10

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Аронові сини, Надав і Авігу, взяли кожен свою кадильницю й вклали до них жару та й посипали на нього ладану, і принесли перед Господом вогонь негодящий, якого він їм не заповідав.

І вийшло з-перед Господа полум'я та й пожерло їх, і вони померли перед Господом.

Тоді Мойсей сказав Аронові: ось воно те, що заповідав Господь: «На тих, що наближаються до мене, я покажу, що я святий; і перед усім народом покажу я мою славу.» І мовчав Арон.

Тоді Мойсей покликав Мішаела і Елцафана, синів Узієла, Аронового дядька, і сказав їм: «Приступіть і винесіть ваших небожів геть із святині за табір.»

Вони приступили й винесли їх у їхніх хитонах геть за табір, як повелів Мойсей.

Аронові ж та його синам, Єлеазарові й Ітамарові, сказав Мойсей: «Волосся на голові не запускайте, й одежі вашої не рвіте, щоб не померти вам та щоб не навести гніву на всю громаду. Родичі ваші й увесь дім Ізраїля нехай плачуть за спаленими вогнем, що його запалив Господь.

Ви ж від входу в намет зборів не відходьте, а то помрете; бо миро Господнього помазання покоїться на вас.» І ті вчинили по Мойсеєвому слову.

І промовив Господь до Арона:

«Коли треба буде вам входити в намет зборів, то вина й п'янких напоїв не пийте, ні ти сам, ні сини твої з тобою, бо помрете: установа це віковічна для ваших поколінь,

щоб могти розібрати між святим і несвятим, між чистим і нечистим,

та щоб навчали ви синів Ізраїля всіх установ, що дав їм Господь через Мойсея.»

І Мойсей сказав Аронові й Єлеазарові та Ітамарові, синам його, що зосталися живими: «Возьміте офіру, що залишилася від вогняної жертви Господеві, та й їжте її прісною біля жертовника, бо вона пресвята.

Ви будете їсти її на свя-тому місці, бо це твоє право й право твоїх синів - на вогняні жертви Господеві; так бо заповідано мені.

Ти сам і сини твої й дочки твої з тобою груднину коливальної жертви й лопатку підношеної жертви теж мусите їсти на чистому місці, бо вони дані тобі як твоє право й право твоїх синів на офіри й мирні жертви синів Ізраїля.

Лопатку підношеної жертви й груднину коливальної жертви принесуть разом із тучними частинами, що мають бути спалені, щоб принести їх коливальну жертву перед Господом, а потім будуть для тебе і твоїх синів із тобою як віковічне право, як заповідав Господь.»

Коли ж Мойсей пильно шукав козла, що був у жертву за гріх, виявилось, що його спалили. Тому він розгнівавсь на Єлеазара й Іта-мара, Аронових синів, що зостались, і запитав:

«Чому ви не з'їли жертви за гріх на святому місці? Таж це річ пресвята! Вона вам дана, щоб усунути провину громади та й спокутувати за неї перед Господом.

А що кров її не була внесена всередину до святині, то й треба вам було конче її з'їсти на святому місці, як я наказав.»

І відповів Арон до Мойсея: «Дивись, вони приносили сьогодні свою жертву за гріх та своє всепалення перед Господом, і таке трапилося мені! А коли б я сьогодні їв жертву за гріх, чи гаразд воно було б в очах Господа?»

Мойсей вислухав це та й задовольнився.

Переклад Огієнка

І взяли Ааронові сини, Надав та Авігу, кожен кадильницю свою, і дали в них огню, і поклали на ньому кадило, і принесли перед Господнє лице чужий огонь, якого Він не наказав був приносити їм.

І вийшов огонь від лиця Господнього, та й спалив їх, і вони повмирали перед Господнім лицем.

І сказав Мойсей до Аарона: Це те, про що говорив був Господь, кажучи: Серед близьких Моїх Я буду освячений, і перед усім народом буду прославлений. І замовк Аарон.

