13

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Промовив Господь до Мойсея:

“Пошли людей та нехай розглянуть Ханаан-землю, що ось я хочу дати її синам Ізраїля; пошлете їх по одному з батьківського коліна та щоб усі з них були князями.”

І послав Мойсей їх із Паран-пустині за Господнім наказом; самих таких чоловіків послав, що були головами в синів Ізраїля.

Ось їхні ймення: від коліна Рувима Шаммуа, син Заккура.

Від коліна Симеона Шафат, син Хорі.

Від коліна Юди Калев, син Єфунне.

Від коліна Іссахара Їгал, син Йосифа.

Від коліна Ефраїма Ошеа, син Нуна.

Від коліна Веніямина Палті, син Рафу.

Від коліна Завулона Гаддієл, син Соді.

Від коліна Йосифа, коліна Манассії, Гадді, син Сусі.

Від коліна Дана Аммієл, син Гемаллі.

Від коліна Ашера Сетур, син Міхаела.

Від коліна Нафталі Нахбі, син Вофсі.

Від коліна Гада Реуел, син Махі.

Це ймення мужів, яких послав Мойсей, щоб розглянули землю. Ошеу ж, сина Нуна, назвав Мойсей - Єгошуа (Ісус).

Послав їх Мойсей, щоб розглянули Ханаан-землю і мовив: “Здійміться звідсіль у Негев та й зійдіть на гору,

та огляньте землю, яка вона, і люд, що в ній живе, сильний він чи слабий, мало його чи багато,

і який той край, де він живе, чи добрий чи поганий, і які міста, що в них живе він, чи відкриті чи укріплені,

і яка земля, родюча вона чи ялова, чи е на ній дерево а чи ні. Та будьте сміливі й принесіть плоди землі.” А була саме пора дозрівання винограду.

То й пішли вони й розглянули землю від Сін-пустині до Рехову, що в напрямі Хамату.

Зійшли вони у Негев і дійшли до Хеврону, а там же були Ахіман, Шешай і Талмай, діти Анакові. Хеврон же збудовано сім років перед Цоаном в Єгипті.

І дійшовши до Ешкол-долини, зрізали вони там вітку з однією виноградною китицею та й несли її удвох на жердині, опріч ґранат і смоков.

Місце ж те названо Ешкол-долиною з-за грон, що зрізали там сини Ізраїля.

Повернулися вони з розглядин краю під кінець сорока днів.

І, прибувши, прийшли вони до Мойсея та Арона й усієї громади синів Ізраїля в Паран-пустині, у Кадеші, і принесли вістку їм та всій громаді й показали їм плоди землі.

Тож оповіли йому, кажучи: “Прийшли ми в землю, куди ти посилав нас; вона таки й справді молоком та медом тече, ось і плоди її.

Тільки ж народ, що в ній живе, сильний та й міста укріплені, вельми великі; бачили ми там і потомків Анака.

Амалек живе в землі Негев; а Хеттит і Євусій та Аморій живуть у горах, Ханаан же живе при морі і здовж берегів Йордану.”

Тоді Калев заходився втихомирювати людей, що були проти Мойсея, і промовив: “Ми таки підемо й посядемо її, стане бо сили в нас її підбити.”

Чоловіки ж, які ходили з ним (на розглядини), твердили: “Ні, мовляв, не в силі ми напасти на той народ; він від нас сильніший.”

І рознесли вони між синами Ізраїля недобрі вістки про землю, яку розслідили, кажучи: “Земля, що нею ми пройшли, щоб розвідати її, то така земля, яка пожирає своїх мешканців, а всі люди, що їх ми бачили там, великі на зріст.

Бачили ми там і велетнів, синів Анака, з роду велетнів; і самим нам здавалось, наче ми та сарана, і такими, певно, й були ми в їхніх очах.”

Переклад Огієнка

І промовляв Господь до Мойсея, говорячи:

Пошли людей, і вони розвідають ханаанський Край, що Я даю Ізраїлевим синам; пошлете по одному чоловікові від племени своїх батьків, кожного начальника в них.

І послав їх Мойсей з пустині Паран за Господнім наказом. Усі вони мужі достойні, вони голови Ізраїлевих синів.

А оце ймення їх: для Рувимового племени Шаммуа, син Заккурів;

для Симеонового племени Шафат, син Хоріїв;

для Юдиного племени Калев, син Єфуннеїв;

для Іссахарового племени °ґ'ал, син Йосипів;

для Єфремового племени Осія, син Навинів;

для Веніяминового племени Палті, син Рафуїв;

для Завулонового племени Ґаддіїл, син Содіїв;

для Йосипового племени, для племени Манасіїного Ґадді, син Сусіїв;

для Данового племени Амміїл, син Ґемалліїв;

для Асирового племени Сетур, син Михаїлів;

для Нефталимового племени Нахбі, син Вофсіїв;

для Ґадового племени Ґеуїл, син Махіїв.

