16

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Корах, син Іцгара, сина Кегата, сина Леві, і Датан з Авірамом, сини Еліява, сина Паллу, сина Рувима,

повстали проти Мойсея, і з ними 250 чоловік із синів Ізраїля, князі в громаді, радники на зборах, люди значні.

Зібрались вони проти Мойсея та Арона та й промовили до них: “Годі вам! Уся громада, всі - святі, і Господь серед них. Чого ж ви пнетесь високо над Господньою громадою?”

Почувши це Мойсей, впав обличчям до землі.

А згодом промовив до Кораха й усіх його прибічників: “До завтра! А там сповістить Господь, хто його й хто святий, щоб допустити його до себе; кого він вибрав, того й допустить до себе.

Зробіть так: возьміте з собою кадильниці, ти, Кораху, й ви всі з його громади,

і покладіть узавтра до них жару, а зверху посипте кадила перед Господом; той, кого вибере Господь, буде святий. Буде з вас, сини Леві!”

Промовив далі Мойсей до Кораха: “Ось послухайте, сини Леві.

Чи то ж мало вам, що Бог Ізраїля вилучив вас із громади синів Ізраїля та й допустив до себе, щоб ви виконували службу в храмині Господній і стояли перед громадою, послуговуючи їй?

А що Господь допустив тебе й усіх твоїх братів, синів Леві, з тобою до себе, то вам оце захотілося ще й священства?

Адже ти й усі твої прибічники повстали проти Господа; Арон бо - що він таке, що ви нарікаєте на нього?”

І послав Мойсей, щоб покликали Датана й Авірама, синів Еліява, та вони відказали: “Не підемо.

Хіба мало того, що ти вивів нас із землі, молоком та медом текучої, щоб поморити нас у пустелі; ти хочеш іще й князювати над нами?

Ані в землю, молоком та медом текучу, не привів ти нас, ані клаптика поля, ані виноградника у спадщину не дав нам. Хочеш осліпити очі цих людей? Не підемо.”

Розлютився вельми Мойсей і мовив до Господа: “Не зважай на їхню офіру! Ні одного осла не взяв я від них і не заподіяв лиха ні одному з них.”

І сказав Мойсей до Кораха: “Ти й усі твої прибічники, станьте взавтра перед Господом, сам ти й вони, та Арон,

і візьміть кожен свою кадильницю і покладіть до неї ладану, і принесіть кожен свою кадильницю до Господа, 250 кадильниць; ти й Арон, кожен свою кадильницю.”

Узяли вони кожен свою кадильницю, поклали до них жару, насипали зверху ладану та й поставили коло входу в намет зборів разом з Мойсеєм та Ароном.

І коли Корах скликав проти них усю громаду до входу в намет зборів, слава Господня з'явилась усій громаді.

І промовив Господь до Мойсея та Арона:

“Відлучіться від цієї юрби, я вигублю їх в одну мить.”

І припали вони обличчям до землі й сказали: “О Боже, Боже духів усіх живих! Один чоловік согрішив, а гнів би твій мав бути на всю громаду?”

Господь же промовив до Мойсея:

“Скажи до громади: Відійдіть геть навкруги від житла Кораха, Датана й Авірама.”

Устав Мойсей та й пішов до Датана й Авірама, а за ними пішли старші Ізраїля.

І повелів він людям: “Відступіться від шатер цих злих людей і не торкайтеся нічого, що належить їм, щоб не загинути вам у їхніх гріхах.”

І відступилися люди геть навкруги від жител Кораха, Датана й Авірама; а Датан з Авірамом вийшли та й поставали коло входу в свої шатра з жінками, дітьми й немовлятами своїми.

І сказав Мойсей: “Ось із чого ви розумієте, що Господь послав мене зробити все те, що я зробив, та що не з власної волі чинив я.

Коли вони помруть, як усі люди вмирають, і така сама доля спіткає їх, як усіх людей, то не послав мене Господь.

Коли ж Господь сотворить нечуване щось, і земля роззявить рота свого й поглине їх та все, що є в них, і вони зійдуть живими в Шеол, тоді знайте, що ці люди зневажили Господа.”

Ледве закінчив він тую мову, як земля під ними розступилася,

роззявила рота свого та й поглинула їх самих, домівки їхні й усіх людей, що були в Кораха, та все майно.

І провалилися вони й усе, що було в них, живими в Шеол, і земля закрилась над ними, і вони зникли з-поміж громади.

І ввесь Ізраїль, що був навколо них, на зойк їхній кинувся тікати; казали бо: “Щоб і нас не проглинула земля!”

