батьків, кожного, хто здатний до війська в Ізраїлі.

І говорив до них Мойсей та священик Елеазар у моавських степах над приєрихонським Йорданом, говорячи:

Перелічіть від віку двадцяти літ і вище, як наказав був Господь Мойсеєві і Ізраїлевим синам, що виходили з єгипетського краю.

Рувим, перворідний Ізраїлів. Рувимові сини: Ханох рід Ханохів, від Паллу рід Паллуїв,

від Хецрона рід Хецронів, від Кармі рід Карміїв.

Оце Рувимові роди. І були їхні перелічені: сорок і три тисячі й сімсот і тридцять.

А сини Паллуєві: Еліяв.

А сини Еліявові: Немуїл, і Датан, і Авірон. Це той Датан та Авірон, покликані громади, що підбурювали проти Мойсея та проти Аарона в Кореєвій громаді, коли вони підбурювали на Господа.

І відкрила земля свої уста, та й поглинула їх та Корея при смерті тієї громади, коли огонь пожер був двісті і п'ятдесят люда, і стали вони за ознаку.

А Кореєві сини не померли.

Сини Симеонові за їхніми родами: від Немуїла рід Немуїлів, від Яміна рід Ямінів, від Яхіна рід Яхінів,

від Зераха рід Зерахів, від Саула рід Саулів.

Оце Симеонові роди, двадцять і дві тисячі й двісті.

Сини Ґадові за їхніми родами: від Цефона рід Цефонів, від Хаґґі рід Хаґґіїв, від Шуні рід Шуніїв,

від Озні рід Озніїв, від Ері рід Еріїв,

від Арода рід Ародів, від Ар'елі рід Ар'еліїв.

Оце роди Ґадових синів, за їхнім переліченням: сорок тисяч і п'ятсот.

Сини Юдині: Ер та Онан; і помер Ер та Онан у ханаанськім Краї.

І були Юдині сини за їхніми родами: від Шели рід Шелин, від Переца рід Переців, від Зераха рід Зерахів.

А Перецеві сини були: від Хецрона рід Хецронів, від Хамула рід Хамулів.

Оце Юдини роди за їхнім переліченням: сімдесят і шість тисяч і п'ятсот.

Сини Іссахарові за їхніми родами: Тола рід Толин, від Цувви рід Цуввин,

від Яшува рід Яшувів, від Шімрона рід Шімронів.

Оце Іссахарові роди за їхнім переліченням: шістдесят і чотири тисячі й триста.

Сини Завулонові за їхніми родами: від Середа рід Середів, від Елона рід Елонів, від Яхлеїла рід Яхлеїлів.

Оце Завулонові роди за їхнім переліченням: шістдесят тисяч і п'ятсот.

Сини Йосипа за їхніми родами: Манасія та Єфрем.

Сини Манасіїні: від Махіра рід Махірів, а Махір породив Ґілеада, від Ґілеада рід Ґілеадів.

Оце Ґілеадові сини: Єзер рід Єзерів, від Хелека рід Хелеків,

і Асріїл рід Асріїлів, і Шехем рід Шехемів,

і Шеміда рід Шемідин, і Хефер рід Хеферів.

А Целофхад, син Хеферів, не мав синів, а тільки дочок. А ймення дочок: Махла й Ноа, Хоґла, Мілка й Тірца.

Оце роди Манасіїні, а їхні перелічені: п'ятдесят і дві тисячі й сімсот.

Оце Єфремові сини за їхніми родами: від Шутелаха рід Шутелахів, від Бехера рід Бехерів, від Тахана рід Таханів.

А оце Шутелахові сини: від Ерана рід Еранів.

Оце роди Єфремових синів за їхнім переліченням: тридцять і дві тисячі і п'ятсот. Оце Йосипові сини за їхніми родами.

Сини Веніяминові за їхніми родами: від Бели рід Белин, від Ашбела рід Ашбелів, від Ахірама рід Ахірамів,

від Шефуфама рід Шефуфамів, від Хуфама рід Хуфамів.

