21

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Господь сказав Мойсеєві: «Промов до священиків, Аронових синів, і скажи їм: ніхто з них нехай не осквернює себе померлим із своїх людей,

хібащо то буде близька родина його, як от мати його, батько його, син його, дочка його, брат: його,

сестра його - дівиця, що перебуває при нім, що ще не мала чоловіка; задля неї може осквернитись.

Як він жонатий, то не сміє осквернитися померлим з рідні, опоганюючи себе;

вони не вистригатимуть лисини на голові в себе, і краю борід своїх не підгтригатимуть, і на тілі в себе не робитимуть нарізок.

Святими будуть перед своїм Богом і не плюгавитимуть імени Бога свого, бо вони приносять вогняні жертви Господеві, хліб Бога свого, тож і мусять бути святими.

Повії або знеславленої не братимуть собі за жінку; відпущеної чоловіком теж не братимуть; бо священик посвячений Богові своєму.

Ти будеш уважати його за святого, бо він приносить хліб Бога твого; святим він буде для тебе, бо святий я, Господь, що освячую вас.

Коли дочка котрогось священика обезчестить себе розпустою, вона тим знеславить батька свого; вогнем таку спалити.

А священик, верховний між своїми братами, той, що на голову його злито миро, і що дана йому власть зодягатися в священні шати, не повинен тримати свого волосся розпущеним,роздирати на собі одежі,

ні наближатися до жадного мерця; навіть ради батька чи матері своєї не буде оскверняти себе.

Нехай не виходить зо святині, щоб не осквернити святині Бога свого, бо посвячення миром, яким був помазаний для Бога свого, на нім; я - Господь.

Дівицю візьме собі за жінку.

Вдовицю, відпущену, знеславлену і розпусницю - цих не братиме, - тільки дівицю зо свого народу мусить узяти собі за жінку;

і таким робом не знеславить свого потомства серед народу свого, я бо - Господь, що освячую його.»

Господь сказав Мойсеєві:

«Промов до Арона так: Ніхто з твого покоління, в прийдешніх родах їхніх, що матиме будь-яку ваду на тілі, нехай не приступає, щоб приносити хліб Бога свого;

ніхто бо, що матиме якусь ваду, нехай не приступає, як от сліпий, чи кульгавий, чи кирпатий, чи нечумазний;

або такий, у кого переламана нога, чи переламана рука;

чи горбатий, чи кволий, чи з більмом на очах, чи коростявий, чи лишаю-ватий, чи з ушкодженими ядрами.

Ніхто з роду Арона священика, що матиме яку ваду, не може приступити, щоб приносити вогняні жертви Господеві; він має ваду - не приступатиме, щоб приносити хліб Бога свого.

їсти він може хліб Бога свого, себто з пресвятих і святих дарів.

Але підходити до завіси й наближатись до жертовника він не сміє, бо має ваду на собі; тож нехай не осквернює святині моєї: я бо - Господь, що освячую їх.»

Переказав Мойсей усе це Аронові, синам його й усім ізраїльтянам.

Переклад Огієнка

І сказав Господь до Мойсея: Говори до священиків, Ааронових синів, і скажеш їм: Ніхто з вас нехай не занечиститься через доторкнення до померлого серед свого народу.

Бо тільки через доторкнення до близьких однокровних своїх, через матір свою, і через батька свого, і через сина свого, і через дочку свою, і через брата свого,

і через сестру свою, дівчину близьку йому, що не була замужем, через тих він може занечиститися доторкненням.

Бувши одружений, нехай не занечиститься серед рідні своєї, щоб не збезчестити себе.

Не зроблять вони лисини на голові своїй, і краю бороди своєї не підстрижуть, а на тілі своїм не наріжуть надрізів.

Святі вони будуть для Бога свого, і не збезчестять вони Ймення Бога свого, бо вони приносять огняні Божі жертви, хліб свого Бога. І будуть вони святі.

Жінки блудливої та збезчещеної вони не візьмуть, і не візьмуть жінки, вигнаної від чоловіка свого, бо святий він для Бога свого.

І освятиш його, бо він приносить хліб Бога твого, святий він буде для вас, бо святий Я, Господь, що освячує вас!

А священикова дочка, коли зачне робити блуд, вона безчестить батька свого, ув огні буде спалена.

А священик, найбільший від братів своїх, що на голову його буде виллята олива помазання, і буде посвячений на одягання шат, він голови своєї не запустить і шат своїх не роздере,

і до жодного вмерлого не ввійде, навіть через батька свого та через матір свою не сміє занечиститься.

І він не відійде від святині, і не занечистить святині Бога свого, бо на ньому посвячення оливи помазання його Бога. Я Господь!

І він візьме жінку в дівоцтві її.

Удови, і розведеної, і збезчещеної, блудливої, тих він не візьме, а тільки дівицю з-поміж рідні своєї він візьме за жінку.

І не збезчестить він насіння свого в рідні своїй, бо Я Господь, що освячує його.

