22

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Господь сказав Мойсеєві:

: «Скажи Аронові й синам його, щоб поважали святі речі, що їх сини Ізраїля посвячують мені, та щоб не сквернили імени святого мого: я - Господь.

Тож скажи їм: Хто б то не був у ваших поколіннях, кожен із ваших нащадків, що з нечистотою на собі приступить до святих речей, посвячених від синів Ізраїля Господеві, той викоріниться з-перед мого обличчя: я - Господь.

Ніхто з Аронових нащадків, що буде прокажений або течивий, не їстиме святих приносів, поки не стане чистим; а й той, що доторкнеться когось, що занечистився від трупа, або такого, в кого стікає сім'я,

або такого, що доторкнеться повзуна чи людини, що можуть зробити його нечистим хоч якою б там нечистотою;

хто цього доткнеться, буде нечистим до вечора, й не можна йому їсти святих речей, хібащо вимиється в воді.

А зайде сонце, то стане чистим, і можна йому буде потім їсти святі речі, бо то харч його.

Здохлятину й те, що розірве звір, не їстиме, щоб не осквернитись тим. Я - Господь.

Нехай виконують мої веління, щоб не взяти на себе гріха в цьому та щоб не вмерти, осквернюючи їх: я - Господь, що освятив їх.

Хто неуправнений, не їстиме святого; комірник або наймит священика не їстиме святого.

Коли ж священик купить раба за свої гроші, той може їсти в нього, і ті, що народжуються в його домі, можуть їсти з його хліба.

Дочка священика, що вийде заміж за мирянина, не може вже більш їсти святих приношень.

Коли ж би дочка священика повдовіла чи була відпущена чоловіком бездітна, і вернулась у домівку батька свого, батьківський хліб, як замолоду, можна їй їсти; зо сторонніх же ніхто не може його їсти.

Коли хтось ненароком з'їсть святе, нехай віддасть священикові, додавши п'ятину поверх того.

Нехай (священики) не осквернюють святих речей, що сини Ізраїля приносять Господеві,

і не вводять їх у гріх, який треба б спокутувати, коли б їли ці святі приноси. Я бо Господь, що освячую їх.»

Каже Господь Мойсеєві:

«Промов до Арона й до синів його та до всіх синів Ізраїля, і скажи їм: Коли, хоч хто б він був з дому Ізраїля, чи з приходнів в Ізраїлі, схоче принести жертву, чи з якоїсь обітниці, чи з доброї волі, як то звичайно приносять Господеві всепалення,

то щоб бути угодним, мусить принести самця, без вади, зо скотини, чи з овець, чи з кіз.

Нічого, що має якийсь ґандж, не приноситиме, бо не буде вам угодним Богові.

І коли хтось приносить мирну жертву Господеві, щоб виконати обітницю або як принос добровільний, зо скоту чи з овець, то, Щоб бути угодною, жертва мусить бути без ґанджу; ніяк не може бути на ній жадної вади.

Сліпого, чи скаліченого, чи уломного, чи болячкуватого, чи коростявого, чи запаршивілого, - таких не приноситимете Господеві і не подаватимете їх як вогняну жертву на жертовник.

Бика або вівцю, що буде нечумазне, з уломним носом і зо скороченим хвостом, можеш принести як добровільний дар; але як обітниця воно невгодне.

Тварини, в якої ядра роздавлені, або розтовчені, або вирвані, або вирізані, не приноситимете Господеві; таких приношень у вашім краю не робитимете,

ані з рук чужинців не прийматимете таких пожертв, щоб їх приносити вашому Богу як поживу, бо вони уломні, і з вадою не будуть для вас угодні.»

Сказав Господь Мойсеєві:

«Теля, чи ягня, чи козеня, як уродиться, нехай пробуде сім день при матері своїй; з восьмого ж дня і потім буде угодним на вогняну жертву Господеві.

Чи то корову, чи вівцю не будете різати одного дня з її маленьким.

Коли жертвуватимете подячну жертву Господеві, жертвуйте так, щоб була боговгод-на від вас.

Того самого дня треба її з'їсти, не зоставляйте нічого до ранку. Я - Господь.

Пильнуйте мої заповіді й виконуйте їх; Я - Господь.

Ви не сквернитимете імени мого святого, щоб я святився серед синів Ізраїля. Я - Господь, що освячую вас,

що вивів вас із Єгипетської землі, щоб бути вам Богом. Я - Господь.»

