31

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Господь сказав Мойсеєві:

«Ось я покликав пойменно Бецалела, сина Урі, сина Хура, з коліна Юди;

і сповнив його духом Божим, мудрістю й розумом та хистом у всякім ділі;

щоб продумував мистецькі задуми виконавши у золоті, сріблі й міді;

і щоб обточував дорогоцінне каміння для вправи у гнізда, а й у різьбі дерева, щоб викінчити всяке діло.

І дав я йому помічника Оголіява, сина Ахісамаха, з коліна Дана, і вклав хист у серце кожному умільцеві, щоб зробити все, що я заповідав тобі:

намет зборів, кивот Свідоцтва, віко, що на ньому, і всю утвар у шатрі;

стіл і посуд його, і світильник чистий і все його приладдя, і кадильний жертовник,

і жертовник для всепалень та все знаряддя його, і вмивальницю і підставку її;

і одіж службову, і святі ризи для Арона священика, і ризи для синів його, щоб служили у священнодії;

і миро для помазання, і благовонні пахощі для святині: усе мають зробити достеменно, як заповідав я тобі.»

Господь сказав Мойсеєві:

«Ти ж промов до синів Ізраїля: Глядіть, пильнуйте мені суботи; бо вона - знак між мною та вами для ваших поколінь, щоб знали, що я -Господь, який освячує вас.

Пильнуйте, отже, суботи: вона бо має бути свята для вас; хто осквернить її, нехай буде скараний смертю. І кожен, хто в ній робитиме якубудь роботу, той буде викорінений з-поміж свого народу.

Шість днів для роботи, але сьомий день на цілковитий спочинок, присвячений Господеві; кожен, хто робитиме якусь роботу в день суботній, буде скараний смертю.

Тож нехай сини Ізраїля пильнують суботи, та святкують її з роду в рід, як союз віковічний.

Вона - знак віковічний між мною та синами Ізраїля; бо шість днів творив Господь небо й землю, а сьомого дня спочив і відітхнув.»

І як перестав Господь розмовляти з Мойсеєм на Синай-горі, дав йому дві таблиці свідоцтва, таблиці кам'яні, записані пальцем-перстом Божим.

Переклад Огієнка

І промовив Господь до Мойсея, говорячи:

Дивися, Я покликав на ім'я Бецал'їла, сина Урієвого, сина Хура, Юдиного племени,

і наповнив його Духом Божим, мудрістю, і розумуванням, і знанням, і здібністю до всякої роботи,

на обмислення мистецьке, на роботу в золоті, і в сріблі, і в міді,

і в обробленні каменя, щоб всаджувати, і в обробленні дерева, щоб робити в усякій роботі.

І Я ото дав із ним Оголіява, Ахісамахового сина, Данового племени. А в серце кожного мудросердого Я дав мудрість, і зроблять вони все, що Я наказав був тобі:

скинію заповіту, і ковчега для свідоцтва, і віко, що на ньому, і всі скинійні речі,

і стола та речі його, і чистого свічника та всі речі його, і жертівника кадила,

і жертівника цілопалення та всі речі його, і вмивальницю та підставу її,

і шати служебні, і шати священні для священика Аарона, і шати синів його на священнослуження,

і оливу помазання, і запашне кадило для святині, як усе, що Я наказав був тобі, вони зроблять.

І промовив Господь до Мойсея, говорячи:

А ти промовляй Ізраїлевим синам, говорячи: Тільки суботи Мої будете пильнувати, бо це знак поміж Мною та поміж вами для ваших поколінь, щоб ви познали, що Я Господь, що освячує вас!

І будете пильнувати суботу, бо вона святість для вас. Хто опоганить її, той конче буде забитий, бо кожен, хто робить у ній роботу, то буде стята душа та з-посеред народів її!

Шість день буде робитися праця, а дня сьомого субота відпочинку від праці, святість для Господа. Кожен, хто робить роботу за суботнього дня, той конче буде забитий!

І будуть Ізраїлеві сини додержувати суботу, щоб зробити суботу вічним заповітом для своїх поколінь.

Це знак навіки поміж Мною та поміж Ізраїлевими синами, бо шість день творив Господь небо та землю, а дня сьомого перервав працю та спочив.

І дав Він Мойсеєві, коли закінчив говорити з ним на Сінайській горі, дві таблиці свідоцтва, таблиці кам'яні, писані Божим перстом.

Переклад Куліша

І рече Господь Мойсейові:

Дивись, покликав я Базалеїла, сина Урії Гурієнка, з колїна Юдиного,

І сповнив я його духом Божим, мудростю й розуміннєм і знаттєм у всякому реместві;

Щоб видумував майстерне, як вироблювати із золота й срібла і мідї,

І вирізувати на дорогому каменї і вирізувати з дерева, і робити у всякому реместві.

І се прилучив я сам до його за помічника Оголїаба Ахісамашенка, з коліна Данового, і вложив я мудрість в серце кожного, в кого мудре серце, щоб уміли вони все зробити, що заповідав я тобі:

Громадський намет і скриню сьвідчення і віко, що на їй, і всю посудину в наметї;

І стіл і всю посудину його, і сьвітильника чистого, і всю посудину його, і кадильного жертівника,

І жертівника всепалення і всю посудину його.