Оце ймення тих людей, що Мойсей послав був розвідати той Край. І назвав Мойсей Осію, Навинового сина: Ісус.

І послав їх Мойсей розвідати Край ханаанський, та й промовив до них: Підіть тут на південь, і ввійдете на гору,

та й побачите той Край який він, і народ, що сидить у ньому, чи сильний він, чи слабий, чи малий він, чи численний?

І який той Край, що він сидить у ньому, чи він добрий чи злий? І які ті міста, що він сидить у них, чи в таборах, чи в твердинях?

І яка та земля, чи масна вона, чи пісна? Чи є на ній дерево, чи ні? І будьте відважні, і візьміть з плоду землі; а дні ці дні виноградного первоплоду.

І знялися вони, і розвідали той Край від пустині Цін аж до Рехова, у напрямі до Хамоту.

І пішли вони на південь, і прибули аж до Хеврону, а там були Ахіман, Шешай та Талмай, нащадки велетня. А Хеврон був збудований за сім літ перед Цоаном єгипетським.

І прибули вони аж до долини Ешколу, і витяли там галузку з одним гроном винограду, і вдвох понесли його на жердині; також узяли із гранатів та з фіґ.

Те місце назвали: Нахал-Ешкол, через те гроно, що Ізраїлеві сини витяли були там.

І вернулися вони з розвідки того Краю по сорока днях.

І пішли, і прийшли вони до Мойсея й до Аарона та до всієї громади Ізраїлевих синів, до пустині Паран, до Кадешу, і здали справу їм та всій тій громаді, і показали плід того Краю.

І вони розповіли йому та й сказали: Прибули ми до Краю, куди ти послав був нас, а він тече молоком та медом, а оце плід його!

Та народ той, що сидить у тім Краї, міцний, а міста укріплені, дуже великі. А також бачили ми там нащадків велетня...

Амалик сидить у краї південнім, а хіттеянин, і євусеянин, і амореянин сидять на горі, а ханаанеянин сидить над морем та при Йордані.

А Калев утихомирював народ перед Мойсеєм та й сказав: Конче ввійдемо ми й заволодіємо ним, бо ми справді переможем його!

Та люди, що ходили з ним, сказали: Ми не зможемо ввійти до того народу, бо він сильніший за нас...

І пустили вони між Ізраїлевими синами злу вістку про той Край, що розвідали його, говорячи: Той Край, що ми перейшли по ньому, щоб розвідати його, це край, який поїдає своїх мешканців. А ввесь той народ, що ми бачили в ньому, люди високі на зріст.

І там ми бачили велетнів, синів Енака, з роду велетнів, і були ми в своїх очах немов та сарана, і такими були ми і в їхніх очах.

Переклад Куліша

І рече Господь Мойсейові:

Пішли людей на розглядини в Канаан землю, що дам її синам Ізрайлевим; по одному чоловікові з батьківських поколїнь їх пошлете їх, кожного князя спроміж їх.

І післав їх Мойсей із Паран степу, по слову Господньому, саміх таких людей що були голови в синів Ізрайлевих.

А се ймення їх: Від поколїння Рубенового, Шамуа Сакуренко;

Від поколїння Симеонового, Шафат Хоріенко;

Від поколїння Юдиного, Калеб Єфуненко;

Від поколїння Іссахарового, Їгаль, син Йосифа;

Від поколїння Ефраїмового, Гозей Нуненко;

Від поколїння Беняминового, Пальтїй Рафуенко;

Від поколїння Зебулонового, Гаддієль Содіенко;

Від поколїння Йосифового, роду Манассеєвого, Гаддій Сузіенко;

Від поколїння Данового, Аммієль Гемалїенко;

Від поколїння Ассерового, Сефур Михайленко;

Від поколїння Нефталїєвого, Нагбій Вафсіенко;

Від поколїння Гадового, Геуель Махізенко.

Се імення мужів громадських, що їх післав Мойсей розгледїти землю. Гозейю ж Нуненка назвав Мойсей Йозуа.

І післав їх Мойсей розгледїти Канаан землю, кажучи їм: Ідїте сюди на полудне, та й зійдете на гору.

І подивитесь на землю, яка вона; і люд, що живе в їй, чи міцний, чи слабовитий, малий, чи великий;

І яка земля та, де вони живуть, добра, чи зла, і які міста, що в їх живуть вони, табори, чи утвержені міста?