Переклад Огієнка

І Господь промовляв до Мойсея, говорячи:

Промовляй до Аарона й до синів його, і нехай вони обережно поводяться зо святощами Ізраїлевих синів, які вони посвячують Мені, і нехай не безчестять Мого святого Ймення. Я Господь!

Скажи їм: На ваші покоління кожен чоловік, що наблизиться зо всякого вашого насіння до святощів, які Ізраїлеві сини посвятять Господеві, а нечистість його на нім, то буде винищена душа та з-перед лиця Мого. Я Господь!

Кожен чоловік з Ааронового насіння, коли він прокажений або течивий, не буде їсти зо святощів, аж поки очиститься. А хто доторкнеться всякого нечистого від мертвого тіла, або чоловік, що з нього вийде насіння лежання,

або хто доторкнеться до всякого плазуна, через якого він стане нечистий, або до людини, через яку стане нечистий, через усяку нечистість її,

особа, що доторкнеться до того, то стане нечиста аж до вечора, і не буде їсти зо святощів, поки не обмиє свого тіла в воді.

А коли зайде сонце, то стане він чистий, а потім буде їсти зо святощів, бо це хліб його.

Падла та розшарпаного не буде він їсти, щоб не занечиститись ним. Я Господь!

І будуть вони стерегти Мої прикази, щоб не понести через те гріха на собі, і щоб не померти через нього, коли б збезчестили їх. Я Господь, що освячує їх!

А кожен чужий не буде їсти святощів; осілий у священика й наймит не будуть їсти святощів.

А коли священик купить чоловіка, купівля срібла його це, той буде їсти їх, також уроджений дому його, вони будуть їсти його хліб.

А священикова дочка, коли буде видана чужому чоловікові, вона не буде їсти принесених святощів.

А священикова дочка, коли буде вдова, або розведена, а дітей не має, і вернеться до дому свого батька, як за молодости своєї, буде їсти з хліба батька свого. А кожен чужий не буде їсти його.

А чоловік, коли з'їсть святощі через помилку, то докладе до неї п'яту частину її, і віддасть священикові ті святощі,

і священики не збезчестять святощів Ізраїлевих синів, що вони приносять Господеві,

і не стягнуть на себе вини за провину їдження своїх святощів. Бо Я Господь, що освячує їх.

І промовляв Господь до Мойсея, говорячи:

Промовляй до Аарона й до синів його, та до всіх Ізраїлевих синів, і скажеш їм: Кожен чоловік з Ізраїлевого дому та з приходька між Ізраїлем, що принесе свою жертву за всякими своїми обітницями та за всякими даруваннями своїми, що принесе Господеві на цілопалення,

то нехай принесе на вподобання ваше безвадного самця з худоби великої, з овець і з кіз.

Жодного, що в нім вада, не принесете, бо не буде воно на вподобання вас.

А чоловік, коли принесе Господеві мирну жертву на виразно висловлену обітницю або на дарунок, із худоби великої чи з худоби дрібної, безвадна буде на вподобання, жодна вада не буде в ній:

сліпа, або зламана, або скалічена, або шолудива, або коростява, або паршива, не принесете тих Господеві, і жертви огняної не дасте з них на жертівника для Господа.

А вола та вівцю з занадто довгим чи занадто коротким яким членом добровільно принесеш у жертву, а на обітницю вони не вгодні Богові.

А того, що має ядра розчавлені, чи збиті, чи відірвані, чи відрізані не піднесете Господеві, і в вашому Краї не зробите того.

І з руки чужинця не принесете хліба нашого Бога зо всіх таких, бо в них зіпсуття їх, вада в них, вони не будуть вгодні для вас.

І Господь промовляв до Мойсея, говорячи:

Віл, або вівця, або коза, коли вродиться, то буде сім день під своєю матір'ю, а від дня восьмого й далі буде вгодне на жертву огняну для Господа.

А корови та вівці, її й маля її не заріжете одного дня.

А коли будете приносити вдячну жертву для Господа, то приносьте так, щоб вона була вгодна.

Того дня буде вона з'їджена, не зоставите з неї аж до ранку. Я Господь!

І заповіді Мої будете додержувати, і будете виконувати їх. Я Господь!

І не будете безчестити Мого святого Ймення, і Я буду освячений серед Ізраїлевих синів. Я Господь, що освячує вас,

що вивів вас із єгипетського краю, щоб бути вашим Богом. Я Господь!

