20

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Господь сказав Мойсеєві:

«Ти до синів Ізраїля промовиш: Хто з синів Ізраїля чи приходнів, що перебувають в Ізраїлі, дасть когось із свого потомства Молохові, покарати його смертю; його земляки нехай поб'ють його камінням.

Я звернусь проти такого чоловіка й викоріню його з-поміж людей його; бо він із дітей своїх оддав Молохові, осквернивши мою святиню та збезчестивши моє ім'я.

А коли земляки заплющать очі на того чоловіка, як віддаватиме когось із дітей своїх Молохові, і не схочуть його вбити,

я зверну моє лице проти нього й проти роду його й з-поміж його люду викоріню його та всіх, що розпустували слідом за ним, щоб розпустувати за Молохом.

Хто звернеться до заклиначів мерців і знахурів, щоб слідом за ними блудувати, я звернуся проти нього й викоріню його з-поміж його люду.

Ви ж освячуйте себе і будете святими, бо я - Господь, Бог ваш.

Ви пильнуватимете установ моїх і виконуватимете їх; я - Господь, що освячую вас.

Хто проклинає свого батька чи свою матір, того мусять покарати смертю; він кляв свого батька й свою матір, тож кров його нехай упаде на нього.

Хто чужоложить із жінкою ближнього свого, на смерть мусять бути скарані і перелюбець і перелюбка.

Той, хто сходитиметься з батьковою жінкою, наготу свого батька відкрив він; обоє мусять бути покарані смертю; кров їхня на них.

Хто зійшовся б із невісткою своєю, смертю мусять покарати їх обоє; кровозмішання вчинили; кров їхня на них.

Коли чоловік зійдеться з чоловіком так, як із жінкою, обидва вчинили гидоту; смертю мусять їх покарати; кров їхня на них.

Хто бере собі за жінку дочку й матір її - це ганьба; вогнем нехай спалять його й їх, щоб не було такої ганьби серед вас.

Чоловік, що спарується зо скотиною, мусить бути скараний на смерть; а скотину треба вбити.

Коли жінка наблизиться до якоїсь скотини, щоб злучитися з нею, мусиш убити жінку й скотину; вони мусять згинути; кров їхня нехай упаде на них.

Коли чоловік візьме свою сестру, дочку батька свого або дочку матері своєї, та й побачить наготу її, а вона побачить наготу його, мерзота це; їх обох треба викорінити перед очима людей свого народу; наготу своєї сестри відкрив, мусить понести кару за гріх свій.

Коли чоловік зійдеться з жінкою в час її спливу і, оголивши наготу її, відкриє її течиво, і вона відкриє свою кровотечу, обох їх викорінити з-поміж людей їхніх.

Наготи сестри матері твоєї й сестри батька твого не відкриватимеш; бо це - обнажувати свою родичку; вони понесуть кару за гріх їхній.

Коли хтось зійдеться з тіткою своєю, наготу дядька свого відкрив він; понесуть кару за гріх свій, бездітними помруть.

Коли хтось візьме жінку брата свого - це огида; наготу брата свого відкрив, бездітними будуть.

Пильнуйте всіх моїх установ й усіх моїх присудів, і виконуйте їх, і не виблює вас земля, куди веду вас жити.

Не наслідуйте звичаїв народів, що їх прожену з-перед вас, бо тому що вони чинили все те, то вони й стали мені гидкими.

Вам же кажу я: ви заволодієте їхньою землею; я вам даю її в посілість, землю, що тече молоком і медом; я, Господь, Бог ваш, що відрізнив вас від інших народів.

Ви мусите відрізняти тварину чисту від нечистої, птаство чисте від нечистого, і не сквернити себе твариною, чи птицею, нічим, що повзає по землі, і що я вказав вам як нечисте.

Тож будете мені святими, бо святий я, Господь, що відрізнив вас від народів, щоб ви були моїми.