І яка земля: родюща вона, чи скуповата; чи є по їй дерево, чи нема? І бувайте сьміливі, та принесїть з плоду землї. А був тодї саме час, що дозрів виноград.

І пійшли вони, розгледїли землю від Зин степу до Регобу, як ійти до Гамату.

І повернули на полудне, і дійшли до Геброну, а там Ахіман, Сесай і Тальмай, дїти Енакові. Геброн же збудовано за сїм років перед Зоаном в Египтї.

І дійшли до Єсколь долини, і зрізали там вітку з однією гроною ягод, та й несли її два на жердцї, також і гранати і смокви.

Урочище те названо Єсколь* долиною через виноград, що зрізали там сини Ізрайлеві.

І вернулись вони після розглядин під конець сорока днїв;

І йдучи прийшли до Мойсея та Арона, до всієї громади синів Ізрайлевих, у Паран степу, до Кадесу; і принесли вістку їм і всїй громадї і показали їм плоди землї.

І оповідали йому кажучи: Прийшли ми в землю, де ти посилав нас, і справдї: тече вона молоком та медом, і се плоди її.

Тільки що потужен люд, що живе в тій землї, і утверджені міста вельми великі; та й Енакових дїтей бачили ми там.

Амалик живе в землї полуденнїй, а Гетії, і Євузії, і Аморії живуть по горах, а Канаанїї живуть над морем і здовж берегів Іорданських.

І втихомирив Калеб людей, що противились Мойсейові, та й промовив: Пійдемо таки та й займем її, стане бо сили в нас впокорити її.

Ті ж чоловіки, що з ним ходили у гори, мовляли: Не буде в нас сили увійти між сїх людей, вони бо сильнїйші, як ми.

І рознесли вони між синами Ізрайлевими недобрі вісти про землю, що розглядували самі, мовляючи: Земля, що нею проходили ми, щоб розвідати, така земля, що жере осадників своїх, і ввесь люд, що ми бачили серед неї, се люде великого росту.

І бачили ми там велетнїв, синів Енакових, з роду велетнїв; і самим нам здавалось, наче ми тая сараньча, і такими ж були в очах їх.

Переклад УБТ Турконяка

І заговорив Господь до Мойсея, кажучи:

Пішли собі мужів, і хай оглянуть Хананейську землю, яку Я даю ізраїльським синам в посілість, одного мужа з племени, за спільнотами їхніх батьків їх вишлеш, кожний з них старшина.

І вислав їх Мойсей з пустині Фаран за господнім голосом. Всі вони мужі старшини ізраїльських синів.

І це їхні імена. З племени Рувима Саму син Закхура.

З племени Симеона Сафат син Урія.

З племени Юди Халеб син Єфоннія.

З племени Іссахара Іґаал син Йосифа.

З племени Ефраїма Авси син Навина.

З племени Веніямина Фалті син Рафуя.

З племени Завулона Ґудіїл син Судія.

З племени Йосифа синів Манассії Ґадді син Сусія.

З племени Дана Аміїл син Ґамалія.

З племени Асира Сатур син Михаїла.

З племени Нефталі Наві син Явія.

З племени Ґада Ґудіїл син Макхія.

Це імена мужів, яких Мойсей вислав оглянути землю. І назвав Мойсей Авсія сина Навина Ісусом.

І післав їх Мойсей оглянути ханаанську землю і сказав до них: Підіть цією пустинею, і вийдіть на гору,

і погляньте на землю якою вона є, і нарід, що сидить на ній, чи сильніший є, чи слабий, чи є малі числом, чи численні.

І яка земля, на якій вони на ній сидять, чи є гарною чи поганою. І які міста, в яких вони в них живуть, чи в обведених мурами чи в необведених мурами.

І яка земля, чи багата чи бідна, чи є в ній дерева чи ні. І посмілішавши, візьміть з плодів землі. І дні дні весняні перед дозріванням винограду.

І пішовши, оглянули землю від пустині Сін до Раава до приходу до Емату.

І пішли пустинею і пішли до Хеврона, і там Ахіман і Сесі і Теламін, роди Енака. І Хеврон збудований був сім літ перед Таніном Єгипетським.

І пішли до Долини Винограду і оглянули її. І вирубали там гілю і на ньому одну китицю винограду, і несли її на носилах, і ґранати і фіґіи.

Прозвали те місце Долиною Винограду через виноград, який там вирубали ізраїльські сини.

І повернулися звідти, оглянувши землю, по срока днях.

І пішовши, прийшли до Мойсея і Аарона і до всього збору ізраїльських синів в пустиню Фаран - Кадис. І здали їм звіт і всьому зборові, і показали плід землі.

І розповідали йому і сказали: Пішли ми до землі, до якої нас ти післав, землі, що пливе молоком і медом, і це її плід.