А сини Белині були: Ард, і Нааман, від Арда рід Ардів, від Наамана рід Нааманів.

Оце Веніяминові сини за їхніми родами, а перелічені їхні: сорок і п'ять тисяч і шістсот.

Оце Данові сини за їхніми родами: від Шухама рід Шухамів. Оце Данові роди за їхніми родами.

Всі Шухамові роди за їхнім переліченням: шістдесят і чотири тисячі і чотириста.

Асирові сини за їхніми родами: від °мни рід °мнин, від °шві рід °швіїв, від Берії рід Беріїв.

Сини Берії: від Хевера рід Хеверів, від Малкіїла рід Малкіїлів,

а ймення Асирової дочки Сарах.

Оце роди Асирових синів за їхнім переліченням: п'ятдесят і три тисячі й чотириста.

Сини Нефталимові за їхніми родами: від Яхцеїла рід Яхцеїлів, від Ґуні рід Ґуніїв,

від Єцера рід Єцерів, від Шіллема рід Шіллемів.

Оце роди Нефталимові за їхніми родами й за їхнім переліченням: сорок і п'ять тисяч і чотириста.

Оце перелічені Ізраїлевих синів: шістсот тисяч і тисяча й сімсот і тридцять.

І промовив Господь до Мойсея, говорячи:

Для цих буде поділений Край у спадок за числом імен.

Численному примножиш спадщину його, а малому зменшиш спадок його, кожному за переліченням його буде дана спадщина його.

Тільки жеребком поділиться землю, вони будуть володіти за іменами племен їхніх батьків.

За жеребком буде поділена спадщина його поміж численним та малим.

А оце перелічені Левити за їхніми родами: від Ґершона рід Ґершонів, від Кегата рід Кегатів, від Мерарі рід Мераріїв.

Оце роди Левієві: рід Левіїв, рід Хевроніїв, рід Махліїв, рід Мушіїв, рід Кореїв, а Кегат породив Амрама.

А ймення Амрамової жінки Йохевед, дочка Левієва, що вродила її Левієві жінка його в Єгипті, а вона вродила Амрамові Аарона, і Мойсея, і сестру їх Маріям.

І вродилися Ааронові Надав, й Авігу, й Елеазар, й Ітамар.

А Надав та Авігу померли, коли вони приносили чужий огонь перед Господнє лице.

І були їхні перелічені двадцять і три тисячі, кожен чоловічої статі від місячного віку й вище; бо вони не були перелічені серед Ізраїлевих синів, не дана бо їм спадщина серед Ізраїлевих синів.

Оце перелічені Мойсея та священика Елеазара, що перелічували Ізраїлевих синів у моавських степах над приєрихонським Йорданом.

А серед тих не було вже нікого з перелічених Мойсея та священика Аарона, що перелічували Ізраїлевих синів на Сінайській пустині,

бо Господь був сказав їм: Конче повмираєте ви на пустині. І не позостався з них ніхто, крім Калева, сина Єфуннеєвого, та Ісуса, сина Навинового.

Переклад Куліша

І сталось послї мору, що рече Господь Мойсейові та Елеазарові, синові Арона сьвященника:

Злїчи менї всю громаду синів Ізрайлевих од двайцяти років і старше, по їх батьківських домах, усїх здатних до війська в Ізраїлї.

І розмовляли із ними Мойсей та Елеазар сьвященник на подїллю Моаба, над Йорданом, проти Ерихону, і казали вони:

Злїчіть усїх од двайцяти років і старше, як заповідав Господь Мойсейові. І се синове Ізрайлеві, що вийшли з Египецької землї:

Рубен, первенець Ізраїлїв. Сини Рубенові: Ганох, від його родина Ганохіїв; Паллу, від його родина Паллуїв;

Гезрон, від його родина Гезроніїв; Кармій, від його родина Карміїв.

Се родини Рубенїїв. І було перелїчених їх сорок і три тисячі сїмсот і трийцять.

А сини Палуєві: Елїаб.

А сини Елїабові: Немуїль і Датан і Абирам; се ті покликані в громаду, що ворохобились проти Мойсея і Арона в ротї Корага, як нарікали на Господа.

