36

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Бецалел, отже, й Оголіяв та всі вмільці мистецтва, яким Господь дав мудрість і хист, щоб знали, як робити, зроблять усяку потрібну роботу коло святині, згідно з тим, як заповідав Господь.»

Так покликав Мойсей Бецалела та Оголіява й усіх умільців мистецтва, що їм Господь дав мудрість у серце, всякого, кого хист тягнув узятись до діла, щоб довести його до кінця.

І взяли вони з-перед Мойсея всі приноси, що поприносили сини Ізраїля на будівлю й спорудження святині, щоб збудувати її; але сини Ізраїля приносили щоранку й далі добровільні пожертви.

Так, що всі майстри, що були зайняті на роботі коло святині, поприходили кожен від своєї роботи, що її виконували,

і сказали до Мойсея: «Народ дає більш, ніж треба для виконання діла, що заповідав Господь зробити.»

І велів Мойсей розголосити по таборі таке: «Нехай ні чоловіки, ні жінки не дають більш ніяких пожертв для святині!» Так було стримано народ від пожертв;

бо було вже досить запасу на всяку роботу, що мала бути зроблена; було ще й надто.

Усі найспритніші з майстрів, що були зайняті ділом, зробили храмину з десятьох килимів; з тонкої льняної тканини, блакиту, порфіри, й кармазину, з херувимами вишиваної роботи зробили їх.

Завдовжки один килим був 28 ліктів, а завширш 4 лікті; міра одна для всіх килимів.

І позчіплював п'ять килимів один з одним і других п'ять один з одним.

Зробив і петельки з блакиту на краю кожного килима, що на кінці перших п'ятьох, зчіплених докупи; так само зробив на краю останнього з других п'ятьох зчіплених докупи.

П'ятдесят петельок зробив на одному килимі і п'ятдесят петельок на краю килима з других, зчіплених докупи; петельки ж були одна проти одної.

Зробив також і п'ятдесят гапликів золотих і позчіплював ними килими один з одним, і стала храмина ціла.

Зробив також килими з козячої шерсти до намету над храминою. Одинадцять таких килимів зробив він.

Завдовжки один килим був тридцять ліктів, а чотири завширш; одна міра для одинадцятьох килимів.

І зчепив докупи п'ять килимів окремо і шість килимів окремо.

І зробив п'ятдесят петельок на краю останнього килима перших, зчіплених докупи, і п'ятдесят петельок на краю других, зчіплених докупи.

Далі зробив п'ятдесят защіпок мідяних до зчіплювання намету, щоб став цілим.

І до намету зробив покриття з баранячих шкур, пофарбованих червоно, а друге покриття з борсучих шкур зверху.

І наробив дощок на храмину з дерева акації, прямовисних;

десять ліктів завдовжки була одна дошка, і півтора ліктя завширш.

По два чопи в одній дошці, пригнані один до одного; так само зробив на всіх дошках храмини.

Наробив ото дощок на храмину: двадцять дощок на південному боці, праворуч;

і сорок срібних підніж зробив під двадцять дощок: по два підніжжя під кожну дошку, для обох її чопів.

І на другому боці храмини, на північному, зробив двадцять дощок,

і сорок підніж до них, срібних, по два підніжжя під кожну дошку.

А на задньому боці житла, на захід, зробив шість дощок.

Дві дошки зробив до кутів храмини ззаду;

вони були подвійні знизу, а й подвійні вгорі, до першої каблучки; так зробив до обох, на обох кутах.

Усього ж було вісім дощок, із срібними підніжками до них: шістнадцять підніж, по два підніжжя під кожну дошку.

Далі зробив засуви з дерева акації: п'ять до дощок на одному боці храмини,

і п'ять на другому боці храмини, і ще п'ять засувів до дощок для храмини ззаду, на захід.

І зробив середній засув, що мав проходити по середині дощок, від одного кінця до другого.

Дошки ж обклав золотом; каблучки до них, щоб просувати в них засуви, були теж золоті, та й самі засуви теж обклав золотом.

Зробив він також і завісу з блакиту, порфіри й кармазину та тонкого льняного полотна: майстерної гаптярської роботи з херувимами.

До неї ж зробив чотири стовпи з дерева акації та обклав їх золотом, гачки їх теж були золоті; і вилив до них чотири підніжки з срібла.

Зробив і запону до входу в намет з блакиту, порфіри й кармазину й тонкого льняного полотна, робом мережаним;

і п'ять стовпів з гачками їх, і обклав верхи їхні й поперечини їхні золотом, а п'ять підніжків їх зробив з міді.

