3

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

«А як його принос-жертва мирна, і він хоче принести її з товару, самця чи самицю без вади, має принести Господеві.

Нехай покладе руку свою на голову жертви та й заріже її коло входу в намет зборів, Аронові ж сини, священики, покроплять її кров'ю жертовник з усіх боків.

І нехай принесе з мирної жертви на спалення Господеві тук, що покриває нутрощі, й увесь жир, що на нутрощах,

і обидві нирки з ситтю, що на них, та полядвиці, а чепець над печінкою й над нирками нехай відкине.

І сини Аронові воскурять це на жертовнику, зверху всепалення, на горіючих дровах: це вогняна жертва приємного запаху для Господа.

Коли ж з отар принос його в мирну жертву Господеві, нехай принесе самця чи самицю без вади.

Якщо ягня приносить у жертву, нехай принесе його перед Господа;

і покладе руку свою на голову жертви й заріже перед наметом зборів, Аронові ж сини покроплять його кров'ю жертовник з усіх боків.

Та нехай принесе з мирної жертви на спалення Господеві тук його: увесь курдюк, відділивши його по саму крижову кість; тук, що вкриває нутрощі, і ввесь жир, що на нутрощах;

і обидві нирки з ситтю, що на них, та що по боках, а чепець над печінкою й над нирками нехай відкине.

І священик нехай спалить його на жертовнику як поживу для спалення Господеві.

А коли принос його - коза, нехай приведе її перед Господа

і покладе свою руку їй на голову та й заріже її перед наметом зборів; Аронові ж сини покроплять її кров'ю жертовник з усіх боків.

І нехай принесе з неї - як принос на спалення Господеві - тук, що вкриває нутрощі, і ввесь жир, що на нутрощах;

обидві нирки й сить на них та по боках; а чепець над печінкою й над нирками нехай відділить.

І священик нехай спалить їх на жертовнику як поживу для спалення на приємний запах. Увесь тук належить Господеві.

Установа ця віковічна для ваших поколінь, де б ви не осілись: ні туку, ні крови не смієте їсти.»

Переклад Огієнка

А якщо його жертва мирна, якщо з великої худоби він приносить чи самця, чи самицю, він принесе її безвадну перед Господнє лице,

і покладе свою руку на голову жертви своєї, та й заріже її при вході до скинії заповіту. А Ааронові сини, священики, покроплять тією кров'ю на жертівника навколо.

І принесе він із мирної жертви огняну жертву для Господа, лій, що закриває нутрощі, та ввесь лій, що на нутрощах,

і обидві нирки, і лій, що на них, що на стегнах, а сальника на печінці здійме його з нирками.

І спалять те сини Ааронові на жертівнику на цілопалення, що на дровах, яке на огні, це огняна жертва, пахощі любі для Господа.

А якщо з дрібної худоби його жертва на мирну жертву для Господа, самець чи самиця, то безвадну принесе її.

Якщо приносить він на жертву вівцю, то принесе її перед Господнє лице,

і покладе свою руку на голову жертви своєї, та й заріже її перед скинією заповіту. А Ааронові сини покроплять кров'ю її на жертівника навколо.

І він принесе з мирної жертви огняну жертву для Господа, цілого курдюка, якого здійме при хребті, і лій, що закриває нутрощі, і ввесь лій, що на нутрощах,

і обидві нирки та лій, що на них, що на стегнах, а сальника на печінці здійме його з нирками.

І священик спалить те на жертівнику, хліб огняної жертви для Господа.

А якщо жертва його коза, то піднесе її перед лице Господнє,

і покладе свою руку на голову її, та й заріже її перед скинією заповіту. А Ааронові сини покроплять кров'ю її на жертівника навколо.

І він принесе з неї жертву свою, жертву для Господа, лій, що закриває нутрощі, та ввесь лій, що на нутрощах,

і обидві нирки, і лій, що на них, що на стегнах, а сальника на печінці здійме його з нирками.

І священик спалить їх на жертівнику, це пожива, огняна жертва на любі пахощі; увесь лій для Господа.

Оце постанова вічна для ваших родів у всіх осадах ваших: жодного лою й жодної крови не будете їсти.

Переклад Куліша

А коли приніс його жертва мирна: коли він приносить з товарини, самця чи самицю, без скази мусить принести Господеві.

І положить руку свою на голову жертві своїй, та й заколе її коло входу в соборний намет, і набризкають крові на жертівника з усїх боків сини Аронові, сьвященники.

І принесе він із жертви мирної на жертву огняну жир, що вкриває тельбухи, і ввесь жир, що на тельбухах,

І обидві нирки й жир, що на їх, що по боках, і сальник над печінкою; з нирками віддїлити мусить він се.

І воскурять се Аронові сини на жертівнику всепалення, на дровах, се є на вогнї: се огняна жертва, пахощі любі Господеві.

Коли ж із отари приніс його в жертву Господеві, без скази барана чи ягницю мусить він принести.

