3

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Ось потомки Арона та Мойсея тоді, коли Господь розмовляв з Мойсеєм на Синай-горі.

Ось імена синів Арона: Надав, первенець, Авігу, Єлеазар та Ітамар.

Це імена синів Арона, священиків, що були помазані та висвячені, щоб служили священну службу.

Надав та Авігу вмерли перед обличчям Божим, коли приносили невідповідний вогонь перед Господом у Синай-пустині; дітей же в них не було. Тож служити священиками залишились Єлеазар та Ітамар, підлеглі Аронові, батькові своєму.

Господь промовив до Мойсея:

“Вели колінові Леві приступити, щоб стояли коло священика Арона та услуговували йому.

Вони дбатимуть про все, що йому потрібно, йому та всій громаді при наметі зборів, виконуючи слугування при житлі.

Вони доглядатимуть усе приладдя в наметі зборів і дбатимуть про те, що потрібно для синів Ізраїля, виконуючи слугування при житлі.

Левітів віддаси Аронові та синам його; з-між синів Ізраїля вони будуть цілковито віддані йому.

Арона ж та синів його поставиш, щоб пильнували священичу службу; коли ж сторонній хтось приступить, то буде покараний смертю.”

Господь промовив до Мойсея:

“Ось я взяв левітів з-поміж синів Ізраїля замість усіх первістків, що їх першими приводить мати між синами Ізраїля, і будуть левіти моїми.

Мій бо всякий первенець; з того дня, коли я повбивав усіх первістків в Єгипетській землі, я присвятив собі всіх первістків в Ізраїлі, від людини до скотини: для мене вони будуть: я - Господь.”

Господь промовив до Мойсея в Синай-пустині:

“Перелічи синів Леві за батьківськими домами їхніми, за їхніми родинами, рахуючи всіх чоловічої статі від місяця і вище.”

І перелічив їх Мойсей, за словом Господнім, як було йому звелено.

Сини Леві, за їхніми йменнями, були такі: Гершон, Кегат і Мерарі.

Імена синів Гершона, за родинами їхніми, були такі: Лівні та Шімі.

Сини Кегата, за їхніми родинами: Амрам, Іцгар, Хеврон та Узієл.

Сини Мерарі, за їхніми родинами: Махлі та Муші. Це родини левітів, за батьківськими домами їхніми.

Від Гершона походить родина Лівніїв та родина Шіміїв: це рід Гершоніїв.

Нараховано їх було, числивши всіх чоловічої статі від одного місяця й вище, 7 500.

Родини Гершоніїв отаборилися за храминою на захід.

Вождем батьківського дому Гершоніїв був Еліясаф, син Лаела.

Сини Гершона мали доглядати в наметі зборів храмину й намет і покриття його та завісу коло входу до намету зборів,

і запони у дворі, і завісу при вході до двору, що навколо храмини та жертовника, і його мотуззя на всяку його потребу.

Від Кегата походить родина Амраміїв, родина Іцгаріїв, родина Хевроніїв та родина Узієліїв. Це рід Кегатіїв.

Число всіх чоловічої статі, від одного місяця і старше, 8 600; вони пильнували службу при святині.

Родини синів Кегата отаборилися з боку храмини, на південь.

Вождем батьківського дому в родинах Кегатіїв був Еліцафан, син Узієла.

Вони мали доглядати ковчег і стіл, і світильник, і жертовники, і посуд у святині, що була для служби, і завісу, і всяку службу при них виконувати.

Вождем над вождями левітів був Єлеазар, син Арона священика; був він головним доглядачем над тими, хто були на варті при святині.

Від Мерарі походять родина Махліїв та родина Мушіїв; це родини Мераріїв.

Нараховано їх було, числивши всіх чоловічої статі, від одного місяця й вище, 6 200.

Вождем батьківського дому в родинах Мераріїв був Цурієл, син Авіхаїла. Вони отаборилися з боку храмини на північ.

Сини Мерарі мали доглядати дошки храмини та засуви її, і стовпи, і підніжки, і ввесь посуд її, і всяку роботу при них виконувати,

і стовпи навколо двору, і підніжки їхні, і кілки, і мотуззя їхнє.