Переклад Огієнка

І зробить Бецал'їл та Оголіяв, та кожен мудросердий чоловік, кому Господь дав мудрости та розсудку, щоб уміти зробити кожну працю роботи в святині на все, що Господь наказав був.

І покликав Мойсей Бецал'їла та Оголіява, та кожного мудросердого чоловіка, кому Господь подав мудрість у серце, кожного, кого вело серце зблизитися до тієї праці, щоб зробити її.

І взяли вони від Мойсея все приношення, що позносили Ізраїлеві сини для праці служби святині, щоб зробити її. А вони ще приносили до нього щоранку добровільного дара.

І прибули всі мудреці, що роблять усю роботу святині, кожен із праці своєї, яку вони роблять,

і сказали до Мойсея, говорячи: Народ приносить більше, ніж потрібно було для праці, яку Господь звелів був зробити.

І Мойсей наказав проголосити в таборі, говорячи: Ні чоловік, ні жінка нехай не роблять уже нічого на приношення для святині. І був стриманий народ від приносів.

А наготовленого було досить для кожної праці, щоб зробити її, і ще зоставалось.

І зробили кожен мудросердий із тих, що робили скинійну працю: десять покривал із суканого віссону, і блакиті, і пурпуру та з червені. Херувими мистецькою роботою він поробив їх.

Довжина одного покривала двадцять і вісім ліктів, а ширина одного покривала чотири лікті. Усім покривалам міра одна.

І поспинав він п'ять покривал одне до одного, і п'ять інших покривал поспинав одне до одного.

І поробив він блакитні петельки на краю одного покривала з кінця в спинанні. Так само зробив на краю кінцевого покривала в спинанні другім.

П'ятдесят петельок зробив він у покривалі однім, і п'ятдесят петельок зробив він на кінці покривала, що в другім спинанні. Ті петельки протилеглі одна до однієї.

І зробив він п'ятдесят золотих гачків, і поспинав ті покривала одне до одного тими гачками, і стала одна скинія.

І зробив він покривала з вовни козиної до намета над внутрішньою скинією, одинадцять покривал зробив таких.

Довжина одного покривала тридцять ліктів, а ширина одного покривала чотири лікті. Одинадцятьом покривалам міра одна.

І поспинав він п'ять покривал осібно, а шість тих покривал осібно.

І поробив він п'ятдесят петельок на краю кінцевого покривала в спинанні, і п'ятдесят петельок поробив на краю покривала другого спинання.

І зробив він п'ятдесят мідяних гачків на спинання скинії, щоб стала вона одна.

І зробив він накриття для скинії, баранячі начервоно пофарбовані шкурки, і накриття зверху з тахашевих шкурок.

І поробив він для скинії стоячі дошки з акаційного дерева.

Десять ліктів довжина дошки, і лікоть і півліктя ширина однієї дошки.

В одній дошці дві ручки, сполучені одна до однієї. Так він поробив усі дошки скинії.

І поробив він дошки для скинії, двадцять дощок на бік південний, на полудень.

І сорок срібних підстав поробив він під тими двадцятьма дошками, дві підставі під однією дошкою для ручок її, і дві підставі під дошкою другою для двох ручок її.

А для другого боку скинії, у бік півночі зробив він двадцять дощок.

І для них сорок срібних підстав, дві підставі під одну дошку, і дві підставі під дошку другу.

А для заднього боку скинії на захід зробив він шість дощок.

І дві дошки зробив він для скинійних кутів на заднього бока.

І були вони поєднані здолу, і разом були вони поєднані на верху її до однієї каблучки. Так зробив він для них обох, для обох кутів.

І було вісім дощок, а їхні підстави зо срібла, шістнадцять підстав: по дві підставі під одну дошку.

І зробив він засуви з акаційного дерева, п'ять для дощок одного боку скинії,

і п'ять засувів для дощок другого боку скинії, і п'ять засувів для дощок заднього боку на захід.

І зробив він середнього засува, щоб засувати по середині дощок від кінця до кінця.

А ці дошки він пообкладав золотом, а каблучки їхні, на вкладання для засувів, поробив із золота; і ці засуви він пообкладав золотом.

І зробив він завісу з блакиті, і пурпуру, і червені та з суканого віссону. Мистецькою роботою зробив її з херувимами.

І він зробив для неї чотири акаційні стовпи, і пообкладав їх золотом, гаки їх золоті, і вилив для них чотири срібних підставі.

