2

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Господь промовив до Мойсея та Арона:

“Сини Ізраїля отаборяться, кожен з них під своїм прапором, під знаменом батьківського дому свого. Проти намету зборів і навкруги нього стануть табором.

Спереду, на схід, під своїм прапором стане табором Юда, за своїми полками: вождем синів Юди буде Нахшон, син Амінадава.

Його полки, згідно з переліком, мають 74 600 чоловік.

, Коло нього поруч стане табором коліно Іссахара: вождем синів Іссахара буде Натанаїл, син Цуара.

Його полки, згідно з переліком, мають 54 400 чоловік.

Далі коліно Завулона: вождем синів Завулона буде Еліяв, син Хелона.

Його полки, згідно з переліком, мають 57 400 чоловік.

Усього табір Юди нараховує 186 400 чоловік, за полками їхніми; вони рушатимуть перші.

На південь, під своїм прапором, стане табором Рувим, за своїми полками; вождем синів Рувима буде Еліцур, син Шедеура.

Його полки, згідно з переліком, мають 46 500 чоловік.

Коло нього стане табором коліно Симеона; вождем синів Симеона буде Шелумієл, син Цурішаддая.

Його полки, згідно з переліком, мають 59 300 чоловік.

Далі коліно Гада; вождем синів Гада буде Еліясаф, син Реуела.

Його полки, згідно з переліком, мають 45 650 чоловік.

Усього табір Рувима нараховує 151 450 чоловік, за полками їхніми; вони рушатимуть другими.

Потім двигнеться намет зборів, тобто табір левітів, посередині таборів; як стоятимуть у таборі, так і рушатимуть, кожен на своєму місці, під своїм прапором.

На захід, під своїм прапором стане табором Ефраїм, за своїми полками; вождем синів Ефраїма буде Елішама, син Амігуда.

Його полки, згідно з переліком, мають 40 500 чоловік.

Коло нього буде коліно Манассії; вождем синів Манассії буде Гамлієл, син Педацура.

Його полки, згідно з переліком, мають 32 200 чоловік.

Потім коліно Веніямина; вождем синів Веніямина буде Авідан, син Гідоні.

Його полки, згідно з переліком, мають 35 400 чоловік.

Усього табір Ефраїма нараховує 108 100 чоловік, за полками їхніми. Вони рушатимуть третіми.

На північ, під своїм прапором стане табором Дан, за своїми полками; вождем синів Дана буде Ахієзер, син Амішаддая.

Його полки, згідно з переліком, мають 62 700 чоловік.

Коло нього стане табором коліно Ашера; вождем синів Ашера буде Пагієл, син Охрана.

Його полки, згідно з переліком, мають 41 500 чоловік.

Потім коліно Нафталі; вождем синів Нафталі буде Ахіра, син Енана.

Його полки, згідно з переліком, мають 53400 чоловік.

Усього табір Дана нараховує 157600 чоловік. Вони рушатимуть останніми під своїми прапорами.”

Це сини Ізраїля, перелічені за батьківськими домами їхніми. Усього порахованих у таборах, за полками їхніми, було 603 550 чоловік.

Левітів же не пораховано між синами Ізраїля, як заповідав Господь Мойсеєві.

Сини Ізраїля вчинили все так, як заповідав Господь Мойсеєві, чи то як отаборювалися за прапорами своїми, чи то як рушали кожен за своїми родинами та за батьківськими домами своїми.

Переклад Огієнка

І Господь промовляв до Мойсея та до Аарона, говорячи:

Отаборяться Ізраїлеві сини кожен при прапорі своїм за ознаками домів своїх батьків, навпроти скинії заповіту навколо отаборяться.

Напереді на схід отаборяться: прапор Юдиного табору за своїми військовими відділами, а начальник Юдиних синів Нахшон, син Аммінадавів;

а його військо та його перелік сімдесят і чотири тисячі й шістсот.

А при ньому отабориться Іссахарове плем'я, а начальник Іссахарових синів Натанаїл, син Цуарів;

а його військо та його перелік п'ятдесят і чотири тисячі й чотириста.

Плем'я Завулонове, а начальник Завулонових синів Еліяв, син Хелонів;

а його військо та його перелік п'ятдесят і сім тисяч і чотириста.

Усіх перелічених Юдиного табору сто тисяч і вісімдесят тисяч і шість тисяч і чотириста за своїми військовими відділами. Вони рушать найперше.