Але тільки нарід, що живе на ній, відважний і укріплені міста обведені муром і дуже великі, і ми там знайшли рід Енаха,

і Амалик мешкає в землі, що до півдня, і Хеттей і Евей і Євусей і Аморрей мешкає в гірських околицях, і Хананей мешкає при морі і при йорданській ріці.

І Халев вдержав в мовчанці нарід перед Мойсеєм і сказав йому: Ні, але вставши підім і успадкуймо її, бо ми сильні (і) спосібні побороти їх.

І чоловіки, що пішли з ним сказали: Не підемо, бо не можемо піти проти народу, бо він дуже сільніший від нас.

І навели на ізраїльських синів жах землі, яку оглядали, кажучи: Земля, яку ми пішли оглянути, це земля, що пожирає тих, хто живуть на ній. Кожний нарід, якого ми в ній побачили, мужі дуже високі.

І там ми побачили великанів, і ми були перед ними наче саранча, але і такими були ми перед ними.

Російський синодальний переклад

(13-2)И сказал Господь Моисею, говоря:

(13-3)пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю Ханаанскую, которую Я даю сынам Израилевым; по одному человеку от колена отцов их пошлите, главных из них.

(13-4)И послал их Моисей из пустыни Фаран, по повелению Господню, и все они мужи главные у сынов Израилевых.

(13-5)Вот имена их: из колена Рувимова Саммуа, сын Закхуров,

(13-6)из колена Симеонова Сафат, сын Хориев,

(13-7)из колена Иудина Халев, сын Иефонниин,

(13-8)из колена Иссахарова Игал, сын Иосифов,

(13-9)из колена Ефремова Осия, сын Навин,

(13-10)из колена Вениаминова Фалтий, сын Рафуев,

(13-11)из колена Завулонова Гаддиил, сын Содиев,

(13-12)из колена Иосифова от Манассии Гаддий, сын Сусиев,

(13-13)из колена Данова Аммиил, сын Гемаллиев,

(13-14)из колена Асирова Сефур, сын Михаилев,

(13-15)из колена Неффалимова Нахбий, сын Вофсиев,

(13-16)из колена Гадова Геуил, сын Махиев.

(13-17)Вот имена мужей, которых посылал Моисей высмотреть землю. И назвал Моисей Осию, сына Навина, Иисусом.

(13-18)И послал их Моисей [из пустыни Фаран] высмотреть землю Ханаанскую и сказал им: пойдите в эту южную страну, и взойдите на гору,

(13-19)и осмотрите землю, какова она, и народ живущий на ней, силен ли он или слаб, малочислен ли он или многочислен?

(13-20)и какова земля, на которой он живет, хороша ли она или худа? и каковы города, в которых он живет, в шатрах ли он живет или в укреплениях?

(13-21)и какова земля, тучна ли она или тоща? есть ли на ней дерева или нет? будьте смелы, и возьмите от плодов земли. Было же это ко времени созревания винограда.

(13-22)Они пошли и высмотрели землю от пустыни Син даже до Рехова, близ Емафа;

(13-23)и пошли в южную страну, и дошли до Хеврона, где жили Ахиман, Сесай и Фалмай, дети Енаковы: Хеврон же построен был семью годами прежде Цоана, [города] Египетского;

(13-24)и пришли к долине Есхол, [и осмотрели ее,] и срезали там виноградную ветвь с одною кистью ягод, и понесли ее на шесте двое; взяли также гранатовых яблок и смокв;

(13-25)место сие назвали долиною Есхол, по причине виноградной кисти, которую срезали там сыны Израилевы.

(13-26)И высмотрев землю, возвратились они через сорок дней.

(13-27)И пошли и пришли к Моисею и Аарону и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыню Фаран, в Кадес, и принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли;

(13-28)и рассказывали ему и говорили: мы ходили в землю, в которую ты посылал нас; в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее;

(13-29)но народ, живущий на земле той, силен, и города укрепленные, весьма большие, и сынов Енаковых мы видели там;

(13-30)Амалик живет на южной части земли, Хеттеи, [Евеи,] Иевусеи и Аморреи живут на горе, Хананеи же живут при море и на берегу Иордана.

(13-31)Но Халев успокаивал народ пред Моисеем, говоря: пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее.

(13-32)А те, которые ходили с ним, говорили: не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас.

(13-33)И распускали худую молву о земле, которую они осматривали, между сынами Израилевыми, говоря: земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней, и весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые;

(13-34)там видели мы и исполинов, сынов Енаковых, от исполинского рода; и мы были в глазах наших пред ними, как саранча, такими же были мы и в глазах их.