27

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Господь сказав Мойсеєві:

«Промов до синів Ізраїля й скажи їм: Коли хтонебудь обітує Господеві грошову вартість якоїсь особи,

то за чоловіка від двадцятьох до шістдесятьох років оцінка буде п'ятдесят срібних шеклів, по шеклю святині,

а за жінку оцінка буде тридцять шеклів;

а як матиме від п'ятьох до двадцятьох років, то за чоловічу стать оцінка - двадцять шеклів, а за жіночу - десять шеклів;

від одного місяця до п'ятьох років, за хлопця оцінка буде п'ять шеклів срібла, а за дівчину - три шеклі.

Як же комусь шістдесят років або більше, то оцінка буде: за чоловіка п'ятнадцять шеклів, за жінку десять шеклів.

Коли ж той, хто робить обітницю, вбогий і не може дати по оцінці, то нехай поставлять його перед священиком, і священик оцінить його по його спромозі.

А коли то скотина, з якої приносять у жертву Господеві, то все, що дається Господеві, вважатиметься за святе;

її не можна ні перемінити, ні підмінити, ні кращої на гіршу, ні гіршої на кращу; коли ж хтось замінить скотину за скотину, то одна й друга стануть святими.

Коли ж то буде якась скотина нечиста, що не приноситься Господеві в жертву, то нехай її поставлять перед священиком,

і священик оцінить її, чи добра, чи не добра; як її священик оцінить, так і буде.

Якщо б він схотів викупити її, нехай додасть п'ятину до оціненої вартости.

Коли хтось присвятить дім свій як святиню Господеві, нехай священик оцінить його, чи він варт багато, чи мало; і як його священик оцінить, так і мусить бути.

Коли ж той, хто присвячує, схоче викупити свій дім, то нехай додасть п'ятину поверх оцінки, й дім буде його.

Коли хтось присвятить Господеві якесь спадкове поле, то його Оцінка буде за мірою висіву його, п'ятдесят срібних шеклів за один омер ячменю.

Коли від ювілейного року присвятить своє поле, то оцінка зостанеться цілою.

А коли по ювілейному році присвятить своє поле, то нехай священик полічить йому гроші за мірою років, що зостаються до наступного ювілейного року, і нехай буде відчислене від оцінки.

Якби ж той, хто присвятив, схотів викупити поле, нехай додасть п'ятину ціни, за яку його оцінено, й воно зостанеться за ним.

Коли ж не викупить поля або продасть його іншому чоловікові, то потім не можна його вже більш викупляти.

І хоч поле стане звільнене в ювілейному році, однак воно буде присвячене Господеві як поле обітоване; воно перейде в посідання священика.

А коли присвятить Господеві куплене поле, що не належить до його спадщини,

то нехай священик полічить йому відповідно до ціни аж до ювілейного року, а він заплатить її у той же день, як священний дар Господеві.

В ювілейному році поле повернеться до того, в кого він купив його, й належатиме йому як спадкова власність.

Кожна оцінка нехай буде шеклями святині; двадцять гер на один шекель.

Щодо первородця від скотини, що вже як первородне належиться Господеві, то ніхто не може його присвятити, чи з великорослої воно скотини, чи з дрібної (чи це віл чи ягня), - воно належиться Господеві.

Коли ж скотина нечиста, нехай викупить її за оцінкою, додавши до неї п'ятину; як же не викупить, то нехай продасться за оцінкою.

З усього свого майна, що хтось його присвятить Господеві як обітоване, чи людину, чи скотину, чи власне спадкове поле, - нічого не можна продавати, ні викуплювати; все, що обітоване, пресвяте Господеві.

Ніхто обітований з-між людей не може бути викуплений: він має таким померти.

Всяка десятина від землі, чи від засівів із поля, чи від плодів із дерева, буде Господеві, (вона) свята Господеві.

А хто схоче викупити якусь частину з десятини, нехай додасть до неї п'ятину.

Десятина з великорослої чи з дрібної скотини; десятина з усього, що проходить під ґирлиґою пастуха, буде свята Господеві.

Не треба вибирати чи краще, чи гірше, й вимінювати його не можна; коли ж його перемінено, то й воно саме, й те, чим замінено його, стане святим Господеві; викупляти його не можна.»

