40

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Тоді сказав Господь Мойсеєві:

«У перший день першого місяця поставиш храмину намету зборів.

І покладеш там кивот завіту; і закриєш кивот завісою.

Внесеш стіл і порозставляєш те, що має бути розкладеним на ньому; і внесеш світильник та й поставиш лямпи на ньому.

І поставиш золотий жертовник для кадила перед кивотом Свідоцтва; й повісиш запону при вході в храмину.

Поставиш і жертовник для всепалення перед входом у храмину, до намету зборів.

Поставиш умивальницю між наметом зборів і жертовником, і наллєш до неї води.

І відгородиш подвір'я навколо, і завісиш запону у воротях подвір'я.

Візьмеш мира до помазання та й помажеш храмину й усе, що в ній, і освятиш її, і всю утвар її, і воно буде святим.

Помажеш і жертовник для всепалення і все знаряддя його; та освятиш жертовник, і він стане пресвятим.

Помажеш також і умивальницю й підставку її, і освятиш її.

Потім приведеш Арона й синів його до входу в намет зборів та й пообмиваєш їх водою.

І вдягнеш Арона в священні ризи; помажеш його і освятиш його, щоб служив мені священиком.

Приведеш і синів його і повдягаєш їх у хитони.

І помажеш їх, як помазав їх батька, щоб були мені священиками; і нехай буде їм помазання на вічне священство, з покоління до покоління.»

І виконав Мойсей усе, як заповідав йому Господь, так зробив він.

Першого дня першого місяця другого року поставлено храмину.

Поставив Мойсей храмину; і поставив підніжки до неї, і порозставляв дошки її, і позасовував засуви її, і поздвигав стовпи її.

І нап'яв намет над храминою, і поклав накриття над наметом зверху, як заповідав Господь Мойсеєві.

Взяв він Свідоцтво і поклав його в кивот; і приладнав носила до кивота, і поставив віко на кивот зверху.

І вніс кивот у храмину, і спустив завісу й закрив нею кивот Свідоцтва, як заповідав Господь Мойсеєві.

Потім поставив стіл в наметі зборів, на північному боці храмини, ззовні завіси.

І порозкладав на ньому хліби в порядку перед Господом, як велів Господь Мойсеєві.

Поставив також і світильник в наметі зборів, навпроти столу, на південному боці храмини;

а на ньому поставив лямпи перед Господом, як заповідав Господь Мойсеєві.

Поставив і золотий жертовник у наметі зборів, перед завісою.

І запалив на ньому благовонні пахощі, як заповідав Господь Мойсеєві.

І повісив завісу при вході в храмину.

А жертовник для всепалення поставив коло входу в храмину, в наметі зборів, і вчинив на ньому всепалення й офіри, як повелів Господь Мойсеєві.

Поставив і умивальницю між наметом зборів і жертовником, і налив до неї води на обмивання.

І вмивали собі нею Арон і сини його руки й ноги.

Як увіходили в намет зборів і як приступали до жертовника, обмивались, як заповідав Господь Мойсеєві.

І відгородив подвір'я навколо храмини й жертовника, і завісив запону на воротях подвір'я. Так довершив Мойсей діло.

Тоді хмара вкрила намет зборів, і слава Господня сповнила храмину;

, і не міг Мойсей увійти в намет зборів, бо на ньому покоїлася хмара, й слава Господня сповнила храмину.

І як хмара піднімалася з-над храмини, сини Ізраїля рушали в дорогу в усіх своїх переходах.

А як хмара не піднімалась, то й вони не рушали, аж покіль вона знову не піднімалась.

Бо хмара Господня була над храминою вдень, уночі ж вогонь був над нею, перед очима всього дому Ізраїля, в усіх їхніх мандрівках.

Переклад Огієнка

А Господь промовляв до Мойсея, говорячи:

Першого місяця, першого дня місяця поставиш намета для скинії заповіту.

І поставиш там ковчега свідоцтва, і закриєш ковчега завісою.

І внесеш стола, і порозкладаєш належне йому; і внесеш свічника, і запалиш його лямпадки.

І поставиш золотого жертівника для кадила перед ковчегом свідоцтва; і повісиш заслону входу скинії.

І поставиш жертівника цілопалення перед входом скинії, скинії заповіту.

І поставиш умивальницю між скинією заповіту та між жертівником, і даси туди води.