Чоловік або жінка, що будуть викликати мертвих або відьмувати, мусять бути скарані на смерть; камінням нехай поб'ють їх; кров їхня упаде на них.»

Переклад Огієнка

І Господь промовляв до Мойсея, говорячи:

І скажеш до Ізраїлевих синів: Кожен чоловік із Ізраїлевих синів та з приходька, що мешкає в Ізраїлі, який дасть із насіння свого Молохові, буде конче забитий, народ краю закидає його камінням.

А Я зверну лице Своє проти того чоловіка, і винищу його з-поміж народу його, бо з насіння свого дав він Молохові, щоб занечистити святиню Мою, збезчестити Моє святе Ймення.

А якщо справді люди того краю сховають свої очі від того чоловіка, коли він дасть із насіння свого Молохові, щоб не забити його,

то Я зверну Своє лице проти того чоловіка та проти родини його, і винищу його й усіх, що блудять за ним, блудячи за Молохом, з-посеред народу його.

А душа, що звертається до померлих духів та до чарівників, щоб блудити за ними, то Я зверну Своє лице проти тієї душі, і винищу того з-посеред народу його.

І ви будете освячуватися, і будьте святі, бо Я Господь, Бог ваш!

І ви будете держати постанови Мої, і будете виконувати їх. Я Господь, що освячує вас!

Бо кожен чоловік, що прокляне свого батька чи матір свою, буде конче забитий, батька свого чи матір свою він прокляв, кров його на ньому!

А кожен, хто буде чинити перелюб із чиєю жінкою, хто буде чинити перелюб із жінкою свого ближнього, буде конче забитий перелюбник та перелюбниця.

А хто буде лежати із жінкою батька свого, він відкрив наготу свого батька, будуть конче забиті обоє вони, кров їхня на них!

А хто буде лежати з невісткою своєю, будуть конче забиті обоє вони, гидоту вчинили вони, кров їхня на них!

А хто лежатиме з чоловіком як із жінкою, гидоту вчинили обоє вони, будуть конче забиті, кров їхня на них!

А хто візьме жінку й матір її, гидота це, в огні спалять його та її, і не буде кровозмішання серед вас!

А хто паруватиметься з скотиною, буде конче забитий, і скотину ту заб'єте.

А жінка, що наблизиться до якої скотини, щоб лежати з нею, то заб'єш ту жінку та скотину ту, будуть конче забиті вони, кров їхня на них!

А хто візьме сестру свою, дочку батька свого або дочку матері своєї, і побачить наготу її, а вона побачить наготу його, ганьба це! І будуть вони знищені на очах синів їхнього народу, він наготу сестри своєї відкрив, він понесе провину свою!

А хто буде лежати із жінкою, часу хвороби місячним, і відкриє її наготу, він джерело її обнажив, а вона відкрила джерело своєї крови, то будуть вони обоє знищені з-посеред народу свого!

І не відкриєш наготи сестри матері своєї й сестри батька свого, бо однокровну свою обнажив би ти, вони понесуть провину свою.

А хто буде лежати з тіткою своєю, він відкрив наготу дядька свого, гріх свій вони понесуть, бездітні помруть!

А хто візьме жінку брата свого, це нечисть, він відкрив наготу брата свого, бездітні будуть.

І ви будете додержувати всі постанови Мої й усі устави Мої, і будете виконувати їх, і не виригне вас земля та, куди Я впроваджаю вас, щоб сиділи ви в ній.

І не будете ви ходити за звичаями люду, що Я виганяю перед вами, бо все те робили вони, і Я їх обридив.

І сказав Я до вас: ви вспадкуєте їхню землю, а Я дам її вам на спадщину її, землю, що плине молоком та медом. Я Господь, Бог ваш, що відділив вас від тих народів!

І ви відділяйте між худобою чистою та нечистою, і між птаством нечистим та чистим, і не занечищуйте душ своїх худобою й птаством, і всім, що роїться на землі, що Я відділив для вас, як нечисте.