І покликав Мойсей Мисаїла та Елцафана, синів Уззіїла, Ааронового дядька, та й промовив до них: Підійдіть, винесіть братів своїх із святині поза табір.

І вони підійшли, та й винесли їх в їхніх хітонах поза табір, як наказав був Мойсей.

І сказав Мойсей до Аарона, та до Елеазара й до Ітамара, синів його: Голів ваших не відкривайте, і одеж ваших не роздирайте, щоб вам не померти, і щоб на всю громаду не розгнівався Він. А брати ваші, увесь дім Ізраїлів будуть оплакувати те спалення, що спалив Господь.

А зо входу скинії заповіту не вийдете ви, щоб не померти, бо на вас олива Господнього помазання. І зробили вони за Мойсеєвим словом.

А Господь промовляв до Аарона, говорячи:

Вина та п'янкого напою не пий ані ти, ані сини твої з тобою при вході вашім до скинії заповіту, щоб вам не померти. Це вічна постанова для ваших поколінь,

і щоб розрізняти між святістю й між несвятістю, і між нечистим та між чистим,

і щоб навчати Ізраїлевих синів усіх постанов, про що говорив до них Господь через Мойсея.

І Мойсей промовляв до Аарона та до Елеазара й до Ітамара, позосталих синів його: Візьміть хлібну жертву, полишену з огняних Господніх жертов, та й їжте її прісну при жертівнику, бо це Найсвятіше.

І будете їсти її в місці святому, бо вона уставова пайка твоя й уставова пайка синів твоїх з огняних жертов Господніх, бо так мені наказано.

А грудину колихання та стегно приношення будете їсти в місці чистому, ти й сини твої, та твої дочки з тобою, бо уставова пайка твоя й уставова пайка синів твоїх дані з мирних жертов Ізраїлевих синів.

Стегно приношення й грудину колихання на огняних жертвах лою принесуть вони, щоб колихати як колихання перед Господнім лицем. І буде це для тебе та для синів твоїх з тобою на вічну постанову, як наказав Господь.

А козла жертви за гріх пильно шукав Мойсей, і ось він був спалений. І розгнівався на Елеазара й на Ітамара, позосталих Ааронових синів, кажучи:

Чому ви не з'їли жертви за гріх у місці святому? Бо вона Найсвятіше, і її я дав вам, щоб уневажнити провину громади, щоб очистити їх перед Господнім лицем.

Тож не внесено крови її до святині всередину. Будете конче їсти її в святині, як я наказав.

І промовляв Аарон до Мойсея: От сьогодні принесли вони свою жертву за гріх і цілопалення своє перед Господнє лице, і трапилося мені оце. А буду я їсти жертву за гріх сьогодні, чи буде це добре в Господніх очах?

І почув Мойсей, і було це добре в його очах.

Переклад Куліша

І взяли сини Аронові, Надаб і Абігу кожен кадильницю свою та положили жару в них, і посипали на жар кадила та й почали приносити перед Господом огонь чужоземнїй, чого він їм не заповідав.

І вийшло сперед Господа поломя та й пожерло їх, і померли вони перед Господом.

І рече Мойсей Аронові: Оце ж і сталось те, що глаголав Господь: В тих, що приближаються до мене, осьвячусь, і перед усїм народом прославлюсь.

І мовчав Арон. І покликав Мойсей Мизаїла та Ельзафана, синів Узіїла, дядька Аронового, і сказав їм: Приступіть і винесїть братів ваших із сьвятинї за табір.

І приступили вони, та й віднесли їх у хитонах їх за табір, як повелїв Мойсей.

І рече Мойсей Аронові і Елеазарові й Ітамарові, синам його: Клобуків з голов ваших не скидайте і одежі вашої не шарпайте, щоб не померти вам, і Господь не розлютився на всю громаду; а нехай ваше браттє, ввесь дом Ізрайлів плачуть за погорівшими огнем, що запалив Господь.

Із входу в соборний намет не виходити мете, щоб не вмерти вам; бо миропомазаннє Господнє на вас. І вчинили вони по слову Мойсейовому.

