28

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Промовив Господь до Мойсея:

“Повели синам Ізраїля й скажи їм: Пильнуйте, аби належні мені приносини, хліб мій для вогненних жертв на приємний для мене запах, приношувано мені в означений час.

Скажеш їм: Ось яку вогненну жертву маєте приносити Господеві: двоє ягнят однолітніх без вади, щодня, як повсякчасне всепалення;

одне ягня принесеш у жертву вранці, а друге надвечір;

а як офіру - одну десятину ефи питльованої муки, перемішаної з чверткою найліпшої олії.

Це повсякчасне всепалення, що було принесене на Синай-горі на приємний запах як вогненна жертва Господеві.

А як возливання - чверть гіну вина на одне ягня; у святині мусиш приносити возливання Господеві з щирого вина.

Друге ж ягня принесеш у жертву надвечір, так само офіру й возливання, як уранці, принесеш йому як вогненну жертву на приємний Господеві запах.

А суботнього дня - двоє ягнят однолітків без вади, і як офіру - дві десятини питльованої муки, перемішаної з олією, та возливання до того.

Це всепалення в суботу, щосуботи, окрім повсякчасного всепалення та возливання до нього.

Щоразу, коли настане у вас новий місяць, приноситимете на всепалення Господеві двох бичків, одного барана, семеро ягнят однолітків без вади.

А до кожного бичка - три десятини питльованої муки, перемішаної з олією, як офіру, для барана ж - дві десятини питльованої муки, перемішаної з олією, як офіру.

І для кожного ягняти по десятині питльованої муки, перемішаної з олією, як офіру - на всепалення, на приємний запах, як вогненну жертву Господеві.

Возливанням же до них будуть: пів гіна до одного бичка, третина гіна до барана й чверть гіна до кожного ягняти. Це місячне всепалення, кожного нового місяця, по всі місяці року.

Принесіте також Господеві одного козла в жертву за гріх, окрім повсякчасного всепалення, з возливанням до нього.

Першого місяця, чотирнадцятого дня місяця - Пасха Господеві.

А п'ятнадцятого дня того місяця теж свято - сім день опрісноки треба їсти.

Першого дня будуть святі збори, ніякої важкої роботи не робитимете.

Принесете вогненну жертву всепалення Господеві: двох бичків, одного барана та семеро ягнят однолітків, щоб були вони у вас без вади.

А як офіру до них - питльованої муки, перемішаної з олією, три десятини ефи на одного бичка та дві десятини на барана;

по десятині принесете на кожне з сімох ягнят;

і одного козла в жертву за гріх, щоб справити за вас покуту.

Ви принесете це крім вранішнього всепалення, всепалення повсякчасного.

Щодня при-носитимете так само, протягом сімох днів, хліб вогненної жертви на приємний Господеві запах, окрім всепалення, що приноситься щодня, та возливання до нього.

А сьомого дня будуть у вас святі збори; ніякої важкої роботи не робитимете.

У день первоплодів, коли принесете Господеві нову офіру, на свято седмиць, будуть у вас святі збори; ніякої важкої роботи не виконуватимете.

Принесете всепалення на приємний Господеві запах: двох бичків, одного барана, семеро ягнят однолітків;

а як офіру до них - питльованої муки, перемішаної з олією, три десятини ефи на одного бичка, дві десятини на барана,

по десятині на кожне з сімох ягнят;

а й одного козла, щоб справити за вас покуту.

Крім щоденного всепалення та офір, принесете ці жертви й возливання до них - усе без вади.”

Переклад Огієнка

І Господь промовляв до Мойсея, говорячи:

Накажи Ізраїлевим синам, і скажи їм: Ви будете пильнувати жертву Мою, хліб Мій для огняних Моїх жертов, пахощі любі Мої, щоб приносити Мені означеного часу.

І скажи їм: Оце огняна жертва, що принесете Господеві: безвадні однорічні ягнята, двоє на день, цілопалення завжди.

Одне ягня принесеш уранці, а ягня друге принесеш надвечір.

І десяту частину ефи пшеничної муки на хлібну жертву, мішану в товченій оливі чверть гіна.

Це стале цілопалення, принесене на Сінайській горі на пахощі любі, огняна жертва для Господа.

А лита жертва його чверть гіна для одного ягняти. У святині принесеш литу жертву вина для Господа.