Спереду храмини, перед наметом зборів, на схід сонця, отаборились Мойсей і Арон та сини його, що були на варті коло святині, замість синів Ізраїля. Коли ж сторонній якийсь приступив би, то мусів умерти.

Усіх левітів, що їх на повеління Господнє порахував Мойсей з Ароном, числивши за родинами їхніми, усіх чоловічої статі, від одного місяця й вище, було разом 22 000.

Господь сказав Мойсеєві: “Перелічи всіх первістків чоловічої статі в синів Ізраїля, від одного місяця й вище та почисли ймення їхні.

Візьмеш левітів для мене - я Господь - замість усіх первенців синів Ізраїля і скотину в левітів замість усіх первістків із скотини синів Ізраїля.”

І перелічив Мойсей, як заповів йому Господь, усіх первенців синів Ізраїля.

І було пораховано всіх первенців чоловічої статі від одного місяця й вище, за числом імен їхніх, 22 273.

Господь промовив до Мойсея:

“Візьми левітів замість усіх первенців синів Ізраїля і скотину левітів замість їхньої скотини: левіти будуть моїми: я - Господь.

І як викуп за тих 273 первістки з синів Ізраїля, що їх більше від левітів,

візьмеш по 5 шеклів за голову; по шеклю святині візьмеш; 20 гер на 1 шекель.

І даси гроші як викуп за тих, що їх більше над число, Аронові та синам його.”

І взяв Мойсей викупні гроші за тих, що були понад число викуплених левітами.

Від первенців із синів Ізраїля взяв грішми 1365 шеклів, по шеклю святині.

Мойсей, за наказом Господнім, віддав викупні гроші Аронові та синам його, як заповідав Господь Мойсеєві.

Переклад Огієнка

А оце нащадки Ааронові та Мойсеєві в дні, коли Господь промовляв до Мойсея на Сінайській горі.

І оце імена Ааронових синів: перворідний Надав, і Авігу, Елеазар та Ітамар.

Оце імена Ааронових синів, помазаних священиків, що він посвятив їх бути священиками.

Та помер Надав та Авігу перед Господнім лицем, коли вони принесли були чужий огонь перед Господнім лицем у Сінайській пустині, а синів у них не було. І були священиками Елеазар та Ітамар за життя батька свого Аарона.

І Господь промовляв до Мойсея, говорячи:

Приведи Левієве плем'я, і постав його перед священиком Аароном, і вони будуть услуговувати йому.

І будуть вони виконувати сторожу його та всієї громади перед скинією заповіту, щоб виконувати службу скинійну.

І будуть вони стерегти всі речі скинії заповіту та сторожу Ізраїлевих синів, щоб виконувати службу скинійну.

І даси Левитів Ааронові та синам його, власне йому вони дані від Ізраїлевих синів.

А Аарона та синів його постав, щоб вони пильнували свого священства, а чужий, хто наблизиться, буде забитий.

І Господь промовляв до Мойсея, говорячи:

А Я оце взяв Левитів з-посеред Ізраїлевих синів замість кожного перворідного, що розкривають утробу, з Ізраїлевих синів. І будуть Левити Мої,

бо Мій кожен перворідний. Того дня, коли Я був ударив кожного перворідного в єгипетськім краї, Я посвятив Собі кожного перворідного в Ізраїлі від людини аж до скотини, Мої вони будуть. Я Господь!

І Господь промовляв до Мойсея в Сінайській пустині, говорячи:

Перелічи Левієвих синів за домами їхніх батьків, за родами їхніми, кожного чоловічої статі від місячного віку й вище перелічиш їх.

І Мойсей перелічив їх за Господнім словом, як йому наказано.

І були за йменнями своїми оці Левієві сини: Ґершон, і Кегат, і Мерарі.

А оце імена Ґершонових синів за їхніми родами: Лівні та Шім'ї.

А сини Кегатові за їхніми родами: Амрам і °цгар, Хеврон і Уззіїл.

А сини Мерарі за їхніми родами: Махлі та Муші. Оце вони, роди Левієві, за домами своїх батьків.

Від Ґершона: рід Лівнієвих та рід Шім'їєвих. Оце вони, роди Ґершонових.

Перелічені їхні числом кожного чоловічої статі від місячного віку й вище, перелічені їхні сім тисяч і п'ятсот.

Роди Ґершонових будуть таборувати за наметом на захід.