І рече Господь Аронові:

Вина й хмелевих напитків не пий, нї ти сам нї сини твої з тобою, як треба вам увійти в соборний намет, щоб не вмерти вам. Установа віковічна в роди ваші,

І щоб розбирати вам між тим, що сьвяте, і тим, що не сьвяте, між тим, що чисте, і що не чисте,

І навчати синів Ізрайлевих всїх установ, що дав їх Господь вам через Мойсея.

І рече Мойсей Аронові й Елеазарові й Ітамарові, синам його, що зостались: Возьміте приніс хлїбний, що зіставсь од огняної жертви Господньої та й їжте його прісним коло жертівника; се бо велика сьвятощ.

І їсти мете його в сьвятому місцї: бо се пай твій і пай синів твоїх з огняних жертов Господеві; так бо заповідано менї.

Погруддє ж жертви гойданої і лопатку жертви підношеної мусите їсти на чистому місцї, ти й сини твої й дочки твої з тобою: се бо пай твій і пай синів твоїх, призначений із жертов мирних у синів Ізрайлевих.

Лопатку жертви підношеної і грудину жертви гойданої, пускаючи з димом жир, мусите приносити вкупі з огняними жертвами, щоб гойдати їх як жертву гойдану перед Господом, і буде се тобі і синам твоїм з тобою пай віковічнїй: так бо заповідав Господь.

І Мойсей шукав пильно козла, що принесено як жертву за гріх, аж се його спалено. І розгнївався на Елеазара та Ітамара, синів остальнїх Аронових і рече:

Чом не ззїли ви жертви за гріх на місцї сьвятому? се ж бо сьвятощ між сьвятощами, і він дав се вам, щоб узяли на себе гріхи громади та спокутували їх перед Господом.

Ось крові з неї не внесено в сьвятиню; доконьче треба було вам з'їсти її в сьвятинї, як повелївав я.

І сказав Арон до Мойсея: Дивись, приносили вони сьогоднї жертву свою за гріх та всепаленнє своє перед Господом, і таке лучилось менї! А коли б я сьогоднї їв жертву за гріх, чи гаразд воно було би в очах Господа?

Вислухав се Мойсей, і було се добре в очах його.

Переклад УБТ Турконяка

І два сини Аарона Надав і Авіюд, взявши кожний свою кадильницю, вклали до неї огонь і вкинули на нього ладан, і принесли перед Господом чужий огонь, який Господь їм не заповів.

І вийшов огонь від Господа і пожер їх, і вмерли перед Господом.

І сказав Мойсей до Аарона: Це є те, що мовив Господь, кажучи: Коли приближаєтеся до мене Я освячуся і прославлюся в усьому зборі. І Аарон був вколений.

І покликав Мойсей Місаїла і Елісафана синів Озіїла синів брата батька Аарона, і сказав їм: Підійдіть і візьміть ваших братів від лиця святих за табір.

І приступили і взяли в їхній одежі поза табір, так як сказав Мойсей.

І сказав Мойсей до Аарона і Елеазара і Ітамара його осталих синів: Не відкривайте вашої голови і не роздирайте вашої одежі, щоб ви не померли, і не було гніву на всьому зборі. А ваші брати, ввесь дім ізраїля оплакуватимуть спалення, яким спалені були Господом.

І не відходьте від дверей шатра свідчення, щоб ви не померли. Бо на вас олія помазання, що від Господа. І зробили за словами Мойсея.

І сказав Господь Ааронові, кажучи:

Вино і кріпкий напій не питимете, ти і твої сини з тобою, коли входитимете до шатра свідчення, чи приходитимете ви до жертівника, і не помрете. Це закон вічний на роди ваші,

щоб розрізнити між святими і опоганеними і між нечистими і чистими.

І навчиш ізраїльських синів всі закони, які сказав Господь до них через руку Мойсея.

І сказав Мойсей до Аарона і до Елеазара і Ітамара осталих синів Аарона: Візьміть жертву, що осталася з господніх дарів, і їжте прісне при жертівнику. Це святе святих.