І будьте для мене святі, бо святий Я, Господь. І Я відділю вас від тих народів, щоб ви були Мої.

А чоловік або жінка, коли будуть вони викликати духа мерців або ворожити, будуть конче забиті, камінням закидають їх, кров їхня на них!

Переклад Куліша

І рече Господь Мойсейові:

Промов до синів Ізрайлевих: Хто б нї був зміж синів Ізрайлевих, чи з приходнїв, що пробуває в Ізраїля, такий, що оддавати ме насїннє своє Молехові, скарати його смертю; люде країни тієї мусять побити його каміннєм.

І сам я поверну лице моє проти чоловіка того, і викореню його зміж людей його; бо дїтей своїх він оддав Молехові, щоб опаскудити імя сьвятинї моєї.

Коли земляне заплющять очі свої на того чоловіка, як оддавати ме з дїтей своїх Молехові, та й не схоче стратити його,

Так поставлю моє лице проти чоловіка такого, і проти роду його, та й викореню його й усїх, що блудували слїдом за ним, щоб слїдом за Молехом блудувати; викореню їх зміж людей їх.

І душа, що обернулась до закленателїв мертвих і до ворожбитів, щоб слїдом за ними блудувати, оберну лице моє проти душі тієї, та й викореню її спроміж люду її.

Осьвячуйте ж себе й бувайте сьвятими, бо я, Господь, Бог ваш.

І пильнуйте установ моїх, і сповняйте їх. Я Господь, що осьвятив вас.

Бо кожний, хто лає батька свого й матїр свою, того мусять скарати смертю; батька свого й матїр свою лаяв, кров його на йому.

І коли чоловік робить перелюб із заміжною жінкою, коли робить перелюб з жінкою ближнього свого, смертю мусять скарати перелюбника й перелюбницю.

І такий, що лежати ме з батьковою жінкою; наготу батька свого відкрив він, обоє їх смертю карати муть; кров його на обох їх.

І такий, що лежати ме з невісткою своєю, смертю скарати мусять їх; огидно опоганили себе; кров їх на них.

І коли чоловік з чоловіком зляжеться, так як злягається з жінкою, гидоту вкоїли обоє; смертю мусять їх скарати; кров їх на них.

А коли чоловік бере жінку собі й матїр її, се плюгаство; огнем нехай спалять і його і їх, щоб не було розвороття між вами.

І як чоловік зляжеться із скотиною, смертю такого мусять скарати, а скотину мусите вбити.

І жінка, що наближиться до якої скотини, щоб злучитись з нею, вбити мусиш їх, жінку й скотину; мусять вони згинути, бо кров їх на них.

І коли чоловік возьме сестру свою, дочку батька або дочку матері своєї, та й побачить наготу її, а вона побачить наготу його; паскудний се вчинок, і викоренять їх обох перед очима всього люду їх; наготу сестри своєї відкрив; мусить понести кару за гріх свій.

І як чоловік ляже з жінкою під час недуги її, та й одкриє наготу її, криничину її одкрив, і вона відкрила криничину крові своєї; обох їх викоренити зміж людей їх.

І наготи в сестри матері твоєї і сестри батька твого не відкривати меш; бо хто се зробить, той відкриє родичку свою; нехай вони гріх свій несуть.

І коли чоловік ляже з жінкою дядька свого, наготу дядька свого відкрив він; понесуть вони кару за гріх свій, бездїтними помруть.

І коли возьме чоловік жінку брата свого, то се нечисть; наготу брата свого відкрив; бездїтними помруть.

Оце ж пильнуйте моїх установ, і всїх присудів моїх, і сповняйте їх, щоб не звергла земля вас, де приведу вас жити.

І не ходїте в установах народів, що перед вами проганяти му; бо все те коїли вони, та й поробились гидкими менї.

І казав я вам: Ви візьмете займище їх, і я оддам вам в державу землю текущу молоком та медом. Я Господь, Бог ваш, що вас повилучував із народів.