І вмивальницю, і підставку її, і шати службові, і шати сьвяті для Арона сьвященника, і шати для синів його, щоб служили службу сьвяту.

І миро і запашні пахощі для сьвятинї: Усе, як заповідав я тобі, мають зробити вони.

І рече Господь Мойсейові:

Ти ж промов до синів Ізрайлевих і кажи: Суботу ж мою мусите держати; бо се знамя між мною й вами в роди ваші, щоб ви знали, що я, Господь, осьвячую вас.

І допильновуйте суботи; вона бо вам сьвята: Хто опоганить її, того скарати смертю; бо кожна душа, що робити ме яку роботу в день суботнїй, буде вбита.

Шість день для роботи, але семий день субота на спочинок, сьвятий день Господеві; кожного, хто робити ме дїло в субітнїй день, скарати смертю.

І допильновувати мусять синове Ізрайлеві суботи, щоб сьвяткувати суботу в родах їх: Заповідь на віки.

Між мною і синами Ізрайлевими знамя се віковічне. Бо шість день творив Господь небеса і землю, а семого дня спочив.

І дав Мойсейові, переставши розмовляти з ним на Синай горі, дві таблицї сьвідчення, таблицї камяні, на котрих писав палець Божий.

Переклад УБТ Турконяка

І Господь заговорив до Мойсея, кажучи:

Ось покликав я по імені Веселеїла сина Урі сина Ора з племени Юди,

і наповнив я його божим духом, мудрістю і розумом і хистом в кожному ділі,

щоб задумати і проєктувати, (і) працювати в золоті і сріблі і міді, і синій тканині і порфірі і пряденому кармазині і тканому виссоні,

і камені, і в столярських ділах, щоб працювати в усіх ділах.

І Я дав його і Еліява сина Ахісамаха з племени Дана, і кожному з вирозумілим серцем дав Я вирозуміння, і зроблять все, що Я тобі заповів:

шатро свідченя, і кивот завіту і очищення, що на ньому, і посуд шатра,

і жертівники і трапезу і ввесь її посуд, і чистий світильник і ввесь його посуд,

і умивальницю і його стояк,

і одіж служби Аарона і одіж його синів, щоб мені служили,

і олію помазання, і ладан з святої суміші. За всім, що Я тобі заповів, зроблять.

І сказав Господь до Мойсея, кажучи:

І ти накажи ізраїльським синам, кажучи: Глядіть і дотримуйте мої суботи. Бо це знак для Mене і між вами у ваших родах, щоб ви знали, що Я Господь, що вас освячує.

І зберігатимете суботи, бо це святе для вас. Хто її осквернить, хай помре смертю. Кожний, хто в ній чинитиме роботу, душа та буде вигублена з поміж його народу.

Шість днів чинитимеш роботу, а сьомого дня субота, святий відпочинок Господеві. Кожний, хто чинитиме роботу сьомого дня, помре.

І берегтимуть ізраїльські сини суботи, щоб дотримуватись їх в їхніх родах. Завіт вічний;

між мною та ізраїльськими синами. Це знак вічний, бо в шістьох днях створив Господь небо і землю, і сьомого дня перестав і спочив.

І Він дав Мойсеєві дві таблиці свідчення, камяні таблиці записані божим пальцем, коли перестав до нього говорити на Синайській горі.

Російський синодальний переклад

И сказал Господь Моисею, говоря:

смотри, Я назначаю именно Веселеила, сына Уриева, сына Орова, из колена Иудина;

и Я исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством,

работать из золота, серебра и меди, [из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученого виссона],

резать камни для вставливания и резать дерево для всякого дела;

и вот, Я даю ему помощником Аголиава, сына Ахисамахова, из колена Данова, и в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали всё, что Я повелел тебе:

скинию собрания и ковчег откровения и крышку на него, и все принадлежности скинии,

и стол и [все] принадлежности его, и светильник из чистого золота и все принадлежности его, и жертвенник курения,

и жертвенник всесожжения и все принадлежности его, и умывальник и подножие его,

и одежды служебные и одежды священные Аарону священнику, и одежды сынам его, для священнослужения,

и елей помазания и курение благовонное для святилища: всё так, как Я повелел тебе, они сделают.

И сказал Господь Моисею, говоря:

скажи сынам Израилевым так: субботы Мои соблюдайте, ибо это -- знамение между Мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что Я Господь, освящающий вас;

и соблюдайте субботу, ибо она свята для вас: кто осквернит ее, тот да будет предан смерти; кто станет в оную делать дело, та душа должна быть истреблена из среды народа своего;

шесть дней пусть делают дела, а в седьмой -- суббота покоя, посвященная Господу: всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти;

и пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет вечный;

это -- знамение между Мною и сынами Израилевыми на веки, потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой почил и покоился.

И когда [Бог] перестал говорить с Моисеем на горе Синае, дал ему две скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божиим.