І Господь промовляв до Мойсея, говорячи:

Промовляй до Аарона, говорячи: Чоловік із насіння твого на їх покоління, що буде в нім вада, не приступить, щоб приносити хліб свого Бога.

Бо жоден чоловік, що в нім вада, не приступить: чоловік сліпий, або кульгавий, або кирпатий або довготелесий,

або чоловік, що матиме зламану ногу або зламану руку,

або горбатий, або висохлий, або більмо на оці його, або коростявий, або паршивий, або з розчавленими ядрами,

кожен чоловік із насіння священика Аарона, що на нім ця вада, не приступить, щоб приносити Господні огняні жертви, вада в нім, не приступить він, щоб приносити хліб свого Бога.

Він буде їсти хліб свого Бога з Найсвятішого та зо святощів.

Та до завіси не підійде він, і до жертівника не приступить, бо вада в нім, і не збезчестить святині Моєї, бо Я Господь, що освячує їх.

І Мойсей промовляв до Аарона й до синів його, та до всіх синів Ізраїлевих.

Переклад Куліша

І рече Господь Мойсейові: Промов до сьвященників, синів Аронових, і скажи їм: Нїхто з них нехай не опоганюєть себе, доторкаючись до помершого з людей своїх;

Тільки хиба що се родина його, серцем близька йому: мати його, та батько його, та син його, та дочка його, та брат його,

Та сестра його дївиця, що близька йому і що не було в неї чоловіка: задля них можна сьвященникові опоганитись, доторкнувшись.

Нехай не опоганює себе, як громадський муж між народом своїм, доторкаючись до помершого якого, щоб не стати нечистим.

Не робити муть сьвященники лисини на голові в себе і краю борід своїх не стригти муть, і на тїлї в себе нарізок не робити муть.

Сьвятими мусять бути перед Богом своїм, і не зневажать імени Бога свого, вони бо приносять огняну жертву Господню, хлїб Бога свого; тим і мусять бути сьвятими.

Блудницї або обезчещеної не брати муть собі за жінку і роздведеної з чоловіком своїм жінки не брати муть; сьвятий бо сьвященник перед Богом своїм.

І вважай його за сьвятого, він бо хлїб Бога твого приносить. Сьвятим він буде про тебе: бо я сьвятий, Господь, що сьвятить вас.

І коли дочка в которого сьвященника обезчестить себе, ставши блудницею, то обезчестила вона тим батька свого; огнем треба спалити її.

А великий сьвященник між братами своїми, той, що на голову йому злито миро, і що осьвячено його, щоб надїти сьвяті шати, не буде відкривати голови своєї, і не дерти ме він одїжи своєї.

І до жадного мерця не приступати ме; нї задля батька свого, нї задля матері своєї не буде опоганювати себе.

І нехай не виходить із сьвятинї, і не зневажає сьвятинї Бога свого; бо посьвят помазання Божого на йому. Я Господь.

І мусить він дїву за жінку собі брати.

Вдовицю й розвідку і збезчещену, і блудницю, сих не брати ме, а дїву з земляцтва свого мусить взяти за жінку.

І не збезчестить він свого насїння в земляцтві свойму; я бо Господь, що сьвятить його.

І рече Господь Мойсейові:

Промов до Арона і скажи: Хто б нї був із насїння твого в родах їх, що в його хиба в тїлї, нехай не приступає, щоб приносити хлїб Бога свого;

Кожен бо, в кого є хиба яка, такому не можна приступити, чи слїпий чоловік буде, чи кульгавий, чи кирпатий, чи нечумазний,

Або такий, в кого переломлена нога, чи переломлена рука,

Чи горбатий, чи миршавий, чи з більмами на очах, чи коростявий, чи лишаюватий, чи з роздавленими яйцями.

Кожний з роду Арона, сьвященника, у кого на тїлї хиба яка, не може приступити, щоб приносити огняні жертви Господнї; сказа у його, не приступати ме, щоб приносити хлїб Бога свого.

Хлїб Бога свого в сьвятинї від великої сьвятощі і від сьвятощі можна йому їсти;

Тільки до завіси нехай не приступає, і до жертівника нехай не приступає, бо в його сказа на тїлї, так щоб не зневажив сьвятинї моєї: я бо, Господь, осьвячую її.

Переклад УБТ Турконяка

І промовив Господь до Мойсея, кажучи: Скажи священикам синам Аарона і скажеш до них: Не опоганяться в душах померлих в свому народі,

але хіба в хаті близького собі, за батька і матір, і синів і дочок, за брата

і за сестру дівицю кревну йому, яка не дана чоловікові, в цих занечиститеся.

Не занечиститься нагло в свому народі для свого опоганення.

І волосся голови не зголите за мерця, і вид бороди не зголять, і не чинитимуть на своїх тілах нарізів.

Святими будуть їхньому Богові, і не опоганять імя свого Бога. Бо господні жертви, дари їхньому Богові вони приносять, і будуть святі.