І їстимете її в святому місці. Бо це закон тобі і закон твоїм синам, це з господніх дарів. Бо так він мені заповів.

І відкладені груди і плече того, що принесене, їстимете на святім місці, ти і твої сини і твій дім з тобою. Бо це закон для тебе і закон для синів твоїх, даний з жертв спасіння синів ізраїльських.

Рамено жертви і груди відкладення з жертв жиру принесуть, щоб відділенням відділити перед Господом. І буде тобі і твоїм синам і твоїм дочкам з тобою як вічний закон, так як Господь заповів Мойсеєві.

І Мойсей, шукаючи, шукав за козлом за гріх і він спалений. І розлютився Мойсей на Елеазара та Ітамара осталих синів Аарона, кажучи:

Чому не їли ви те, що за гріх, на святім місці? Бо ж це святе святих, це дав вам (Бог) їсти, щоб відняли ви гріх збору і надолужили ви за них перед Господом.

Бо не внесено його крови до святого. Перед лицем всередині їстимете його на святім місці, так як заповів мені Господь.

І промовив Аарон до Мойсея, кажучи: Якщо сьогодні ми принесли за свій гріх і свої цілопалення перед Господом, і трапилося мені це, і їстиму сьогодні те, що за гріх, чи буде миле Господеві?

І почув Мойсей і до вподоби йому було.

Російський синодальний переклад

Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу, и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого Он не велел им;

и вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они пред лицем Господним.

И сказал Моисей Аарону: вот о чем говорил Господь, когда сказал: в приближающихся ко Мне освящусь и пред всем народом прославлюсь. Аарон молчал.

И позвал Моисей Мисаила и Елцафана, сынов Узиила, дяди Ааронова, и сказал им: пойдите, вынесите братьев ваших из святилища за стан.

И пошли и вынесли их в хитонах их за стан, как сказал Моисей.

Аарону же и Елеазару и Ифамару, сынам его, Моисей сказал: голов ваших не обнажайте и одежд ваших не раздирайте, чтобы вам не умереть и не навести гнева на все общество; но братья ваши, весь дом Израилев, могут плакать о сожженных, которых сожег Господь,

и из дверей скинии собрания не выходите, чтобы не умереть вам, ибо на вас елей помазания Господня. И сделали по слову Моисея.

И сказал Господь Аарону, говоря:

вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, [или приступаете к жертвеннику,] чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши,

чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого,

и научать сынов Израилевых всем уставам, которые изрек им Господь чрез Моисея.

И сказал Моисей Аарону и Елеазару и Ифамару, оставшимся сынам его: возьмите приношение хлебное, оставшееся от жертв Господних, и ешьте его пресное у жертвенника, ибо это великая святыня;

и ешьте его на святом месте, ибо это участок твой и участок сынов твоих из жертв Господних: так мне повелено [от Господа];

и грудь потрясания и плечо возношения ешьте на чистом месте, ты и сыновья твои и дочери твои с тобою, ибо это дано в участок тебе и в участок сынам твоим из мирных жертв сынов Израилевых;

плечо возношения и грудь потрясания должны они приносить с жертвами тука, потрясая пред лицем Господним, и да будет это вечным участком тебе и сыновьям твоим [и дочерям твоим] с тобою, как повелел Господь [Моисею].

И козла жертвы за грех искал Моисей, и вот, он сожжен. И разгневался [Моисей] на Елеазара и Ифамара, оставшихся сынов Аароновых, и сказал:

почему вы не ели жертвы за грех на святом месте? ибо она святыня великая, и она дана вам, чтобы снимать грехи с общества и очищать их пред Господом;

вот, кровь ее не внесена внутрь святилища, а вы должны были есть ее на святом месте, как повелено мне.

Аарон сказал Моисею: вот, сегодня принесли они жертву свою за грех и всесожжение свое пред Господом, и это случилось со мною; если я сегодня съем жертву за грех, будет ли это угодно Господу?

И услышал Моисей и одобрил.