35

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Зібрав Мойсей усю громаду синів Ізраїля й каже до них: «Ось що заповідав Господь чинити:

Шість днів робитимете, сьомий же день має бути святий для вас; субота - цілковитий спочинок на честь Господа. Кожен, хто робитиме в цей день, буде караний смертю.

Не будете запалювати вогню в день суботній ані в одній із ваших домівок.»

І промовив Мойсей до всієї громади синів Ізраїля: «От що заповідав Господь словами:

Принесіть від себе пожертву Господеві. Кожен охочий нехай принесе як пожертву: золото, срібло й мідь;

блакит, порфіру, кармазин, тонке полотно й козячу шерсть;

баранячі шкури червоні, борсучі шкури й акацієве дерево;

олію на світло, пахощі на миро для помазання і на благовонне кадило;

онікс-каміння й каміння, щоб вправляти в ефод і в нагрудник.

Кожен добрий знавець з-між вас нехай прийде й робить усе, що заповідав Господь:

храмину й намет і покриття його; гачки й дошки його; засуви, стовпи й підставки їх;

кивот, носила його, віко, завісу, що його покриває;

стола, носила його, усі знадоби його й хліб появлення;

світильник на світло й посудину його, лямпи й олію на світло;

жертовник кадильний та носила його, й миро для помазання й благовонне кадило й вхідну завісу при дверях до храмини;

жертовник на всепалення й ґрати мідяні його; носила його й всю посудину його; умивальницю й підставку до неї;

запони в подвір'ї, стовпи до них і підставки їхні, і завісу до воріт у подвір'я;

кілки до храмини й кілки до подвір'я, і мотуззя до них;

одіж службову, щоб служити в святині; святі ризи для Арона священика й ризи для синів його, щоб служити в них священикам.»

І відійшла громада синів Ізраїля від Мойсея.

Потім поприходили всі, до кого промовило серце, і всі, кого заохотив дух, і поприносили пожертви Господеві на будову намету зборів та всіх потреб, і на святі ризи.

Поприходили чоловіки й жінки; усі охочі серцем поприносили пряжки, ковтки, каблучки, намиста, всякого роду золоті речі; окрім усіх тих, що принесли золоті дари Господеві.

Кожен, у кого знайшовся блават або порфіра, або кармазин, або тонке полотно, або козяча шерсть, або червоні баранячі шкури, або шкури борсучі, приносив їх.

Кожен, хто міг зробити пожертву сріблом та міддю, приносив їх як жертву Господеві, а й кожен, у кого знайшлось дерево акації, що могло здатися на якубудь потребу, приносив його.

І кожна жінка, що мала хист, власними руками пряла й приносила пряжу: блакит, порфіру, кармазин і тонке полотно.

А й усі жінки, що мали до того кебету, сукали козячу шерсть.

А князі приносили онікс-камені і дороге каміння для оправи в ефод і в нагрудник,

і пахощі, і олію на світло, і на мастило для помазання, і для благовонного кадила.

Усі чоловіки й жінки, в яких серце було щедре подавати на всяку роботу, яку Господь заповідав через Мойсея зробити, усі сини Ізраїля приносили доброхіть пожертви Господеві.

Мойсей сказав синам Ізраїля: «Глядіть, Господь покликав пойменно Бецалела, сина Урі, сина Хура, з коліна Юди,

і сповнив його духом Божим, мудрістю й розумом і хистом у всякім ділі;

щоб продумувати мистецькі задуми та виконувати їх у золоті, сріблі й міді,

і гранувати каміння для оправи, і різьбити на дереві, виконувати всяку мистецьку роботу.

І вклав йому у серце дарування навчати інших, йому й Оголіявові, синові Ахісамаха, з коліна Дана.

Сповнив їх здібністю виконувати всяку різьбарську роботу, художньо-ткацьку та гаптярську на блакиті, порфірі, кармазині й тонкому полотні, та ремісничо-ткацьку, - майстрів до всякої роботи й винахідливих умільців.

Переклад Огієнка

І зібрав Мойсей усю громаду Ізраїлевих синів, та й промовив до них: Ось ті речі, що Господь наказав їх чинити.

Шість день буде робитися праця, а дня сьомого буде вам свято, субота спочинку від праці для Господа. Кожен, хто робитиме працю в нім, буде забитий!

Не розпалите огню за суботнього дня по всіх ваших осадах.

І сказав Мойсей до всієї громади Ізраїлевих синів, кажучи: Оце та річ, що Господь наказав, говорячи:

Візьміть від себе приношення для Господа. Кожен за щедрим серцем своїм принесе його, приношення Господеві: золото, і срібло, і мідь,

і блакить, і пурпур, і червень, і віссон, і вовну козину,

і начервоно пофарбовані баранячі шкурки, і шкурки тахашеві, і акаційні дерева,

і оливу на освітлення, і пахощі на оливу помазання, та пахощів на кадило,

і каміння оніксове, і каміння на оправу до ефоду й до нагрудника.