Прапор Рувимового табору на південь, за військовими відділами своїми, а начальник Рувимових синів Еліцур, син Шедеурів;

а його військо та його перелік сорок і шість тисяч і п'ятсот.

А при ньому отабориться Симеонове плем'я, а начальник Симеонових синів Шелуміїл, син Цурішаддаїв;

а його військо та його перелік п'ятдесят і дев'ять тисяч і триста.

І Ґадове плем'я, а начальник Ґадових синів Ел'ясаф, син Реуїлів;

а його військо та його перелік сорок і п'ять тисяч і шістсот і п'ятдесят.

Усіх перелічених Рувимового табору сто тисяч і п'ятдесят і одна тисяча й чотириста й п'ятдесят за своїми військовими відділами. Вони рушать другі.

І як рушить скинія заповіту, то табір Левитів буде серед таборів. Як вони отаборяться, так вирушать, кожен на своїм місці за своїми прапорами.

Прапор Єфремового табору за військовими відділами своїми на захід, а начальник Єфремових синів Елішама, син Аммігудів;

а його військо та їхній перелік сорок тисяч і п'ятсот.

А при ньому плем'я Манасіїне, а начальник синів Манасіїних Гамаліїл, син Педацурів;

а його військо та їхній перелік тридцять і дві тисячі й двісті.

І Веніяминове плем'я, а начальник Веніяминових синів Авідан, син Ґід'оніїв;

а його військо та їхній перелік тридцять і п'ять тисяч і чотириста.

Усіх перелічених Єфремового табору сто тисяч і вісім тисяч і сто за своїми військовими відділами. Вони рушать треті.

Прапор Данового табору північ, за своїми військовими відділами, а начальник Данових синів Ахіезер, син Аммішаддаїв;

а його військо та їхній перелік шістдесят і дві тисячі й сімсот.

А при ньому отабориться Асирове плем'я, а начальник Асирових синів Паґ'іїл, син Охранів;

а його військо та їхній перелік сорок і одна тисяча й п'ятсот.

І плем'я Нефталимове, а начальник синів Нефталимових Ахіра, син Енанів;

а його військо та їхній перелік п'ятдесят і три тисячі й чотириста.

Усіх перелічених Данового табору сто тисяч і п'ятдесят і сім тисяч і шістсот. Вони рушать наостанку за прапорами своїми.

Оце перелічені Ізраїлевих синів за домами батьків своїх, усіх перелічених тих таборів за своїми військовими відділами шістсот тисяч і три тисячі й п'ятсот і п'ятдесят.

А Левити не перелічені серед Ізраїлевих синів, як Господь наказав був Мойсеєві.

І Ізраїлеві сини зробили все, що Господь наказав був Мойсеєві, так вони таборували за прапорами своїми, і так рушали кожен за своїми родами при домі своїх батьків.

Переклад Куліша

І рече Господь Мойсейові й Аронові:

Кожний із синів Ізрайлевих отабориться під прапором своїм, під знамям батьківського дому свого. Навпроти соборного намету, навкруги його стануть табором.

На схід соньця стануть: Прапор табору Юдиного, по полках своїх, і князь синів Юдиних Нахзон Аминадабенко;

І полки його й перелїчені його сїмдесять чотири тисячі і шістьсот.

А коло його стане: Поколїннє Іссахарове, і князь синів Іссахарових Нетанеїль Зуаренко;

І полки його й перелїчені його пятьдесять чотири тисячі і чотири ста.

Поколїннє Зебулонове, і князь синів Зебулонових Єлїаб Гелоненко;

І полки його і перелїчені його пятьдесять сїм тисяч і чотириста.

Всїх перелїчених в таборі Юдиному сто вісїмдесять шість тисяч і чотириста по полках їх; перві рушати муть вони.

На полуднї стануть: Прапор табору Рубенового, по полках своїх;

І князь синів Рубенових Єлизур Шедеуренко, полки його і перелїчені його сорок шість тисяч і пятьсот.

А поруч його стане поколїннє Симеонове;

І князь синів Симеонових Селуміїль Зуришадаєнко; полки його і перелїчені його пятьдесять девять тисяч і триста.

Потім поколїннє Гадове; і князь синів Гадових Єлеасаф Дегуйленко;

І полки його і перелїчені його, сорок пять тисяч і шістьсот і пятьдесять.

Усїх перелїчених у таборї Рубена сто пятьдесять одна тисяча і чотириста і пятьдесять по полках їх. Другими вже наступати муть.

