17

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Промовив Господь до Мойсея:

“Скажи Єлеазарові, синові Арона священика, щоб вигребав з пожарища кадильниці та геть струсив з них жар, вони бо посвячені.

З кадильниць отих людей, що проти самих себе згрішили, нехай зроблять тонко ковані бляшки на покриття жертовника, бо їх принесено до Господа, і вони стали святими; будуть вони знаком для синів Ізраїля.”

Узяв Єлеазар священик мідяні кадильниці, що їх були принесли ті, які згоріли, та й посплощував їх на покриття жертовника,

на спомин синам Ізраїля, щоб ніхто чужий, хто не з потомства Арона, не приступав кадити перед Господом і щоб і з ним не сталось, як із Корахом та його прибічниками, - як ото Господь йому був заповідав через Мойсея.

Другого дня вся громада синів Ізраїля стала нарікати на Мойсея та Арона, кажучи: “Погубили ви люд Господній.”

І коли громада збиралася проти Мойсея та Арона, вони звернулись до намету зборів, і ось хмара вкрила його, й з'явилася слава Господня.

. Мойсей та Арон підступили до намету зборів.

Промовив Господь до Мойсея:

“Відійдіть від цієї громади, я погублю їх в одну мить!” І впали вони обличчям до землі.

Мовив Мойсей до Арона: “Візьми кадильницю та поклади до неї з жертовника жару й насип ладану, і йди чимдуж у громаду та відправ за них покуту, бо спалахнув гнів Господній, і почався мор.”

Узяв Арон, як сказав Мойсей, кадильницю та й метнувсь у громаду, але мор уже почався між людьми. Насипав він ладану та й заходився справляти покуту за людей.

Стояв він між мертвими й живими, і мор припинився.

Померло ж від мору 14 700, крім тих, які померли з-за Кораха.

І повернувсь Арон до Мойсея, до входу в намет зборів, коли мор припинився.

Господь промовив до Мойсея:

“Скажи синам Ізраїля і візьми від них по палиці, від кожного покоління, від князя кожного покоління, дванадцять палиць. І на палиці кожного напишеш його ім'я.

Ім'я ж Арона напиши на палиці Леві; одна бо лише буде палиця для голови покоління їхніх батьківських домів.

Потім покладеш їх у наметі зборів, перед свідоцтвом, де я звичайно зустрічаюся з тобою.

І станеться так, що палиця того, кого я вибрав, процвіте; і таким робом я втихомирю навколо мене шемрання синів Ізраїля, що нарікають на вас.”

Сказав це Мойсей синам Ізраїля, і подали йому всі їхні князі по палиці від кожного князя, за батьківськими домами їхніми, 12 палиць; і палиця Арона була між їхніми палицями.

І поклав Мойсей палиці перед Господом у наметі свідоцтва.

Другого дня ввійшов Мойсей у намет свідоцтва, аж ось розквітла палиця Арона, з дому Леві: пустила бруньки, зацвіла квітками й вродила стиглі миґдалі.

Виніс Мойсей усі палиці з-перед обличчя Господнього до всіх синів Ізраїля, і побачили вони, і кожен узяв свою палицю.

Господь сказав до Мойсея: “Принеси назад Аронову палицю до кивоту завіта, щоб зберегти її як осторогу й ознаку проти синів ворохобних, і нехай припиняться їхні нарікання на мене, щоб не вимерли вони.”

І Мойсей зробив так, як заповідав йому Господь, - так і вчинив він.

Сини ж Ізраїля промовили до Мойсея: “Глянь лишень, пропадаємо ми, гинемо, всі ми гинемо!

Хто тільки наблизиться до храмини Господньої, зараз умирає. Чи то ж усім нам загинути дощенту?”

Переклад Огієнка

І Господь промовляв до Мойсея, говорячи:

Скажи до Елеазара, сина священика Аарона, і нехай він позбирає ті кадильниці з-посеред погорілища, а огонь повикидає геть, бо вони освятилися,

кадильниці тих грішників, їхньою смертю. І нехай і вони зроблять із них биті бляхи на покриття для жертівника, бо приносили їх перед Господнє лице, і вони освятилися. І будуть вони знаком для Ізраїлевих синів.