А начальник батьківського дому Ґершонових Ел'ясаф, син Лаїлів.

А догляд Ґершонових синів у скинії заповіту: скинія внутрішня і намет зовнішній, і покриття його, і завіса входу скинії заповіту,

і запони подвір'я, і заслона входу подвір'я, що на скинії та на жертівнику навколо, і шнури її до всієї служби його.

А від Кегата: рід Амрамових, і рід Іцхарових, і рід Хевронових, і рід Оззіїлових, оце вони, роди Кегатових.

Числом кожного чоловічої статі від місячного віку й вище, вісім тисяч і шістсот, що пильнували сторожу святині.

Роди Кегатових синів отаборяться на подовжньому боці скинії на південь.

А начальник батькового дому родів Кегатових Еліцафан, син Уззіїлів.

А їхній догляд: ковчег, і стіл, і свічник, і жертівники, і святі речі, що служать ними, і завіса, і вся служба при тому.

А начальник Левієвих начальників Елеазар, син священика Аарона, що мав догляд над тими, хто пильнує сторожу святині.

Від Мерарі: рід Махлієвих, і рід Мушієвих, оце вони, роди Мерарієві.

А перелічені їхні числом кожного чоловічої статі від місячного віку й вище, шість тисяч і двісті.

А начальник батьківського дому Мерарієвих родів Цуріїл, син Авіхаїлів. Вони отаборяться на подовжнім боці скинії на північ.

А догляд сторожі Мерарієвих синів: дошки скинії, і засови її, і стовпи її, і підстави її, і всі речі її, і вся служба її,

і стовпи подвір'я навколо, і їхні підстави, і кілки їхні, і їхні шнури.

А ті, що таборують спереду перед скинією, перед скинією заповіту на схід, Мойсей й Аарон та сини його, вони виконують сторожу святині, сторожу за Ізраїлевих синів. А чужий, хто наблизиться, буде забитий.

Усі перелічені Левитів, що перелічив Мойсей та Аарон на Господній наказ за їхніми родами, кожен чоловічої статі від місячного віку й вище, двадцять і дві тисячі.

І сказав Господь до Мойсея: Перелічи всіх перворідних чоловічої статі Ізраїлевих синів від місячного віку й вище, і перелічи число імен їх.

І візьми для мене Левитів Я Господь! замість кожного перворідного Ізраїлевих синів, а худобу Левитів замість кожного перворідного серед худоби Ізраїлевих синів.

І перелічив Мойсей, як Господь наказав був йому, усіх перворідних серед Ізраїлевих синів.

І було всіх перворідних чоловічої статі числом імен від місячного віку й вище, за їхніми переліченими двадцять і дві тисячі двісті і сімдесят і три.

І Господь промовляв до Мойсея, говорячи:

Візьми Левитів замість кожного перворідного серед Ізраїлевих синів, а худобу Левитів замість їхньої худоби, і будуть Левити Мої. Я Господь!

А на окуп тих двохсот і семидесяти і трьох, що позостали понад Левитами з перворідного Ізраїлевих синів,

то візьми по п'яти шеклів на голову, на міру шеклем святині візьмеш, двадцять ґер шекель,

і даси ті гроші Ааронові та синам його, як окуп за позосталих серед них.

І взяв Мойсей гроші окупу від позосталих понад викуплених Левитами,

від перворідного Ізраїлевих синів узяв він ті гроші, тисячу і триста і шістдесят і п'ять на міру шеклем святині.

І дав Мойсей гроші окупу Ааронові та синами його за Господнім наказом, як Господь наказав був Мойсеєві.

Переклад Куліша

А се постань Аронова та Мойсейова, як розмовляв Господь із Мойсейом на Синай горі.

І се ймена синів Аронових: Надаб, первенець, та Абигуй, Елеазар та Ітамар.

Се ймена синів Аронових, помазаних сьвященників, висьвячених, щоб служили сьвященну службу.

І померли Надаб та Абигуй перед Господом, як приносили чужий огонь перед Господом в Синайському степу, дїтей же в їх не було. І були сьвященниками Елеазар та Ітамар перед лицем Арона, батька свого.

І рече Господь Мойсейові:

Нехай приступить поколїннє Левієве, та й поставиш їх перед Ароном сьвященником, щоб услуговували вони йому.