А кожен із вас мудросердий прийде та зробить, що наказав був Господь:

скинію внутрішню та її намета зовнішнього, і покриття її, і гачки її, і дошки її, засуви її, стовпи її та підстави її;

ковчега, і держаки його, віко й завісу заслони;

стола, і держаки його, і всі речі його, і хліб показний;

і свічника освітлення, і речі його, і лямпадки його, і оливу освітлення;

і жертівника кадила, і держаки його, і оливу помазання, і кадило пахощів та заслону входу при вході;

жертівника цілопалення, і мідяну його сітку, держаки його, і всі речі його, умивальницю й підставу її;

запони подвір'я, стовпи його, і підстави його та заслону брами подвір'я;

кілки скинії, і кілки подвір'я та шнури їхні;

і шати служебні на служення в святині, священні шати для священика Аарона, та шати синів його на священнослуження.

І вийшла вся громада Ізраїлевих синів від Мойсея.

І приходили кожен чоловік, кого вело серце його, і кожен, кого дух його чинив щедрим, і приносили приношення Господеві для роботи скинії заповіту, і на кожну працю його, і на священні шати.

І приходили ті чоловіки з жінками, кожен щедросердий, і приносили гачка, і носову сережку, і персня, і сережку, всякі золоті речі, та все, що людина приносила, як золото приношення для Господа.

І кожна людина принесла, що хто мав: блакить, і пурпур, і червень, і віссон, і вовна козина, і баранячі начервоно пофарбовані шкурки, і шкурки тахашеві.

Кожен, хто жертвував срібне та мідяне приношення, приносив Господнє приношення, і кожен, хто мав, поприносили акаційне дерево, на всяке зайняття коло тієї роботи.

І кожна мудросерда жінка пряла руками своїми, і приносила пряжку: блакить, і пурпур, і червень, і віссон.

І всі жінки, кого вело їхнє серце, пряли козину вовну.

А начальники поприносили каміння оніксу, і каміння вставлення для ефоду та для нагрудника,

і пахощі, і оливу на освітлення, і для оливи помазання, і для запашного кадила.

Кожен чоловік та жінка, кого їхнє серце схиляло приносити для кожної праці, яку Господь наказав робити рукою Мойсея, Ізраїлеві сини приносили добровільний дар для Господа.

І сказав Мойсей до Ізраїлевих синів: Дивіться, Господь назвав на ім'я Бецал'їла, сина Урієвого, сина Хура, Юдиного роду.

І наповнив його Духом Божим, мудрістю, розумуванням, і знанням, і здібністю до всякої роботи

на обмислення мистецьке, на роботу в золоті, і в сріблі, і в міді,

і в обробленні каменя, щоб всаджувати, і в обробленні дерева, щоб робити в усякій мистецькій роботі.

І вклав в його серце, щоб навчав, він і Оголіяв, син Ахісамаха, Данового племени.

Він наповнив їх мудрістю серця, щоб робили вони всяку роботу обрібника, і мистця, і гаптівника в блакиті, і в пурпурі, і в червені, і в віссоні, і ткача, що роблять усяку роботу й задумують мистецькі речі.

Переклад Куліша

І зібрав Мойсей всю громаду синів Ізрайлевих і каже до них:

Ось що заповідав Господь вам чинити: Шість день можна вам робити, семий же день мусить вам бути сьвятим днем, субота відпочинку Господеві. Хто робить у сей день, всякому смерть.

Не будете запалювати багаття в усїх ваших домівках в день субітнїй.

І промовив Мойсей до всїєї громади синів Ізрайлевих так: От що заповідав Господь, глаголючи:

Принесїте від себе жертву підношення Господеві. Кожен охочий нехай принесе Господеві приніс: золото, срібло і мідь.

І блават і пурпур та кармазин та тонке полотно і козину шерсть;

І баранячі шкіри червоні, і шкури барсучі, і дерево акацію,

І олїю на сьвітло, і пахощі на миро помазання і на запашне кадило.

Каміннє ониксове і каміннє до вставлювання на нагрудник і наплїчник.

І кожен мудрий серцем ізміж вас прийде і робити ме все, що заповідав Господь.

Храмину його і покриттє її, і гаки її, і дошки її, і засуви її, і стовпи її, і підстави її,

Скриню і жердки її, і віко, і завісу,

Стола й носила його, й усю посудину його, і покладний хлїб;

Сьвітильник на сьвітло, і посудину його, і лямпи його, і олїю на сьвітло;

І жертівника кадильного і носила його, і миро, і запашне кадило, і завісу коло входу до храмини;

Жертівника на всепаленнє і грати до його мідяні, жердки його і всю посудину його, умивальницю й підставу до неї;

Опони у дворі, і стовпи до них, і підставки їх, і мату до воріт у дворі;

Кіллє до храмини, і кіллє до двора, і посторонки до них;

Шати до служення в сьвятинї; шати сьвяті для Арона, сьвященника, і шати для синів його, щоб служити сьвященну службу.

