8

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Господь промовив до Мойсея:

“Скажи Аронові й повідай йому: Коли ставитимеш угорі світичі на світильникові, то нехай сім світичів світяться на передньому боці світильника.”

І зробив Арон так: на передньому боці світильника поставив він світичі, як заповідав Господь Мойсеєві.

А світильник був кованої роботи з золота; і підстава його і квітки були кованої роботи. Мойсей зробив його за зразком, що його Господь показав йому.

Промовив Господь до Мойсея:

“Візьми левітів з-поміж синів Ізраїля та очисть їх.

Та ось що мусиш з ними вчинити, щоб очистити їх: покропи їх водою, яка очищає гріхи, і нехай вони обголять бритвою все своє тіло, повипирають одіж свою й очистяться.

І нехай візьмуть бичка та офіру до нього з питльованої муки, замішаної з оливою; а другого бичка візьмеш на жертву за гріх.

І приведеш левітів до намету зборів і скличеш усю громаду синів Ізраїля.

І припровадиш левітів до Господа, а сини Ізраїля покладуть руки свої на левітів.

Арон же приведе левітів як офіру перед Господа, від синів Ізраїля, щоб служили службу Господеві.

І покладуть левіти руки на голови бичкам; одного принесеш у жертву за гріх, а другого на всепалення Господеві, щоб відправити покуту за левітів.

Потім поставиш левітів перед Ароном та перед синами його і віддаси їх в офіру Господеві.

І вилучиш левітів з-поміж синів Ізраїля, щоб були моїми.

А після того левіти ввійдуть до служби у наметі зборів. Отже ти їх очистиш і приведеш як жертву.

Вони бо цілком належать мені з-поміж синів Ізраїля; замість усіх, що першими приводить мати, усіх первородних синів Ізраїля, взяв я їх собі.

Мені бо належить усе первородне між синами Ізраїля, чи то людина, а чи скотина; з того дня, коли я повбивав усіх первістків в Єгипетській землі, присвятив я їх собі.

Я взяв собі левітів замість усіх первістків між синами Ізраїля,

та й оддав їх Аронові й синам його, щоб вони їм належали з-поміж синів Ізраїля, щоб замість синів Ізраїля служили при службі в наметі зборів і щоб за них відправляли покуту, щоб не впала на синів Ізраїля кара, коли приступатимуть до святині.”

Тож Мойсей з Ароном та всією громадою синів Ізраїля вчинив щодо левітів усе, що заповідав Господь Мойсеєві про левітів; так і вчинили з ними сини Ізраїля.

Очистились левіти, повипирали свою одежу, і Арон привів їх як жертву перед Господа та відправив за них покуту, щоб очистити їх.

І після того увійшли левіти до намету зборів, щоб служити свою службу під наглядом Арона та синів його. Як заповідав Господь Мойсеєві про левітів, так і вчинили з ними.

Господь промовив до Мойсея:

“Це закон про левітів: від двадцяти п'яти років і вище ставатимуть вони до служби у наметі зборів,

а від п'ятдесятьох років залишать службу, не служитимуть більше.

Вони допомагатимуть братам своїм при наметі зборів, доглядаючи за всім, роботи ж не робитимуть. Так зробиш з левітами щодо їхньої служби.”

Переклад Огієнка

І Господь промовляв до Мойсея, говорячи:

Промовляй до Аарона та й скажи йому: Коли ти світитимеш лямпадки, то з переду свічника будуть світити сім лямпадок.

І Аарон зробив так, з переду свічника засвітив його лямпадки, як Господь наказав був Мойсеєві.

А оце робота свічника: він куття золоте аж до підстави його, аж до квіток його куття він. За взірцем, що Господь показав був Мойсеєві, так він зробив свічника.

І Господь промовляв до Мойсея, говорячи:

Візьми Левитів з-посеред Ізраїлевих синів, та й очисть їх.

І так зробиш їм, щоб очистити їх: покропи на них водою жертви за гріх, і нехай обголять бритвою все тіло своє, і нехай виперуть одежу свою, і стануть чисті.

І вони візьмуть теля, а його хлібна жертва пшенична мука, мішана в оливі, і друге теля візьмеш на жертву за гріх.