І нехай вони дбають про все, що йому треба, йому й усїй громадї в соборному наметї, щоб служити службу в сьвятинї.

І будуть доглядати знадібя в соборному наметї та стерегти синів Ізраїля, щоб відправляли службу в храминї.

І віддаси Левітів Аронові й синам його; зовсїм віддані йому будуть вони зміж синів Ізрайлевих.

Арона ж і синів його поставиш до сьвященичої служби; коли ж чужениця який приступить, передати його смертї.

І рече Господь Мойсейові:

Се я сам узяв Левітів зміж синів Ізрайлевих замість усїх первенцїв, що їх приводить мати між синами Ізрайлевими, і будуть Левіти моїми.

Мій бо всякий первенець: Того дня, як повбивав я усї первеньцї в Египецькій землї, присьвятив я собі всї первенцї в Ізраїлї, від людини до скотини; менї будуть вони, менї Господеві.

І рече Господь Мойсейові в Синайському степу:

Перелїчи сини Левієві по батьківських домах їх, по родинах їх. Увесь музький пол їх мусиш перелїчити; від одномісячного немовлятка й старше перелїчиш їх.

І перелїчив їх Мойсей по слову Господньому, як він заповідав.

І були сї сини Левієві по йменах своїх: Герзон і Кегат і Мерарій.

І се ймена синів Герсона по родинах їх: Лїбнїй і Семій.

А сини Кегата по родинах їх: Амрам та Їзгар, Геброн та Узеїль.

А сини Мерари по родинах їх: Махлїй та Мушій. Се родини Левієві, по батьківських домах їх.

Від Герсона: родина Лабнїїв і родина Семіїв; се родина Герсонїїв.

Перелїчених їх по лїчбі всього музького полу, від одномісячного немовлятка і старше перелїчених їх, сїм тисяч і пятьсот.

Родини Герсонїїв отаборились за храминою, на захід соньця.

А князь батьківського дому в Герсонїїв був Елясаф Лаеляненко.

І мали доглядати Герсонїї в соборному наметї: храмину й намет і покриттє його і завісу коло входу в соборний намет,

І завісу в дворі і завісу при входї до двора, що навкруги храмини й жертівника і посторонків його на всю потріб їх.

А від Кегата родина Амраміїв і родина Їзгаріїв і родина Гебронїїв і родина Узієлїїв. Се родина Кегатіїв.

По лїчбі всього музького полу, від одного місяця і старше, вісїм тисяч шістьсот, що були сторожі коло сьвятинї.

Родини синів Кегата отаборились з полуденного боку храмини.

А князь батьківського дому в родин Кегатіїв був Елїзафал Узієленко.

А доглядали вони: скриню й стола і сьвітильника і жертівників і посудини в сьвятинї, що були для служби, і завіси і всього, що треба робити.

А князь над князями Левітів Елеазар, син Арона сьвященника; він був доглядачем над тими, що були на сторожі коло сьвятинї.

Від Мерарія: родина Махелїїв і родина Мушіїв; се родини Мераріїв.

І перелїчених їх по лїчбі всього музького полу, від одного місяця і старше: шість тисяч і двістї.

А князь батьківського дому в родинї Мераріїв був Зурієль Абихайлїєнко. Стояли вони табором на північньому боцї храмини.

А мали доглядати сини Мерарія: Дощок храмини і засовів її і стовпів її і підніжків її, і всієї посудини і всякої служби при них;

І стовпів навкруги двора і підніжків їх і приколків їх і мотузів їх.

А ті, що спереду храмини, проти сходу, перед соборним наметом на схід соньця отаборились, були Мойсей та Арон та сини його, що були на сторожі коло сьвятинї замість синів Ізрайлевих. Коли ж посторонний чоловік наближиться, то буде йому смерть.

Усїх перелїчених Левітів, що перелїчив Мойсей з Ароном, як заповідав Господь, по родинах їх, всього музького полу, від одного місяця і старше, було двайцять і дві тисячі.

І рече Господь Мойсейові: Перелїчи всї первенцї музького полу в синів Ізрайлевих, від одного місяця й старше, і позлїчуй імена їх.

