18

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Господь сказав Мойсеєві:

«Промов до синів Ізраїля і скажи їм: Я - Господь, Бог ваш.

Не робіть так, як робиться в Єгипетській землі, де ви жили, і як водиться в Ханаан-землі, куди вас веду, не робіть, і за їхніми законами не живіть.

Мої веління виконуйте й мої закони пильнуйте, щоб згідно з ними чинити: я Господь-Бог ваш.

Тож пильнуйте мої закони і мої ухвали; а тому, хто їх виконує, дають життя. Я - Господь!

Ніхто нехай не наближається ні до якої близької родички, щоб відкрити наготу її: Я - Господь.

Ні батька свого, ані матері своєї наготи не відкриватимеш; вона мати твоя, наготи її не смієш відкривати.

Наготи жінки батька твого не відкриватимеш: то батька твого нагота.

Наготи твоєї сестри, дочки твого батька, або дочки твоєї матері, що народилась удома чи поза ним, - не відкриватимеш їхньої наготи.

Ти не будеш відкривати наготи дочки твого сина або дочки твоєї дочки, бо це нагота твоя.

Наготи дочки твоєї мачухи, що народилась від твого батька, та вона ж тобі сестра, - не відкриватимеш.

Наготи сестри твого батька не відкриватимеш; вона родичка батька твого.

Наготи сестри матері твоєї не відкриватимеш, бо вона родичка матері твоєї.

Наготи брата батька твого не відкриватимеш, тобто до жінки його не смієш наближатися: вона тітка тобі.

Наготи невістки твоєї не відкриватимеш: вона жінка сина твого, не відкриватимеш наготи її.

Наготи жінки брата твого не відкриватимеш: це нагота брата твого.

Наготи молодиці й дочки її не відкриватимеш; дочки в сина її ї дочки в її дочки не братимеш, щоб відкривати наготу її: вони родички твої; це було б кровозмішання.

Не братимеш собі жінчиної сестри за жінку як наложницю, щоб із нею мати зносини за життя жінки, відкриваючи її наготу, побіч наготи жінки твоєї за життя її.

Ні до якої жінки під час її місячної нечистоти не наближатимешся, щоб відкрити наготу її.

З жінкою ближнього твого не сходитимешся, щоб не осквернитися з нею.

Нікого з потомства твого не даси в жертву на вогні Молохові, і не сквернитимеш імени Бога твого: я - Господь!

З чоловіком не сходитимешся, як сходишся з жінкою: це гидота.

Ні з ніякою скотиною не зійдешся, щоб не осквернитися з нею; молодиця нехай не стає перед скотиною, щоб спаруватися: це огида.

Не скверніться нічим цим; бо тим усім осквернилися народи, що оце виганяю з-перед вас.

І як осквернилася земля, я покарав її за її провину, й вона виблювала своїх мешканців.

Ви ж пильнуйте моїх законів і моїх присудів, і не чиніть ніякої з отих гидот, - ні тубільці, ні приходні, що перебувають серед вас;

усі бо оті гидоти чинили люди цієї землі, що були перед вами, і земля осквернилась.

І тим робом земля не виблює вас за те, що скверните її, як виблювала народи, що були перед вами.

Кожен бо, хто допуститься якоїсь із тих гидот, — кожен такий буде викорінений з-поміж людей своїх.

Тож допильновуйте моїх заповідей, щоб не виконували якогось з отих мерзенних звичаїв та щоб не осквернились ними: я - Господь, Бог ваш.»

Переклад Огієнка

І Господь промовляв до Мойсея, говорячи:

Промовляй до Ізраїлевих синів, і скажеш їм: Я Господь, Бог ваш!

За чином єгипетського краю, що сиділи ви в нім, не робіть, і за чином Краю ханаанського, що Я впроваджую вас туди, не зробите, і звичаями їхніми не підете.

Ви виконуватимете устави Мої, і будете додержувати постанови Мої, щоб ними ходити. Я Господь, Бог ваш!

І будете додержувати постанов Моїх та уставів Моїх, що людина їх виконує й ними живе. Я Господь!

Жоден чоловік не наблизиться до жодної однокровної своєї, щоб відкрити наготу. Я Господь!