Но роззявила земля пельку свою та й проглинула їх з Корагом, як погибла рота ся, що пожерло поломя їх: двістї і пятьдесять чоловіка; і стали вони знамям.

Сини ж Корагові не погибли.

Синове Симеонові по родинах їх:

Немуїль, від його родина Немуйлїїв; Ямин, від його родина Яминїїв; Яхин, від його родина Яхиїїв; Зерах, від його родина Зерахіїв; Саул, від його родина Сауйліїв.

Се родини Симеонїїв: двайцять дві тисячі і двісті.

Сини Гадові по родинах їх: Зефон, від його родина Зефонїїв; Гаггій, від його родина Гаггіїв; Шунїй, від його родина Шунїїв.

Оснїй, від його родина Оснїїв; Ерій, від його родина Еріїв,

Арод, від його родина Ародїїв; Аремій, від його родина Ареміїв.

Се родини Гадові по перелїчених їх: сорок тисяч і пятьсот.

Сини Юдині: Гер та Онан; та померли Гер і Онан в Канаан землї.

І були Юдині сини по родинах їх: Шела, від його родина Шеланїїв.

Перез, від його родина Перезіїв; Зерах, від його родина Зерахіїв. І були сини Перезові: Гезрон, від його родина Гезронїїв; Гамуль, від його родина Гамулїїв.

Се родини Юди, по перелїчених їх: сїмдесять шість тисяч і пятьсот.

Синове Іссахарові по родинах їх: Тола, від його родина Толаїв; Пува, від його родина Пуваїв:

Яшуб, від його родина Яшубіїв; Симрон, від його родина Симроніїв;

Се родини Іссахарові, по перелїчених їх: шістьдесять чотири тисячі і триста.

Синове Зебулонові по родинах їх: Серед, від його родина Середїїв; Елон, від його родина Елонїїв; Яхлеїль, від його родина Яхлеілїв.

Се родини Зебулонїїв, по перелїчених їх: шістьдесять тисяч і пятьсот.

Синове Йосифові, по родинах їх: Манассій і Ефраїм.

Синове Манасїєві: Макир, від його родина Макиріїв, а Макир появив Гілеада; Гілеад, від його родина Гілеадїїв.

Се синове Гілеадові: Їезер, від його родина Їезріїв; Гелек, від його родина Гелекіїв.

Асриїль, від його родина Асрийлїїв, і Сихем, від його родина Сихеміїв;

Шемида, від його родина Шемидїїв; Гефер, від його родина Геферіїв.

У Зелофада ж Геференка не було синів; а імена дочок Зелофадових: Махля і Ноя, Хогля, Милка і Тирза.

Се родини Манассієві, а перелїчених їх було: пятьдесять дві тисячі і сїмсот.

Се синове Ефраїмові по родинах їх: Шутелах, від його родина Шутеляхіїв; Бекер, від його родина Бекеріїв; Тахана, від його родина Таханїїв.

А се сини Шутеляхові: Еран, від його родина Еранїїв.

Се родини синів Ефраїмових по перелїчених їх: трийцять дві тисячі і пятьсот. Се сини Йосифові по родинах їх:

Синове Беняминові по родинах їх: Бела, від його родина Белаїв; Ашбель, від його родина Ашбелїїв; Ахирам, від його родина Ахираміїв;

Сефуфам, від його родина Сефуфаміїв; Гуфам, від його родина Гуфаміїв.

А сини в Бели були Ард і Нааман. Від Арда родина Ардїїв; від Наамана родина Нааманїїв.

Се синове Беняминові по родинах їх, а перелїчених їх сорок пять тисяч і шістьсот.

Се синове Данові по родинах їх: Шухам, від його родина Шухаміїв. Се родина Данова по родинах їх.

Усїх родин Шухаміїв по перелїчених їх: шістьдесять чотири тисячі і чотириста.

Синове Ассерові по родинах їх: Їмна, від його родина Їмнїїв; Їтва, від його родина Їтвіїв; Берія, від його родина Беріїв.