І поставиш подвір'я навколо, і даси заслону брами подвір'я.

І візьмеш миро помазання, та й помажеш скинію та все, що в ній, і освятиш її та всі речі її, і стане вона святістю.

І помажеш жертівника цілопалення та всі речі його, і освятиш жертівника, і стане жертівник Найсвятішим.

І помажеш умивальницю та підставу її, і освятиш її.

І приведеш Аарона та синів його до входу скинії заповіту, та й обмиєш їх водою.

І зодягнеш Аарона в священні шати, і помажеш його, і освятиш його, і він буде священнослужити Мені.

І приведеш синів його, і позодягаєш їх у хітони.

І помажеш їх, як помазав їхнього батька, і будуть вони священнослужити Мені. І станеться, що помазання їх буде на них на вічне священство, на їхні покоління!

І зробив Мойсей усе, як Господь наказав був йому, так він зробив.

І сталося першого місяця другого року, першого дня місяця, була поставлена скинія!

І поставив Мойсей скинію, і дав підстави її, і поклав дошки її, і дав засови її, і поставив стовпи її.

І розтягнув намета над внутрішньою скинією, і поклав скинійне накриття на неї згори, як Господь наказав був Мойсеєві.

І взяв він і поклав свідоцтво до ковчега, а на ковчега поклав держаки, і дав на ковчега віко згори.

І вніс він ковчега до скинії, і повісив завісу заслони, і закрив ковчег свідоцтва, як Господь наказав був Мойсеєві.

І дав він стола в скинію заповіту, на стороні скинії на північ, поза завісою.

І порозкладав на ньому розклад хліба перед Господнім лицем, як Господь наказав був Мойсеєві.

І поставив свічника в скинії заповіту навпроти стола, на стороні скинії на південь.

І позасвічував лямпадки перед Господнім лицем, як Господь наказав був Мойсеєві.

І поставив золотого жертівника в скинії заповіту перед завісою.

І кадив він на ньому запашні кадила, як Господь наказав був Мойсеєві.

І повісив входову заслону до скинії.

А жертівника цілопалення поставив при вході скинії, скинії заповіту, і приніс на ньому цілопалення та жертву хлібну, як Господь наказав був Мойсеєві.

І поставив умивальницю між скинією заповіту та між жертівником, і туди дав води на миття.

І вмивали з нього Мойсей й Аарон та сини його руки свої та ноги свої.

Коли вони входили до скинії заповіту, і коли зближалися до жертівника, вони обмивалися, як Господь наказав був Мойсеєві.

І поставив подвір'я навколо скинії та жертівника, і повісив заслону брами подвір'я.

А хмара закрила скинію заповіту, і слава Господня наповнила скинію.

І не міг Мойсей увійти до скинії заповіту, бо хмара спочивала над нею, а слава Господня наповнила скинію.

А коли підіймалася хмара з-над скинії, то Ізраїлеві сини рушали в усі свої подорожі.

А якщо хмара не підіймалася, то не рушали вони аж до дня, коли вона підіймалася,

бо над скинією вдень була хмара Господня, а вночі був огонь у ній, на очах усього Ізраїлевого дому в усіх його подорожах!

Переклад Куліша

І рече Господь Мойсейові:

В день первого місяця, в день первий, поставиш ти храмину громадського намету.

І поставиш там скриню сьвідчення, і закриєш скриню завісою.

І внесеш стола і пороставляєш те, що роставляти меться на йому; і принесеш сьвітильника, та й поставиш лямпи на йому.

І поставиш ти жертівника золотого, щоб приносити кадило перед скринею сьвідчення. І повісиш опону коло входу в храмину.

І поставиш жертівника для всепалення перед входом в храмину громадянського намету.

І поставиш умивальницю між громадянським наметом і жертівником, і наллєш до неї води.

І поставиш двора навкруги та й повісиш опону у воротах двора.

І візьмеш мира та й помажеш храмину і все, що в їй, і осьвятиш її і всю посудину її; і буде вона сьвятинею.

І помажеш жертівника на всепаленнє і ввесь посуд його, та й осьвятиш ти жертівника; і буде жертівник пресьвятим.

І помажеш умивальницю і підніжок її, та й осьвятиш її.

І приведеш Арона й сини його до входу в громадський намет та й пообливаєш їх водою.

І вдягнеш Арона в шати сьвященні та й помажеш його і осьвятиш його, щоб він служив менї службу сьвященну.

