2

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

«Якщо хтось схоче принести Господеві безкровну офіру, з питльованої муки нехай буде його принос; нехай злиє на нього олії і покладе на нього ладану.

І принесе його синам Ароновим, священикам, а священик, узявши з нього повну жменю питльованої муки з олією й з усім ладаном, воскурить на спогад на жертовнику; це вогняна жертва приємного запаху для Господа.

Останки ж офіри будуть для Арона й синів його, як священна пайка вогняної жертви для Господа.

А коли схочеш принести в дар офіру, спечену в печі, нехай то будуть прісні коржі, з питльованої муки, розчиненої на олії, та ладки прісні, помазані олією.

Коли ж твій принос-офіра, спечена на сковороді, нехай буде питльована мука, розчинена на олії, прісна;

роздрібниш його на кусні й зіллєш на нього олії: це безкровна жертва.

А як твій принос-офіра, зготована в ринці, то нехай буде зроблена з питльованої муки з олією.

І принесеш так зготовану офіру Господеві і подаси її священикові, а він піднесе її до жертовника.

І візьме священик з офіри на спогад частину, і як кадило воскурить на жертовнику; вогняна це жертва приємного запаху для Господа.

Останки ж офіри будуть для Арона й синів його - як священна пайка вогняної жертви для Господа.

Ніяка ваша офіра, що її приносите Господеві, не буде зроблена на квасі, бо ні дріжджів, ні меду, ніколи не палитимете як вогняну жертву Господеві.

Ви можете принести їх як принос Господеві з первоплоду, але на жертовник, як приємний запах, вони не підуть.

Кожен твій принос-офіру посолиш сіллю; а щоб не забракло твоїй офірі соли Завіту Бога твого, то з усяким твоїм приносом приноситимеш і сіль.

А як приноситимеш офіру з первоплодів Господеві, то принесеш колоски, пражені на вогні, або нове потовчене зерно - як офіру з твоїх первоплодів;

наллєш на неї олії і покладеш на неї ладану: це безкровна жертва.

І воскурить священик, на спогад, немов кадило, частину нового зерна й частину олії з усім ладаном її: це вогняна жертва Господеві.»

Переклад Огієнка

А коли хто принесе жертву, жертву хлібну для Господа, то нехай пшенична мука буде жертва його, а він поллє на неї оливи, і дасть на неї ладану.

І принесе її до Ааронових синів, священиків, і візьме звідти повну свою жменю пшеничної муки її, і оливи її зо всім її ладаном, та й спалить священик на жертівнику за пригадувальну частину, це огняна жертва, пахощі любі для Господа.

А позостале з цієї хлібної жертви для Аарона та для синів його, це Найсвятіше з Господніх жертов!

А коли принесеш жертву, жертву хлібну випеченого в печі, то нехай це буде пшенична мука, прісні калачі, мішані в оливі, та прісні коржики, помазані оливою.

А якщо твоя жертва жертва хлібна на лопатці, то нехай це буде пшенична мука, мішана в оливі, прісна.

Поламати її на шматочки, і поллєш на неї оливи, це хлібна жертва.

А якщо твоя жертва жертва хлібна смаження, то нехай буде зроблена в оливі з пшеничної муки.

І принесеш хлібну жертву, що зроблена з тих речей, для Господа, і подаси її до священика, а він принесе її до жертівника.

І принесе священик із хлібної жертви за пригадувальну частину її, та й спалить на жертівнику, це огняна жертва, любі пахощі для Господа.

А позостале з цієї хлібної жертви для Аарона та для синів його: це Найсвятіше з Господніх жертов!

Кожна хлібна жертва, яку принесете Господеві, не буде зроблена квашена, бо все квашене й усякий мед не спалите з нього огняної жертви для Господа.

Як жертву первоплоду принесіть її для Господа, а на жертівника вона не приноситься на любі пахощі.

І кожну жертву, жертву хлібну, посолиш сіллю. І хлібної жертви твоєї не позбавиш соли заповіту Бога твого, на кожній жертві твоїй принесеш соли.

А якщо принесеш хлібну жертву первоплодів для Господа, то колосся, пряжене в огні, як потовчене зерно принесеш хлібну жертву своїх первоплодів.

І полий на неї оливи, і поклади на неї ладану, це жертва хлібна.

І спалить священик за пригадувальну частину її з потовченого зерна, із оливи її на всім ладані її, це огняна жертва для Господа.

Переклад Куліша

А коли хто приносити ме Господеві жертву хлїбову, нехай приносить муку пшеничну; і мусить злити на неї олїї, і положити на неї ладану.

І подасть її синам Ароновим, сьвященникам; і вийме з неї повну жменю пшеничної муки з олїєю і з усїм ладаном, і закурить сьвященник сю частину на спомин на жертівнику: се огняна жертва, пахощі любі Господеві.

Останки од приносу хлїбного Аронові й синам його: се велика сьвятиня із огняних жертв Господнїх.

А коли приносиш як хлїбну жертву печево, то нехай будуть із пшеничної муки коржі прісні, замішані на олїї, та ладки прісні, помазані олїєю.

А коли твій приніс на сковородї, то нехай буде мука пшенична замішана на олїї незаквашена;

Подїлиш його на куски і зіллєш олїї на його: се хлїбна жертва.

