25

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Оселивсь Ізраїль у Шіттімі, тож запопався народ блудувати з дочками Моава.

Закликали вони його на жертви своїм богам, а народ споживав і поклонявся їхнім божищам.

Ваал-Пеорові піддавсь Ізраїль, тим то гнів Господній запалав на Ізраїля.

Господь сказав Мойсеєві: “Візьми всіх чільних у народі й повісь їх (на покуту) перед Господом проти сонця, щоб палючий гнів Господній перейшов.”

І наказав Мойсей суддям Ізраїля: “Кожен з вас нехай повбиває тих з-поміж ваших людей, що пристали до Ваал-Пеора.”

Та ось приходить один із синів Ізраїля й приводить до братів своїх якусь мідіянку, перед очі Мойсея і перед очі всієї громади синів Ізраїля, що плакали коло входу до намету зборів.

Побачив те Пінхас, син Єлеазара, сина Арона священика, тож устав він з-посеред громади, вхопив списа в руку,

пішов слідом за ізраїльським чоловіком у середину шатра й пробив їх обох, ізраїльтянина та жінку, у живіт. І відвернулася пошесть від синів Ізраїля.

А полягло вже було від неї 24 000.

Господь промовив до Мойсея:

“Пінхас, син Єлеазара, сина Арона священика, одвернув обурення моє від синів Ізраїля, ревнувавши за мою честь посеред них; тим я не вигубив синів Ізраїля у моїх ревнощах.

Тож об'яви: Ось я даю йому союз миру,

що буде йому та його потомству союзом віковічного священства за те, що ревнував за свого Бога й спокутував синів Ізраїля.”

А ймення вбитого ізраїльтянина, котрого прошито разом з мідіянкою, було Зімрі, син Салу; був він князь батьківського роду Симеоніїв.

А ім'я забитої жінки мідіянки було Козбі; була вона дочкою Цура, родоначальника одного з племен мідіянських.

Господь промовив до Мойсея:

“Киньтеся на мідіян та повбивайте їх,

вони бо по-ворожому вчинили, підступно обдуривши Пеором та Козбі, дочкою мідіянського царя, сестрою їхньою, вбитою під час мору з-за Пеора.”

Переклад Огієнка

І осівся Ізраїль у Шіттімі, і народ зачав ходити на розпусту до моавських дочок,

а вони закликали народ до жертов їхнім богам, і народ їв та вклонявся богам їхнім.

І Ізраїль приліпився був до пеорського Ваала. І запалав гнів Господній на Ізраїля.

І сказав Господь до Мойсея: Візьми всіх голів народу, та й повішай їх для Господа навпроти сонця. І відвернеться палючий Господній гнів від Ізраїля.

І сказав Мойсей до Ізраїлевих суддів: Позабивайте кожен мужів своїх, приліплених до пеорського Ваала.

Аж ось прийшов один із Ізраїлевих синів, та й привів до братів своїх мідіянітянку на очах Мойсея й на очах усієї громади Ізраїлевих синів, а вони плакали при вході скинії заповіту.

І побачив це Пінхас, син Елеазара, сина священика Аарона. І встав він з-посеред громади, і взяв списа в свою руку.

І ввійшов він за Ізраїлевим мужем до середини мешкання, та й пробив їх обох ізраїльтянина та ту жінку, аж через її черево. І була стримана поразка Ізраїлевих синів.

І померло в поразці двадцять і чотири тисячі.

І промовив Господь до Мойсея, говорячи:

Пінхас, син Елеазара, сина священика Аарона, відвернув Мою лють від Ізраїлевих синів, коли він запалився горливістю Моєю серед них. І Я не вигубив Ізраїлевих синів у Своїй горливості.

Тому скажи: ось Я даю йому свого заповіта: мир.

І буде йому та насінню його по нім заповіт вічного священства за те, що він запалився для Бога свого, і очистив Ізраїлевих синів.

А ймення забитого Ізраїлевого мужа, що був забитий з тією мідіянітянкою, Зімрі, син Салу, начальник батькового дому Симеона.

І ім'я тієї забитої мідіянітської жінки Козбі, дочка Цура, що був головою племен батькового дому в Мідіяні.

І Господь промовляв до Мойсея, говорячи:

Ненавидіти мідіянітів, і будете їх забивати!

Бож вони ненавидять вас у своїх підступах, що зводили вас через Пеора, і через Козбі, дочку мідіянітського начальника, сестру їх, забиту дня поразки за Пеора.

Переклад Куліша

І жив Ізраїль у Ситтимі, і став блудувати люд із дочками Моабовими;

І стали вони кликати люд на жертви богам своїм.

І їв люд і припадав ниць перед богами їх, і прихиливсь Ізраїль до Бааль-Пеора. І запалав Господь гнївом на Ізраїля.

І рече Господь до Мойсея: возьми всї голови людські та й повісь їх Господеві проти соньця, щоб одвернувсь жар гнїва Господнього від Ізраїля.

І рече Мойсей суддям Ізрайлевим: Нехай кожен із вас повбиває людей своїх, що прихилились до Бааль-Пеора.

І се прийшов один ізміж синів Ізрайлевих, і привів до браттї своєї Мидіянїйку, перед очима Мойсея й перед очима всієї громади Ізрайлевої, як вони тодї плакали коло входу в соборний намет.

І побачив Пінегас, син Елеазара, сина Арона сьвященника, і встав ізміж громади, та взяв списа в руку.