І сини його приведеш і повдягаєш їх у хитони.

І помажеш їх, як помазав отця їх, щоб служили менї службу сьвященну. І буде їм помазаннє на вічне сьвященство в роди їх.

І вчинив Мойсей усе; як заповідав йому Господь, так і вчинив він.

І в первий місяць, другого року, в первий день місяця поставлено храмину.

І поставив Мойсей храмину, і поукріплював підніжки її, і пороставляв дошки її, і позасовував засуви її, і поздвигав стовпи її;

І напяв намета над храминою, і поклав накриттє наметове зверху в його, як заповідав Господь Мойсейові.

І взяв сьвідоцтво та й положив в скриню, і приправив носила до скринї, і поставив віко на скриню зверху.

І внїс він скриню в храмину і спустив завісу, і закрив скриню; як заповідав Господь Мойсейові.

І поставив стола в громадському наметї побіч скринї на північ, знадвору завіси;

І положив на йому хлїби рядом перед Господом, як повелїв Господь Мойсейові.

І поставив сьвітильника в громадському наметї навпроти стола, на полуденньому боцї храмини.

І пороставляв лямпи перед Господом, як заповідав Господь Мойсейові.

І поставив жертівника золотого в громадському наметї перед завісою,

І закурив на йому запашне кадило, як заповідав Господь Мойсейові.

І повісив опону коло входу в храмину.

А жертівника для всепалення поставив коло входу в храмину громадського намету, і принїс на йому всепаленнє, як повелїв Господь Мойсейові.

І поставив умивальницю між громадським наметом та жертівником, і налив до неї води на обмиваннє.

І почали обмивати в їй Мойсей, Арон і сини його руки і ноги свої;

Як увіходили в громадський намет, і як приступали до жертівника, обмивались, як заповідав Господь Мойсейові.

І поставив двора навкруги храмини й жертівника, і повісив опону у воротях двора. І довершив так Мойсей дїло.

І вкрила хмара громадський намет, і слава Господня сповнила храмину.

І не зміг Мойсей увійти в громадський намет; на йому бо почивала хмара і слава Господня сповнила храмину.

І як піднялась хмара над храминою, рушали далї сини Ізраїльські, покіль було мандруваннє їх.

Як же хмара не підіймалась, не рушали далїй, аж покіль вона знов піднялась.

Бо хмара Господня була в день над храминою, у ночі ж була вона поломяною перед очима усього дому Ізрайлевого, по ввесь час їх мандрування.

Переклад УБТ Турконяка

І заговорив Господь до Мойсея, кажучи:

В першім дні першого місяця, новий місяць, поставиш шатро свідчення.

І поставиш кивот свідчення і закриєш кивот занавісою,

і внесеш трапезу, і покладеш її предложення, і внесеш світильник, і поставиш його світила,

і поставиш золотий жертівник на кадило перед кивотом, і покладеш покриття занавіси на дверях шатра свідчення.

І жертівник дарів покладеш при дверях шатра свідчення.

І поставиш притвір довкола. І візьмеш олію помазання, і помажеш шатро і все що в ньому.

І освятиш його і ввесь його посуд, і буде святим.

І помажеш жертівник дарів і ввесь його посуд і освятиш жертівник, і буде жертівник святий святих.

І приведеш Аарона і його синів до дверей шатра свідчення, і умиєш їх водою.

І зодягнеш Аарона в святу одіж, і помажеш його і освятиш його, і служитиме мені.

І приведеш його синів, і зодягнеш їх в одіж,

і помажеш їх, так як ти помазав їхнього батька, і служитимуть мені. І буде, що стане їм помазання священства на віки в їхні роди.

І зробив Мойсей все, що заповів йому Господь, так зробив.

І сталося в першому місяці в другому році, (після того) як вони вийшли з Єгипту, новий місяць, поставлено шатро.

І поставив Мойсей шатро, і поставив вершки, і поставив поперечки, і поставив стовпи,

і простягнув завіси на шатро, і поставив покривала шатра на них згори, так як заповів Господь Мойсеєві.

І взявши свідчення, вклав до кивоту, і поклав ноги під кивотом,

і вніс кивот до шатра, і поклав покриття занавіси і покрив кивот свідчення, так як заповів Господь Мойсеєві.