А друге ягня принесеш надвечір, принесеш як хлібну жертву ранку й як жертву литу його, це огняна жертва, любі пахощі для Господа.

А суботнього дня двоє однорічних безвадних ягнят, і дві десяті пшеничної муки, жертва хлібна, мішана в оливі, і жертва лита його.

Це суботнє цілопалення щосуботи його, окрім цілопалення сталого та його литої жертви.

А першого дня ваших місяців принесете цілопалення для Господа: бички, молоде з великої худоби два, і одного барана, однорічні ягнята сім безвадних,

і три десяті ефи пшеничної муки, жертву хлібну, мішану в оливі, для одного бичка, і дві десяті пшеничної муки, жертву хлібну, мішану в оливі, для одного барана,

і по десятій частині ефи пшеничної муки, жертву хлібну, мішану в оливі, для одного ягняти. Це цілопалення, пахощі любі, огняна жертва для Господа.

А їхні литі жертви: пів гіна вина буде для бика, а третина гіна для барана, а четвертина гіна для ягняти. Це новомісячне цілопалення кожного молодика, для всіх молодиків року.

І буде принесений один козел на жертву за гріх для Господа, крім сталого цілопалення, і лита жертва його.

А першого місяця, чотирнадцятого дня місяця Пасха для Господа.

А п'ятнадцятого дня того місяця свято, сім день опрісноки їсти.

Першого дня святі збори, жодного робочого зайняття не будете робити.

І принесете огняну жертву, цілопалення для Господа: бички, молоде з великої худоби два, і одного барана, і сім однорічних ягнят, безвадні вони будуть у вас.

А їхня хлібна жертва пшенична мука, мішана в оливі, принесете три десяті ефи для бичка й дві десяті для барана.

По десятій частині ефи принесеш для одного ягняти, так для семи ягнят.

І одного козла жертви за гріх на очищення вас,

окрім цілопалення ранку, що належить до сталого цілопалення, принесете оце.

Як оце, будете приносити щоденно сім день хліб огняної жертви, любі пахощі для Господа; окрім сталого цілопалення буде це принесене, і лита жертва його.

А сьомого дня будуть для вас святі збори, жодного робочого зайняття не будете робити.

А дня первоплодів, коли приносите нову хлібну жертву для Господа в ваших тижнях, будуть для вас святі збори, жодного робочого зайняття не будете робити.

І принесете цілопалення на любі пахощі для Господа: бички, молоде з великої худоби два, барана одного, сім ягнят однорічних.

А їхня хлібна жертва: пшенична мука, мішана в оливі, три десяті ефи для одного бичка, дві десяті для одного барана,

по десятій частині ефи для одного ягняти, так для семи ягнят.

Козел один, на очищення вас,

окрім сталого цілопалення та хлібної його жертви це принесете, вони будуть безвадні у вас, і їхні литі жертви.

Переклад Куліша

І промовив Господь до Мойсея:

Повели синам Ізрайлевим і скажи їм: Приноси мої, хлїб мій, на огняні жертви мої, на любі пахощі мої мусите приносити менї у призначений час.

І скажи їм: Ось які огняні жертви маєте приносити Господеві: двоє ягнят перволїтних без скази, щодня, як повсячасне всепаленнє.

Одно ягня принесеш уранцї, а друге ягня принесеш між двома вечорами;

А як хлїбну жертву, одну десятину ефи муки пшеничної, перемішаної з четвертиною гіна олїї забиваної.

Повсячасне всепаленнє, що установлено його на Синай горі про любі пахощі, огняна жертва Господеві.

А як жертву ливну четвертину гіна про одно ягня. У сьвятинї мусиш приносити Господеві жертву ливну з кріпкого напитку.

А ягня друге принесеш між двома вечорами; хлїбну і ливну жертву як вранцї принесеш до того, огняну жертву любих Господеві пахощів.

А в день субітний двоє ягнят без скази і дві десятини муки пшеничної, перемішаної з олїєю, та жертву ливну до того.

Се всепаленнє в день субітній, що суботи, опріч всепалення повсячасного і його жертви ливної.

А як настає ваш місяць, приносити мете на всепаленнє Господеві: двоє бичків та одного барана, семеро ягнят перволїтків без скази;

А до кожного бичка три десятини муки пшеничної, перемішаної з олїєю як хлїбну жертву; а до одного барана дві десятини муки пшеничної, перемішаної з олїєю, як жертву ливну;

І до кожного ягнятї по десятинї муки пшеничної, перемішаної з олїєю, як хлїбну жертву. Се всепаленнє, любі пахощі, огняня жертва Господеві.