І вийшов вогонь від Господа й пожер 250 чоловік, що принесли були кадила.

Переклад Огієнка

І взяли Корей, син °цгара, сина Кегата, сина Левієвого, і Датан, і Авірон, сини Еліявові, та Он, син Пелета, сини Рувимові,

та й повстали проти Мойсея, а з ними двісті й п'ятдесят мужа Ізраїлевих синів, начальники громади, закликувані на збори, люди вельможні.

І зібралися вони на Мойсея та на Аарона, та й сказали до них: Досить вам, бо вся громада усі вони святі, а серед них Господь! І чому ви несетеся понад зборами Господніми?

І почув це Мойсей, та й упав на обличчя своє.

І промовив він до Корея та до всієї громади його, говорячи: Уранці Господь дасть знати, хто Його та хто святий, щоб наблизити його до Себе; а кого вибере, того Він і наблизить до Себе.

Зробіть ви оце: візьміть собі кадильниці, Корею та вся громадо твоя,

і дайте в них огню та покладіть на них кадила перед Господнє лице взавтра. І станеться, той чоловік, що Господь його вибере, він святий. Досить вам, Левієві сини!

І сказав Мойсей до Корея: Слухайте ж, Левієві сини,

чи вам мало, що Бог Ізраїлів відділив вас від Ізраїлевої громади, щоб наблизити вас до Себе, і щоб ви виконували службу Господньої скинії, і стояли перед громадою, щоб служити їй?

І Він наблизив тебе та всіх братів твоїх, Левієвих синів, із тобою; а ти будеш домагатися ще й священства?.

Тому ти та вся громада твоя змовилися проти Господа. А Аарон, що він, що ви ремствуєте проти нього?

І послав Мойсей та Аарон закликати Датана й Авірона, синів Еліявових, та сказали вони: Не вийдемо!

Чи мало того, що ти вивів нас із краю, який тече молоком та медом, щоб повбивати нас у пустині? Хочеш ще панувати над нами, щоб бути також вельможею?

Ти не впровадив нас ані до Краю, що тече молоком та медом, ані не дав нам на власність поля та виноградники. Чи ти вибереш очі цим людям? Не вийдемо!

А Мойсей сильно запалився, та й сказав до Господа: Не обернися до їхнього приношення! Я не взяв від них жодного осла, і зла не вчинив жодному з них!

І сказав Мойсей до Корея: Ти та вся громада твоя будьте перед Господнім лицем, ти й вони та Аарон узавтра.

І візьміть кожен свою кадильницю, і покладіть на неї кадила та й принесете перед Господнє лице кожен кадильницю свою, двісті й п'ятдесят кадильниць, і ти та Аарон, кожен кадильницю свою.

І взяли кожен кадильницю свою, і поклали на них огню, і поклали на неї кадила, та й стали при вході скинії заповіту, а також Мойсей та Аарон.

І Корей зібрав на них усю громаду до входу скинії заповіту. І показалася слава Господня всій громаді!

І промовив Господь до Мойсея та до Аарона, говорячи:

Відділіться від цієї громади, Я винищу їх умить!

А вони попадали на обличчя свої та й сказали: Боже, Боже духів і кожного тіла! Як згрішить один чоловік, чи Ти будеш гніватися на всю громаду?

І Господь промовляв до Мойсея, говорячи:

Скажи до громади, говорячи: Відступіться зо всіх боків від місця мешкання Корея, Датана й Авірона!

І встав Мойсей, і пішов до Датана та Авірона, і пішли за ним старші Ізраїлеві.

І він промовляв до громади, говорячи: Відступіть від наметів тих несправедливих людей, і не доторкніться до всього, що їхнє, щоб і ви не загинули за всі їхні гріхи!

І вони відступилися від місця мешкання Корея, Датана й Авірона зо всіх боків; а Датан та Авірон вийшли, і стояли при вході наметів своїх, і жінки їх, і сини їх, та діти їхні.

І сказав Мойсей: Оцим пізнаєте, що Господь послав мене зробити всі діла ці, що вони не з моєї вигадки.

Якщо вони повмирають, як умирає кожна людина, і їх спіткає доля кожної людини, то не Господь послав мене!

А коли Господь створить щось нове, і земля відкриє уста свої та й поглине їх та все, що їхнє, і вони зійдуть живі до шеолу, то пізнаєте, що люди образили Господа.

І сталося, як скінчив він говорити всі ці слова, то розступилася та земля, що під ними!

А земля відкрила свої уста, та й поглинула їх, і доми їхні, і кожну людину, що Кореєва, та ввесь їх маєток.