І мусиш узяти Левітів для мене, Господа, замість усїх первеньцїв із синів Ізрайлевих, і скотину в Левітів замість усїх перваків із скотини в синів Ізрайлевих.

І перелїчив Мойсей, як заповідав Господь йому, все первородне у синів Ізрайлевих.

І було всїх первеньцїв музького полу, по лїчбі імен, від одного місяця і старше, по перелїку їх, двайцять дві тисячі двістї сїмдесять і три.

І рече Господь Мойсейові:

Возьми Левітів замість усїх первеньцїв із синів Ізрайлевих, і будуть моїми Левіти; Господнїми.

А тих двістї сїмдесять і трьох первеньцїв із синів Ізрайлевих, що їх більше над лїчбу Левітів, мусиш викупити;

І взяти по пять секлїв за голову; по секлям сьвятинї возьмеш, двайцять гер за один секель.

А срібло віддаси як викуп за тих, що над лїчбу їх більше, Аронові та синам його.

І взяв Мойсей викупні гроші з тих, що були на лїчбу викуплених Левітами;

За первеньцїв у синів Ізрайлевих узяв срібла тисячу триста шістьдесять і пять секлїв, по секлям сьвятинї.

І віддав Мойсей викупні гроші Аронові та синам його, по слову Господньому, як заповідав Господь Мойсейові.

Переклад УБТ Турконяка

І це роди Мойсея і Аарона в дні, в якому заговорив Господь до Мойсея на Синайській горі.

І це імена синів Аарона: Надав, первородний, і Авіюд, Елеазар і Ітамар.

Це імена синів Аарона, помазані священики, яких руки їхні сповнені, щоб служити.

І помер Надав і Авіюд перед Господом, як вони приносили чужий огонь перед Господом в Синайській пустині, і не мали вони дітей. І служили Елеазар і Ітамар з їхнім батьком Аароном.

І сказав Господь до Мойсея, мовлячи:

Візьми племя Левія, і поставиш їх перед Аароном священиком, і служитимуть йому

і стерегтимуть сторожі його і сторожі синів ізраїльських перед шатром свідчення, щоб чинити служби шатра,

і стерегтимуть ввесь посуд шатра свідчення і сторожі синів ізраїльських згідно з всіма служіннями шатра.

І даси левітів Ааронові і його синам священикам. Ці дар даний мені з поміж ізраїльських синів.

І поставиш Аарона і його синів над шатром свідчення, і стерегтимуть їхню службу і все, що відноситься до жертівника, і всередині занавіси. І чужинець, що доторкнеться помре.

І промовив Господь до Мойсея, кажучи:

І ось Я взяв Левітів з посеред ізраїльських синів замість кожного первородного, що відкриває лоно, між ізраїльськими синами. Це їхній викуп і мої будуть Левіти,

бо моїм є кожний первородний. В тому дні, коли Я вигубив кожного первородного в єгипетскій землі, Я собі освятив кожного первородного в Ізраїлі від людини до скотини. Моїми будуть, Я Господь.

І промовив Господь до Мойсея в Синайській пустині, кажучи:

Почисли синів Левія за домами їхніх родин, за їхніми племенами, за їхніми родами. Почисли їхнього кожного з чоловічого роду від місяця і вище.

І почислив їх Мойсей і Аарон за голосом Господнім, так як заповів їм Господь.

І це були сини Левія за їхніми іменами: Ґедсон, Каат і Мерарі.

І це імена синів Ґедсона за їхніми племенами: Ловені і Семеї.

І сини Каата за племенами своїми: Амрам і Ісаар, Хеврон і Озіїл.

І сини Мерарі за племенами своїми: Моолі і Мусі. Це племена Левітів за домами їхніх родин:

Ґедсона: племя Ловені і племя Семеї. Це племена Ґедсона.

Число їх за числом всіх чоловічого роду від місяця і вище, число їх сім тисяч пять сот.

І ці сини Ґедсона отаборяться за шатром до моря (заходу)

і старшина дому родини племени Ґедсона Елісаф син Лаїла.

І сторожа синів Ґедсона в шатрі свідчення: Шатро і покривало і покривало дверей шатра свідчення

і завіси притвору і занавіса дверей притвору, що є при шатрі, і остале всіх діл його.

Каата: племя Амраміс і племя Ісааріс і племя Хевроніс і племя Озіїліс. Це є племена Каата.