Ось такі заповіді, що Господь заповідав Мойсеєві для синів Ізраїля на Синай-горі.

Переклад Огієнка

І Господь промовляв до Мойсея, говорячи:

Промовляй до Ізраїлевих синів та й скажеш їм: Коли хто складає обітницю Богові за твоєю оцінкою душ для Господа,

то буде твоя оцінка: чоловіка від віку двадцяти літ і аж до віку шостидесяти літ, і буде твоя оцінка п'ятдесят шеклів срібла на міру шеклем святині;

а якщо жінка вона, то буде твоя оцінка тридцять шеклів.

А якщо від віку п'яти літ і до віку двадцяти літ, то буде твоя оцінка: чоловіка двадцять шеклів, а для жінки десять шеклів.

А якщо від віку місяця й аж до віку п'яти літ, то буде твоя оцінка: чоловіка п'ять шеклів срібла, а для жінки твоя оцінка три шеклі срібла.

А якщо від віку шостидесяти літ і вище: якщо чоловік, то буде твоя оцінка п'ятнадцять шеклів, а для жінки десять шеклів.

А якщо він обіднілий проти твоєї оцінки, то поставить його перед священиком, і священик оцінує його, за тим, що спроможна рука того, хто обіцяв, оцінує його священик.

А якщо буде худоба, що з неї приносять жертву для Господа, усе, що дається із неї для Господа, буде святощами.

Не вільно обміняти її, ані заступити її, добру злою, або злу доброю; а якщо справді заступить худобу худобою, то буде вона та заступство її буде святощами.

А якщо та всяка худоба нечиста, що з неї не приносять жертов для Господа, то він поставить ту худобу перед священиком,

і священик оцінує її чи то добре, чи недобре. Як оцінує священик, так нехай буде.

А якщо він справді викупить її, то додасть п'яту частину її над оцінку твою.

А коли хто посвятить дім свій на святість для Господа, то священик оцінує його чи то добре, чи недобре. Як оцінує його священик, так стане.

А якщо той, хто посвячує, викупить свого дома, то додасть п'яту частину срібла твоєї оцінки над нього, і буде його.

А якщо хтось посвятить Господеві з поля своєї посілости, то буде оцінка твоя посівом його, посів хомера ячменю за п'ятдесят шеклів срібла.

Якщо він посвятить своє поле від ювілейного року, то воно стане за оцінкою твоєю.

А якщо посвятить поле своє по ювілеї, то священик облічить йому те срібло за роками, позосталими до ювілейного року, і те буде відняте від оцінки твоєї.

А якщо справді викупить те поле той, хто посвячує його, то додасть п'яту частину срібла оцінки над нього, і стане воно його.

А якщо він не викупить поля того, і якщо він продасть те поле кому іншому, то вже не буде воно викуплене.

І буде те поле, коли воно вийде в ювілеї, святість для Господа, як поле закляття, для священика буде посілість ним.

А якщо він посвятить Господеві поле купівлі своєї, що не з поля посілости його,

то священик облічить йому суму твоєї оцінки аж до ювілейного року, і дасть твою оцінку того дня, як святість для Господа.

В ювілейному році вернеться те поле до того, від кого купив його, що його посілість тієї землі.

А вся оцінка твоя буде шеклем святині, двадцять ґер буде шекель.

Тільки перворідного в худобі, що визнане, як перворідне для Господа, ніхто не посвятить його, чи то віл, чи то овечка, Господеві воно!

А якщо в худобі нечистій, то викупить за твоєю оцінкою, і додасть п'яту частину над нього. А якщо не буде викуплене, то буде продане за оцінкою твоєю.

Тільки кожне закляття, що людина заклене Господеві зо всього, що його, від людини, і худоби, і від поля його посілости, не буде продане й не буде викуплене, воно найсвятіше для Господа.

Кожне закляття, що буде оголошене за закляття з-посеред людей, не буде викуплене, буде конче забите.

А всяка десятина з землі, з насіння землі, з плоду дерева, Господеві воно, святощі для Господа!

А якщо дійсно викупить хтось свою десятину, той додасть п'яту частину її над неї.

А всяка десятина худоби великої та худоби дрібної, усе, що перейде під палицею, десяте буде святість для Господа.