Коли ягня приносить в жертву, так мусить принести його перед Господа;

І положить він руку свою на голову жертви своєї та й заколе її перед соборним наметом; і набризкають сини Аронові крові його на жертівника з усїх боків.

І мусить він принести з мирної жертви огняний приніс Господеві: жир її, ввесь курдюк до крижової костї оддїлить; і жир, що вкриває тельбухи.

І ввесь жир, що на тельбухах, й обидві нирки, й жир, що на їх, та що по боках, і сальник на печінцї: з нирками він мусить оддїлити се.

І воскурить сьвященник на жертівнику: се пожива огня, жертва Господеві.

А коли приніс його буде коза, так мусить він привести її перед Господа;

І положить він руку свою на голову її, та й заколе її перед соборним наметом; і набризкають сини Аронові крові на жертівника з усїх боків.

І мусить він принести з сього приніс свій як огняну жертву Господеві: жир, що вкриває тельбухи й обидві нирки, й жир що на їх,

І що по боках, і сальник над печінкою; з нирками мусить оддїлити се.

І воскурить сьвященник на жертівнику: се пожива огняної жертви, на любі пахощі; ввесь жир Господеві.

Установа віковічня в роди ваші, по всїх осадах ваших: нї жиру, нї крові, щоб ви не їли.

Переклад УБТ Турконяка

Якщо ж його дар Господеві жертва спасіння, коли ж принесе її з волів, чоловічого роду чи жіночого, без вади принесе його перед Господа.

І покладе руки на голову дару і заріже його при дверях шатра свідчення. І священики, сини Аарона, вилиють кров на жертівник цілопалення довкруги.

І принесуть з жертви спасіння в дар Господеві, жир, що покриває внутреності, і ввесь жир що на внутреності,

і дві нирки і жир, що на них, те, що на стегнах, і чепець, що над печінкою, забере з нирками,

і принесуть їх священики, сини Аарона, на жертівник на всепалення, на дрова, що на вогні. (Це) жертва, милий запах Господеві.

Якщо ж його дар з овець, жертва спасіння Господеві, принесе його чоловічого роду або жіночого, без вади.

Якщо ягня принесе в дар свій, принесе його перед Господа,

і покладе руки на голову його дару і заріже його при дверях шатра свідчення. І священики, сини Аарона, вилиють кров на жертівник довкруги.

І принесе з жертви спасіння в дар Богові, жир і задну часть без вади, від хребта її забере. І взявши жир, що покриває внутреності, і жир, що на внутреності,

і обі нирки і жир, що на них, що на стегнах, і чепець що на печінці, з нирками,

принесе священик на жертівник як милий запах, жертва Господеві.

Якщо ж його дар з кіз, то принесе перед Господа,

і покладе руки на голову його. І заріжуть його перед Господом при дверях шатра свідчення, і священики, сини Аарона, вилиють кров на жертівник довкруги.

І принесе з нього в дар Господеві, жир, що покриває внутреності, і ввесь жир, що на внутреностях,

і обі нирки і ввесь жир, що на них, що на стегнах, і забере чепець печінки з нирками.

І принесе священик на жертівник в дар, як милий запах Господеві. Ввесь жир Господеві.

(Це) закон вічний в роди ваші в кожнім вашім поселенні. Ввесь жир і всю кров не їстимете.

Російський синодальний переклад

Если жертва его жертва мирная, и если он приносит из крупного скота, мужеского или женского пола, пусть принесет ее Господу, не имеющую порока,

и возложит руку свою на голову жертвы своей, и заколет ее у дверей скинии собрания; сыны же Аароновы, священники, покропят кровью на жертвенник со всех сторон;

и принесет он из мирной жертвы в жертву Господу тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях,

и обе почки и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени; с почками он отделит это;

и сыны Аароновы сожгут это на жертвеннике вместе со всесожжением, которое на дровах, на огне: это жертва, благоухание, приятное Господу.

А если из мелкого скота приносит он мирную жертву Господу, мужеского или женского пола, пусть принесет ее, не имеющую порока.

Если из овец приносит он жертву свою, пусть представит ее пред Господа,

и возложит руку свою на голову жертвы своей, и заколет ее пред скиниею собрания, и сыны Аароновы покропят кровью ее на жертвенник со всех сторон;

и пусть принесет из мирной жертвы в жертву Господу тук ее, весь курдюк, отрезав его по самую хребтовую кость, и тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях,

и обе почки и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени; с почками он отделит это;

священник сожжет это на жертвеннике; это пища огня -- жертва Господу.

А если он приносит жертву из коз, пусть представит ее пред Господа,

и возложит руку свою на голову ее, и заколет ее перед скиниею собрания, и покропят сыны Аароновы кровью ее на жертвенник со всех сторон;

и принесет из нее в приношение, в жертву Господу тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях,

и обе почки и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени; с почками он отделит это

и сожжет их священник на жертвеннике: это пища огня -- приятное благоухание [Господу]; весь тук Господу.

Это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших; никакого тука и никакой крови не ешьте.