І відійшла вся громада синів Ізрайлевих од лиця Мойсейового,

І поприходили всї, кого підіймало серце його, і всї, кого заохочував дух його, і подавали приноси Господнї на будову громадського намету і на всякі потребини його, і на шати сьвяті.

І поприходили вони, чоловіки й жіноцтво, всї, скільки було їх охочого серця, і подали запинки й сережки, й каблучки, і золоті намиста, і всяку золоту посудину,

І всякий, в кого знайшовся блават, і пурпур, і кармазин, і тонке полотно, і козина шерсть, і шкіри баранячі червоні, і шкіри барсучі, приносив.

Усякий, в кого була жертва срібна й мідяна, подавав жертву приношення Господеві; і всякий, в кого знайшлось дерево акація до всякої службової роботи, подавав.

І все жіноцтво, в якого було мудре серце, почало прясти своїми руками, і подавали свою пряжу: на блават, і пурпур, і кармазин, й тонке полотно.

І все розумне жіноцтво, кого серце підіймало на мудрощі, пряли козину шерсть.

А князї подавали каміннє ониксове і каміннє до вставлювання для наплїчника і нагрудника.

І пахощі й олїю на сьвітло і на миро, і на запашне кадило.

Дїти Ізрайлеві, всякий чоловік і всяка жінка, в котрої було охоче серце, подавати на всяку роботу, яку Господь заповідав через Мойсея, творити, подавали добровільні дари Господеві.

І рече Мойсей синам Ізрайлевим: Дивітесь, покликав Господь Безалеїла, сина Урії Гурієнка, із колїна Юдиного.

І сповнив його духом Божим на мудрощі, і розуміннє, і знаннє, і на всяке ремество,

Щоб майстерне видумувати та вироблювати із золота й срібла і мідї,

І вирізувати каміннє до вставлювання, і вирізувати з дерева, робити всяку штучну роботу;

І вложив йому в серце навчати, йому й Оголїябові Ахисамашенкові, з роду Данового.

Сповнив їх серце мудрощами до вироблювання всякої роботи різьбяра і майстерного ткача і гаптяря, по блавату і по пурпуру і по кармазину, і по тонкому полотну, і ткача: всїх тих, що всяку роботу вироблюють і штучні речі видумують.

Переклад УБТ Турконяка

І Мойсей зібрав усю громаду ізраїльських синів і сказав до них: Це слова, які наказав Господь чинити.

Шість днів працюватимеш, а сьомого дня відпочинеш, він святий, субота, спочинок Господеві. Кожний, що чинить роботу в ньому хай помре.

В день суботний не запалите огонь в кожній вашій хаті. Я Господь.

І сказав Мойсей до всього збору синів Ізраїля, кажучи: Це слово, яке заповів Господь, кажучи:

Візьміть у себе приношення Господеві. Кожний за бажанням серця хай принесе первоплоди Господеві, золото, срібло, мідь,

синю тканину, порфіру, подвійний прядений кармазин і тканий виссон і козячу вовну

і червоні скіри баранів і сині скіри, і негниючі дерева,

і камені сардія і камені на карбування для наплечника і довгої одежі.

І кожний, що у вас мудрий умом, пішовши, хай робить усе, що заповів Господь.

Шатро і покривала і занавіси і поперечки і засуви і стовпи,

і кивот свідчення і їх носила і його очищення, і занавісу, і завіси притвору і їх стовпи, і смарагдові камені, і ладан і олію помазання,

І трапезу і ввесь її посуд,

і світло світила і ввесь його посуд,

і жертівник і ввесь його посуд,

і святу одіж Аарона священика, і одіж, в якій служитимуть в ній, і священну одіж синів Аарона, і олію помазання і змішаний ладан.

І увесь збір ізраїльських синів пішов від Мойсея.

І принесли кожний те, що їх серце принесло, і що зволила їх душа, принесли в дар Господеві на кожне діло шатра свідчення і на всі його служби і на всю одіж святого.

І мужі принесли від жінок все, що задумали умом, принесли печаті і кульчики і перстені і ланцюжки і каблучки, всяку золоту річ. І всі принесли золоті дари Господеві.

І у кого знайшовся виссон і червоні скіри баранів і сині скіри, вони принесли.

І кожний, що приносив дар срібла і міді, принесли дари Господеві, і у кого знайшлося негниюче дерево на всі потрібні діла, принесли.

І кожна жінка мудра умом, (що вміла) руками прясти, принесла прядене, синю тканину і порфіру і кармазин і виссон.