І взяв священик Елеазар мідяні кадильниці, що приносили їх ті, що спалені, і перекували їх на покриття для жертівника,

пам'ятка для Ізраїлевих синів, щоб чужий чоловік, хто не з Ааронового насіння, не наближався кадити кадило перед Господнім лицем, щоб не сталося з ними, як із Кореєм та з громадою його, як Господь говорив йому через Мойсея.

А назавтра вся громада Ізраїлевих синів нарікали на Мойсея та на Аарона, говорячи: Ви повбивали Господній народ!

І сталося, коли громада збиралася на Мойсея та на Аарона, то обернулися вони до скинії заповіту, аж ось покрила її хмара, і показалася слава Господня!

І ввійшли Мойсей та Аарон до переду скинії заповіту.

І Господь промовляв до Мойсея, говорячи:

Вийдіть з-посеред цієї громади, а Я винищу їх умить! І вони попадали на обличчя свої.

І сказав Мойсей до Аарона: Візьми кадильницю, і поклади на неї огню від жертівника, і поклади кадила, та й понеси швидко до громади, та й очисть її, бо вийшов гнів від Господнього лиця, і розпочалася поразка.

І взяв Аарон, як говорив Мойсей, і побіг до середини зборів, аж ось розпочалася поразка народу! І він поклав кадила, і очистив народ.

І став він поміж умерлими та поміж живими, і затрималась та поразка.

І було померлих поразкою чотирнадцять тисяч і сімсот, окрім померлих у справі Корея.

І вернувся Аарон до Мойсея до входу скинії заповіту, а поразка припинилася.

І Господь промовляв до Мойсея, говорячи:

Промовляй до Ізраїлевих синів, і візьми від них по одній палиці для батьківського дому, від усіх їхніх начальників для дому їхніх батьків, дванадцять палиць; і напиши ймення кожного на палиці його.

А Ааронове ймення напишеш на Левієвій палиці, бо одна палиця для голови дому батьків їх.

І покладеш їх у скинії заповіту перед ковчегом свідоцтва, де Я, за умовою, буду являтися вам.

І станеться, той чоловік, що Я виберу його, його палиця зацвіте. І Я відхилю від Себе нарікання Ізраїлевих синів, що вони нарікають на вас.

І Мойсей промовляв до Ізраїлевих синів, і дали йому всі їхні начальники по палиці від кожного начальника для дому їхніх батьків, дванадцять палиць. А палиця Ааронова серед їхніх палиць.

І поклав Мойсей ті палиці перед Господнім лицем у скинії заповіту.

І сталося назавтра, і ввійшов Мойсей до скинії заповіту, аж ось зацвіла Ааронова палиця для Левієвого дому, і пустила пуп'янки, і зацвіла квіткою, і випустила дозрілі мигдалі!

І виніс Мойсей усі ті палиці з-перед Господнього лиця до всіх Ізраїлевих синів, і вони побачили, і взяли кожен свою палицю.

І сказав Господь до Мойсея: Верни Ааронову палицю до ковчегу свідоцтва, щоб берегти на ознаку для неслухняних синів, і спиниш їхні нарікання проти Мене, щоб не повмирали вони.

І зробив так Мойсей, як Господь наказав був йому, так він і зробив.

І сказали Ізраїлеві сини до Мойсея, говорячи: Тож ми повмираємо, погинемо, усі ми погинемо!

Кожен, хто наблизиться до Господньої скинії, помре. Чи ж ми дорешти вимремо?

Переклад Куліша

(16-36)І рече Господь Мойсейові:

(16-37)Скажи Елеазарові Ароненкові, сьвященникові, щоб повигрібав кадильницї із пожарища; і нехай порозкидає жар, вони бо посьвячені.

(16-38)Із кадильниць тих чоловіків, що согрішили, нехай пороблють із них тонкі бляхи, щоб ними покрити жертівника; бо принесли вони їх перед Господа, і тому стали вони посьвяченими; і будуть вони знаменнєм синам Ізрайлевим.

(16-39)І взяв Елеазар, сьвященник, кадильницї мідяні, що принесли погорівші, і поросплїскувано їх, щоб покрити жертівника,

(16-40)На спомин синам Ізрайлевим, щоб нїхто чужий, хто не з насїння Аронового, не приступав, кадити перед Господом, щоб із ним не сталось, як з Корагом і з його громадою, як сказав йому Господь через Мойсея.

