8

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Сказав Господь Мойсеєві:

«Візьми Арона й синів його з ним, і шати, і миро на помазання, і бичка на жертву за гріх, і два барани й кошик опрісноків,

і збери всю громаду до входу в намет зборів.»

І вчинив Мойсей, як заповідав йому Господь, і зібралась громада до входу в намет зборів.

І промовив Мойсей до громади: «Ось що заповідав Господь учинити.»

І велів Мойсей наблизити Арона й синів його і пообмивав і'х водою.

Потім надягнув на нього хи-тон і підперезав його поясом; одягнув його в плащ і поклав на нього ефод, і обв'язав його мережаним пояском ефода, щоб щільно був на ньому.

Поклав на нього нагрудника й поклав у нагрудник Урім і Туммім.

Вклав на голову йому завій, а зверху на ньому, спереду, золоту плиточку, святу корону, як заповідав Господь Мойсеєві.

Далі взяв Мойсей олії до помазання й помазав храмину, і все, що було в ній, і освятив усе.

І мазнув нею сім разів жертовник і помазав його й увесь його посуд, умивальницю та її підставку, щоб освятити їх.

І злив олію помазання на голову Аронові й помазав його, щоб освятити його.

По тому велів Мойсей наблизити синів Арона і повдягав їх у хитони, попідперізував їх поясами і позагортав їх у завої, як заповідав Господь Мойсеєві.

Згодом звелів привести бичка, що на жертву за гріх; Арон же й сини його поклали руки свої на голову бичкові, що на жертву за гріх.

І зарізав його Мойсей і, взявши крови, поклав пальцем на роги жертовника з усіх боків, і розгрішив жертовник, а кров вилляв до підніжок жертовника, і освятив його, щоб відслужити над ним покуту.

І взявши ввесь жир, що на нутрощах, чепець на печінці й обидві нирки і сить їхню, воскурив усе те на жертовнику.

А бичка й шкуру і м'ясо його та кал спалив на вогні за табором, як заповідав Господь Мойсеєві.

І велів привести й барана, на всепалення, а Арон та сини його поклали руки свої на голову барана

і Мойсей заколов його й порозливав кров навколо жертовника,

і розшматував барана на частини і воскурив голову, частини й тук.

Потім, виполоскавши нутрощі й ноги в воді, пустив димом усього барана на жертовнику як всепалення приємного запаху, вогняну жертву на честь Господа, як заповідав Господь Мойсеєві.

Велів він привести й другого барана, барана на жертву посвячення; Арон же й сини його поклали руки на голову барана,

а Мойсей зарізав його і взяв з нього крови й поклав на кінчик правого вуха Аронові та на великий палець правої руки його й на великий палець правої ноги його.

По тому велів приступити синам Ароновим і поклав і їм крови на кінчик правого вуха та на великий палець правої руки і на великий палець правої ноги їх, і порозливав кров навколо жертовника.

Далі взяв тук і курдюк і ввесь жир, що на нутрощах, і чепець на печінці, й обидві нирки з їхньою ситтю і праву лопатку;

а з кошика з опрісноками, що стояв перед Господом, узяв одного прісного коржа й один хліб на олії, і одну ладку, і, положивши їх на кусні туку й на праву лопатку,

передав усе разом на руки Арона й синів його і звелів їм :оливати їх перед Господом.

Поїм Мойсей узяв те назад у них із рук і воскурив на жертовнику всепалення: це жертва посвячення приємного запаху, вогняна жертва для Господа.

Взяв Мойсей перса й простягнув у жертву перед Господом; була це пайка посвятного барана, що належав Мойсеєві, як заповідав Господь Мойсеєві.

Взяв він далі й оливу до помазання та крови, що на жертовнику, і покропив Арона, шати його, синів його й заразом шати синів його; ось так посвятив він Арона й шати його, синів його й шати синів із ними.

Мойсей сказав Аронові й синам його: «Варіть м'ясо коло входу в намет зборів і їжте його там та й хліб, що в кошику посвятної жертви, як заповіджено мені словами: Арон із синами їстимуть його.

А що лишиться з м'яса та з хліба, спалите вогнем.

Від входу ж у намет зборів не відходитимете сім днів, аж поки не закінчаться дні вашого посвячення, бо сім днів триватиме посвячування ваше.

А як зроблено сьогодні, так велить Господь чинити (й надалі), щоб відбути покуту за вас.

Сім днів перебуватимете день і ніч коло входу в намет зборів і пильнуватимете приписи Господні, щоб не померти вам; так бо наказано мені.»

І вчинив Арон і сини його все, що повелів Господь через Мойсея.