Оттим же то розбирайте між скотиною чистою й нечистою, і між птаством чистим і нечистим, і не робіте себе гидкими скотом і птаством і всїм, що метушиться на землї, що я вилучив вам як нечисте.

І будете ви передо мною сьвятими, я бо сьвятий, я Господь, і я вилучив вас ізміж инших народів, щоб ви були моїми.

Оце ж коли чоловік або жінка будуть заклинати помершого або ворожити, то нехай скарають їх смертю; каміннєм нехай побють їх; кров їх на їх.

Переклад УБТ Турконяка

І промовив Господь до Мойсея, кажучи:

І скажеш ізраїльським синам: Якщо хтось з ізраїльських синів, чи приходьків народжених в Ізраїлі, хто дасть своє насіння володареві, смертю хай помре. Нарід, що на землі, закаменує його камінням.

І Я покладу лице моє проти того чоловіка і вигублю його з народу його, томущо дав своє насіння володареві, щоб опоганити мої святощі і опоганити імя освячених мені.

Якщо ж незважанням незважатимуть тубільці землі своїми очима на того чоловіка, що дав своє насіння володареві, щоб не вбити його,

і покладу моє лице проти того чоловіка і його родини і знищу його і всіх, що з ним однієї думки, томущо розпустували вони проти володарів їхнього народу.

І душа, яка піде за ворожбитами чи чародіями, щоби розпустувати за ними, поверну моє лице проти тієї душі і вугублю її з його народу.

І будете святі бо Я святий Господь Бог ваш.

І зберігатимете мої заповіді і чинитимете їх. Я Господь, що освячує вас.

Людина, людина, яка зле говоритиме до свого батька чи до своєї матері, смертю хай помре; свому батькові чи своїй матері сказав зло, винний буде.

Чоловік, який вчинить перелюб з жінкою чоловіка, чи який вчинить перелюб з жінкою ближнього, смертю хай помруть перелюбодій і перелюбодійка.

І якщо хто спатиме з жінкою свого батька, відкрив встид свого батька, хай обоє смертю помруть, вони винуваті.

І якщо хто спатиме з своєю невісткою, хай обоє смертю помруть, бо вчинили безбожність, вони винні.

І хто спатиме з чоловіком ложем жінки, оба зробили огидне, хай смертю помруть, вони винні.

Хто візьме жінку і матір її, це беззаконня, в огні спалять його і їх, і не буде беззаконня у вас.

І хто дасть ложе своє чотириногому, смертю хай помре, і чотириногого убєте.

І жінка, яка прийде до всякої скотини, щоб злягтися їй з нею, убєте жінку і скотину, смертю хай помруть, вони винні.

Хто візьме свою сестру від свого батька чи від своєї матері, і побачить її встид і вона побачить його встид, це зневага, вигубляться перед синами свого роду, він відкрив встид своєї сестри, гріх матимуть.

І чоловік, який спатиме з відлученою жінкою і відкриє її встид, відкрив її джерело, і вона відкрила тік своєї крови, обоє вигубляться з їхнього роду.

І встид сестри твого батька і сестри твоєї матері не відкриєш, бо відкрив кревність, гріх понесуть.

Хто лиш спатиме з кревною своєю, встид кревності своєї відкрив, бездітними помруть.

Хто візьме жінку свого брата, це нечистота, відкрив встид свого брата, бездітними помруть.

І зберігатимете всі мої заповіді і мої суди, і чинитимете їх. І не зогидить вас земля, до якої Я вводжу вас туди, щоб жити на ній.

І не ходитимете законами народів, яких Я виганяю від вас, бо вони це все вчинили і Я зогидів їх.

І сказав Я вам: Ви унаслідите їхню землю, і Я дам вам її в посілість, землю яка пливе молоком і медом. Я Господь Бог ваш, який вилучив вас з поміж усіх народів.

І розділите собі між скотом чистим і між скотом нечистим, і між птахами чистими і нечистими. І не зогидите душ ваших в скоті і в птахах і в усіх плазунах землі, які Я відділив вам в нечистоті.