А соборний намет рушати ме вкупі з табором Левітським, в серединї табору; як отаборились, так і рушати муть вони; кожне на місцї свому під прапорами своїми.

На захід соньця стане прапор Ефраїмів по полках їх; і князь синів Ефраїмових Елїшама Амігуденко;

І полки його і перелїчені його сорок тисяч і пятьсот.

А поруч його стане поколїннє Манассеїне, і князь синів Манассеїних Гамалеїль Педазуренко.

І полки його і перелїчені його трийцять дві тисячі і двістї.

Потім поколїннє Беняминове, і князь синів Беняминових Абидан Гидеонїєнко;

І полки його і перелїчені його трийцять пять тисяч і чотириста.

Усїх перелїчених в таборі Ефраїмовому сто вісїм тисяч і сто по полках їх.

На півночі стане прапор табору Данового по полкам їх, і князь синів Данових Ахієзер Амішадаєнко;

І полки його і перелїчені його шістьдесять дві тисячі і сїмсот.

А поруч його стане: поколїннє Ассерове, і князь синів Ассерових Пагіїль Окраненко;

І полки його й перелїчені його сорок і одна тисяча і пятьсот.

І поколїннє Нефталїєве, і князь синів Нефталїєвих Агира Енаненко;

І полки його й перелїчені його пятьдесять три тисячі і чотириста.

Усїх перелїчених в Дановому таборі сто пятьдесять сїм тисяч і шістьсот по полках їх. Останніми вже рушати муть.

Се перелїчені сини Ізрайлеві по батьківських домах їх. Усїх перелїчених у таборах по полках їх було шістьсот три тисячі і пятьсот пятьдесять.

Левітів же не перелїчувано між синами Ізрайлевими, як заповідав Господь Мойсейові.

І чинили сини Ізрайлеві все, що заповідав Господь Мойсейові: так отаборувались по прапорах своїх, і так рушали у похід кожний по родинах своїх і по батьківських домах своїх.

Переклад УБТ Турконяка

І промовив Господь до Мойсея і Аарона, кажучи:

Ізраїльські сини отаборяться (так): Людина, держатиметься чину, знаку, дому родини своєї. Ізраїльські сини отаборяться напроти (себе) довкруги шатра свідчення.

І ті, що отаборяться першими до сходу, чин табору Юди зі своєю силою, і старшина синів Юди Наассон син Амінадава.

Сила його почислена сімдесять чотири тисячі шістьсот.

І ті, що отаборяться коло (нього), племя Іссахара, і старшина синів Іссахара Натанаїл син Соґара.

Сила його почислена пятдесять чотири тисячі чотириста.

І ті, що отаборяться коло (них), племя Завулона, і старшина синів Завулона Еліяв син Хелона.

Сила його почислена пятдесять сім тисяч чотириста.

Всі почислені з табору Юди сто вісімдесять шість тисяч і чотириста з їхньою силою. Вони першими піднімуться.

Чин табору Рувима на півдні з своєю силою, і старшина синів Рувима Елісур син Седіюра.

Сила його почислена сорок шість тисяч пятьсот.

І ті, що отаборяться коло нього племя Симеона, і старшина синів Симеона Саламіїл син Сурісадая.

Сила його почислена пятдесять девять тисяч і триста.

І ті, що отаборяться коло нього племя Ґада, і старшина синів Ґада Елісаф син Раґуїла.

Сила його почислена сорок пять тисяч шістьсот пятдесять.

Всі почислені табору Рувима сто пятдесять одна тисячі чотириста пятдесять з їхньою силою. Вони другими підведуться.

І розкладеться шатро свідчення і табір Левітів посеред таборів. Так як отаборяться так і підведуться, кожний за чином.

Чин табору Ефраїма до моря (заходу) з їхньою силою, і старшина синів Ефраїма Елісама син Еміюда.

Сила його почислена сорок пять тисяч

і ті, що отаборяться коло (них), племя Манассії, і старшина синів Манассії Гамаліїл син Фадасура.

Сила його почислена тридцять дві тисячі двісті.

І ті, що отаборяться коло нього, племя Веніамина, і старшина синів Веніамина Авідан син Ґадеоні.

Сила його почислена тридцять пять тисяч чотириста.

Всі почислені табору Ефраїма сто вісім тисяч і сто з своєю силою. Вони третими підведуться.

Чин табору Дана до півночі зі силою своєю, і старшина синів Дана Ахієзер син Амісадая.

Сила його почислена шістьдесять дві тисячі сім сот.