Переклад Куліша

І рече Господь Мойсейові:

Промов до Арона й до синів його, щоб оглядно держали себе перед сьвятими приносами синів Ізрайлевих, що посьвячують для мене, та не зневажали імени сьвятинї моєї. Я Господь.

Скажи їм: Хто б то нї був у ваших родах, кожен з насїння вашого, що приступати ме до сьвятощів, що посьвячують сини Ізрайлеві Господеві, а нечисть його буде на йому, викорениться душа та від лиця мого. Я Господь.

І кожний з насїння Аронового прокаженний, або течивий, не їсти ме сьвятих приносів, аж стане чистим. А хто торкнеться такого, що через трупа став нечистим, або такого в кого стїкає насїннє;

Або хто торкнеться об повзаючу животину, через котру стане нечистим, або об чоловіка, через котрого стане нечистим від якої нечистоти, що на йому:

Хто торкнеться об їх, нечистим стане до вечора; і неможна йому їсти сьвятого, але він мусить викупати тїло своє в водї.

А зайде соньце, то чистим стане; і можна йому потім їсти сьвяте, бо се хлїб його.

Падла й що зьвір розідре, не їсти ме, щоб неопоганитись. Я Господь.

І сповняти муть повелїння мої, щоб не взяти на себе гріха і не вмерти за те, що зневажять їх. Я Господь, що сьвятить їх.

І нїякий приходень не їсти ме сьвятого; хто в комірни в сьвященника або наймит його, неможна йому їсти сьвятого.

А коли сьвященник купить раба за срібло, можна йому їсти з того; і ті, що родились у домівцї його, можуть їсти.

І коли дочка сьвященника буде за приходнем, то не їсти ме жертви, сьвятого приношення.

Коли ж дочка сьвященника повдовіє чи розведеться з чоловіком, і дїтей в неї нема, і вернулась вона в домівку батька свого, як замолоду, батьківський хлїб їй можна їсти. Нїякому ж приходневі не можна їсти його.

І коли хто ненароком з'ість сьвятого, нехай до його надбавить пятину того тай оддасть сьвященникові вкупі з сьвятим.

І нехай нїхто не зневажає нїчого сьвятого в синів Ізрайлевих, що приносять Господеві.

І сим робом не беруть на душу гріха, що їдять сьвятощі їх. Я бо Господь, що осьвячую їх.

І рече Господь Мойсейові:

Промов до Арона й до синів його і до всїх синів Ізрайлевих, і скажи їм: Хто б то нї був із дому Ізрайлевого, чи з приходнїв в Ізраїлї, що приносити ме жертву свою, чи по якій обітницї своїй, чи по добрій волї приносять дари Господеві на всепаленнє,

То, щоб залюбки було воно прийнято, треба приносити без скази, самця із скотини чи з овечок чи з кіз.

Нїчого, що має хибу, не приносити мете його; бо не буде на благоволеннє Боже про вас.

І хто приносить жертву мирну Господеві, щоб сповнити обітницю, чи то приніс добровільний, із скоту або з овечок: без скази мусять бути про благоволеннє; не має бути жадної хиби в йому.

Слїпого або зраненого, або надвереженого, або таке, що болячки в його, або коростявого, або паршивого, такої животини не приносити мете Господеві і не подавати мете їх на огняну жертву на жертівник.

А бика або барана, в якого один член або за довгий або за короткий, такого можна тобі принести як дар добровільний; але на обітницю не годиться таке.

І животини, в якої яйцї роздавлені або розбиті, або вирвані або вирізані, не приносити мете Господеві, і в землї вашій не чинїте такого.

І з рук чужениць не приносити мете хлїб Бога вашого зо всього того; бо на всьому тому надвереженнє і сказа їх; не будуть вони у благоволеннє Боже про вас.

І рече Господь до Мойсея, кажучи:

Теля, чи ягня, чи козля, як вродиться, так нехай пробуде сїм день при матері своїй; а з восьмого дня і потім буде залюбки на жертву всепалення Господеві.

Чи то буде корова, чи вівця, не будете заколювати її одного дня разом з маленьким її.

І як приносити мете жертву подячну Господеві, то приносїть її так, щоб була Богу залюбки про вас:

Того самого дня треба з'їсти її; не зоставляйте нїчого до ранку. Я Господь.