І зробив він заслону для входу скинії з блакиті, і пурпуру, і червені та з суканого віссону, робота гаптівника.

А стовпи її п'ять, а гаки їх золоті; і він пообкладав їх верхи та їх обручі золотом; а підстави їхні п'ять із міді.

Переклад Куліша

І робили, як заповідав Господь, Безалеїл та Оголїаб і всякий мудросердий чоловік, кому дав Господь мудрість і розуміннє, щоб знали, як робити всяку потрібну роботу в сьвятинї.

І покликав Мойсей Безалеїла та Оголїаба і всякого чоловіка мудрого серця, що йому дав Господь мудрість у серце, всякого, кого підіймає серце, взятись за дїло, щоб довести його до ладу.

І взяли вони сперед Мойсея всї приноси, що подали синове Ізрайлеві, на будівлю і роботу сьвятинї, щоб збудовати її; подавали ж вони ще добровольні приноси що ранку.

І поприходили всї мудрі люде, що робили всяку роботу в сьвятинї, кожен по реместву свойму, що хто вмів робити,

І промовили до Мойсея кажучи: Більш, як треба, подали люде на потребини дїла, що заповідав Господь поробити.

І дав Мойсей наказ, і з'ясували по табору словами: Нехай нї чоловіки, нї жінки не дбають більш о приноси для сьвятинї! І так перестали люде приносити.

І було запасу доволї на всяку роботу, щоб її довершити; ще й було надто.

І всї робітники будівлї, у кого було мудре серце, зробили храмину з десятьох келїмів; з нитяного полотна та з блавату, і пупуру, і кармазину, з херувимами, роботи майстерної, поробили їх.

Завдовжки один келїм двайцять і вісїм локот, а завширшки один келїм чотири ліктї; міра одна у всїх келїмів.

І посчіплював пять келїмів, один з одним, і счіпив знов пять келїмів других один з одним.

І поробив петельки з блакиту по краю одного келїма при кінцї його, де счіплюється; так само зробив по краю останнього келїма, де в друге счіплюється.

Пятьдесять петельок зробив на одному келїмі, і пятьдесять петельок у кінцї келїма, що счіплюється в друге, петельки одна проти другої.

І зробив пятьдесять запинок золотих, і посчіплював келїми один з одним, і стала храмина цїла.

І поробив коври з козиної шерстї до намету над храминою; одинайцять коврів таких зробив він.

Завдовжки один ковер трийцять локот, а чотири ліктї завширшки один ковер; одна міра в одинайцяти коврів.

І счіпив до купи пять коврів окроме і шість коврів окроме.

І зробив пятьдесять петельок на самому краю ковра останнього, де счіплюється, а пятьдесять петельок на краю ковра, де счіплюється з другим.

І зробив запинок мідяних пятьдесять до счіплювання намету так, щоб став цїлим.

І зробив покриттє до намету із баранячих шкір, викрашених на червоно, і покриттє з барсучих шкір зверху.

І наробив дощок на храмину із дерева акацієвого, простостоячих.

Десять локот завдовжки одна дошка, і локіть з половиною завширшки одна дошка.

Два чопи в одній дошцї, пригнані один проти одного; так само поробив на всїх дошках до храмини.

І наробив дощок до храмини: двайцять дощок на полуденньому боцї її, до полудня;

І сорок срібних підставок зробив під двайцять дощок: дві підставки під одну дошку, про обидва чопи її, і дві підставки під дошку другу, про обидва чопи її.

І на другому боцї храмини, на північ, двайцять дощок зробив він.

І сорок підставок їх срібних: дві підставки під одну дошку, і дві підставки під другу дошку.

А на задньому боцї храмини проти заходу соньця зробив шість дощок;

А дві дошки зробив до кутків храмини на задньому боку.

І були вони подвійні знизу до гори, і були в горі одна при другій в одній каблучцї. Так поробив до обох їх на обох кутках.

А всього було вісїм дощок, а підставки їх із срібла: шіснайцять підставок, під кожною дошкою по дві підставки.

І поробив засуви із дерева акацієвого: пять до дощок на одному боцї храмини.

І пять засувів на другому боцї храмини на полуденньому боцї.

І зробив засува по серединї дощок від одного кінця до другого.

А дошки пообкладував золотом; а каблучки їх, місця про засуви, поробив із золота, і пообкладував засуви золотом.

І зробив завісу з блавату, пурпуру й кармазину і з нитяного полотна; і роботою майстерною поробив на нїй херувимів.

І зробив до неї чотири стовпи із дерева акації та й пообкладував золотом, а гаки їх золоті, і повиливав до них чотири підставки із срібла.