І поставив трапезу до шатра свідчення при стороні шатра свідчення, що на північ, поза занавісою шатра,

і поклав на ній хліби предложення перед Господом, так як заповів Господь Мойсеєві.

І поклав світильник до шатра свідчення при боці шатра, що на південь,

і поклав світила його перед Господом, так як заповів Господь Мойсеєві.

І поставив золотий жертівник в шатрі свідчення перед занавісою,

і покадив на ньому зложений ладан, так як заповів Господь Мойсеєві.

І жертівник дарів поклав при дверях шатра свідчення,

і поклав притвір довкола шатра і жертівника. І закінчив Мойсей всі діла.

І хмара покрила шатро свідчення, і шатро наповнилося господньої слави.

І Мойсей не міг ввійти до шатра свідчення, бо його отінила хмара, і шатро наповнилося господньої слави.

Коли ж піднімалася хмара з шатра, запрягалися сини ізраїльські з своїм майном.

Якщо ж не піднімалася хмара, не запрягалися до дня, в якому піднімалася хмара.

Бо хмара була на шатрі в день, і огонь був на ньому в ночі, перед усім Ізраїлем в усіх їхніх подорожуваннях.

Російський синодальний переклад

И сказал Господь Моисею, говоря:

в первый месяц, в первый день месяца поставь скинию собрания,

и поставь в ней ковчег откровения, и закрой ковчег завесою;

и внеси стол и расставь на нем все вещи его, и внеси светильник и поставь на нем лампады его;

и поставь золотой жертвенник для курения пред ковчегом откровения и повесь завесу у входа в скинию [собрания];

и поставь жертвенник всесожжения пред входом в скинию собрания;

и поставь умывальник между скиниею собрания и между жертвенником и влей в него воды;

и поставь двор кругом и повесь завесу в воротах двора.

И возьми елея помазания, и помажь скинию и все, что в ней, и освяти ее и все принадлежности ее, и будет свята;

помажь жертвенник всесожжения и все принадлежности его, и освяти жертвенник, и будет жертвенник святыня великая;

и помажь умывальник и подножие его и освяти его.

И приведи Аарона и сынов его ко входу в скинию собрания и омой их водою,

и облеки Аарона в священные одежды, и помажь его, и освяти его, чтобы он был священником Мне.

И сынов его приведи, и одень их в хитоны,

и помажь их, как помазал ты отца их, чтобы они были священниками Мне, и помазание их посвятит их в вечное священство в роды их.

И сделал Моисей все, как повелел ему Господь, так и сделал.

В первый месяц второго года [по исшествии их из Египта], в первый день месяца поставлена скиния.

И поставил Моисей скинию, положил подножия ее, поставил брусья ее, положил шесты и поставил столбы ее,

распростер покров над скиниею, и положил покрышку поверх сего покрова, как повелел Господь Моисею.

И взял и положил откровение в ковчег, и вложил шесты в кольца ковчега, и положил крышку на ковчег сверху;

и внес ковчег в скинию, и повесил завесу, и закрыл ковчег откровения, как повелел Господь Моисею.

И поставил стол в скинии собрания, на северной стороне скинии, вне завесы,

и разложил на нем ряд хлебов пред Господом, как повелел Господь Моисею.

И поставил светильник в скинии собрания против стола, на южной стороне скинии,

и поставил лампады [его] пред Господом, как повелел Господь Моисею.

И поставил золотой жертвенник в скинии собрания пред завесою

и воскурил на нем благовонное курение, как повелел Господь Моисею.

И повесил завесу при входе в скинию;

и жертвенник всесожжения поставил у входа в скинию собрания и принес на нем всесожжения и приношение хлебное, как повелел Господь Моисею.

И поставил умывальник между скиниею собрания и жертвенником и налил в него воды для омовения,

и омывали из него Моисей и Аарон и сыны его руки свои и ноги свои:

когда они входили в скинию собрания и подходили к жертвеннику [служить], тогда омывались [из него], как повелел Господь Моисею.

И поставил двор вокруг скинии и жертвенника и повесил завесу в воротах двора. И так окончил Моисей дело.

И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию;

и не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию.

Когда поднималось облако от скинии, тогда отправлялись в путь сыны Израилевы во все путешествие свое;

если же не поднималось облако, то и они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось,

ибо облако Господне стояло над скиниею днем, и огонь был ночью в ней пред глазами всего дома Израилева во все путешествие их.