Не буде перебирати між добрим та злим, і не замінить його. А якщо справді заступить його, то буде воно та заступство його, буде святість, не буде викуплене.

Оце заповіді, що Господь наказав Мойсеєві для Ізраїлевих синів на Сінайській горі.

Переклад Куліша

І рече Господь Мойсейові:

Промов до дїтей Ізрайлевих і скажи їм: Коли хто небудь робить обітницю, то по цїнуванню твому нехай будуть посьвячені душі Господеві.

Цїнуваннє ж твоє нехай буде: Чоловіка од двайцятьох років і до шістьдесятьох цїна його пятьдесять секлів срібла, по секлям сьвятинї.

А як жінка, то буде цїна твоя трийцять секлів;

А як од пяти років до двайцяти років, так цїна твоя для музького полу буде двайцять секлів, а для женського у трийцять секлів;

А як од одного місяця до пятьох років, так цїна твоя буде для хлопчика пять секлів, а цїна твоя для дївчатка три секлів срібла;

А як же кому шістьдесять років або він старший, так цїна твоя, коли се чоловік, пятнайцять секлів, а як жінка, десять секлів.

Коли ж той, що робить обітницю, не спроможеться дати по твому цїнуванню, так поставити його перед сьвященником, і цїнувати ме його сьвященник; по мірі того, що може дати той, хто робить обітницю, нехай цїнує його сьвященник.

А коли се скотина, з тих, що приносять в жертву Господеві, так усяке, що буде дане Господеві, сьвятим стане.

Нехай не переміняє її і не міняє ситу на захарчовану, чи захарчовану на ситу; а коли ж таки замінить скотину за скотину, так і ся й та стануть сьвятими.

А коли буде яка нечиста скотина, що не приносять в жертву Господеві, так нехай поставить скотину перед сьвященником,

Та й оцїнить сьвященник, чи годиться вона, чи не годиться.

Як оцїнить її сьвященник, так і мусить бути. Коли ж би хто схотїв викупити її, так нехай додасть пятину до цїни твоєї.

І коли хто присьвятить дім свій, як сьвятиню Господеві, оцїнить його сьвященник, чи годиться, чи нї.

Як сьвященник оцїнить, так воно й мусить бути. Коли ж той, хто присьвятив, та схоче викупити дім свій, так мусить додати ще пятину гроша по цїнуванню твому, і буде його.

А коли частину поля свого присьвячує хто Господеві, так оцїниш по мірі висїву його. За один гомер висїву ячменю цїна пятьдесять секлів срібла.

Коли від ювілейного року присьвятить поле своє, зостанеться воно по цїнуванню твому.

А коли по ювілейному роцї присьвятить поле своє, так сьвященник полїчить йому гроші, по мірі лїт, що остались до ювілейного року, і се буде убавлено від цїни твоєї.

Коли ж той, хто присьвятив, та схоче викупити поле, так наддати мусить пятину срібла по цїнуванню твому, і останеться воно за ним.

А коли не викупить поля, або продасть поле другому чоловікові, так неможна буде знов викупити його;

І буде поле, як вийде вільне в ювілейному роцї, сьвяте Господеві, як поле присьвячене; буде воно сьвященникові як власність його.

А коли присьвятить Господеві поле куплене, що не належить до власного поля його,

Так нехай полїчить йому сьвященник, скільки по цїнуванню його виходить до ювілейного року; і віддасть він цїнуваннє твоє того дня, яко сьвяте Господнє.

В ювілейному роцї вернеться поле знов до того, в кого він купив його, до того, чия земля властиво була.

А всяка цїна твоя буде секлями сьвятинї; двайцять гер на одну секлю.

Тільки первака від скотини, що вже як первородний належиться Господеві, не присьвячувати ме нїхто.

Коли ж скотина нечиста, так мусить викупити її по цїнуванню твому, наддавши до неї пятину; як же не викупить, так продасться вона по цїнуванню твому.

Тільки все обречене, що хто присьвятив Господеві, усе, що його, чи людина, чи скотина, чи поле його власностї, неможна продавати нї викуплювати; все що обречене, пресьвяте Господеві.

Усе присьвячене, що буде присьвячене від людей, не можна викупити; заколене мусить бути.

І всяка десятина на землї, від насїння землї, від плодів з дерева, буде Господеві; сьвяте Господеві.