Від синів Берії: Гебер, від його родина Гебріїв; Малкиїль, від його родина Малкиїлїв.

А імя дочки Ассерової було Сераха.

Се родини синів Ассерових по перелїчених їх: пятьдесять три тисячі і чотириста.

Синове Нефталїєві по родинах їх: Яхзеїль, від його родина Яхзеїлїв; Гунїй, від його родина Гуніїв;

Езер, від його родина Езеріїв, Шіллем, від його родина Шіллеміїв.

Се родини Нафталїєві, і перелїчених їх було сорок пять тисяч і чотириста.

Се перелїчені сини Ізрайлеві: шістьсот одна тисяча сїмсот і трийцять.

І рече Господь Мойсейові:

Між тими подїлена мусить бути земля в наслїддє, по лїчбі імен.

У кого богацько душ, побільшиш наслїддє його, а в кого мало душ, поменьшиш наслїддє його; кожному, дивлючись по перелїчених його, надїлиш наслїддє його.

Тілько ж по жеребу буде роздїлена земля; по батьківських іменах наслїдувати муть її.

Як випаде жереб, буде удїлене кожному наслїддє його, чи велике чи мале воно.

А се перелїчені Левіти по родинах їх: Від Герзона родина Герзонїїв; від Кегата родина Кегатїїв;

Від Мерарія родина Мераріїв. Се родини Левітів: родина Либніїв, родина Геброніїв, родина Махлїїв, родина Мушлїїв, родина Коргіїв. А Кегат появив Амрама.

А жінка Амрамова була на імя Йокебеда, дочка Левієва, що зродила Левієві в Египтї. І породила вона Амрамові Арона й Мойсея, та Миряму, сестру їх.

Аронові ж родились Надаб і Абигуй, Елеазар та Ітамар.

І померли Надаб і Абигуй, як приносили чужий вогонь перед Господом.

І було їх перелїчених двайцять і три тисячі, ввесь музький пол від одномісячних і старше; не перелїчив же їх між синами Ізрайлевими, бо не дано їм наслїддя між синами Ізрайлевими.

Се ті, що перелїчили їх Мойсей та Елеазар при Йорданї, проти Ерихону.

Та між сими не було нї одного чоловіка з тих, що були перелїчені від Мойсея та Арона сьвященника, як перелїчували вони сини Ізраїля в Синайському степу.

Про них бо сказав Господь Мойсейові: Смертю помруть вони в степу, і не зістанеться з їх нї чоловіка, окрім Калеба Єфуненка та Йозея Нуненка.

Переклад УБТ Турконяка

І було, що після пошесті і заговорив Господь до Мойсея і до Елеазара священика, кажучи:

Візьми перелік всього збору ізраїльських синів від двадцятьлітних і вище за домами їхніх батьків, кожного, що виходить стати в лави в Ізраїлі.

І заговорив Мойсей і Елеазар священик з ними в Аравоті Моавському при Йордані коло Єрихону, кажучи:

Від двадцятьлітних і вище так як заповів Господь Мойсеєві. І ізраїльські сини, які вийшли з Єгипту:

Рувим первородний ізраїльський. А сини Рувима: Енох, і рід Еноха: Фалло рід Фалла,

Асрон рід Асрона, Хармі рід Хармі,

це роди Рувима. І їхнє число було сорок три тисячі сім сот тридцять.

І сини Фалли: Еліяв.

І сини Еліява: Намуїл і Датан і Авірон. Це шляхотні збору, це ті, що повстали проти Мойсея і Аарона в зборі Корея в повстанні проти Господа,

і земля, відкривши свої уста, пожерла їх і Корея в смерті його збору, коли огонь пожер двісті пятдесятьох і стали знаком,

а сини Корея не померли.

І сини Симеона: рід синів Симеона: Намуїл рід Намуїла; Ямін, рід Яміна; Яхін рід Яхіна.

Зара рід Зарая; Саул рід Саула.

Це роди Симеона за його переписом, двадцять дві тисячі двісті.