А їх жертви ливні: пів гіна до одного бичка, і третина гіна до одного барана, а четвертина гіна до ягнятї. Се всепаленнє новомісячне, по всї місяцї року.

І козла одного на жертву за гріх приносити муть Господеві, опріч всепалення повсячасного з возливаннєм його.

А первого місяця, на чотирнайцятий день місяця паска Господеві;

А на пятнайцятий день того місяця сьвято; сїм день опрісноки треба їсти,

На первий день будуть сьвяті збори у вас, і нїякого дїла робочого не робити мете.

А будете приносити жертву огняну, всепаленнє Господеві: двоє бичків, та одного барана, та семеро ягнят перволїтків; без скази мусять у вас бути;

А як жертву хлїбну до них: муки пшеничної перемішаної з олїєю, три десятини ефи на одного бичка і дві десятини на барана;

По десятинї принесете на кожне з сїмох ягнят.

І козла одного про жертву за гріх на спокутуваннє за вас.

Опріч всепалення ранїшного, повсячасної жертви огняної, приносити мете се.

Се будете приносити через сїм день; як хлїб огняної жертви, пахощі любі Господеві; опріч всепалення повсячасного будете приносити се вкупі з жертвою ливною.

А на семий день будуть сьвяті збори в вас: і жадної роботи не робити мете.

І в день первеньцїв, як приносите нову хлїбну жертву Господеві, послї вашого сьвята однотижневого будуть сьвяті збори в вас; жадної роботи не робіть.

І принесете всепаленнє на любі пахощі Господеві: двоє бичків, одного барана, семеро ягнят перволїтків;

І жертву хлїбну до них: муки пшеничної перемішаної з олїєю три десятини ефи на одного бичка, дві десятини на одного барана,

По десятинї на кожне з сїмох ягнят;

Одного козла на спокутованнє за вас.

Опріч всепалення повсячасного вкупі з хлїбною і ливною жертвою будете приносити їх, без скази будуть вони в вас.

Переклад УБТ Турконяка

І промовив Господь до Мойсея, кажучи:

Заповідж ізраїльським синам і скажеш до них, мовлячи: Мої дари, мої дарунки, мої жертовні дари зберігатимете, щоб приносити мені в мої празники на милий запах.

І скажеш до них: Це жертовні дари, які принесете Господеві: двоє однолітних ягнят без вади на день в цілопалення постійно,

одне ягня принесеш вранці, і друге ягня принесеш ввечорі.

І принесеш десятину ефи пшеничної муки замісену в олії в четвертині іна в жертву.

Постійне всепалення, яке було на Синайській горі, на милий запах Господеві,

і його напиток, четвертина іна одному ягняті, в святому полиєш напиток сікера Господеві.

І друге ягня принесеш увечорі за його жертвою і за його напитком принесете в милий запах Господеві.

І в дні суботнім приведете двох однолітних ягнят без вади і дві десятини пшеничної муки замісеної в олії на жертву і напиток,

цілопалення суботи в суботи, на постійне всепалення і його напиток.

І в новомісяці принесете цілопалення Господеві, двох телят з волів і одного барана, сім однолітних ягнят без вади,

три десятини пшеничної муки замісеної в олії одному теляті, і дві десятини пшеничної муки замісеної в олії одному баранові,

десятину пшеничної муки замісеної в олії одному ягняті, як жертву, приємний запах, дар Господеві.

Їхній напиток буде пів іна одному теляті і третина іна буде одному баранові, і четвертина іна вина буде одному ягняті. Це цілопалення з місяця до місяця на місяці року.

І одного козла з кіз Господеві за гріх; на постійне цілопалення; приноситиметься і його напиток.

І в першому місяці, чотирнадцятого дня місяця, пасха Господеві.

І пятнадцятого дня цього місяця празник. Сім днів їстимете прісне.

І перший день буде вам святим празником, не чинитимете всякого служебного діла.

І принесете цілопалення, дари Господеві: два телята з волів, одного барана, сім однолітних ягнят, будуть у вас без вади.

І їхня жертва пшенична мука замісена в олії, принесете три десятини одному теляті, і дві десятини одному баранові,

принесеш десятину, десятину, одному ягняті, сімом ягнятам.