Коли ж хто схоче викупити яку десятину свою, так пятину її мусить ще додати до неї.

А всяка десятина з буйної і дрібної скотини, з усього, що проходить під палицею пастуха, десята скотина буде сьвятим Господеві;

Нехай не розбирають, чи годиться чи не годиться, і нехай не переміняють її; коли ж таки перемінять, так і вона сама й та, що нею замінено, стане сьвятим Господеві; не можна її викупити.

Се заповідї, що заповідав їх Господь Мойсейові про синів Ізрайлевих на Синай горі.

Переклад УБТ Турконяка

І промовив Господь до Мойсея, кажучи:

Скажи ізраїльським синам і скажеш до них: Людина, яка помолиться молитвою як вартість своєї душі Господеві,

вартість чоловічого роду від двадцять літ до шістьдесять літ, вартість його буде пятдесять дідрахм срібла за міркою святою,

а жіночого роду буде ціна тридцять дідрахм.

Якщо ж від пятого року до двадцятого року, вартість чоловічого роду буде двадцять дідрахм, а жіночого роду десять дідрахм.

А від місяця до пятого року вартість чоловічого роду буде пять дідрахм срібла, а жіночого роду три дірахми.

Якщо ж від шістьдесять літ і вище, якщо чоловічого роду буде, вартість буде пятнадцять дідрахм срібла, якщо ж жіночого роду, десять дідрахм.

Якщо ж за бідний буде за оцінкою, стане перед священиком, і священик оцінить його, згідно з тим, як спроможеться рука того, що молився, священик його оцінить.

Якщо ж з скотини, з яких приноситься дар Господеві, хто лиш дасть з цих Господеві, воно буде святим.

Не замінить доброго поганим ані погане добрим. Якщо ж міняючи замінить скот скотиною, воно і заміна буде святе.

Якщо ж (це) всякий нечистий скот, з яких не приноситься дар Господеві, поставить скотину перед священиком

і священик оцінить його між добрим і між поганим, і так як оцінить священик, так стоятиме.

Якщо ж викупуючи викупить його, додасть пяту часть до його вартості.

І людина, яка освятить свій дім як святий Господеві, і оцінить його священик між добрим і між злим. Так як оцінить його священик, так стоятиме.

Якщо ж той, хто освятив його, викупить свій дім, додасть до нього пяту часть вартості ціни, і буде його.

Якщо ж часть поля своєї посілості людина освятить Господеві, і буде оцінене за його посівом, міра ячменю пятдесять дідрахм срібла.

Якщо ж від року відпущення освятить своє поле, за оцінкою своєю стоятиме.

Якщо ж пізніше після відпущення освятить своє поле, почислить йому священик срібло за осталі роки аж до року відпущення, і відчисленим буде від його вартости.

Якщо ж викупить поле той, хто освятив його, додасть пяту часть срібла до його вартости, і буде його.

Якщо ж не викупить поля, і віддасть поле іншій людині, більше не викупить його,

але поле як мине відпущення буде святе Господеві, так як відділена земля; буде посілістю для священика.

Якщо ж освятить Господеві з поля, яке придбав, яке не є з поля його посілості,

священик почислить йому остаточну вартість від року відпущення, і віддасть вартість в тому дні святе Господеві.

І в році відпущення віддасться поле людині, від якої придбано його, якого була посілість землі.

І вся вартість буде мірами святими. Двадцять мір буде дидрахм.

І кожний первородний, який народиться в твоїм скоті, буде Господеві, і не освятить його ніхто, чи теля, чи вівця, вони господні.

Якщо ж з чотироногих нечистих, виміниться за його вартістю і додасть до нього пяту часть, і буде його. Якщо ж не викупиться, продасться за його вартістю.

А все що відложене, що відложить людина Господеві з усього, що є її, від людини до скотини, і від поля його посілості, не віддасться ані не викупиться. Все відложене буде святим святих Господеві.

І все, що буде відложеним людиною, не викупиться але смертю помре.

Всяка десятина землі від насіння землі і до плоду дерева Господеві буде. Воно святе Господеві.

Якщо ж людина викупляючи викупить свою десятину, додасть до неї пяту часть, і буде його.