Сини ж Юди: Ір і Авнан; І помер Ір і Авнан в ханаанській землі.

А сини Юди за їхніми родами були: Силом рід Силома; Фарес рід Фареса; Зара рід Зарая.

І були сини Фареса: Асрон рід Асрона; Ямуїл рід Ямуїла.

Це роди Юди за їхнім переписом, сімдесять шість тисяч пять сот.

І сини Іссахара за їхніми родами: Тола рід Толая; Фуа рід Фуая; Ясув рід Ясува; Самарам рід Самарама.

Це роди Іссахара за їхнім переписом, шістьдесять чотири тисячі триста.

Сини Завулона за їхніми родами. Саред рід Сареда; Аллон рід Аллона; Аллил рід Аллила.

Це роди Завулона за їхнім переписом, шістьдесять тисяч пять сот.

Сини Ґада за їхніми родами: Сафон рід Сафона; Анґі, рід Анґія; Суні рід Сунія;

Азені рід Азенія; Адді рід Аддія;

Ароаді рід Ароадія; Аріїл рід Аріїла.

Це роди синів Ґада за їхнім переписом, сорок тисяч пять сот.

Сини Асира за їхніми родами; Ямін рід Яміна; Єсуї, рід Єсуїя; Варія рід Варія;

Ховер рід Ховера; Мелхіїл рід Мелхіїла.

І імя дочки Асира Сара.

Це роди Асира за їхнім переписом, пятдесять три тисячі чотириста

Сини Йосифа за їхніми родами: Манассія і Ефраїм.

Сини Манассії: Махір рід Махіра; і Махір породив Ґалаада; Ґалаад рід Ґалаада.

І це сини Ґалаада; Ахієзер рід Ахієзера; Хелек рід Хелека;

Есріїл рід Есріїла; Сихем рід Сихема;

Сумаер рід Сумаера; і Офер рід Офера.

І Салпаад, син Офера, не мав він синів, але лиш дочки, і це імена дочок Салпаада: Маала і Нуа і Еґла і Мелха і Терса.

Це роди Манассії за їхнім переписом, пятдесять дві тисячі сімсот.

І це сини Ефраїма: Сутала рід Суталая; Танах рід Танаха.

Це сини Суталая: Еден рід Едена.

Це роди Ефраїма за їхнім переписом, тридцять дві тисячі пятьсот. Це роди синів Йосифа за їхніми родами.

Сини Веніямина за їхніми родами: Вале рід Валея; Асувир рід Асувира; Ахіран рід Ахірана;

Софан рід Софана.

І сини Валея були Адар і Ноеман. Ноеман рід Ноемана.

Це сини Веніамина за їхніми родами за їхнім переписом, сорок пять тисяч шістьсот.

І сини Дана за їхніми родами: Самі рід Самія. Це роди Дана за їхніми родами.

Всі роди Самія за їхнім переписом шістьсот чотири тисячі чотириста.

Сини Нефталі за їхніми родами: Асіїл рід Асіїла; Гавні рід Гавнія;

Єсер рід Єсера; Селлім рід Селліма.

Це роди Нефталіма за їхнім переписом, сорок пять тисяч чотириста.

Це перепис ізраїльських синів шістьсот одна тисяча сімсот тридцять.

І заговорив Господь до Мойсея кажучи:

Цим буде розділена земля, щоб вони унаслідили за числом імен;

численнішим помножиш насліддя і меншим зменшиш їхнє насліддя. Кожному дасться їхнє насліддя за переписом.

За жеребом розділиться земля. дадуть насліддя іменам за племенами їхніх батьків,

за жеребом розділиш їхнє насліддя між численними і нечисленними.

І сини Левія за їхніми родами: Ґедсон рід Ґедсона; Каат рід Каата; Мерарі рід Мерарія.

Це роди синів Левія: Рід Ловенія рід Хевронія рід Мусія і рід Корея. І Каат породив Амрама.

І імя жінки Амрама Йохавед дочка Левія, вона породила їх Левію в Єгипті. І Амврамові породила Аарона і Мойсея і їхню сестру Маріяму.