Переклад Огієнка

І Господь промовляв до Мойсея, говорячи:

Візьми Аарона та синів його з ним, і шати, і оливу помазання, і бичка жертви за гріх, і два барани, і коша з опрісноками.

І збери всю громаду до входу скинії заповіту.

І зробив Мойсей, як Господь наказав був йому. І зібралась громада до входу скинії заповіту.

І промовив Мойсей до громади: Оце та річ, що Господь наказав зробити.

І привів Мойсей Аарона й синів його, та й умив їх водою.

І дав він на нього хітона, й оперезав його поясом, і зодягнув його шатою, і дав на нього ефода, і оперезав його поясом ефоду, і прикріпив ним ефода на ньому.

І поклав на нього нагрудника, і дав до нагрудника урім та туммім.

І поклав завоя на голову його, і поклав на завоя спереду його золоту квітку, вінця святости, як Господь наказав був Мойсеєві.

І взяв Мойсей оливу помазання, і намастив скинію, і все, що в ній, та й освятив їх.

І покропив він із неї сім раз на жертівника, і намастив жертівника та ввесь посуд його, і вмивальницю та підставу її, щоб їх освятити.

І вилив з оливи помазання на Ааронову голову, та й помазав його, щоб його посвятити.

І привів Мойсей Ааронових синів, і зодягнув їх у хітони, й оперезав їх поясом, і поклав на них накриття голови, як Господь наказав був Мойсеєві.

І підвів він бичка жертви за гріх, і поклав Аарон та сини його свої руки на голову того бичка жертви за гріх.

І зарізав, і взяв Мойсей крови і дав своїм пальцем на роги навколо жертівника, і очистив жертівника. А кров вилив до підстави жертівника, і освятив його для очищання на ньому.

І взяв він увесь лій, що на нутрощах, і сальника на печінці, і обидві нирки та їхній лій, і Мойсей спалив на жертівнику.

А бичка, і шкуру його, і м'ясо його, і нечистість його спалив в огні поза табором, як Господь наказав був Мойсеєві.

І привів він барана цілопалення, і поклали Аарон та сини його руки свої на голову барана.

І зарізав, і покропив Мойсей кров'ю навколо жертівника.

А барана розсік на куски його, і Мойсей спалив голову, і куски, товщ.

А нутрощі та голінки пообмивав водою. І Мойсей спалив цілого барана на жертівнику, це цілопалення на пахощі любі, це огняна жертва для Господа, як Господь наказав був Мойсеєві.

І привів барана другого, барана посвячення. І поклали Аарон та сини його руки свої на голову того барана.

І зарізав, і взяв Мойсей із крови його та й дав на пипку правого вуха Ааронового й на великого пальця правої руки його, і на великого пальця правої ноги його.

І привів Ааронових синів, і дав Мойсей із крови тієї на пипку правого їхнього вуха, і на великого пальця правої руки їх, і на великого пальця правої ноги їх. І покропив Мойсей тією кров'ю жертівника навколо.

І взяв він лій, і курдюка, і ввесь лій, що на нутрощах, і сальника на печінці, і обидві нирки й їх лій, і стегно правиці.

А з коша з опрісноками, що перед лицем Господнім, узяв одного прісного калача та калача хлібного, одну оливу та одного коржика, і поклав на лої й на правім стегні.

І дав він усе на руки Аарона, і на руки синів його, і заколихав це, як колихання перед Господнім лицем.

І взяв це Мойсей із їхніх рук, та й спалив на жертівнику на цілопалення, воно жертва посвячення, на пахощі любі, воно огняна жертва для Господа.

І взяв Мойсей грудину та й заколихав її, як колихання перед Господнім лицем, із барана посвячення. Вона була для Мойсея на пайку, як Господь наказав був Мойсеєві.

І взяв Мойсей оливи помазання та крови, що на жертівнику, і покропив на Аарона, на шати його, і на синів його, і на шати синів його з ним. І посвятив Аарона, шати його, і синів його, і шати синів його з ним.

І сказав Мойсей до Аарона й до синів його: Варіть м'ясо при вході скинії заповіту, і там будете їсти його, і хліб, що в коші посвячення, як я наказав був, говорячи: Аарон та сини його будуть їсти його.

А позостале з м'яса та з хліба спалите в огні.

А із входу скинії заповіту не вийдете сім день, аж до дня виповнення днів вашого посвячення, бо Він буде сім день посвячувати вас.

Як учинив я сьогодні, так наказав Господь робити, щоб очистити вас.

А при вході скинії заповіту будете сидіти день і ніч сім день, і будете виконувати варту Господню, щоб вам не померти, бо так мені наказано.