І приведеш Левитів до скинії заповіту, і збереш усю громаду Ізраїлевих синів.

І приведеш Левитів перед Господнє лице, а Ізраїлеві сини покладуть свої руки на Левитів.

І буде Аарон посвячувати Левитів, як посвячення перед Господнім лицем від Ізраїлевих синів, і будуть вони на роботу Господньої служби.

А Левити покладуть свої руки на голову телят, і зроби одного жертвою за гріх, а одного цілопаленням для Господа, щоб очистити Левитів.

І поставиш Левитів перед Аароном та перед синами його, і будеш посвячувати їх, як посвячення для Господа.

І відділиш Левитів з-поміж Ізраїлевих синів, і будуть Левити Мої.

А по цьому Левити ввійдуть, щоб служити в скинії заповіту, і ти їх очистиш, і віддаси їх, як жертву посвячення,

бо вони дані, Мені вони дані з-поміж Ізраїлевих синів; замість перворідного кожного з Ізраїлевих синів, що розкриває кожну утробу, узяв Я їх Собі,

бо Мій кожен перворідний серед Ізраїлевих синів, серед людини й серед худоби; того дня, коли Я побивав кожного перворідного в єгипетськім краї, Я посвятив їх Собі.

І взяв Я Левитів замість кожного перворідного серед Ізраїлевих синів.

І дав Я Левитів, як дар Ааронові та синам його з-поміж Ізраїлевих синів, щоб вони чинили службу Ізраїлевих синів в скинії заповіту, щоб очищали Ізраїлевих синів, щоб не було поразки серед Ізраїлевих синів, щоб Ізраїлеві сини підходили до святині.

І зробив Мойсей й Аарон та вся громада Ізраїлевих синів для Левитів усе, як Господь наказав був Мойсеєві про Левитів, так зробили їм Ізраїлеві сини.

І очистилися Левити, і випрали одяг свій, а Аарон посвятив їх перед Господнім лицем, і очистив їх Аарон, щоб стали чистими.

А по тому ввійшли Левити, щоб виконувати свою службу в скинії заповіту перед Аароном та перед синами його. Як Господь наказав був Мойсеєві про Левитів, так їм зробили вони.

І Господь промовляв до Мойсея, говорячи:

Оце щодо Левитів: від віку двадцяти й п'яти літ і вище ввійдуть вони до праці на службу скинії заповіту.

А від віку п'ятидесяти літ відійдуть від служби, і не будуть уже служити.

І будуть вони обслуговувати братів своїх у скинії заповіту, щоб виконувати сторожу, а служби не будуть робити. Так зробиш Левитам у їхній службі.

Переклад Куліша

І рече Господь Мойсейові:

Промов до Арона й скажи йому: Як засьвічуєш лямпи, так на передньому боцї сьвітильника мусять сьвітити сїм лямп.

І чинив так Арон: на передньому боцї сьвітильника засьвічував лямпи, як заповідав Господь Мойсейові.

А сьвітильник був такої роботи: кована робота із золота; і держало його і квітки його, все було кованої роботи; по взорцеві, що Господь показав його Мойсейові, так і зроблено сьвітильника.

І рече Господь Мойсейові:

Возьми Левітів зміж синів Ізраїля та й очисти їх.

Та ось що мусиш вчинити з ними, щоб їх очистити: покропи їх водою очищаючою гріхи, і нехай обголять вони бритвою все тїло своє, і повипирають одїж свою та й очистяться.

І нехай візьмуть вони бичка і хлїбні дари до його; муку пшеничну перемішану з олїєю; а бичка другого візьмеш про жертву за гріх.

І приведеш Левітів перед соборний намет і скличеш усю громаду синів Ізрайлевих.

І скажеш приступити Левітам перед Господа, і покладуть сини Ізрайлеві руки свої на Левітів.

Арон же посьвятить Левітів перед Господом від синів Ізрайлевих, щоб відправляли службу Господеві.

А Левіти покладуть руки свої на голову бичкам; і принесеш одного в жертву за гріх, а другого на всепаленнє Господеві, щоб відправити покуту за Левітів.