І будете мені святі, бо Я святий, Господь Бог ваш, що виділив вас з поміж всіх народів, щоб бути моїми.

І чоловік чи жінка, в яких буде ворожіння чи чародійство, смертю хай помруть обоє. Камінням закаменуєте їх, вони винні.

Російський синодальний переклад

И сказал Господь Моисею, говоря:

скажи сие сынам Израилевым: кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между Израильтянами, даст из детей своих Молоху, тот да будет предан смерти: народ земли да побьет его камнями;

и Я обращу лице Мое на человека того и истреблю его из народа его за то, что он дал из детей своих Молоху, чтоб осквернить святилище Мое и обесчестить святое имя Мое;

и если народ земли не обратит очей своих на человека того, когда он даст из детей своих Молоху, и не умертвит его,

то Я обращу лице Мое на человека того и на род его и истреблю его из народа его, и всех блудящих по следам его, чтобы блудно ходить вслед Молоха.

И если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то Я обращу лице Мое на ту душу и истреблю ее из народа ее.

Освящайте себя и будьте святы, ибо Я Господь, Бог ваш, [свят].

Соблюдайте постановления Мои и исполняйте их, ибо Я Господь, освящающий вас.

Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет предан смерти; отца своего и мать свою он злословил: кровь его на нем.

Если кто будет прелюбодействовать с женой замужнею, если кто будет прелюбодействовать с женою ближнего своего, -- да будут преданы смерти и прелюбодей и прелюбодейка.

Кто ляжет с женою отца своего, тот открыл наготу отца своего: оба они да будут преданы смерти, кровь их на них.

Если кто ляжет с невесткою своею, то оба они да будут преданы смерти: мерзость сделали они, кровь их на них.

Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость: да будут преданы смерти, кровь их на них.

Если кто возьмет себе жену и мать ее: это беззаконие; на огне должно сжечь его и их, чтобы не было беззакония между вами.

Кто смесится со скотиною, того предать смерти, и скотину убейте.

Если женщина пойдет к какой-нибудь скотине, чтобы совокупиться с нею, то убей женщину и скотину: да будут они преданы смерти, кровь их на них.

Если кто возьмет сестру свою, дочь отца своего или дочь матери своей, и увидит наготу ее, и она увидит наготу его: это срам, да будут они истреблены пред глазами сынов народа своего; он открыл наготу сестры своей: грех свой понесет он.

Если кто ляжет с женою во время болезни кровоочищения и откроет наготу ее, то он обнажил истечения ее, и она открыла течение кровей своих: оба они да будут истреблены из народа своего.

Наготы сестры матери твоей и сестры отца твоего не открывай, ибо таковой обнажает плоть свою: грех свой понесут они.

Кто ляжет с теткою своею, тот открыл наготу дяди своего; грех свой понесут они, бездетными умрут.

Если кто возьмет жену брата своего: это гнусно; он открыл наготу брата своего, бездетны будут они.

Соблюдайте все уставы Мои и все законы Мои и исполняйте их, -- и не свергнет вас с себя земля, в которую Я веду вас жить.

Не поступайте по обычаям народа, который Я прогоняю от вас; ибо они всё это делали, и Я вознегодовал на них,

и сказал Я вам: вы владейте землею их, и вам отдаю в наследие землю, в которой течет молоко и мед. Я Господь, Бог ваш, Который отделил вас от всех народов.

Отличайте скот чистый от нечистого и птицу чистую от нечистой и не оскверняйте душ ваших скотом и птицею и всем пресмыкающимся по земле, что отличил Я, как нечистое.

Будьте предо Мною святы, ибо Я свят Господь [Бог ваш], и Я отделил вас от народов, чтобы вы были Мои.

Мужчина ли или женщина, если будут они вызывать мертвых или волхвовать, да будут преданы смерти: камнями должно побить их, кровь их на них.