І зробив Аарон та сини його все те, як наказав був Господь через Мойсея.

Переклад Куліша

І Господь промовляв до Мойсея, говорячи:

Візьми Аарона та синів його з ним, і шати, і оливу помазання, і бичка жертви за гріх, і два барани, і коша з опрісноками.

І збери всю громаду до входу скинії заповіту.

І зробив Мойсей, як Господь наказав був йому. І зібралась громада до входу скинії заповіту.

І промовив Мойсей до громади: Оце та річ, що Господь наказав зробити.

І привів Мойсей Аарона й синів його, та й умив їх водою.

І дав він на нього хітона, й оперезав його поясом, і зодягнув його шатою, і дав на нього ефода, і оперезав його поясом ефоду, і прикріпив ним ефода на ньому.

І поклав на нього нагрудника, і дав до нагрудника урім та туммім.

І поклав завоя на голову його, і поклав на завоя спереду його золоту квітку, вінця святости, як Господь наказав був Мойсеєві.

І взяв Мойсей оливу помазання, і намастив скинію, і все, що в ній, та й освятив їх.

І покропив він із неї сім раз на жертівника, і намастив жертівника та ввесь посуд його, і вмивальницю та підставу її, щоб їх освятити.

І вилив з оливи помазання на Ааронову голову, та й помазав його, щоб його посвятити.

І привів Мойсей Ааронових синів, і зодягнув їх у хітони, й оперезав їх поясом, і поклав на них накриття голови, як Господь наказав був Мойсеєві.

І підвів він бичка жертви за гріх, і поклав Аарон та сини його свої руки на голову того бичка жертви за гріх.

І зарізав, і взяв Мойсей крови і дав своїм пальцем на роги навколо жертівника, і очистив жертівника. А кров вилив до підстави жертівника, і освятив його для очищання на ньому.

І взяв він увесь лій, що на нутрощах, і сальника на печінці, і обидві нирки та їхній лій, і Мойсей спалив на жертівнику.

А бичка, і шкуру його, і м'ясо його, і нечистість його спалив в огні поза табором, як Господь наказав був Мойсеєві.

І привів він барана цілопалення, і поклали Аарон та сини його руки свої на голову барана.

І зарізав, і покропив Мойсей кров'ю навколо жертівника.

А барана розсік на куски його, і Мойсей спалив голову, і куски, товщ.

А нутрощі та голінки пообмивав водою. І Мойсей спалив цілого барана на жертівнику, це цілопалення на пахощі любі, це огняна жертва для Господа, як Господь наказав був Мойсеєві.

І привів барана другого, барана посвячення. І поклали Аарон та сини його руки свої на голову того барана.

І зарізав, і взяв Мойсей із крови його та й дав на пипку правого вуха Ааронового й на великого пальця правої руки його, і на великого пальця правої ноги його.

І привів Ааронових синів, і дав Мойсей із крови тієї на пипку правого їхнього вуха, і на великого пальця правої руки їх, і на великого пальця правої ноги їх. І покропив Мойсей тією кров'ю жертівника навколо.

І взяв він лій, і курдюка, і ввесь лій, що на нутрощах, і сальника на печінці, і обидві нирки й їх лій, і стегно правиці.

А з коша з опрісноками, що перед лицем Господнім, узяв одного прісного калача та калача хлібного, одну оливу та одного коржика, і поклав на лої й на правім стегні.

І дав він усе на руки Аарона, і на руки синів його, і заколихав це, як колихання перед Господнім лицем.

І взяв це Мойсей із їхніх рук, та й спалив на жертівнику на цілопалення, воно жертва посвячення, на пахощі любі, воно огняна жертва для Господа.

І взяв Мойсей грудину та й заколихав її, як колихання перед Господнім лицем, із барана посвячення. Вона була для Мойсея на пайку, як Господь наказав був Мойсеєві.

І взяв Мойсей оливи помазання та крови, що на жертівнику, і покропив на Аарона, на шати його, і на синів його, і на шати синів його з ним. І посвятив Аарона, шати його, і синів його, і шати синів його з ним.

І сказав Мойсей до Аарона й до синів його: Варіть м'ясо при вході скинії заповіту, і там будете їсти його, і хліб, що в коші посвячення, як я наказав був, говорячи: Аарон та сини його будуть їсти його.

А позостале з м'яса та з хліба спалите в огні.

А із входу скинії заповіту не вийдете сім день, аж до дня виповнення днів вашого посвячення, бо Він буде сім день посвячувати вас.

Як учинив я сьогодні, так наказав Господь робити, щоб очистити вас.