І зійшли вони та все, що їхнє, живі до шеолу, і накрила їх земля, і вони погинули з-посеред збору!

А ввесь Ізраїль, що був навколо них, повтікав на їхній крик, бо казали: Щоб земля не поглинула й нас!

І вийшов огонь від Господа, та й поїв тих двісті й п'ятдесят чоловіка, що приносили кадило!

Переклад Куліша

Уперся Кораг, син Їзгара, сина Кегаа, сина Левієвого, а з ним Датан та Абірам Елїабенки та Он Пелетієнко, сини Рубенові,

Та й встали вони проти Мойсея, і з ними двістї пятьдесять чоловіка із синів Ізраїля, князї громадські, покликані до ради громадської люде знамениті.

І зібрались вони проти Мойсея та Арона, і промовили до них: Годї вам! Бо ж уся громада сьвята і Господь серед неї. Чого ж ви пнетесь високо над громадою Господньою?

Почувши те Мойсей упав на лице своє.

І промовив він до Корага й усієї роти його, і каже: Завтра сповістить Господь, хто його і хто сьвятий, щоб допустити його до себе; кого він вибрав, того допустить до себе.

Так учинїть: Нехай возьме з собою кадильницї Кораг і вся громада його,

І завтра положіть у їх жару, і положіть на йому кадило перед Господом; і нехай буде так: той чоловік, що вибере його Господь, нехай буде сьвятим. Буде з вас, Левієві сини!

І промовив Мойсей до Корага: Слухайте ж, сини Левієві!

Хиба мало вам, що Бог Ізраїлїв вилучив вас із громади Ізраїля, щоб вам можна приближитись до його, щоб вам можна послугувати в храминї Господнїй та стояти перед громадою послугуючи їй,

Що удостоїв тебе і всїх братів твоїх, синів Левієвих з тобою, приближитись до його? А вам ще й сьвященства захотїлось!

Тим і повстали ви, ти і вся рота твоя проти Господа; бо що таке Арон, що ви нарікаєте на його?

І післав Мойсей, щоб покликати Датана та Абірама Елїабенків, та вони сказали: Не пійдемо на гору!

Хиба мало того, що ти вивів нас із землї текущої молоком та медом, щоб поморити нас в степу; ти хочеш іще й царювати над нами?

І нї в землю, текущу молоком та медом не привів єси нас, нї дав нам у наслїддє поля й виноградники! Хочеш людям сим очі виколити? Не пійдемо!

І розлютився вельми Мойсей, і сказав до Господа: Не повертайсь до приносів їх! Нї одного осла не взяв я від них і не заподїяв зла нї одному з них.

І сказав Мойсей до Корага: Ти і вся твоя громада, станьте ви завтра перед Господом, ти сам і вони і Арон.

І нехай кожен візьме кадильницю свою і накладе у її кадила, і нехай принесе кожен свою кадильницю перед Господом, двістї і пятьдесять кадильниць; і ти і Арон, кожен кадильницю свою.

І взяли вони кожен кадильницю свою, і понакладали в них жару, і понасипували в них кадила; та й приступили до входу в соборний намет, і Мойсей та Арон.

І скликав Кораг проти них усю громаду до входу в соборний намет.

І показалась слава Господня перед всією громадою. І промовив Господь до Мойсея та Арона слова:

Вилучтесь із між громади сієї, і погублю їх в одну мить ока.

І впали вони ниць на лиця свої і сказали: Боже, ти Боже духів усякого тїла! Один чоловік согрішив, а гнїв би твій мав бути на всю громаду?

І рече Господь Мойсейові:

Промов до громади і скажи: Відступіть геть навкруги від наметів Корага, Датана й Абірама.

І встав Мойсей, і пійшов до Датана й Абірама, і пійшли за ним старші мужі Ізраїля.

І промовив він до громади кажучи: Відступіте ж від наметів сих безбожних людей, і не торкайте нїчого їх, щоб не погибнути вам у всїх гріхах їх.

І відступили вони геть навкруги від храмини Корага, Датана та Абірама. А Датан та Абірам, вийшовши стояли коло входу в намети свої з жінками своїми й дїтьми своїми і з немовлятами своїми.

І сказав Мойсей: По тому зрозумієте ви, що Господь післав мене сотворити всї дїла сї, та що не по своїй волї вчинив я се:

Коли вони помруть, як всї люде вмирають, і постигне їх така кара як всїх людей, то не послав мене Господь;

Коли ж нечуване диво сотворить Господь, і роззявить земля уста свої та й проковтне їх і все, що їх, і пійдуть живими під землю, тодї пізнаєте, що сї люде споневіряли Господом.