(16-41)Другого ж дня, стала нарікати вся громада Ізрайлева на Мойсея й Арона, мовляючи: Ви погубили люд Господень!

(16-42)І сталось, як зібралась була громада проти Мойсея і Арона, так обернулись вони до соборного намету, і се вкрила його хмара і явилась слава Господня.

(16-43)І приступили Мойсей та Арон перед соборний намет.

(16-44)І промовив Господь до Мойсея кажучи:

(16-45)Підіймітесь із серед громади сієї, так погублю їх в одну мить! І впали вони ниць на лиця свої.

(16-46)І каже Мойсей до Арона: Возьми кадильницю твою, та наклади в її жару із жертівника, і насип кадила, і йди скоріш у громаду, та спокутуй їх; бо спалахнув гнїв, від лиця Господнього й пійшов помір.

(16-47)І взяв Арон кадильницю, як казав Мойсей, та й метнувсь між громаду, аж се почалась морова кара між людьми. І насипав він кадила та й почав відправляти покуту за людей.

(16-48)І став він між мертвими і живими, і зупинилась морова кара.

(16-49)А було тих, що від морової пошестї погибли, чотирнайцять тисяч і сїмсот, окрім тих, що померли задля Корага.

(16-50)І вернувсь Арон до Мойсея, до входу в соборний намет, і зупинилась морова пошесть.

І рече Господь до Мойсея:

Промов до синів Ізрайлевих, і візьми від них по прутові за кожний дім батьківський, від усїх князїв по домах батьківських їх, дванайцять прутів; імя кожного напиши на прутові його.

Імя ж Арона напишеш на прутові Левія; один бо прут буде про кожну голову батьківських домів їх.

І покладеш їх у соборному наметї перед сьвідченнєм, де я бачусь із тобою.

І процьвіте прут чоловіка того, котрого я виберу; і так втихомирю передо мною мирканнє синів Ізраїля, що нарікають на вас.

І промовив Мойсей до синів Ізрайлевих, і подали йому всї їх князї по прутові за князя, по батьківських домах їх, дванайцять прутів; а прут Аронів був між їх прутами.

І положив Мойсей прути перед Господом, в наметї сьвідчення.

І сталось другого дня, як увійшов Мойсей у намет сьвідчення, і се, процьвів прут Аронів, з дому Левієвого: пустив він пупляшки, і зацьвів квітками, і зродив спілі микдали.

І виніс Мойсей усї прути від лиця Господнього до всїх синів Ізрайлевих, і побачили вони, і взяли кожен прута свого.

І рече Господь до Мойсея: Принеси назад прута Аронового перед сьвідченнє, щоб заховати його як знамя проти синів бунтовливих: і зробиш передо мною конець наріканню їх, та щоб не повмирали вони.

І сповнив Мойсей усе; як заповідав йому Господь, так він вчинив.

І промовили синове Ізрайлеві до Мойсея, кажучи: Дивись, ми пропадаємо, ми гинемо, всї ми згинемо!

Хто тільки приступить до храмини Господьної, вмирає; чи не всїм же нам прийдеться померти?

Переклад УБТ Турконяка

І сказав Господь до Мойсея

і до Елеазара, сина Аарона священика: Зберіть мідяні кадильниці з поміж спалених і цей чужий огонь розсип там, бо освятилися

кадильниці цих грішників в їхніх душах. І зроби їх кованими плитами, покриттям жертівникові, бо принесені були перед Господом і освятилися, і хай будуть на знак ізраїльським синам.

І взяв Елеазар, син Аарона священика, мідяні кадильниці, які принесли спалені, і поклали їх як обкладку вівтаря,

на память ізраїльським синам, щоб не приступив ніхто з іншого племени, який не є з насіння Аарона, щоб покласти ладан перед Господом, і не став так як Коре і його бунт, так як сказав Господь рукою Мойсея.

І вранці нарікали ізраїльські сини проти Мойсея і Аарона, кажучи: Ви вигубили господний нарід.

І сталося, коли повертався збір проти Мойсея і Аарона, і накинулися на шатро свідчення, і покрила її хмара, і зявилася господня слава.