І поставиш Левітів перед Ароном і перед синами його, і посьвятиш їх Господеві;

І повилічуєш Левітів зміж Ізраїля, щоб мої були Левіти.

Та й увійдуть після сього Левіти на служеннє в соборний намет. Так очистиш їх, і посьвятиш їх.

Бо оддано їх у власність менї з між синів Ізрайлевих; замість всього, що приведе мати, замість всїх первороднїх синів Ізрайлевих, взяв я їх собі.

Моє бо все первородне між синами Ізрайлевими, і людина і скотина. Того дня, як я повбивав усїх первеньців у землї Египецькій присьвятив я їх собі.

І взяв я Левітів замість усїх первеньцїв між синами Ізрайлевими;

Та й оддав я Левітів Аронові й синам його як підданих із між синів Ізрайлевих, щоб вони послугували при службі синів Ізраїля в соборному наметї, та щоб відправляли покуту за синів Ізрайлевих, щоб на синів Ізрайлевих не постигла кара за те, як би приступили сини Ізрайлеві до сьвятинї.

І Мойсей та Арон та громада синів Ізрайлевих вчинили так з Левітами; все, що заповідав Господь про Левітів, вчинили так з ними сини Ізрайлеві.

І очистились Левіти, і повипирали одїж свою, і посьвятив їх Арон перед Господом, і відправив Арон покуту за них про очищеннє їх.

І після того увійшли Левіти в соборний намет, щоб послугувати перед Ароном і перед синами його. Як заповідав Господь Мойсейові про Левітів, так і вчинили з ними.

І рече Господь Мойсейові:

Се закон про Левітів: від двайцять пять років і старше мусять вони ставати до служби в соборному наметї,

А від пятьдесять лїт можна вертатись їм із служби, і можна їм не служити більш;

може він помагати браттї своїй при соборному наметї, щоб доглядати всього; но служби не робити ме. Так мусиш чинити з Левітами, що до служби їх.

Переклад УБТ Турконяка

І промовив Господь до Мойсея, кажучи:

Скажи Ааронові і скажеш до нього: Коли ставиш світила за порядком перед світильником світитимуть сім світильників.

І зробив так Аарон. З однієї сторони перед лицем світильника запалив його світила, так як Господь заповів Мойсеєві.

І це опис світильника: суцільний золотий, його стебло і його лілеї, всі суцільні. За образом який показав Господь Мойсеєві, так зробив він світильник.

І промовив Господь до Мойсея, кажучи:

Візьми Левітів з поміж ізраїльських синів і очистиш їх.

І так вчиниш з ними їхнє очищення. Покропиш їх водою очищення, і підведеться бритва до кожного їхнього тіла, і виперуть свою одіж, і будуть чистими.

І візьмуть одне теля з волів і його жертви пшеничної муки замісеної в олії, та однолітне теля з волів візьмеш за гріх.

І приведеш Левітів перед шатро свідчення і збереш усю громаду ізраїльських синів.

І приведеш Левітів перед Господа, та ізраїльські сини покладуть свої руки на Левітів,

і відлучить Аарон Левітів як дар перед Господом від ізраїльських синів, і будуть, щоб чинити господні діла.

Левіти ж покладуть руки на голови телят, і принесе одне за гріх і одне на цілопалення Господеві, щоб надолужити за них.

І поставиш Левітів перед Господом і перед Аароном і перед його синами, і віддаси їх як дар перед Господом.

І відлучиш Левітів з поміж ізраїльських синів, і будуть мені.

І після цього ввійдуть Левіти чинити діла шатра свідчення і очистиш їх і віддаси їх перед Господом.

Бо в дар дані вони мені з поміж ізраїльських синів, замість тих, що розкривають кожне лоно первородних з усіх ізраїльських синів взяв Я їх собі.

Бо моїм є кожний первородний між ізраїльськими синами від людини до скотини. В дні, в якому Я побив кожного первородного в єгипетскій землі, Я освятив їх собі.

І взяв Я Левітів замість кожного первородного між ізраїльськими синами.