А коли хлїбна жертва твоя в горшку, то нехай буде мука з олїєю.

І принесеш жертву, зроблену з такого хлїба, Господеві; і подаси її сьвященникові, і він понесе її до жертівника.

І візьме сьвященник із хлїбної жертви частину на спомин, та й воскурить на жертівнику: се огняна жертва, пахощі любі Господеві.

Останки од приносу будуть Аронові й синам його: велика сьвятиня огняних жертв Господеві.

Який би нї був приніс ваш Господеві, не робити мете його заквашеним; бо нї заквашеного тїста нї меду не можна вам приносити як огняну жертву Господеві.

Що до жертви первоплодів, то повинні ви приносити їх Господеві; та не приносити мете їх на жертівнику про любі пахощі.

І всякі приноси хлїбної жертви твоєї мусиш посолювати сіллю, та, щоб не бракувало солі завіту Бога твого при хлїбній жертві твоїй; з усяким приносом твоїм приносити мусиш і сіль.

А як приносити меш жертву первоплоду Господеві з колосся, висушеного на вогнї, зерно обмелене принести мусиш на жертву з первоплодів твоїх.

І наллєш олїї на його, і положиш на його ладан: се жертва хлїбна.

І воскурить сьвященник частину його на спомин із зерна його й олїї його з усїм ладаном його: се жертва огняна Господеві.

Переклад УБТ Турконяка

Якщо ж душа принесе дар, жертву Господеві, його дар буде пшенична мука. І полиє на нього олію і покладе на нього ладан. Це жертва.

І принесе до священиків, синів Аарона. І взявши з неї повну жменю пшеничної муки з олією і ввесь його ладан, і покладе священик память його на жертівник. (Це) жертва, милий запах Господеві.

І остале з жертви (буде) для Аарона і його синів. Святе святих з жертв Господеві.

Якщо ж принесе дар, жертву печену в печі, (буде він) з пшеничної муки, прісні хліби замісені в олії і прісні пляцки помазані олією.

Якщо ж твій дар жертва з сковородки, (буде він) з пшеничної муки замісеної в олії, прісним буде.

І розломиш їх на шматки і полийєш на них олію. Це жертва Господеві.

Якщо ж твій дар жертва з печеного на огні, (це) буде пшенична мука в олії.

І жертву, яку приносить, принесе Господеві з цих. І принесе до священика. І, приступивши до жертівника,

забере священик з жертви память її, і покладе священик на жертівник. (Це) жертва, милий запах Господеві.

А остале з жертви (буде) для Аарона і його синів. (Це) святе святих з господніх жертв.

Всяку жертву, яку лиш приносите Господеві, не зробите з квасом. Бо всякі дріжджі і всякий мід, з нього не принесете в дар Господеві.

Принесете їх Господеві, як дар первоплодів. А на жертівник не принесеться як милий запах Господеві.

І всякий дар вашої жертви посолиться сіллю. Не полишите сіль господнього завіту від ваших жертв. На кожнім вашім дарі принесете вашому Господеві Богові сіль.

Якщо ж приносиш жертву первоплодів Господеві, нове спечене зерно розмелене Господеві, і принесеш жертву первоплодів,

і полиєш на неї олію і покладеш на неї ладан. Це жертва.

І принесе священик память її з зерен з олією і ввесь його ладан. Це жертва Господеві.

Російський синодальний переклад

Если какая душа хочет принести Господу жертву приношения хлебного, пусть принесет пшеничной муки, и вольет на нее елея, и положит на нее ливана,

и принесет ее к сынам Аароновым, священникам, и возьмет полную горсть муки с елеем и со всем ливаном, и сожжет сие священник в память на жертвеннике; это жертва, благоухание, приятное Господу;

а остатки от приношения хлебного Аарону и сынам его: это великая святыня из жертв Господних.

Если же приносишь жертву приношения хлебного из печеного в печи, то приноси пшеничные хлебы пресные, смешанные с елеем, и лепешки пресные, помазанные елеем.

Если жертва твоя приношение хлебное со сковороды, то это должна быть пшеничная мука, смешанная с елеем, пресная;

разломи ее на куски и влей на нее елея: это приношение хлебное [Господу].

Если жертва твоя приношение хлебное из горшка, то должно сделать оное из пшеничной муки с елеем,

и принеси приношение, которое из сего составлено, Господу; представь оное священнику, а он принесет его к жертвеннику;

и возьмет священник из сей жертвы часть в память и сожжет на жертвеннике: это жертва, благоухание, приятное Господу;

а остатки приношения хлебного Аарону и сынам его: это великая святыня из жертв Господних.

Никакого приношения хлебного, которое приносите Господу, не делайте квасного, ибо ни квасного, ни меду не должны вы сожигать в жертву Господу;

как приношение начатков приносите их Господу, а на жертвенник не должно возносить их в приятное благоухание.

Всякое приношение твое хлебное соли солью, и не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего: при всяком приношении твоем приноси [Господу Богу твоему] соль.

Если приносишь Господу приношение хлебное из первых плодов, приноси в дар от первых плодов твоих из колосьев, высушенных на огне, растолченные зерна,

и влей на них елея, и положи на них ливана: это приношение хлебное;

и сожжет священник в память часть зерен и елея со всем ливаном: это жертва Господу.