І всяка десятина волів і овець і все, що лиш прийде в число під палицю, буде свята десятина Господеві.

Не заміниш гарне поганим. Якщо ж замінюючи заміниш його, і його заміна буде святою, не викупиться.

Це заповіді, які заповів Господь Мойсеєві для ізраїльських синів на Синайській горі.

Російський синодальний переклад

И сказал Господь Моисею, говоря:

объяви сынам Израилевым и скажи им: если кто дает обет посвятить душу Господу по оценке твоей,

то оценка твоя мужчине от двадцати лет до шестидесяти должна быть пятьдесят сиклей серебряных, по сиклю священному;

если же это женщина, то оценка твоя должна быть тридцать сиклей;

от пяти лет до двадцати оценка твоя мужчине должна быть двадцать сиклей, а женщине десять сиклей;

а от месяца до пяти лет оценка твоя мужчине должна быть пять сиклей серебра, а женщине оценка твоя три сикля серебра;

от шестидесяти лет и выше мужчине оценка твоя должна быть пятнадцать сиклей серебра, а женщине десять сиклей.

Если же он беден и не в силах отдать по оценке твоей, то пусть представят его священнику, и священник пусть оценит его: соразмерно с состоянием давшего обет пусть оценит его священник.

Если же то будет скот, который приносят в жертву Господу, то все, что дано Господу, должно быть свято:

не должно выменивать его и заменять хорошее худым, или худое хорошим; если же станет кто заменять скотину скотиною, то и она и замен ее будет святынею.

Если же то будет какая-нибудь скотина нечистая, которую не приносят в жертву Господу, то должно представить скотину священнику,

и священник оценит ее, хороша ли она, или худа, и как оценит священник, так и должно быть;

если же кто хочет выкупить ее, то пусть прибавит пятую долю к оценке твоей.

Если кто посвящает дом свой в святыню Господу, то священник должен оценить его, хорош ли он, или худ, и как оценит его священник, так и состоится;

если же посвятивший захочет выкупить дом свой, то пусть прибавит пятую часть серебра оценки твоей, и тогда будет его.

Если поле из своего владения посвятит кто Господу, то оценка твоя должна быть по мере посева: за посев хомера ячменя пятьдесят сиклей серебра;

если от юбилейного года посвящает кто поле свое, -- должно состояться по оценке твоей;

если же после юбилея посвящает кто поле свое, то священник должен рассчитать серебро по мере лет, оставшихся до юбилейного года, и должно убавить из оценки твоей;

если же захочет выкупить поле посвятивший его, то пусть он прибавит пятую часть серебра оценки твоей, и оно останется за ним;

если же он не выкупит поля, и будет продано поле другому человеку, то уже нельзя выкупить:

поле то, когда оно в юбилей отойдет, будет святынею Господу, как бы поле заклятое; священнику достанется оно во владение.

А если кто посвятит Господу поле купленное, которое не из полей его владения,

то священник должен рассчитать ему количество оценки до юбилейного года, и должен он отдать по расчету в тот же день, как святыню Господню;

поле же в юбилейный год перейдет опять к тому, у кого куплено, кому принадлежит владение той земли.

Всякая оценка твоя должна быть по сиклю священному, двадцать гер должно быть в сикле.

Только первенцев из скота, которые по первенству принадлежат Господу, не должен никто посвящать: вол ли то, или мелкий скот, -- Господни они.

Если же скот нечистый, то должно выкупить по оценке твоей и приложить к тому пятую часть; если не выкупят, то должно продать по оценке твоей.

Только все заклятое, что под заклятием отдает человек Господу из своей собственности, -- человека ли, скотину ли, поле ли своего владения, -- не продается и не выкупается: все заклятое есть великая святыня Господня;

все заклятое, что заклято от людей, не выкупается: оно должно быть предано смерти.

И всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу: это святыня Господня;

если же кто захочет выкупить десятину свою, то пусть приложит к цене ее пятую долю.

И всякую десятину из крупного и мелкого скота, из всего, что проходит под жезлом десятое, должно посвящать Господу;

не должно разбирать, хорошее ли то, или худое, и не должно заменять его; если же кто заменит его, то и само оно и замен его будет святынею и не может быть выкуплено.

Вот заповеди, которые заповедал Господь Моисею для сынов Израилевых на горе Синае.