І ввійшов Мойсей і Аарон з переду шатра свідчення,

і заговорив Господь до Мойсея і Аарона, кажучи:

Відділіться з поміж цього збору, і вигублю їх зразу. І вони впали на своє лице.

І сказав Мойсей до Аарона: Візьми кадильницю, і вклади до неї огонь з жертівника, і вклади до неї ладан, і неси швидко у табір, і надолуж за них. Бо вийшов від господнього лиця гнів, щоб почати нищити нарід.

І взяв Аарон, так як сказав йому Мойсей, і побіг до табору. І вже почалаося вигублення в народі. І поклав ладан і надолужив за нарід.

І став між мертвими і живими, і спинилася згуба.

І тих, що померли в вигубленні, було чотирнадцять тисяч сімсот, не числячи тих, що померли через Корея.

І повернувся Аарон до Мойсея до дверей шатра свідчення і спинилося вигублення.

.

Російський синодальний переклад

(16-36)И сказал Господь Моисею, говоря:

(16-37)скажи Елеазару, сыну Аарона, священнику, пусть он соберет [медные] кадильницы сожженных и огонь выбросит вон; ибо освятились

(16-38)кадильницы грешников сих смертью их, и пусть разобьют их в листы для покрытия жертвенника, ибо они принесли их пред лице Господа, и они сделались освященными; и будут они знамением для сынов Израилевых.

(16-39)И взял Елеазар священник медные кадильницы, которые принесли сожженные, и разбили их в листы для покрытия жертвенника,

(16-40)в память сынам Израилевым, чтобы никто посторонний, который не от семени Аарона, не приступал приносить курение пред лице Господне, и не было с ним, что с Кореем и сообщниками его, как говорил ему Господь чрез Моисея.

(16-41)На другой день все общество сынов Израилевых возроптало на Моисея и Аарона и говорило: вы умертвили народ Господень.

(16-42)И когда собралось общество против Моисея и Аарона, они обратились к скинии собрания, и вот, облако покрыло ее, и явилась слава Господня.

(16-43)И пришел Моисей и Аарон к скинии собрания.

(16-44)И сказал Господь Моисею [и Аарону], говоря:

(16-45)отсторонитесь от общества сего, и Я погублю их во мгновение. Но они пали на лица свои.

(16-46)И сказал Моисей Аарону: возьми кадильницу и положи в нее огня с жертвенника и всыпь курения, и неси скорее к обществу и заступи их, ибо вышел гнев от Господа, [и] началось поражение.

(16-47)И взял Аарон, как сказал Моисей, и побежал в среду общества, и вот, уже началось поражение в народе. И он положил курения и заступил народ;

(16-48)стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось.

(16-49)И умерло от поражения четырнадцать тысяч семьсот человек, кроме умерших по делу Корееву.

(16-50)И возвратился Аарон к Моисею, ко входу скинии собрания, после того как поражение прекратилось.

И сказал Господь Моисею, говоря:

скажи сынам Израилевым и возьми у них по жезлу от колена, от всех начальников их по коленам, двенадцать жезлов, и каждого имя напиши на жезле его;

имя Аарона напиши на жезле Левиином, ибо один жезл от начальника колена их [должны они дать];

и положи их в скинии собрания, пред ковчегом откровения, где являюсь Я вам;

и кого Я изберу, того жезл расцветет; и так Я успокою ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на вас.

И сказал Моисей сынам Израилевым, и дали ему все начальники их, от каждого начальника по жезлу, по коленам их двенадцать жезлов, и жезл Ааронов был среди жезлов их.

И положил Моисей жезлы пред лицем Господа в скинии откровения.

На другой день вошел Моисей [и Аарон] в скинию откровения, и вот, жезл Ааронов, от дома Левиина, расцвел, пустил почки, дал цвет и принес миндали.

И вынес Моисей все жезлы от лица Господня ко всем сынам Израилевым. И увидели они это и взяли каждый свой жезл.

И сказал Господь Моисею: положи опять жезл Ааронов пред ковчегом откровения на сохранение, в знамение для непокорных, чтобы прекратился ропот их на Меня, и они не умирали.

Моисей сделал это; как повелел ему Господь, так он и сделал.

И сказали сыны Израилевы Моисею: вот, мы умираем, погибаем, все погибаем!

всякий, приближающийся к скинии Господней, умирает: не придется ли всем нам умереть?