А при вході скинії заповіту будете сидіти день і ніч сім день, і будете виконувати варту Господню, щоб вам не померти, бо так мені наказано.

І зробив Аарон та сини його все те, як наказав був Господь через Мойсея.

Переклад УБТ Турконяка

І промовив Господь до Мойсея, кажучи:

Візьми Аарона і його синів і його одіж і олію помазання і теля за гріх і двох баранів і кошик опрісноків,

і збери ввесь збір при дверях шатра свідчення.

І зробив Мойсей так, як заповів йому Господь, і зібрав збір при дверях шатра свідчення.

І сказав Мойсей до зібрання: Це слово, яке заповів Господь чинити.

І привів Мойсей Аарона і його синів, і помив їх водою.

І зодягнув його одежею і підперезав його поясом. І надягнув на нього спідну одіж і поклав на нього наплечник (ефод) і підперезав його згідно з виробом наплечника (ефода) і стягнув його в ньому.

І поклав на нього слово, і поклав на слово обявлення і правду.

І поклав мітру на його голову, і поклав на мітру з переду на ній золоту плитку - освячене святе, так як наказав Господь Мойсеєві.

І взяв Мойсей олію помазання

і покропив нею жертівник сім разів, і помазав жертівник і освятив його, і ввесь його посуд і умивальницю і її стояк, і освятив їх. І помазав шатро і все, що в ньому, і освятив його.

І злив Мойсей олію помазання на голову Аарона, і помазав його і освятив його.

І привів Мойсей синів Аарона, і зодягнув їх в одіж і підперезав їх поясами і поклав їм клобуки, так як заповів Господь Мойсеєві.

І привів Мойсей теля, що за гріх, і поклав Аарон і його сини руки на голову теляти, що за гріх.

І зарізав його, і взяв Мойсей кров і поклав пальцем на роги довкруги жертівника, і очистив жертівник. І кров вилив у ногах жертівника, і освятив його, щоб надолужувати на ньому.

І взяв Мойсей ввесь жир, що на внутреностях і чепець, що на печінці і обі нирки і жир, що на них, і приніс Мойсей на жертівник.

І теля і його скіру і його мясо і його кал, спалив їх вогнем поза табором, так як Господь заповів Мойсеєві.

І привів Мойсей барана, що на цілопалення, і поклав Аарон і його сини свої руки на голову барана.

І Мойсей зарізав барана. І вилив Мойсей кров довкруги жертівника.

І барана розділив на часті, і приніс Мойсей голову і часті і жир.

І внутреності і ноги помив водою, і приніс Мойсей цілого барана на жертівник. Це цілопалення на милий запах. Це жертва Господеві, так як Господь заповів Мойсеєві.

І привів Мойсей другого барана, барана висвяченя. І поклав Аарон і його сини свої руки на голову барана.

І зарізав його, і взяв Мойсей його кров і поклав на правий кінець уха Аарона і на кінець правої руки і на кінець правої ноги.

І привів Мойсей синів Аарона. І поклав Мойсей кров на кінці правих ух і на кінці їхніх правих рук і на кінці їхніх правих ніг. І злив Мойсей кров довкруги жертівника.

І взяв жир і задню часть і жир, що на внутреностях, і чепець печінки і обі нирки і жир, що на них, і праве рамено.

І з кошика посвячення, що є перед Господом, взяв один прісний хліб і один хліб з олії і один пляцок, і поклав на жир і праве рамено.

І поклав все в руки Аарона і в руки його синів, і приніс його, як жертву перед Господом.

І взяв Мойсей з їхніх рук, і приніс їх Мойсей на жертівник, на цілопалення посвячення, це милий запах. Це жертва для Господа.

І Мойсей, взявши груди, відділив їх, щоб принести перед Господом з барана посвячення. І було частю Мойсея, так як Господь заповів Мойсеєві.

І Мойсей взяв олію помазання і кров, що на жертівнику, і покропив Аарона і його одіж і його синів і одіж його синів з ним, і освятив Аарона і його одіж і його синів і одіж його синів з ним.

І сказав Мойсей до Аарона і його синів: Зваріть мясо в притворі шатра свідчення в святім місці, і там його їстимете і хліби, що в коші посвячення, так як заповів мені кажучи: Аарон і його сини їстимуть їх.

І остале з мяса і хлібів спалиться огнем.

І сім днів не відійдете від дверей шатра свідчення, доки не скінчиться день вашого посвячення. Бо сім днів посвячуватимете ваші руки.

Так як він зробив в цьому дні, в якому заповів Господь чинити, щоб надолужити за вас.