Наготи батька свого й наготи матері своєї не відкриєш, вона мати твоя, не відкриєш наготи її!

Наготи жінки батька твого не відкриєш, вона нагота батька твого!

Наготи сестри своєї, дочки батька свого або дочки матері своєї, що народилися в домі або народилися назовні, не відкриєш їхньої наготи!

Наготу дочки сина свого або дочки дочки своєї, не відкриєш наготи їхньої, бо вони нагота твоя!

Наготи дочки жінки батька свого, народженої від батька твого, вона сестра твоя, не відкриєш наготи її!

Наготи сестри батька свого не відкриєш, вона однокровна батька твого!

Наготи сестри матері своєї не відкриєш, бо вона однокровна матері твоєї.

Наготи брата батька свого не відкриєш, до жінки його не наблизишся, вона тітка твоя!

Наготи невістки своєї не відкриєш, вона жінка сина твого, не відкриєш наготи її!

Наготи жінки брата свого не відкриєш, вона нагота брата твого!

Наготи жінки й дочки її не відкриєш; дочки сина її й дочки дочки її не візьмеш, щоб відкрити її наготу, вони однокровні її, це кровозмішання!

І жінки з сестрою її не візьмеш на суперництво, щоб відкрити наготу її при ній за життя її.

А до жінки в час відділення нечистости її не наблизишся, щоб відкрити наготу її.

А з жінкою свого ближнього не будеш лежати на насіння, щоб нею не стати нечистим.

А з насіння свого не даси на жертву Молохові, і не зневажиш Імени Бога свого. Я Господь!

А з чоловіком не будеш лежати як з жінкою, гидота воно!

І з жодною худобиною не зляжешся, щоб не стати нею нечистим. І жінка не стане перед худобиною на злягання, це паскудство!

Не занечищуйтеся тим усім, бо всім тим занечищені ті люди, яких Я виганяю перед вами.

І стала нечиста та земля, і Я полічив на ній її гріх, і та земля виригнула мешканців своїх!

І ви будете додержувати постанов Моїх та уставів Моїх, і не зробите жодної зо всіх тих гидот, як і тубілець чи приходько, що мешкає серед вас.

Бо всі ті гидоти робили люди тієї землі, які перед вами, і стала нечиста та земля.

І щоб та земля не виригнула вас через ваше занечищення її, як вона виригнула народ, який перед вами.

Бо кожен, хто зробить одну зо всіх тих гидот, то душі, що роблять, будуть винищені з-посеред їхнього народу.

І ви будете додержувати наказів Моїх, щоб не чинити чого з тих гидотних постанов, що роблені перед вами, і не споганитеся ними. Я Господь, Бог ваш!

Переклад Куліша

І рече Господь Мойсейові:

Промов до синів Ізрайлевих і скажи їм: Я Господь, Бог ваш.

Не будете ви ходити робом Египецької землї, де ви жили, і не будете ходити робом Канаан землї, куди приведу вас; і по установам тамешнім не будете жити.

Суди мої сповняйте і установ моїх пильнуйте, щоб ходити в них. Я Господь, Бог ваш.

І будете сповняти установи мої й суди мої, котрі сповняючи, чоловік жити буде. Я Господь.

Нїхто не буде наближуватись до родички, щоб відкрити наготу її. Я Господь.

Наготи батька і матері не відкривати меш; вона мати твоя, не відкриєш наготи її.

Наготи жінки батькової не відкривати меш; нагота се батька твого.

Наготи сестри твоєї, дочки батька твого, або дочки матері твоєї, що родилась дома, чи осторонь родилась, не відкривати меш наготи її.

Наготи дочки сина твого, чи дочки твоєї дочки не відкривати меш; бо се твоя нагота.

Наготи дочки в жінки батька твого, що родилась від батька твого, та що сестра тобі, наготи її не відкривати меш.

Наготи сестри батька твого не відкривати меш; вона родичка батька твого.

Наготи сестри матері твоєї не відкривати меш; бо вона родичка матері твоєї.

Наготи брата батька твого не відкривати меш: до жінки його не наближишся, вона тїтка тобі.