І зробив опону до входу в намет із блавату, й пурпуру, й кармазину, і нитяного полотна, робом гаптярським;

І пять стовпів із гаками їх; і пообкладував верхи їх і перекладини їх золотом; а пять підставки їх зробив із мідї.

Переклад УБТ Турконяка

І зробив Веселиїл і Еліав і кожний мудрий умом, якому дано мудрість і вміння, щоб в них розумітись, щоб чинити всі діла згідно з святою потребою, за всім, що заповів Господь.

І покликав Мойсей Веселеїла і Еліава і всіх, що мали мудрість, яким дав Бог розум у серце, і всіх що пильно бажали прийти на працю, щоб довершити її.

І взяли в Мойсея всі дари, які принесли ізраїльські сини на всі діла святого, щоб чинити їх; і вони далі приймали те, що приносили від тих, що приносили рано вранці.

І приходили всі мудрі, які виконували діла святого, кожний за своїм ділом, яке вони робили,

і сказали до Мойсея, що: Багато приносить нарід для діл, які заповів Господь чинити.

І приказав Мойсей, і проголосили у таборі кажучи: Чоловік і жінка хай більше не працюють на дари для святого. І нарід перестав далі носити.

І мали вони досить всього, щоб робити потрібне, і оставалося.

І зробив кожний мудрий між працівниками одіж для святого, яка є для Аарона священика, так як заповів Господь Мойсеєві.

І зробили наплечник (ефод) з золота і синьої тканини і порфіри і пряденого кармазину і тканого виссону.

І розділені були плитки, золоті волокна, щоб зішити з синою тканиною і порфірою і з пряденим кармазином і з тканим виссоном, мистецьким ділом зробили його.

Наплечники злучені з двох сторін,

діло шите одне з одним, сплетене в собі. З того зробили за своїм ділом, з золота і синьої тканини і порфіри і пряденого кармазину і тканого виссону, так як заповів Господь Мойсеєві.

І зробили оба камені смарагду защіплені разом і обложені золотом, викарбовані і витяті за різанням печаті з іменами ізраїльських синів.

І поклав їх на рамена наплечника, камені памяті ізраїльських синів, так як заповів Господь Мойсеєві.

І зробили слово, діло шите з вишиттям, за ділом наплечника, з золота і синьої тканини і порфіри і пряденого кармазину і тканого виссону.

Чотирокутним, подвійним зробили слово, долоня довжина, долоня і широта, подвійна.

І нашито в ньому нашиття каменів чотирьох рядів. Ряд каменів сардія і топазія і смарагда, один ряд.

І другий ряд антракс і сапфір і яспіс.

І третий ряд ліґурій і ахат і аметист.

І четвертий ряд хризоліт і вериллій і оних, оковані золотом і всаджені в золоті.

І було дванадцять каменів з іменами ізраїльських синів за їх іменами, викарбовані печаті, кожний за своїм іменем, на дванадцять племен.

І зробили на слові плетені мережки, діло плетене, з чистого золота.

І зробили два малі золоті щити і два золоті перстені. І поклали два золоті перстені на обох кутах слова.

І поклали плетінки з золота на перстені на обох боках слова

і на двох припинках, дві плетінки, і поклали на двох малих щитах, і поклали на рамена наплечника напроти себе зпереду.

І зробили два золоті перстені, і поклали на двох кутах на кінцях слова, на кінці зізаду наплечника, всередині.

І зробили два золоті перстені, і поклали на обох раменах наплечника під ним, на переді при припинці над злукою наплечника.

І він причіпив слово перстенями, які на ньому, до перстенів наплечника, прикріплені синою тканиною злучені з тканиною наплечника, щоб не відчіпилося слово від наплечника, так як заповів Господь Мойсеєві.

І зробили довгу одіж під наплечником, діло ткане усе синє.

А отвір спідної ризи посередині, подвійно плетений, сплетений, що мав мережку довкола отвору, щоб не роздерлася.

І зробили на рубці одежі вдолі наче цвітучого ґранату ґранатові яблука з синьої тканини і порфіри і пряденого кармазину і тканого виссону.

І зробили золоті дзвіночки, і поклали дзвіночки на рубці одежі довкруги між ґранатовими яблоками.

Золотий дзвінок і ґранатове яблоко на рубці одежі довкруги, для служіння, так як заповів Господь Мойсеєві.

