12

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Заговорив Господь до Мойсея, кажучи:

«Промов до синів Ізраїля таке: Коли жінка завагітніє й вродить хлоп'ятко, буде нечистою сім днів; як під час місячного спливу, буде нечистою.

А восьмого дня обріжуть крайню плоть у нього,

вона ж тридцять три дні нехай сидить у хаті, очищаючись від крови; ні до чого святого нехай не доторкається й до святині нехай не заходить, поки не сповняться дні очищення її.

Якщо вродить дівчатко, буде нечистою два тижні, як під час спливу; шістдесят шість днів сидітиме вдома, очищаючись від крови.

Як же сповняться дні очищення її, чи за сина, чи за доньку, принесе ягня-однолітка на всепалення та голубеня чи горлицю в жертву за гріх, до входу в намет зборів, священикові.

А він принесе їх перед Господа і відслужить за неї покуту, і вона очиститься від свого кровотоку. Такий закон щодо тієї, яка родить чи хлоп'ятко, чи дівчатко.

А коли не може спромогтися на ягнятко, то нехай візьме пару горлиць або пару голубенят; одне на всепалення, а друге на жертву за гріх. І відслужить священик за неї покуту, й вона стане чистою.»

Переклад Огієнка

І Господь промовляв до Мойсея, говорячи:

Промовляй до Ізраїлевих синів, говорячи: Коли жінка зачне, і породить дитя чоловічої статі, то буде нечиста сім день; як за днів нечистоти місячного її, буде нечиста вона.

А восьмого дня буде обрізане тіло крайньої плоті його.

І буде вона сидіти в крові очищення тридцять день і три дні. До всякої святощі не буде вона доторкатися, а до святині не ввійде аж до виповнення днів очищення її.

А якщо породить дитя жіночої статі, то буде нечиста вона два тижні, як за нечистости її місячної, і буде сидіти вона на крові очищення шістдесят день і шість день.

А по виповненні днів очищення її за сина або за дочку, принесе вона однорічне ягня на цілопалення, та голубеня або горлицю на жертву за гріх, до входу скинії заповіту до священика.

І він принесе це перед Господнє лице, і очистить її, і вона очиститься від джерела своєї крови. Це закон про породіллю дитини чоловічої або жіночої статі.

А коли рука її не спроможеться на ягня, то візьме вона дві горлиці або двоє голубенят, одне на цілопалення й одне на жертву за гріх, й очистить її священик, і вона стане чиста.

Переклад Куліша

І рече Господь Мойсейові: Промов до синів Ізрайлевих і кажи:

Коли жінка буде при надїї і вродить хлопятко, так нечистою буде вона сїм день; як у днї нечистої недуги буде вона нечистою.

А восьмого дня обріжуть крайню шкірочку в його.

І трийцять три днї мусить вона пробувати в кровочищенню своїм, нї до чого сьвятого не доторкатись, і до сьвятинї не приходити, покіль минуться днї очищення її.

А коли вродить дївчатко, нечистою буде два тижнї, як в днї нечистої недуги своєї, і шістьдесять шість день перебувати мусить дома в кровочищенню своїм.

Як же сповняться днї очищення її, за сина чи за доньку, мусить принести ягня річняка на всепаленнє та голубеня чи горлицю на жертву за гріх до входу в соборний намет сьвященникові.

І принесе він се перед Господом і відправить покуту за гріх її та й очистить од кровотоку її. Се закон для роджаючих, чи буде хлопятко чи дївчинка.

А коли не спромога її на дрібну скотину, дак мусить вона взяти пару горлиць або пару голубенят, одно про всепаленнє і одного про жертву за гріх. І відбуде сьвященник покуту за гріх її і очиститься.

Переклад УБТ Турконяка

І промовив Господь до Мойсея, кажучи:

Скажи синам ізраїльським і скажеш до них: Жінка, яка лиш зачне і вродить чоловічого роду, і нечистою буде сім днів, за днями відлучення кровотечі її нечистою буде.

І дня осьмого обріже його кінцеве тіло.

І сидітиме тридцять і три дні в нечистій своїй крові. Всього чистого не доторкнеться і до святилища не ввійде, доки не сповняться дні її очищення.

Якщо ж жіночого роду вродить, і нечистою буде два рази по сім днів за кровотечею. І шістьдесять і шість днів сидітиме в нечистій своїй крові.

І коли сповняться дні її очищення по сині чи по дочці, принесе до священика однолітне ягня без вади на цілопалення і пташеня голубине чи горлиці за гріх при дверях шатра свідчення.

І принесе його перед Господом, і надолужить за неї священик і очистить її від джерела її крови. Такий закон тієї, що родить чоловічого роду чи жіночого роду.

Якщо ж її рука не знайде достатнє для ягняти, і візьме дві горлиці чи два пташенята голубині, одне для цілопалення і одне за гріх. І священик надолужить за неї і очиститься.

Російський синодальний переклад

И сказал Господь Моисею, говоря:

скажи сынам Израилевым: если женщина зачнет и родит младенца мужеского пола, то она нечиста будет семь дней; как во дни страдания ее очищением, она будет нечиста;

в восьмой же день обрежется у него крайняя плоть его;

и тридцать три дня должна она сидеть, очищаясь от кровей своих; ни к чему священному не должна прикасаться и к святилищу не должна приходить, пока не исполнятся дни очищения ее.

Если же она родит младенца женского пола, то во время очищения своего она будет нечиста две недели, и шестьдесят шесть дней должна сидеть, очищаясь от кровей своих.

По окончании дней очищения своего за сына или за дочь она должна принести однолетнего агнца во всесожжение и молодого голубя или горлицу в жертву за грех, ко входу скинии собрания к священнику;

он принесет это пред Господа и очистит ее, и она будет чиста от течения кровей ее. Вот закон о родившей младенца мужеского или женского пола.

Если же она не в состоянии принести агнца, то пусть возьмет двух горлиц или двух молодых голубей, одного во всесожжение, а другого в жертву за грех, и очистит ее священник, и она будет чиста.