І пійшов він слїдом за чоловіком Ізраїльським у середину шатра, та й пробив їх обох, чоловіка Ізраїльського й молодицю крізь животи їх.

І зупинено помір між синами Ізраїля, а було мерцїв від помору двайцять і чотири тисячі.

І рече Господь до Мойсея:

Пінегас, син Елеазара, сина Арона сьвященника, одвернув ярость мою від синів Ізрайлевих, ревнуючи за мене проміж ними, щоб не я вигубив синів Ізрайлевих в ревностї моїй.

Тим же то промов: Се я даю йому завіт мого примиря.

І буде він йому й насїнню його після його завітом сьвященства віковічнього за те, що ревнував він за Бога свого, та й спокутував синів Ізрайлевих.

Імя ж чоловіка Ізраїльського погибшого, що проколено його з Мидіянїйкою, Зимрій Салусенко, князь батьківського дому Симеоніїв;

На імя ж проколена молодиця Козбія, дочка Зура, голови одного батьківського дому в Мидіянїїв.

І рече Господь Мойсейові:

Ворогуйте з Мидіянїями та й побивайте їх:

(24-17)бо по ворожи поступили вони з вами підступом своїм, затуманюючи вас Пеором і Козбією, дочкою князя Мидіянського, що вбито її під час мору задля Пеора.

Переклад УБТ Турконяка

І замешкав Ізраїль в Саттім. І опоганився нарід розпустою з дочками Моава.

І покликали їх до жертв своїх ідолів, і їв нарід їхні жертви, і поклонилися їхнім ідолам.

І посвятився Ізраїль Веелфеґорові. І Господь розлютився гнівом на Ізраїля.

І сказав Господь Мойсеєві: Візьми старшин народу і зроби приклад з них перед Господом перед сонцем, і відвернеться гнів господньої люті від Ізраїля.

І сказав Мойсей до ізраїльських племен: Вбийте кожний свого друга, що посвятився Веелфеґорові.

І ось чоловік з ізраїльських синів, прийшовши, привів свого брата до Мадіянки перед Мойсеєм і перед всім збором ізраїльських синів, вони ж плакали при дверях шатра свідчення

і Фінеес син Елеазара сина Аарона священика, побачивши, встав з посеред збору, і взявши списа в руку

ввійшов за чоловіком ізраїльтянином до печі, і проколов обох, чоловіка ізраїльтянина і жінку скрізь її лоно. І спинилася пошесть від синів ізраїльських.

І було двадцять чотири тисячі тих, що померли від пошесті.

І промовив Господь до Мойсея, кажучи:

Фінеес син Елеазара сина Аарона священика спинив мій гнів, що на синах ізраїльських, коли Я заревнував ревністю на них, і Я не вигубив ізраїльських синів в моїх ревнощах.

Так скажи: Ось Я даю йому завіт миру,

і буде йому і його насінню з ним вічний завіт священства, за те, що заревнував за своїм Богом і надолужив за ізраїльських синів.

А імя вбитого чоловіка ізраїльтянина, який вбитий був з мадіянкою, Замврі син Сало старшина дому племени Симеона.

І імя забитої жінки мадіянки Хасві дочка Сура старшини народу Оммот, це з дому племени мадіянського.

І промовив Господь до Мойсея, кажучи: Скажи ізраїльським синам мовлячи:

Майте ворожнечу з мадіянцями і побийте їх,

бо вони ворогували з вами підступно, оскільки обманюють вас через Фоґора, і через Хасві дочку мадіянського старшини свою сестру, що вбита в дні пошесті через Фоґора.

Російський синодальний переклад

И жил Израиль в Ситтиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Моава,

и приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ [жертвы их] и кланялся богам их.

И прилепился Израиль к Ваал-Фегору. И воспламенился гнев Господень на Израиля.

И сказал Господь Моисею: возьми всех начальников народа и повесь их Господу перед солнцем, и отвратится от Израиля ярость гнева Господня.

И сказал Моисей судьям Израилевым: убейте каждый людей своих, прилепившихся к Ваал-Фегору.

И вот, некто из сынов Израилевых пришел и привел к братьям своим Мадианитянку, в глазах Моисея и в глазах всего общества сынов Израилевых, когда они плакали у входа скинии собрания.

Финеес, сын Елеазара, сына Аарона священника, увидев это, встал из среды общества и взял в руку свою копье,

и вошел вслед за Израильтянином в спальню и пронзил обоих их, Израильтянина и женщину в чрево ее: и прекратилось поражение сынов Израилевых.

Умерших же от поражения было двадцать четыре тысячи.

И сказал Господь Моисею, говоря:

Финеес, сын Елеазара, сына Аарона священника, отвратил ярость Мою от сынов Израилевых, возревновав по Мне среди их, и Я не истребил сынов Израилевых в ревности Моей;

посему скажи: вот, Я даю ему Мой завет мира,

и будет он ему и потомству его по нем заветом священства вечного, за то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов Израилевых.

Имя убитого Израильтянина, который убит с Мадианитянкою, было Зимри, сын Салу, начальник поколения Симеонова;

а имя убитой Мадианитянки Хазва; она была дочь Цура, начальника Оммофа, племени Мадиамского.

И сказал Господь Моисею, говоря:

враждуйте с Мадианитянами, и поражайте их,

ибо они враждебно поступили с вами в коварстве своем, прельстив вас Фегором и Хазвою, дочерью начальника Мадиамского, сестрою своею, убитою в день поражения за Фегора.