І віддав Я Левітів як дар даний Ааронові і його синам з поміж ізраїльських синів, щоб чинити діла ізраїльських синів в шатрі свідчення і надолужувати за ізраїльських синів, і не буде між ізраїльськими синами нікого, хто приближається до святого.

І зробив Мойсей і Аарон і ввесь збір ізраїльських синів з Левітами, так як заповів Господь Мойсеєві про Левітів, так зробили з ними ізраїльські сини.

І очистилися Левіти і випрали одіж, і віддав їх Аарон в дар перед Господом, і надолужив за них Аарон, щоб очистити їх.

І після цього ввійшли Левіти служити свою службу в шатрі свідчення перед Аароном і перед його синами. Так як Господь заповів Мойсеєві про Левітів, так вчинили з ними.

І промовив Господь до Мойсея, кажучи:

Це про Левітів: Від пятнадцятьлітних і вище ввійдуть працювати в шатрі свідчення.

І від пятдесятьлітних відійде від служби і не працюватиме більше,

і служитиме його брат в шатрі свідчення, щоб зберігати сторожі, а не чинити діла. Так зробиш з Левітами в їхніх сторожах.

Російський синодальний переклад

И сказал Господь Моисею, говоря:

объяви Аарону и скажи ему: когда ты будешь зажигать лампады, то на передней стороне светильника должны гореть семь лампад.

Аарон так и сделал: на передней стороне светильника зажег лампады его, как повелел Господь Моисею.

И вот устройство светильника: чеканный он из золота, от стебля его и до цветов чеканный; по образу, который показал Господь Моисею, он сделал светильник.

И сказал Господь Моисею, говоря:

возьми левитов из среды сынов Израилевых и очисти их;

а чтобы очистить их, поступи с ними так: окропи их очистительною водою, и пусть они обреют бритвою все тело свое и вымоют одежды свои, и будут чисты;

и пусть возьмут тельца и хлебное приношение к нему, пшеничной муки, смешанной с елеем, и другого тельца возьми в жертву за грех;

и приведи левитов пред скинию собрания; и собери все общество сынов Израилевых

и приведи левитов их пред Господа, и пусть возложат сыны Израилевы руки свои на левитов;

Аарон же пусть совершит над левитами посвящение их пред Господом от сынов Израилевых, чтобы отправляли они служение Господу;

а левиты пусть возложат руки свои на голову тельцов, и принеси одного в жертву за грех, а другого во всесожжение Господу, для очищения левитов;

и поставь левитов пред Аароном и пред сынами его, и соверши над ними посвящение их Господу;

и так отдели левитов от сынов Израилевых, чтобы левиты были Моими.

После сего войдут левиты служить скинии собрания, когда ты очистишь их и совершишь над ними посвящение их; ибо они отданы Мне из сынов Израилевых:

вместо всех первенцев из сынов Израилевых, разверзающих всякие ложесна, Я беру их Себе;

ибо Мои все первенцы у сынов Израилевых, от человека до скота: в тот день, когда Я поразил всех первенцев в земле Египетской, Я освятил их Себе

и взял левитов вместо всех первенцев у сынов Израилевых;

и отдал левитов Аарону и сынам его из среды сынов Израилевых, чтобы они отправляли службы за сынов Израилевых при скинии собрания и служили охранением для сынов Израилевых, чтобы не постигло сынов Израилевых поражение, когда бы сыны Израилевы приступили к святилищу.

И сделали так Моисей и Аарон и все общество сынов Израилевых с левитами: как повелел Господь Моисею о левитах, так и сделали с ними сыны Израилевы.

И очистились левиты и омыли одежды свои, и совершил над ними Аарон посвящение их пред Господом, и очистил их Аарон, чтобы сделать их чистыми;

после сего вошли левиты отправлять службы свои в скинии собрания пред Аароном и пред сынами его. Как повелел Господь Моисею о левитах, так и сделали они с ними.

И сказал Господь Моисею, говоря:

вот закон о левитах: от двадцати пяти лет и выше должны вступать они в службу для работ при скинии собрания,

а в пятьдесят лет должны прекращать отправление работ и более не работать:

тогда пусть помогают они братьям своим содержать стражу при скинии собрания, работать же -- пусть не работают; так поступай с левитами касательно служения их.