І при дверях шатра свідчення сидітимете сім днів день і ніч. І зберігатимете господні заповіді, щоб ви не померли. Бо так мені Господь заповів.

І зробив Аарон і його сини всі слова, які Господь заповів Мойсеєві.

Російський синодальний переклад

И сказал Господь Моисею, говоря:

возьми Аарона и сынов его с ним, и одежды и елей помазания, и тельца для жертвы за грех и двух овнов, и корзину опресноков,

и собери все общество ко входу скинии собрания.

Моисей сделал так, как повелел ему Господь, и собралось общество ко входу скинии собрания.

И сказал Моисей к обществу: вот что повелел Господь сделать.

И привел Моисей Аарона и сынов его и омыл их водою;

и возложил на него хитон, и опоясал его поясом, и надел на него верхнюю ризу, и возложил на него ефод, и опоясал его поясом ефода и прикрепил им ефод на нем,

и возложил на него наперсник, и на наперсник положил урим и туммим,

и возложил на голову его кидар, а на кидар с передней стороны его возложил полированную дощечку, диадиму святыни, как повелел Господь Моисею.

И взял Моисей елей помазания, и помазал скинию и все, что в ней, и освятил это;

и покропил им на жертвенник семь раз, и помазал жертвенник и все принадлежности его и умывальницу и подножие ее, чтобы освятить их;

и возлил [Моисей] елей помазания на голову Аарона и помазал его, чтоб освятить его.

И привел Моисей сынов Аароновых, и одел их в хитоны, и опоясал их поясом, и возложил на них кидары, как повелел Господь Моисею.

И привел [Моисей] тельца для жертвы за грех, и Аарон и сыны его возложили руки свои на голову тельца за грех;

и заколол его [Моисей] и взял крови, и перстом своим возложил на роги жертвенника со всех сторон, и очистил жертвенник, а остальную кровь вылил к подножию жертвенника, и освятил его, чтобы сделать его чистым.

И взял [Моисей] весь тук, который на внутренностях, и сальник на печени, и обе почки и тук их, и сжег Моисей на жертвеннике;

а тельца и кожу его, и мясо его, и нечистоту его сжег на огне вне стана, как повелел Господь Моисею.

И привел [Моисей] овна для всесожжения, и возложили Аарон и сыны его руки свои на голову овна;

и заколол его Моисей и покропил кровью на жертвенник со всех сторон;

и рассек овна на части, и сжег Моисей голову и части и тук,

а внутренности и ноги вымыл водою, и сжег Моисей всего овна на жертвеннике: это всесожжение в приятное благоухание, это жертва Господу, как повелел Господь Моисею.

И привел [Моисей] другого овна, овна посвящения, и возложили Аарон и сыны его руки свои на голову овна;

и заколол его Моисей, и взял крови его, и возложил на край правого уха Ааронова и на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его.

И привел Моисей сынов Аароновых, и возложил крови на край правого уха их и на большой палец правой руки их и на большой палец правой ноги их, и покропил Моисей кровью на жертвенник со всех сторон.

И взял [Моисей] тук и курдюк и весь тук, который на внутренностях, и сальник на печени, и обе почки и тук их и правое плечо;

и из корзины с опресноками, которая пред Господом, взял один опреснок и один хлеб с елеем и одну лепешку, и возложил на тук и на правое плечо;

и положил все это на руки Аарону и на руки сынам его, и принес это, потрясая пред лицем Господним;

и взял это Моисей с рук их и сжег на жертвеннике со всесожжением: это жертва посвящения в приятное благоухание, это жертва Господу.

И взял Моисей грудь и принес ее, потрясая пред лицем Господним: это была доля Моисеева от овна посвящения, как повелел Господь Моисею.

И взял Моисей елея помазания и крови, которая на жертвеннике, и покропил Аарона и одежды его, и сынов его и одежды сынов его с ним; и так освятил Аарона и одежды его, и сынов его и одежды сынов его с ним.

И сказал Моисей Аарону и сынам его: сварите мясо у входа скинии собрания и там ешьте его с хлебом, который в корзине посвящения, как мне повелено и сказано: Аарон и сыны его должны есть его;

а остатки мяса и хлеба сожгите на огне.

Семь дней не отходите от дверей скинии собрания, пока не исполнятся дни посвящения вашего, ибо семь дней должно совершаться посвящение ваше;

как сегодня было сделано, так повелел Господь делать для очищения вас;

у входа скинии собрания будьте день и ночь в продолжение семи дней и будьте на страже у Господа, чтобы не умереть, ибо так мне повелено [от Господа Бога].

И исполнил Аарон и сыны его все, что повелел Господь чрез Моисея.