І народилися Ааронові Надав і Авіюд і Елеазар і Ітамар.

І помер Надав і Авіюд коли приносили вони чужий огонь перед Господом в Синайській пустині.

І були за їхнім переписом двадцять три тисячі, кожний чоловічого роду з місяця і вище. Бо не переписані були поміж ізраїльськими синами, томущо не дається їм насліддя посеред ізраїльських синів.

І це перепис Мойсея і Елеазара священика, які переписали ізраїльських синів в Аравоті Моавському коло Йордана при Єрихоні.

І між ними, що переписані були Мойсеєм і Аароном, не було чоловіка з тих ізраїльських синів, яких він переписав в Синайській пустині.

Бо Господь сказав їм: Смертю помруть в пустині, і не осталося з них ані одного, за вийнятком Халева сина Єфоннії і Ісуса сина Навина.

Російський синодальний переклад

После сего поражения сказал Господь Моисею и Елеазару, сыну Аарона, священнику, говоря:

исчислите все общество сынов Израилевых от двадцати лет и выше, по семействам их, всех годных для войны у Израиля.

И сказал им Моисей и Елеазар священник на равнинах Моавитских у Иордана, против Иерихона, говоря:

исчислите всех от двадцати лет и выше, как повелел Господь Моисею и сынам Израилевым, которые вышли из земли Египетской:

Рувим, первенец Израиля. Сыны Рувима: от Ханоха поколение Ханохово, от Фаллу поколение Фаллуево,

от Хецрона поколение Хецроново, от Харми поколение Хармиево;

вот поколения Рувимовы; и исчислено их сорок три тысячи семьсот тридцать.

И сыны Фаллуя: Елиав.

Сыны Елиава: Немуил, Дафан и Авирон. Это те Дафан и Авирон, призываемые в собрание, которые произвели возмущение против Моисея и Аарона вместе с сообщниками Корея, когда сии произвели возмущение против Господа;

и разверзла земля уста свои, и поглотила их и Корея; вместе с ними умерли и сообщники их, когда огонь пожрал двести пятьдесят человек, и стали они в знамение;

но сыны Кореевы не умерли.

Сыны Симеона по поколениям их: от Немуила поколение Немуилово, от Ямина поколение Яминово, от Яхина поколение Яхиново,

от Зары поколение Зарино, от Саула поколение Саулово;

вот поколения Симеоновы [при исчислении их]: двадцать две тысячи двести.

Сыны Гада по поколениям их: от Цефона поколение Цефоново, от Хаггия поколение Хаггиево, от Шуния поколение Шуниево,

от Озния поколение Озниево, от Ерия поколение Ериево,

от Арода поколение Ародово, от Арелия поколение Арелиево;

вот поколения сынов Гадовых, по исчислению их: сорок тысяч пятьсот.

Сыны Иуды: Ир и Онан, [Шела, Фарес и Зара]; но Ир и Онан умерли в земле Ханаанской;

и были сыны Иуды по поколениям их: от Шелы поколение Шелино, от Фареса поколение Фаресово, от Зары поколение Зарино;

и были сыны Фаресовы: от Есрома поколение Есромово, от Хамула поколение Хамулово;

вот поколения Иудины, по исчислению их: семьдесят шесть тысяч пятьсот.

Сыны Иссахаровы по поколениям их: от Фолы поколение Фолино, от Фувы поколение Фувино,

от Иашува поколение Иашувово, от Шимрона поколение Шимроново;

вот поколения Иссахаровы, по исчислению их: шестьдесят четыре тысячи триста.

Сыны Завулона по поколениям их: от Середа поколение Середово, от Елона поколение Елоново, от Иахлеила поколение Иахлеилово;

вот поколения Завулоновы, по исчислению их: шестьдесят тысяч пятьсот.

Сыны Иосифа по поколениям их: Манассия и Ефрем.

Сыны Манассии: от Махира поколение Махирово; от Махира родился Галаад, от Галаада поколение Галаадово.