Наготи невістки твоєї не відкривати меш: вона жінка сина твого, не відкривати меш наготи її.

Наготи жінки брата твого не відкривати меш; се нагота брата твого.

Наготи молодицї і дочки її не відкривати меш; дочки в сина її і дочки в дочки її не брати меш, щоб відкрити наготу її: родичі вони: се дїло соромне.

І жінки в купі з сестрою не брати меш, щоб ревнувала, як відкривати меш наготу її коло неї за життя її.

І до молодицї в днї чищення її не наближувати мешся, щоб відкрити наготу її.

А з жінкою ближнього твого не злягати мешся, щоб вийшло сїмя, та й опоганитись тобі із нею.

І сїмя твого не оддаси провести через огонь ради Молеха, і не паскудити меш імени Бога твого. Я Господь.

І з музьким полом не зляжешся, як злягаєш з жінкою; гидота бо се.

І нї з якою скотиною не зляжешся, та й опоганишся нею; і молодиця нехай не становиться перед скотиною, щоб злучитись; се огидне паскудство.

Не поганьтесь нїчим сим: бо сим усїм опоганились народи, що їх виганяю поперед вами.

І спаскуджено землю, і покарав я провину її, і земля викинула осадників своїх.

Тим же то допильновуйте установ моїх і присудів моїх, і не чинїте нї однієї з гидот сих, нї земляне, нї приходнї, що пробувають між вами.

Усї бо гидоти сї чинили осадники землї сієї, що були перед вами, і спаскуджено землю;

Щоб не викинула вас земля, як опаскудите її, так як викинула народа, що був перед вами:

Бо кожне, хто чинити ме що з тих гидот, - душі, що се зроблять, викореняться із між людей своїх.

Оце ж допильновуйте заповідей моїх, щоб не витворяли огидних привичок, що витворялись перед вами, та й щоб не опаскудились ними. Я Господь, Бог ваш.

Переклад УБТ Турконяка

І промовив Господь до Мойсея, кажучи:

Скажи ізраїльським синам і скажеш до них: Я Господь Бог ваш.

Не чинитимете за звичаями єгипетскої землі, в якій ви жили в ній, і за звичаями ханаанської землі, до якої Я вводжу вас туди, не чинитимете, і за їхніми законами не ходитимете.

Чинитимете мої суди і мої заповіді, берегтимете, щоб ходити в них. Я Господь Бог ваш.

І берегтимете всі мої заповіді і всі мої суди і чинитимете їх; вчинивши їх, людина житиме в них. Я Господь Бог ваш.

Людина, людина не прийде до всякого свого кревного за тілом, щоб відкрити встид. Я Господь.

Встид твого батька і встид твоєї матері не відкриєш, бо це твоя матір, і не відкриєш її встид.

Встид жінки твого батька не відкриєш, це встид твого батька.

Встид твоєї сестри від твого батька чи від твоєї матері, що народилася в хаті чи народилася поза, не відкриєш її встиду.

Встид дочки твого сина чи дочки твоєї дочки, не відкриєш їхнього встиду, бо це твоїм встидом є.

Встид дочки жінки твого батька не відкриєш, (бо) вона твоя сестра від одного батька, не відкриєш її встиду.

Встид сестри твого батька не відкриєш, бо вона кревна твого батька.

Встид сестри твоєї матері не відкриєш, бо вона кревна твоєї матері.

Встид сестри твого батька не відкриєш, і не ввійдеш до його жінки, бо вона тобі кревна.

Встид твоєї невістки не відкриєш, бо вона жінка твого сина, не відкриєш її встиду.

Встид жінки твого брата не відкриєш, (бо) це встид твого брата.

Встид жінки і її дочки не відкриєш. Дочки її сина і дочку її дочки не візьмеш, щоб відкрити їхній встид, бо вони твої кревні, це безбожне.

Не візьмеш жінку до її сестри задля ревнощів, щоб відкрити її встид перед нею, як ще вона живе.

І до жінки в відлученні її нечистоти не ввійдеш, щоб відкрити її встид.

І жінці твого ближнього не даси ложа твого насіння, щоб занечиститися з нею.

І не даси твого насіння на службу володареві. І не опоганиш святе імя. Я Господь!