За числом кожний чоловічого роду від місяця і вище вісім тисяч шістьсот, що стережуть сторожі святих.

Племена синів Каата отаборяться зі сторони шатра до півдня,

і старшина дому родин племени Каата Елісафан син Озіїла.

І сторож їхня кивот і трапеза і світило і жертівник і посуд святого, все, в чому в них служать, і покривало і всі їхні діла.

І старшина, що над старшинами Левітів, Елеазар син Аарона священика поставлений стерегти сторожі святих.

Мерарі: племя Моолі і племя Мусі. Це племена Мерарі.

Число їх за числом, кожний чоловічого роду від місяця і вище, шість тисяч пятдесять.

І старшина дому родин племени Мерарі Суріїл син Авіхаїла. Отаборяться вони з боку шатра до півночі.

Нагляд, сторожа синів Мерарі: Вершки шатра і його поперечки і його стовпи і його підставки і ввесь їх посуд і їхні діла

і стовпи притвору довкруги і їхні підставки і кілки і їхні шнури.

І ті, що отаборились напроти лиця шатра свідчення зі сходу, Мойсей і Аарон і його сини, що стережуть сторожі святого над сторожами ізраїльських синів. І чужинець, що доторкнеться, помре.

Все число Левітів, яких почислив Мойсей і Аарон за голосом Господнім, за їхніми племенами, кожний чоловічого роду від місяця і вище, двадцять дві тисячі.

І промовив Господь до Мойсея, кажучи: Почисли кожного первородного чоловічого роду з ізраїльських синів від місяця і вище, і візьми їхнє число по імени.

І візьмеш Мені Левітів замість всіх первородних ізраїльських синів, Я Господь, і скотину Левітів замість всіх первородних в скотині ізраїльських синів.

І Мойсей почислив, так як заповів Господь, всіх первородних між ізраїльськими синами.

І були всі первородні чоловічого роду за числом по імені від місяця і вище за числом своїм двадцять дві тисячі двісті сімдесять три.

І промовив Господь до Мойсея, кажучи:

Візьми Левітів замість всіх первородних ізраїльських синів і скотину Левітів замість їхньої скотини, і Левіти будуть моїми. Я Господь.

І викуп за двісті сімдесять три тих, що з первородних ізраїльських синів перевищають число Левітів,

візьмеш пять сиклів за голову, за святою дідрахмою візьмеш, двадцять мідяків до сикля,

і даси срібло Ааронові і його синам, як викуп за тих, що їх перевищають числом.

І взяв Мойсей срібло, викуп за тих, що перевищають числом викуп Левітів.

У первородних ізраїльських синів взяв срібло, тисячу триста шістьдесять пять сиклів за святим сиклем.

І дав Мойсей викуп за тих, що перевищали числом (Левітів), Ааронові і його синам за голосом Господнім, так як заповів Господь Мойсеєві.

Російський синодальний переклад

Вот родословие Аарона и Моисея, когда говорил Господь Моисею на горе Синае,

и вот имена сынов Аарона: первенец Надав, Авиуд, Елеазар и Ифамар;

это имена сынов Аарона, священников, помазанных, которых он посвятил, чтобы священнодействовать;

но Надав и Авиуд умерли пред лицем Господа, когда они принесли огонь чуждый пред лице Господа в пустыне Синайской, детей же у них не было; и остались священниками Елеазар и Ифамар при Аароне, отце своем.

И сказал Господь Моисею, говоря:

приведи колено Левиино, и поставь его пред Аароном священником, чтоб они служили ему;

и пусть они будут на страже за него и на страже за все общество при скинии собрания, чтобы отправлять службы при скинии;

и пусть хранят все вещи скинии собрания, и будут на страже за сынов Израилевых, чтобы отправлять службы при скинии;

отдай левитов Аарону [брату твоему] и сынам его [священникам] в распоряжение: да будут они отданы ему из сынов Израилевых;

Аарону же и сынам его поручи [скинию откровения], чтобы они наблюдали священническую должность свою [и все, что при жертвеннике и за завесою]; а если приступит кто посторонний, предан будет смерти.