Вот сыны Галаадовы: от Иезера поколение Иезерово, от Хелека поколение Хелеково,

от Асриила поколение Асриилово, от Шехема поколение Шехемово,

от Шемиды поколение Шемидино, от Хефера поколение Хеферово.

У Салпаада, сына Хеферова, не было сыновей, а только дочери; имя дочерей Салпаадовых: Махла, Ноа, Хогла, Милка и Фирца.

Вот поколения Манассиины; а исчислено их пятьдесят две тысячи семьсот.

Вот сыны Ефремовы по поколениям их: от Шутелы поколение Шутелино, от Бехера поколение Бехерово, от Тахана поколение Таханово;

и вот сыны Шутелы: от Арана поколение Араново;

вот поколения сынов Ефремовых, по исчислению их: тридцать две тысячи пятьсот. Вот сыны Иосифовы по поколениям их.

Сыны Вениамина по поколениям их: от Белы поколение Белино, от Ашбела поколение Ашбелово, от Ахирама поколение Ахирамово,

от Шефуфама поколение Шефуфамово, от Хуфама поколение Хуфамово;

и были сыны Белы: Ард и Нааман; [от Арда] поколение Ардово, от Наамана поколение Нааманово;

вот сыны Вениамина по поколениям их; а исчислено их сорок пять тысяч шестьсот.

Вот сыны Дановы по поколениям их: от Шухама поколение Шухамово; вот семейства Дановы по поколениям их.

и всех поколений Шухама, по исчислению их: шестьдесят четыре тысячи четыреста.

Сыны Асировы по поколениям их: от Имны поколение Имнино, от Ишвы поколение Ишвино, от Верии поколение Вериино;

от сынов Верии, от Хевера поколение Хеверово, от Малхиила поколение Малхиилово;

имя дочери Асировой Сара;

вот поколения сынов Асировых, по исчислению их: пятьдесят три тысячи четыреста.

Сыны Неффалима по поколениям их: от Иахцеила поколение Иахцеилово, от Гуния поколение Гуниево,

от Иецера поколение Иецерово, от Шиллема поколение Шиллемово;

вот поколения Неффалимовы по поколениям их; исчислено же их сорок пять тысяч четыреста.

Вот число вошедших в исчисление сынов Израилевых: шестьсот одна тысяча семьсот тридцать.

И сказал Господь Моисею, говоря:

сим в удел должно разделить землю по числу имен;

кто многочисленнее, тем дай удел более; а кто малочисленнее, тем дай удел менее: каждому должно дать удел соразмерно с числом вошедших в исчисление;

по жребию должно разделить землю, по именам колен отцов их должны они получить уделы;

по жребию должно разделить им уделы их, как многочисленным, так и малочисленным.

Сии суть вошедшие в исчисление левиты по поколениям их: от Гирсона поколение Гирсоново, от Каафа поколение Каафово, от Мерари поколение Мерарино.

Вот поколения Левиины: поколение Ливниево, поколение Хевроново, поколение Махлиево, поколение Мушиево, поколение Кореево. От Каафа родился Амрам.

Имя жены Амрамовой Иохаведа, дочь Левиина, которую родила жена Левиина в Египте, а она Амраму родила Аарона, Моисея и Мариам, сестру их.

И родились у Аарона Надав и Авиуд, Елеазар и Ифамар;

но Надав и Авиуд умерли, когда принесли чуждый огонь пред Господа [в пустыне Синайской].

И было исчислено двадцать три тысячи всех мужеского пола, от одного месяца и выше; ибо они не были исчислены вместе с сынами Израилевыми, потому что не дано им удела среди сынов Израилевых.

Вот исчисленные Моисеем и Елеазаром священником, которые исчисляли сынов Израилевых на равнинах Моавитских у Иордана, против Иерихона;

в числе их не было ни одного человека из исчисленных Моисеем и Аароном священником, которые исчисляли сынов Израилевых в пустыне Синайской;

ибо Господь сказал им, что умрут они в пустыне, -- и не осталось из них никого, кроме Халева, сына Иефонниина, и Иисуса, сына Навина.