І не спатимеш з чоловіком жіночим ложем, бо це огидне.

І ніякому чотироногому не даси твого ложа для насіння, щоб опоганитися з ним. І жінка не стане перед ніяким чотироногим, щоб опоганитися, бо це огидне.

Не опоганитеся в усіх цих. Бо в усіх цих опоганилися народи, які Я виганяю з перед вашого лиця.

І земля занечистилася, і Я віддав їм це через неправедність, і земля зогиділа тих, що живуть на ній.

І берегтимете всі мої закони і всі мої заповіді, і не зробите усіх цих гидот ви і туземець, що прийшов, приходько між вами.

Бо всі ці гидоти зробили люди землі, що є перед вами, і опоганилася земля.

І щоб не зогиділа вас земля коли ви її опоганюєте, так як зогиділа народами, що перед вами.

Бо кожний, хто вчинить щось з усіх цих гидот, душі, що чинять, будуть вигублені з свого народу.

І берегтимете мої заповіді, щоб не чинитили ви усі огидні звичаї, які були перед вами, і не опоганилися в них. Бо Я Господь Бог ваш.

Російський синодальний переклад

И сказал Господь Моисею, говоря:

объяви сынам Израилевым и скажи им: Я Господь, Бог ваш.

По делам земли Египетской, в которой вы жили, не поступайте, и по делам земли Ханаанской, в которую Я веду вас, не поступайте, и по установлениям их не ходите:

Мои законы исполняйте и Мои постановления соблюдайте, поступая по ним. Я Господь, Бог ваш.

Соблюдайте постановления Мои и законы Мои, которые исполняя, человек будет жив. Я Господь [Бог ваш].

Никто ни к какой родственнице по плоти не должен приближаться с тем, чтобы открыть наготу. Я Господь.

Наготы отца твоего и наготы матери твоей не открывай: она мать твоя, не открывай наготы ее.

Наготы жены отца твоего не открывай: это нагота отца твоего.

Наготы сестры твоей, дочери отца твоего или дочери матери твоей, родившейся в доме или вне дома, не открывай наготы их.

Наготы дочери сына твоего или дочери дочери твоей, не открывай наготы их, ибо они твоя нагота.

Наготы дочери жены отца твоего, родившейся от отца твоего, она сестра твоя [по отцу], не открывай наготы ее.

Наготы сестры отца твоего не открывай, она единокровная отцу твоему.

Наготы сестры матери твоей не открывай, ибо она единокровная матери твоей.

Наготы брата отца твоего не открывай и к жене его не приближайся: она тетка твоя.

Наготы невестки твоей не открывай: она жена сына твоего, не открывай наготы ее.

Наготы жены брата твоего не открывай, это нагота брата твоего.

Наготы жены и дочери ее не открывай; дочери сына ее и дочери дочери ее не бери, чтоб открыть наготу их, они единокровные ее; это беззаконие.

Не бери жены вместе с сестрою ее, чтобы сделать ее соперницею, чтоб открыть наготу ее при ней, при жизни ее.

И к жене во время очищения нечистот ее не приближайся, чтоб открыть наготу ее.

И с женою ближнего твоего не ложись, чтобы излить семя и оскверниться с нею.

Из детей твоих не отдавай на служение Молоху и не бесчести имени Бога твоего. Я Господь.

Не ложись с мужчиною, как с женщиною: это мерзость.

И ни с каким скотом не ложись, чтоб излить [семя] и оскверниться от него; и женщина не должна становиться пред скотом для совокупления с ним: это гнусно.

Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых Я прогоняю от вас:

и осквернилась земля, и Я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля живущих на ней.

А вы соблюдайте постановления Мои и законы Мои и не делайте всех этих мерзостей, ни туземец, ни пришлец, живущий между вами,

ибо все эти мерзости делали люди сей земли, что пред вами, и осквернилась земля;

чтоб и вас не свергнула с себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас;

ибо если кто будет делать все эти мерзости, то души делающих это истреблены будут из народа своего.

Итак соблюдайте повеления Мои, чтобы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, и чтобы не оскверняться ими. Я Господь, Бог ваш.