И сказал Господь Моисею, говоря:

вот, Я взял левитов из сынов Израилевых вместо всех первенцев, разверзающих ложесна из сынов Израилевых [они будут взамен их]; левиты должны быть Мои,

ибо все первенцы -- Мои; в тот день, когда поразил Я всех первенцев в земле Египетской, освятил Я Себе всех первенцев Израилевых от человека до скота; они должны быть Мои. Я Господь.

И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, говоря:

исчисли сынов Левииных по семействам их, по родам их; всех мужеского пола от одного месяца и выше исчисли.

И исчислил их Моисей [и Аарон] по слову Господню, как повелено.

И вот сыны Левиины по именам их: Гирсон, Кааф и Мерари.

И вот имена сынов Гирсоновых по родам их: Ливни и Шимей.

И сыны Каафа по родам их: Амрам и Ицгар, Хеврон и Узиил.

И сыны Мерари по родам их: Махли и Муши. Вот роды Левиины по семействам их.

От Гирсона род Ливни и род Шимея: это роды Гирсоновы.

Исчисленных было всех мужеского пола, от одного месяца и выше, семь тысяч пятьсот.

Роды Гирсоновы должны становиться станом позади скинии на запад;

начальник поколения сынов Гирсоновых Елиасаф, сын Лаелов;

хранению сынов Гирсоновых в скинии собрания поручается скиния и покров ее, и завеса входа скинии собрания,

и завесы двора и завеса входа двора, который вокруг скинии и жертвенника, и веревки ее, со всеми их принадлежностями.

От Каафа род Амрама и род Ицгара, и род Хеврона, и род Узиила: это роды Каафа.

По счету всех мужеского пола, от одного месяца и выше, восемь тысяч шестьсот, которые охраняли святилище.

Роды сынов Каафовых должны ставить стан свой на южной стороне скинии;

начальник же поколения родов Каафовых Елцафан, сын Узиила;

в хранении у них ковчег, стол, светильник, жертвенники, священные сосуды, которые употребляются при служении, и завеса со всеми принадлежностями ее.

Начальник над начальниками левитов Елеазар, сын Аарона священника; под его надзором те, которым вверено хранение святилища.

От Мерари род Махли и род Муши: это роды Мерари;

исчисленных по числу всех мужеского пола, от одного месяца и выше -- шесть тысяч двести;

начальник поколения родов Мерари Цуриил, сын Авихаила; они должны ставить стан свой на северной стороне скинии;

хранению сынов Мерари поручаются брусья скинии и шесты ее, и столбы ее, и подножия ее и все вещи ее, со всем устройством их,

и столбы двора со всех сторон и подножия их и колья их и веревки их.

А с передней стороны скинии, к востоку пред скиниею собрания, должны ставить стан Моисей и Аарон и сыны его, которым вверено хранение святилища за сынов Израилевых; а если приступит кто посторонний, предан будет смерти.

Всех исчисленных левитов, которых исчислил Моисей и Аарон по повелению Господню, по родам их, всех мужеского пола, от одного месяца и выше, двадцать две тысячи.

И сказал Господь Моисею: исчисли всех первенцев мужеского пола из сынов Израилевых, от одного месяца и выше, и пересчитай их поименно;

и возьми левитов для Меня, -- Я Господь, -- вместо всех первенцев из сынов Израиля, а скот левитов вместо всего первородного скота сынов Израилевых.

И исчислил Моисей, как повелел ему Господь, всех первенцев из сынов Израилевых

и было всех первенцев мужеского пола, по числу имен, от одного месяца и выше, двадцать две тысячи двести семьдесят три.

И сказал Господь Моисею, говоря:

возьми левитов вместо всех первенцев из сынов Израиля и скот левитов вместо скота их; пусть левиты будут Мои. Я Господь.

А в выкуп двухсот семидесяти трех, которые лишние против числа левитов, из первенцев Израильских,

возьми по пяти сиклей за человека, по сиклю священному возьми, двадцать гер в сикле,

и отдай серебро сие Аарону и сынам его, в выкуп за излишних против числа их.

И взял Моисей серебро выкупа за излишних против числа замененных левитами,

от первенцев Израилевых взял серебра тысячу триста шестьдесят пять [сиклей], по сиклю священному,

и отдал Моисей серебро выкупа [за излишних] Аарону и сынам его по слову Господню, как повелел Господь Моисею.