І зробили одежі з виссону, діло ткане, для Аарона і його синів,

і клобуки з виссону, і мітру з виссону, і штани з тканого виссону,

і їхні пояси з виссону і синьої тканини і порфіри і пряденого кармазину, діло з чистого золота.

І написав на ньому викарбовані слова як на печаті: Освячення Господеві.

І поклали на синій рубець щоб лежало на мітрі зверху, так як заповів Господь Мойсеєві.

Російський синодальний переклад

И стал работать Веселеил и Аголиав и все мудрые сердцем, которым Господь дал мудрость и разумение, чтоб уметь сделать всякую работу, потребную для святилища, как повелел Господь.

И призвал Моисей Веселеила и Аголиава и всех мудрых сердцем, которым Господь дал мудрость, и всех, коих влекло сердце приступить к работе и работать.

И взяли они от Моисея все приношения, которые принесли сыны Израилевы, на [все] потребности святилища, чтобы работать. Между тем еще продолжали приносить к нему добровольные дары каждое утро.

Тогда пришли все мудрые сердцем, производившие всякие работы святилища, каждый от своей работы, какою кто занимался,

и сказали Моисею, говоря: народ много приносит, более нежели потребно для работ, какие повелел Господь сделать.

И приказал Моисей, и объявлено было в стане, чтобы ни мужчина, ни женщина не делали уже ничего для приношения во святилище; и перестал народ приносить.

Запаса было достаточно на всякие работы, какие надлежало делать, и даже осталось.

И сделали все мудрые сердцем, занимавшиеся работою скинии: десять покрывал из крученого виссона и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти; и херувимов сделали на них искусною работою;

длина каждого покрывала двадцать восемь локтей, и ширина каждого покрывала четыре локтя: всем покрывалам одна мера.

И соединил он пять покрывал одно с другим, и другие пять покрывал соединил одно с другим.

И сделал петли голубого цвета на краю одного покрывала, где оно соединяется с другим; так же сделал он и на краю последнего покрывала, для соединения его с другим;

пятьдесят петлей сделал он у одного покрывала, и пятьдесят петлей сделал в конце покрывала, где оно соединяется с другим; петли сии соответствовали одна другой;

и сделал пятьдесят крючков золотых, и крючками соединил одно покрывало с другим, и стала скиния одно целое.

Потом сделал покрывала из козьей шерсти для покрытия скинии: одиннадцать покрывал сделал таких;

длиною покрывало тридцать локтей, и шириною покрывало четыре локтя: одиннадцати покрывалам мера одна.

И соединил он пять покрывал особо и шесть покрывал особо.

И сделал пятьдесят петлей на краю покрывала крайнего, где оно соединяется с другим, и пятьдесят петлей сделал на краю покрывала, соединяющегося с другим;

и сделал пятьдесят медных крючков для соединения покрова, чтоб составилось одно целое.

И сделал для скинии покров из красных бараньих кож и покрышку сверху из кож синих.

И сделал брусья для скинии из дерева ситтим прямостоящие:

десять локтей длина бруса, и полтора локтя ширина каждого бруса;

у каждого бруса по два шипа, один против другого: так сделал он все брусья скинии.

И сделал для скинии двадцать таких брусьев для полуденной стороны,

и сорок серебряных подножий сделал под двадцать брусьев: два подножия под один брус для двух шипов его, и два подножия под другой брус для двух шипов его;

и для другой стороны скинии, к северу, сделал двадцать брусьев

и сорок серебряных подножий: два подножия под один брус, и два подножия под другой брус;

а для задней стороны скинии, к западу, сделал шесть брусьев,

и два бруса сделал для угла в скинии на заднюю сторону;

и были они соединены внизу и соединены вверху к одному кольцу: так сделал он с ними обоими на обоих углах;

и было восемь брусьев и серебряных подножий шестнадцать, по два подножия под каждый брус.

И сделал шесты из дерева ситтим, пять для брусьев одной стороны скинии,

и пять шестов для брусьев другой стороны скинии, и пять шестов для брусьев задней стороны скинии;

и сделал внутренний шест, который проходил бы по средине брусьев от одного конца до другого;

брусья обложил золотом, и кольца, в которые вкладываются шесты, сделал из золота, и шесты обложил золотом.

И сделал завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученого виссона, и искусною работою сделал на ней херувимов;

и сделал для нее четыре столба из ситтим и обложил их золотом, с золотыми крючками, и вылил для них четыре серебряных подножия.

И сделал завесу ко входу скинии из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученого виссона, узорчатой работы,

и пять столбов для нее с крючками; и обложил верхи их и связи их золотом, и вылил пять медных подножий.