І пильнуйте заповідей моїх і сповняйте їх. Я Господь.

І не зневажати мете імені сьвятого мого, щоб сьвятим бути менї серед синів Ізрайлевих. Я Господь, що сьвятить вас,

Що вивів вас із Египецької землї, щоб бути вам Богом. Я Господь.

Переклад УБТ Турконяка

І промовив Господь до Мойсея, кажучи:

Скажи Ааронові і його синам, і хай дбають про святощі ізраїльських синів, і не опоганять моє святе імя, в тому, що вони освячують мені. Я Господь.

Скажи їм: Кожний чоловік в родах ваших з усього вашого насіння, який прийде до святощів, які освячують ізраїльські сини Господеві, і його нечистота на ньому, та душа вигубиться від мене. Я Господь Бог ваш.

І чоловік з насіння Аарона священика, і він прокажений, чи мав вилив, не їстиме святого доки не очиститься. І хто доторкнеться до всякої нечистоти душі, чи чоловіка, якому вийде з нього ложе насіння,

або який доторкнеться до кожного нечистого плазуна, він опоганює себе, чи до людини в якій опоганить себе за всією її нечистотою,

душа, яка доторкнеться їх, нечистою буде до вечора. Не їстиме з святого, якщо не помиє свого тіла водою.

І зайде сонце, і чистим буде, і тоді їстиме святе, бо це його хліб.

Мертвечини і вбитого звірем не їстиме, щоб осквернити себе в них. Я Господь.

І зберігатимуть мої заповіді, щоб не одержали через них гріх і не померли через них, якщо опоганять їх. Я Господь Бог, що їх освячує.

І кожний чужинець не їстиме святого. Той, хто мешкає з священиком, чи найманець не їстиме святого.

Якщо ж священик придбає душу куплену грішми, цей їстиме його хліб, і його домашні і вони їстимуть його хліби.

І дочка чоловіка священика, якщо буде чоловікові іншого племени, вона не їстиме з святих дарів.

І дочка священика, якщо буде вдовою чи відпущеною, а насіння не буде в неї, повернеться до батьківського дому, так як в молодості своїй, їстиме з хлібів свого батька. І ніякий чужинець не їстиме з них.

І чоловік, який зїсть святе з незнання, і додасть пяту часть його до нього і дасть священикові святе.

І не опоганять святе ізраїльських синів, яке вони приносять Господеві,

і приведуть на себе беззаконня проступку коли вони їдять своє святе. Бо я Господь, що їх освячує.

І промовив Господь до Мойсея, кажучи:

Скажи Ааронові і його синам і всьому ізраїльському зборові, і скажеш до них: Людина, людина з ізраїльських синів чи синів приходьків, що мешкають з ними в Ізраїлі, яка принесе свої дари за всім своїм визнаванням, чи за всім своїм вибором, те, що принесуть Богові в цілопалення,

що прийнятим буде від вас, буде чоловічого роду без вади з корів і з овець і з кіз.

Все, що лиш матиме в собі ваду, не принесуть Господеві, бо не буде прийняте від вас.

І людина, яка принесе жертву спасіння Господеві, вимовивши моління за вибором, чи в ваші празники, з стад чи з овець, без вади, буде прийняте, в ньому не буде ніякої вади.

Сліпе чи побите чи без язика чи з болячками чи з струпами чи з ранами, цих не приведуть Богові і в дар не дасьте з них на жертівник Господеві.

І теля чи вівцю з відрізаними ухами чи з обрізаним хвостом заріжеш їх собі, а на твою молитву не принесеться.

Оскопленого і побитого і порізаного і оскопленого цих не принесете Господеві, і в землі вашій не жертвуватимете.

І з руки чужинця не принесете дари вашому Богові з усіх цих, бо в них є ушкодження, в них вада. Це не прийметься від вас.

І промовив Господь до Мойсея, кажучи:

Як народиться теля чи вівця чи козеня, і буде сім днів при матері, а осьмого дня і пізніше принесеться в дари, дар Господеві.

І теля і ягня, її і потомство її не заріжеш в одному дні.

Якщо ж жертвуватимеш жертву молитви радості Господеві, жертвуватимете його так, щоб було прийняте від вас.

В тім дні зїсться, не оставите з мяса до ранку. Я є Господь.