І всі жінки які вважали (за добре) своїм умом в мудрості, випряли козячу вовну.

І князі принесли камені смарагду і камені на виконання для наплечника (ефоду) і для слова,

і складники і олію помазання і складники ладану.

І кожний чоловік і жінка, яких привів їх ум, прийшли робити всі діла, які заповів Господь через Мойсея чинити, ізраїльські сини принесли дар Господеві.

І Мойсей сказав синам ізраїльським: Ось прикликав Бог по імені Веселеїла сина Урія сина Ора з племени Юди,

і наповнив його божим духом, мудрістю і розумом і хистом в усьому,

щоб ділати в усіх мистецьких працях, опрацьовувати золото і срібло і мідь,

і обробляти камінь, і столярку, і працювати в кожному мудрому ділі.

І посилюючи, додав йому ума, йому і Еліаву синові Ахісамака з племени Дану.

І наповнив їх мудрістю і розумом і кмітливістю щоб усе розуміти, чинити діла для святого, і ткане і шите, ткати кармазином, і робити виссоном всяке мистецьке шите діло.

Російський синодальний переклад

И собрал Моисей все общество сынов Израилевых и сказал им: вот что заповедал Господь делать:

шесть дней делайте дела, а день седьмой должен быть у вас святым, суббота покоя Господу: всякий, кто будет делать в нее дело, предан будет смерти;

не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботы. [Я Господь.]

И сказал Моисей всему обществу сынов Израилевых: вот что заповедал Господь:

сделайте от себя приношения Господу: каждый по усердию пусть принесет приношение Господу, золото, серебро, медь,

шерсть голубого, пурпурового и червленого цвета, и виссон [крученый], и козью шерсть,

кожи бараньи красные, и кожи синие, и дерево ситтим,

и елей для светильника, и ароматы для елея помазания и для благовонных курений,

камень оникс и камни вставные для ефода и наперсника.

И всякий из вас мудрый сердцем пусть придет и сделает все, что повелел Господь:

скинию и покров ее и верхнюю покрышку ее, крючки и брусья ее, шесты ее, столбы ее и подножия ее,

ковчег и шесты его, крышку и завесу для преграды, [и завесы двора и столбы его, и камни смарагдовые и фимиам и елей помазания,]

стол и шесты его и все принадлежности его, и хлебы предложения,

и светильник для освещения со [всеми] принадлежностями его, и лампады его и елей для освещения,

и жертвенник для курений и шесты его, и елей помазания, и благовонные курения, и завесу ко входу скинии,

жертвенник всесожжения и решетку медную для него, и шесты его и все принадлежности его, умывальник и подножие его,

завесы двора, столбы его и подножия их, и завесу у входа во двор,

колья скинии, и колья двора и веревки их,

одежды служебные для служения во святилище, и священные одежды Аарону священнику и одежды сынам его для священнодействия.

И пошло все общество сынов Израилевых от Моисея.

И приходили все, которых влекло к тому сердце, и все, которых располагал дух, и приносили приношения Господу для устроения скинии собрания и для всех потребностей ее и для [всех] священных одежд;

и приходили мужья с женами, и все по расположению сердца приносили кольца, серьги, перстни и привески, всякие золотые вещи, каждый, кто только хотел приносить золото Господу;

и каждый, у кого была шерсть голубого, пурпурового и червленого цвета, виссон и козья шерсть, кожи бараньи красные и кожи синие, приносил их;

и каждый, кто жертвовал серебро или медь, приносил сие в дар Господу; и каждый, у кого было дерево ситтим, приносил сие на всякую потребность для скинии;

и все женщины, мудрые сердцем, пряли своими руками и приносили пряжу голубого, пурпурового и червленого цвета и виссон;

и все женщины, которых влекло сердце, умевшие прясть, пряли козью шерсть;

князья же приносили камень оникс и камни вставные для ефода и наперсника,

также и благовония, и елей для светильника и для составления елея помазания и для благовонных курений;

и все мужья и жены из сынов Израилевых, которых влекло сердце принести на всякое дело, какое Господь чрез Моисея повелел сделать, приносили добровольный дар Господу.

И сказал Моисей сынам Израилевым: смотрите, Господь назначил именно Веселеила, сына Урии, сына Ора, из колена Иудина,

и исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством,

составлять искусные ткани, работать из золота, серебра и меди,

и резать камни для вставливания, и резать дерево, и делать всякую художественную работу;

и способность учить других вложил в сердце его, его и Аголиава, сына Ахисамахова, из колена Данова;

он исполнил сердце их мудростью, чтобы делать всякую работу [для святилища] резчика и искусного ткача, и вышивателя по голубой, пурпуровой, червленой и виссонной ткани, и ткачей, делающих всякую работу и составляющих искусные ткани.