І одного козла з кіз за гріх, щоб надолужити за вас,

опріч постійного раннього цілопалення, яке є постійним цілопаленням.

Це так чинитимете що дня через сім днів, дар жертовний, дар на милий запах Господеві. З постійним цілопаленням принесеш його напиток.

І осьмого дня буде вам святий збір, не чинитимете в ньому всяке службове діло.

І в дні нових, коли приносите Господеві нову жертву тижнів, буде вам святим празником, не чинитимете всякого службового діла,

і принесете всепалення на милий запах Господеві: двох телят з волів, одного барана, сім однолітних ягнят без вади.

Їхня жертва - пшенична мука замісена в олії, три десятини одному теляті, і дві десятини одному баранові

десятина, десятина, одному ягняті, сімом ягнятам.

І одного козла з кіз за гріх, щоб надолужити за вас,

опріч постійного цілопалення. І принесете мені їхню жертву і їхні напитики, будуть у вас без вади.

Російський синодальний переклад

И сказал Господь Моисею, говоря:

повели сынам Израилевым и скажи им: наблюдайте, чтобы приношение Мое, хлеб Мой в жертву Мне, в приятное благоухание Мне, приносимо было Мне в свое время.

И скажи им: вот жертва, которую вы должны приносить Господу: два агнца однолетних без порока на день, во всесожжение постоянное;

одного агнца приноси утром, а другого агнца приноси вечером;

и в приношение хлебное [приноси] десятую часть ефы пшеничной муки, смешанной с четвертью гина выбитого елея;

это -- всесожжение постоянное, какое совершено было при горе Синае, в приятное благоухание, в жертву Господу;

и возлияния при ней четверть гина на одного агнца: на святом месте возливай возлияние, вино Господу.

Другого агнца приноси вечером, с таким хлебным приношением, как поутру, и с таким же возлиянием при нем приноси его в жертву, в приятное благоухание Господу.

А в субботу [приносите] двух агнцев однолетних без порока, и в приношение хлебное две десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, и возлияние при нем:

это -- субботнее всесожжение в каждую субботу, сверх постоянного всесожжения и возлияния при нем.

И в новомесячия ваши приносите всесожжение Господу: из крупного скота двух тельцов, одного овна и семь однолетних агнцев без порока,

и три десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное на одного тельца, и две десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное на овна,

и по десятой части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное на каждого агнца; это -- всесожжение, приятное благоухание, жертва Господу;

и возлияния при них должно быть пол-гина вина на тельца, треть гина на овна и четверть гина на агнца; это всесожжение в каждое новомесячие во все месяцы года.

И одного козла приносите Господу в жертву за грех; сверх всесожжения постоянного должно приносить его с возлиянием его.

В первый месяц, в четырнадцатый день месяца -- Пасха Господня.

И в пятнадцатый день сего месяца праздник; семь дней должно есть опресноки.

В первый день [да будет у вас] священное собрание; никакой работы не работайте;

и приносите жертву, всесожжение Господу: из крупного скота двух тельцов, одного овна и семь однолетних агнцев; без порока они должны быть у вас;

и при них в приношение хлебное приносите пшеничной муки, смешанной с елеем, три десятых части ефы на каждого тельца, и две десятых части ефы на овна,

и по десятой части ефы приноси на каждого из семи агнцев,

и одного козла в жертву за грех, для очищения вас;

сверх утреннего всесожжения, которое есть всесожжение постоянное, приносите сие.

Так приносите и в каждый из семи дней; это хлеб, жертва, приятное благоухание Господу; сверх всесожжения постоянного и возлияния его, должно приносить сие.

И в седьмой день да будет у вас священное собрание; никакой работы не работайте.

И в день первых плодов, когда приносите Господу новое приношение хлебное в седмицы ваши, да будет у вас священное собрание; никакой работы не работайте;

и приносите всесожжение в приятное благоухание Господу: из крупного скота двух тельцов, одного овна и семь однолетних агнцев [без порока],

и при них в приношение хлебное пшеничной муки, смешанной с елеем, три десятых части ефы на каждого тельца, две десятых части ефы на овна,

и по десятой части ефы на каждого из семи агнцев,

и одного козла [в жертву за грех], для очищения вас;

сверх постоянного всесожжения и хлебного приношения при нем, приносите [сие Мне] с возлиянием их; без порока должны быть они у вас.