І сталося, що як він скіньчив промовляти сї слова,

Розступилась земля під ними, і роззявила земля уста свої та й проглинула їх самих і домівки їх і всїх людей, що були в Корага, і все майно.

І провалились вони, і все що було їх, живими під землю, і покрила їх земля, і погинули вони спроміж громади.

І ввесь Ізраїль, що був навкруги них, кинувсь навтеки, на зойк їх: казали бо вони: Коли б і нас не проглинула земля!

І вийшов огонь від Господа, і пожер двістї чоловіка, що поприносили кадила.

Переклад УБТ Турконяка

І сказав Коре син Ісаара сина Каата сина Леві, і Датан і Авірон сини Еліява, І Аун син Фалета сина Рувима,

і встали перед Мойсеєм, і мужі ізраїльських синів двісті пятдесять старшин збору, вибрані радники і славні мужі,

повстали проти Мойсея і Аарона і сказали: Достатнім хай буде вам, що ввесь збір - всі святі, і в них Господь, і чому ви повстаєте проти господнього збору?

І почувши Мойсей, впав на лице

і сказав до Корея і до всього його збору, мовлячи: Бог відвідав і пізнав тих, які є його, і святих, і привів до себе, і яких собі вибрав привів до себе.

Це вчиніть: Візьміть собі самим кадильниці, Коре і ввесь його збір,

і покладіть до них огонь і покладіть до них ладан перед Господом вранці, і буде, що муж, якого вибере Господь, цей святий. Хай вистане вам, сини Леві.

І сказав Мойсей до Коре: Вислухайте мене, сини Леві.

Чи це мало для вас, що Бог ізраїльський відлучив вас від ізраїльського збору, і привів вас до Себе, щоб служити служби господнього шатра і стояти перед збором, щоб їм служити?

І Він привів тебе і всіх твоїх братів синів Леві з тобою, і намагаєтесь бути жерцями?

Так ти і ввесь твій збір, що зібраний проти Бога. І хто є Аарон, що нарікаєте на нього?

І післав Мойсей покликати Датана і Авірона синів Еліява. І сказали: Не прийдемо;

чи не мало це, що вивів ти нас з землі, що тече молоком і медом, щоб нас убити в пустині, бо пануєш над нами як володар?

І чи до землі, що пливе молоком і медом ввів ти нас і дав нам в насліддя поля і виноградники, чи виколов ти очі тих людей. Не підемо.

І Мойсей дуже сильно розгнівався і сказав до Господа: Не прийми їхньої жертви. Пожадання нікого з них не забрав я, ані не вчинив я зла нікому з них.

І сказав Мойсей до Корея: Освяти твій збір і будьте готові перед Господом, ти і Аарон і вони вранці.

І візьміть кожний свою кадильницю і покладіть до неї ладан, і принесіть перед Господом кожний свою кадильницю, двісті і пятдесять кадильниць, і ти і Аарон, кожний свою кадильницю.

І кожний взяв свою кадильницю і поклали до них огонь, і поклали до них ладан. І Мойсей і Аарон стали при дверях шатра свідчення.

І підвів проти них Коре ввесь свій збір при дверях шатра свідчення. І господня слава зявилася всьому зборові.

І заговорив Господь до Мойсея і Аарона, кажучи:

Відділіться з посеред цього збору, і вигублю їх зразу.

І впали вони на своє лице і сказали: Боже, Боже духів і всякого тіла, якщо одна людина згрішила, чи (буде) на всьому зборі господний гнів?

І промовив Господь до Мойсея, кажучи:

Скажи зборові, мовлячи: Відділіться довкруги від збору Корея.

І підвівся Мойсей і пішов до Датана і Авірона, і пішли з ним всі ізраїльські старшини.

І він промовив до збору, кажучи: Відділіться від шатер цих непоступчивих людей, і не доторкайтеся до всього, що є їхнє, щоб ви не загинули в усьому їхньому грісі.

І відступили від шатра Корея довкруги. І Датан і Авірон вийшли, і стали при дверях своїх шатер, і їхні жінки і їхні діти і їхній маєток.

І сказав Мойсей: З цього пізнаєте, що Господь післав мене вчинити всі ці діла, що я не від себе самого (чиню).

Якщо смертю всіх людей ці помруть, і коли за відвідинами всіх людей будуть їхні відвідини, Господь не післав мене,

але якщо явно покаже Господь, і земля, відкривши свої уста, пожре їх і їхні доми і їхні шатра і все, що є їхнє, і зійдуть живими до аду, і пізнаєте, що ці люди розгнівили Господа.