Жінку розпусницю і опоганену не візьмуть, і жінку відпущену її мужем, бо він святий Господеві Богові свому,

і освятить його. Дари вашого Господа Бога він приносить. Святим буде, бо святий Я Господь, що їх освячує.

І якщо дочка чоловіка священика опоганиться, щоб розпустувати, вона опоганила імя свого батька, в огні буде спалена.

І священик, що великий між своїми братами, якому вилито на голову олію помазання і сповнено, щоби зодягнутися в одіж, голову не відкриє і одіж не розідре,

і до всякої душі, що померла, не ввійде, до свого батька, ані до своєї матері, не занечиститься.

І не вийде з святих і не опоганить посвяченого свому Богові, бо свята олія, Боже помазання на ньому. Я Господь.

Цей візьме жінку дівицю з свого роду.

А вдову і відпущену і опоганену і розпусницю, цих не візьме, але тільки візьме за жінку дівицю з свого роду,

і не опоганить своє насіння в своїм народі. Я Господь, що освячує його.

І промовив Господь до Мойсея, кажучи:

Скажи Ааронові: Чоловік з твого роду в ваших родах, коли хтось матиме в собі порок, не прийде приносити дари свому Богові.

Кожний чоловік, який матиме в собі порок, не прийде, чоловік сліпий, чи кульгавий, чи з несформованим носом, чи без уха,

чи чоловік який має зломану руку, чи зломану ногу,

чи горбатий, чи має очі з плямами, чи хворі брови очей, чи чоловік, на якому будуть струпи, чи болячки, чи з одним ядром,

кожний, який має в собі порок, з насіння Аарона священика, не прийде принести жертву Богові твому. Бо порок в ньому, не прийде принести божі дари.

Дари Божі - святе святих і з святих їстиме.

Лиш до занавіси не прийде і до жертівника не приблизиться, бо має порок. І не опоганить святе Бога свого, бо Я є Господь, що їх освячує.

І промовив Мойсей до Аарона і його синів і до всіх ізраїльських синів.

Російський синодальний переклад

И сказал Господь Моисею: объяви священникам, сынам Аароновым, и скажи им: да не оскверняют себя прикосновением к умершему из народа своего;

только к ближнему родственнику своему, к матери своей и к отцу своему, к сыну своему и дочери своей, к брату своему

и к сестре своей, девице, живущей при нем и не бывшей замужем, можно ему прикасаться, не оскверняя себя;

и прикосновением к кому бы то ни было в народе своем не должен он осквернять себя, чтобы не сделаться нечистым.

Они не должны брить головы своей и подстригать края бороды своей и делать нарезы на теле своем.

Они должны быть святы Богу своему и не должны бесчестить имени Бога своего, ибо они приносят жертвы Господу, хлеб Богу своему, и потому должны быть святы.

Они не должны брать за себя блудницу и опороченную, не должны брать и жену, отверженную мужем своим, ибо они святы [Господу] Богу своему.

Святи его, ибо он приносит хлеб [Господу] Богу твоему: да будет он у тебя свят, ибо свят Я Господь, освящающий вас.

Если дочь священника осквернит себя блудодеянием, то она бесчестит отца своего; огнем должно сжечь ее.

Великий же священник из братьев своих, на голову которого возлит елей помазания, и который освящен, чтобы облачаться в священные одежды, не должен обнажать головы своей и раздирать одежд своих;

и ни к какому умершему не должен он приступать: даже прикосновением к умершему отцу своему и матери своей он не должен осквернять себя.

И от святилища он не должен отходить и бесчестить святилище Бога своего, ибо освящение елеем помазания Бога его на нем. Я Господь.

В жену он должен брать девицу [из народа своего]:

вдову, или отверженную, или опороченную, [или] блудницу, не должен он брать, но девицу из народа своего должен он брать в жену;

он не должен порочить семени своего в народе своем, ибо Я Господь [Бог], освящающий его.

И сказал Господь Моисею, говоря:

скажи Аарону: никто из семени твоего во все роды их, у которого на теле будет недостаток, не должен приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему;

никто, у кого на теле есть недостаток, не должен приступать, ни слепой, ни хромой, ни уродливый,

ни такой, у которого переломлена нога или переломлена рука,

ни горбатый, ни с сухим членом, ни с бельмом на глазу, ни коростовый, ни паршивый, ни с поврежденными ятрами;

ни один человек из семени Аарона священника, у которого на теле есть недостаток, не должен приступать, чтобы приносить жертвы Господу; недостаток на нем, поэтому не должен он приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему;

хлеб Бога своего из великих святынь и из святынь он может есть;

но к завесе не должен он приходить и к жертвеннику не должен приступать, потому что недостаток на нем: не должен он бесчестить святилища Моего, ибо Я Господь, освящающий их.

И объявил это Моисей Аарону и сынам его и всем сынам Израилевым.