І ті, що отаборяться коло нього племя Асира, і старшина синів Асира Фаґеїл син Ехрана.

Сила його почислена сорок одна тисяча пятьсот.

І ті, що отаборяться коло нього племя Нефталіма, і старшина синів Нефталіма Ахіре син Енана.

Сила його почислена пятдесять три тисячі чотириста.

Всі почислені табору Дана сто пятдесять сім тисяч шістьсот з їхньою силою. Вони останні підведуться за своїм чином.

Це число ізраїльських синів за домами їхніх родин. Все число таборів з їхніми силами шістьсот три тисячі пять сот пятдесять.

Левіти ж не були почислені між ними, так як заповів Господь Мойсеєві.

І зробили ізраїльські сини все, що заповів Господь Мойсеєві, так вони отаборювалися за своїм чином і так підводилися, кожний за своїм племенем, за домами своїх родин.

Російський синодальний переклад

И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря:

сыны Израилевы должны каждый ставить стан свой при знамени своем, при знаках семейств своих; пред скиниею собрания вокруг должны ставить стан свой.

С передней стороны к востоку ставят стан: знамя стана Иудина по ополчениям их, и начальник сынов Иуды Наассон, сын Аминадава,

и воинства его, вошедших в исчисление его, семьдесят четыре тысячи шестьсот;

после него ставит стан колено Иссахарово, и начальник сынов Иссахара Нафанаил, сын Цуара,

и воинства его, вошедших в исчисление его, пятьдесят четыре тысячи четыреста;

[далее ставит стан] колено Завулона, и начальник сынов Завулона Елиав, сын Хелона,

и воинства его, вошедших в исчисление его, пятьдесят семь тысяч четыреста;

всех вошедших в исчисление к стану Иуды сто восемьдесят шесть тысяч четыреста, по ополчениям их; первыми они должны отправляться.

Знамя стана Рувимова к югу, по ополчениям их, и начальник сынов Рувимовых Елицур, сын Шедеура,

и воинства его, вошедших в исчисление его, сорок шесть тысяч пятьсот;

подле него ставит стан колено Симеоново, и начальник сынов Симеона Шелумиил, сын Цуришаддая,

и воинства его, вошедших в исчисление его, пятьдесят девять тысяч триста;

потом колено Гада, и начальник сынов Гада Елиасаф, сын Регуила,

и воинства его, вошедших в исчисление его, сорок пять тысяч шестьсот пятьдесят;

всех вошедших в исчисление к стану Рувима сто пятьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят, по ополчениям их; вторыми они должны отправляться.

Когда пойдет скиния собрания, стан левитов будет в середине станов. Как стоят, так и должны идти, каждый на своем месте при знаменах своих.

Знамя стана Ефремова по ополчениям их к западу, и начальник сынов Ефрема Елишама, сын Аммиуда,

и воинства его, вошедших в исчисление его, сорок тысяч пятьсот;

подле него колено Манассиино, и начальник сынов Манассии Гамалиил, сын Педацура,

и воинства его, вошедших в исчисление его, тридцать две тысячи двести;

потом колено Вениамина, и начальник сынов Вениамина Авидан, сын Гидеония,

и воинства его, вошедших в исчисление его, тридцать пять тысяч четыреста;

всех вошедших в исчисление к стану Ефрема сто восемь тысяч сто, по ополчениям их; третьими они должны отправляться.

Знамя стана Данова к северу, по ополчениям их, и начальник сынов Дана Ахиезер, сын Аммишаддая,

и воинства его, вошедших в исчисление его, шестьдесят две тысячи семьсот;

подле него ставит стан колено Асирово, и начальник сынов Асира Пагиил, сын Охрана,

и воинства его, вошедших в исчисление его, сорок одна тысяча пятьсот;

далее [ставит стан] колено Неффалима, и начальник сынов Неффалима Ахира, сын Енана,

и воинства его, вошедших в исчисление его, пятьдесят три тысячи четыреста;

всех вошедших в исчисление к стану Дана сто пятьдесят семь тысяч шестьсот; они должны идти последними при знаменах своих.

Вот вошедшие в исчисление сыны Израиля по семействам их. Всех вошедших в исчисление в станах, по ополчениям их, шестьсот три тысячи пятьсот пятьдесят.

А левиты не вошли в исчисление вместе с сынами Израиля, как повелел Господь Моисею.

И сделали сыны Израилевы всё, что повелел Господь Моисею: так становились станами при знаменах своих и так шли каждый по племенам своим, по семействам своим.