А коли він перестав говорити всі ці слова, під ними розірвалася земля,

і земля відкрилася і пожерла їх і їхні доми і всіх людей, що були з Кореєм, і їхню скотину.

І зійшли вони і те, що є їхнє, живими до аду, і покрила їх земля, і пропали з посеред збору.

І ввесь Ізраїль ті, що довкруги них, втекли від їхнього голосу, бо говорили: Щоб часом не пожерла нас земля.

І вийшов від Господа огонь і пожер двісті пятдесять мужів, що приносили ладан.

Російський синодальний переклад

Корей, сын Ицгара, сын Каафов, сын Левиин, и Дафан и Авирон, сыны Елиава, и Авнан, сын Фалефа, сыны Рувимовы,

восстали на Моисея, и с ними из сынов Израилевых двести пятьдесят мужей, начальники общества, призываемые на собрания, люди именитые.

И собрались против Моисея и Аарона и сказали им: полно вам; все общество, все святы, и среди их Господь! почему же вы ставите себя выше народа Господня?

Моисей, услышав это, пал на лице свое

и сказал Корею и всем сообщникам его, говоря: завтра покажет Господь, кто Его, и кто свят, чтобы приблизить его к Себе; и кого Он изберет, того и приблизит к Себе;

вот что сделайте: Корей и все сообщники его возьмите себе кадильницы

и завтра положите в них огня и всыпьте в них курения пред Господом; и кого изберет Господь, тот и будет свят. Полно вам, сыны Левиины!

И сказал Моисей Корею: послушайте, сыны Левия!

неужели мало вам того, что Бог Израилев отделил вас от общества Израильского и приблизил вас к Себе, чтобы вы исполняли службы при скинии Господней и стояли пред обществом [Господним], служа для них?

Он приблизил тебя и с тобою всех братьев твоих, сынов Левия, и вы домогаетесь еще и священства.

Итак ты и все твое общество собрались против Господа. Что Аарон, что вы ропщете на него?

И послал Моисей позвать Дафана и Авирона, сынов Елиава. Но они сказали: не пойдем!

разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне? и ты еще хочешь властвовать над нами!

привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед, и дал ли нам во владение поля и виноградники? глаза людей сих ты хочешь ослепить? не пойдем!

Моисей весьма огорчился и сказал Господу: не обращай взора Твоего на приношение их; я не взял ни у одного из них осла и не сделал зла ни одному из них.

И сказал Моисей Корею: завтра ты и все общество твое будьте пред лицем Господа, ты, они и Аарон;

и возьмите каждый свою кадильницу, и положите в них курения, и принесите пред лице Господне каждый свою кадильницу, двести пятьдесят кадильниц; ты и Аарон, каждый свою кадильницу.

И взял каждый свою кадильницу, и положили в них огня, и всыпали в них курения, и стали при входе в скинию собрания; также и Моисей и Аарон.

И собрал против них Корей все общество ко входу скинии собрания. И явилась слава Господня всему обществу.

И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря:

отделитесь от общества сего, и Я истреблю их во мгновение.

Они же пали на лица свои и сказали: Боже, Боже духов всякой плоти! один человек согрешил, и Ты гневаешься на все общество?

и сказал Господь Моисею, говоря:

скажи обществу: отступите со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Авирона.

И встал Моисей, и пошел к Дафану и Авирону, и за ним пошли старейшины Израилевы.

И сказал обществу: отойдите от шатров нечестивых людей сих, и не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит им, чтобы не погибнуть вам [вместе] во всех грехах их.

И отошли они со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Авирона; а Дафан и Авирон вышли и стояли у дверей шатров своих с женами своими и сыновьями своими и с малыми детьми своими.

И сказал Моисей: из сего узнаете, что Господь послал меня делать все дела сии, а не по своему произволу [я делаю сие]:

если они умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое наказание, какое постигает всех людей, то не Господь послал меня;

а если Господь сотворит необычайное, и земля разверзет уста свои и поглотит их [и домы их и шатры их] и все, что у них, и они живые сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди сии презрели Господа.

Лишь только он сказал слова сии, расселась земля под ними;

и разверзла земля уста свои, и поглотила их и домы их, и всех людей Кореевых и все имущество;

и сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли они из среды общества.

И все Израильтяне, которые были вокруг них, побежали при их вопле, дабы, говорили они, и нас не поглотила земля.

И вышел огонь от Господа и пожрал тех двести пятьдесят мужей, которые принесли курение.