І зберігатимете мої заповіді і виконуватимете їх,

і не опоганите святого імя, і освячуся посеред синів ізраїльських. Я Господь, що освячує вас,

який вивів вас з єгипетскої землі, щоб бути вам Богом. Я Господь.

Російський синодальний переклад

И сказал Господь Моисею, говоря:

скажи Аарону и сынам его, чтоб они осторожно поступали со святынями сынов Израилевых и не бесчестили святаго имени Моего в том, что они посвящают Мне. Я Господь.

Скажи им: если кто из всего потомства вашего в роды ваши, имея на себе нечистоту, приступит к святыням, которые посвящают сыны Израилевы Господу, то истребится душа та от лица Моего. Я Господь [Бог ваш].

Кто из семени Ааронова прокажен, или имеет истечение, тот не должен есть святынь, пока не очистится; и кто прикоснется к чему-- нибудь нечистому от мертвого, или у кого случится излияние семени,

или кто прикоснется к какому-нибудь гаду, от которого он сделается нечист, или к человеку, от которого он сделается нечист какою бы то ни было нечистотою, --

тот, прикоснувшийся к сему, нечист будет до вечера и не должен есть святынь, прежде нежели омоет тело свое водою;

но когда зайдет солнце и он очистится, тогда может он есть святыни, ибо это его пища.

Мертвечины и звероядины он не должен есть, чтобы не оскверниться этим. Я Господь.

Да соблюдают они повеления Мои, чтобы не понести на себе греха и не умереть в нем, когда нарушат сие. Я Господь [Бог], освящающий их.

Никто посторонний не должен есть святыни; поселившийся у священника и наемник не должен есть святыни;

если же священник купит себе человека за серебро, то сей может есть оную; также и домочадцы его могут есть хлеб его.

Если дочь священника выйдет в замужество за постороннего, то она не должна есть приносимых святынь;

когда же дочь священника будет вдова, или разведенная, и детей нет у нее, и возвратится в дом отца своего, как была в юности своей, тогда она может есть хлеб отца своего; а посторонний никто не должен есть его.

Кто по ошибке съест что-нибудь из святыни, тот должен отдать священнику святыню и приложить к ней пятую ее долю.

Священники сами не должны порочить святыни сынов Израилевых, которые они приносят Господу,

и не должны навлекать на себя вину в преступлении, когда будут есть святыни свои, ибо Я Господь, освящающий их.

И сказал Господь Моисею, говоря:

объяви Аарону и сынам его и всем сынам Израилевым и скажи им: если кто из дома Израилева, или из пришельцев, [поселившихся] между Израильтянами, по обету ли какому, или по усердию приносит жертву свою, которую приносят Господу во всесожжение,

то, чтобы сим приобрести благоволение от Бога, жертва должна быть без порока, мужеского пола, из крупного скота, из овец и из коз;

никакого животного, на котором есть порок, не приносите [Господу], ибо это не приобретет вам благоволения.

И если кто приносит мирную жертву Господу, исполняя обет, или по усердию, [или в праздники ваши,] из крупного скота или из мелкого, то жертва должна быть без порока, чтоб быть угодною Богу: никакого порока не должно быть на ней;

животного слепого, или поврежденного, или уродливого, или больного, или коростового, или паршивого, таких не приносите Господу и в жертву не давайте их на жертвенник Господень;

тельца и агнца с членами, несоразмерно длинными или короткими, в жертву усердия принести можешь; а если по обету, то это не угодно будет Богу;

животного, у которого ятра раздавлены, разбиты, оторваны или вырезаны, не приносите Господу и в земле вашей не делайте сего;

и из рук иноземцев не приносите всех таковых животных в дар Богу вашему, потому что на них повреждение, порок на них: не приобретут они вам благоволения.

И сказал Господь Моисею, говоря:

когда родится теленок, или ягненок, или козленок, то семь дней он должен пробыть при матери своей, а от восьмого дня и далее будет благоугоден для приношения в жертву Господу;

но ни коровы, ни овцы не заколайте в один день с порождением ее.

Если приносите Господу жертву благодарения, то приносите ее так, чтоб она приобрела вам благоволение;

в тот же день должно съесть ее, не оставляйте от нее до утра. Я Господь.

И соблюдайте заповеди Мои и исполняйте их. Я Господь.

Не бесчестите святого имени Моего, чтоб Я был святим среди сынов Израилевых. Я Господь, освящающий вас,

Который вывел вас из земли Египетской, чтоб быть вашим Богом. Я Господь.