30

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

«Зробиш також і жертовник на курення кадильне; з дерева акації зробиш його.

Лікоть завдовжки і лікоть завширш, чотирикутний він буде; два лікті заввишки. Роги його будуть суцільні з ним.

І обкладеш його чистим золотом: поверхницю його, стінки його навколо й роги його; зробиш до нього золотий вінець навколо.

Зробиш і дві каблучки золоті до нього під вінцем його, по обох боках його; приправиш їх по протилежних сторонах його, щоб просовувати в них носила, якими носитимуть його.

Носила зробиш з дерева акації, і обкладеш їх золотом.

І поставиш його проти завіси, перед кивотом Свідоцтва, проти віка, що над Свідоцтвом, де я об'являтимусь тобі.

І на ньому Арон спалюватиме пахучий ладан; щоранку, як готуватиме лямпи, спалюватиме його;

увечорі теж, коли ставитиме лямпи, спалюватиме його, як щоденне курення перед Господом, для ваших поколінь.

Не приноситимете на ньому жадного іншого ладану, ні всепалення, ні приносу, ні возливання не возливатимете на ньому.

Раз на рік Арон робитиме покуту на рогах його; кров'ю жертви за гріх робитиме покуту на ньому, раз на рік через усі покоління, бо він пресвятий Господеві.»

Господь сказав Мойсеєві:

«Як робитимете перепис синів Ізраїля, тих, що мають бути перелічені, нехай кожен при переписі дасть Господеві викуп за свою душу, щоб не нагрянуло на них якесь лихо, як перелічуватимуть їх.

Ось що мають давати всі ті, що переходять до переглянених уже: пів шекля, по шеклю святині в двадцять герів, пів шекля як податок для Господа.

Кожен, хто переходить у число записаних, від двадцять років і вище, має скласти податок Господеві.

Ані багатий не даватиме більше, ані вбогий менше, як пів шекля, на податок Господеві, за викуп душ своїх.

Ти візьмеш від синів Ізраїля викупні гроші й призначиш їх на службу в наметі зборів, щоб вони були пригадкою для синів Ізраїля перед Господом, за викуп ваших душ.»

Господь сказав Мойсеєві:

«Зробиш також і мідяну вмивальницю й мідяну підставку до неї на обмивання; і поставиш її між наметом зборів та жертовником, і наллєш до неї води.

І Арон та сини його обмиватимуть у ній свої руки й ноги.

І коли входитимуть у намет зборів, мусять умиватися водою, щоб не померли, як теж і тоді, коли приступатимуть до жертовника — спалювати Господеві вогняну жертву.

Мусять обмивати руки свої та ноги, щоб не померти. Нехай буде це для них установою віковічною, для нього та його нащадків, у їхніх поколіннях.»

Господь сказав Мойсеєві:

«Візьми собі пахощів вартісної, чистісінької мірри, п'ятсот шеклів; та пахучого кинамону половину, тобто двісті п'ятдесят; пахучої тростини двісті п'ятдесят;

кассії п'ятсот по шеклю святині, та оливкової олії один гін.

І зробиш з того миро на святе помазання; пахуче мастило, як виробляє виробник мастил. Це буде миро до святого помазання.

Та помастиш ним намет зборів та кивот Свідоцтва;

стіл і весь посуд його; світильник і посуд його та кадильний жертовник;

і жертовник для всепалення і весь посуд його; вмивальницю та її підставку.

І коли ти освятиш їх, будуть вони пресвятими; усе, що доторкнеться до них, стане святим.

Помажеш також і Арона та синів його, і висвятиш їх мені у священики.

До синів же Ізраїля промовиш так: Миром святого помазання буде мені це в ваших поколіннях.

На людське тіло не можна його зливати, і за складом його не робитимете його такого для себе: святе воно, і святим мусить бути вам.

Хто змішав би собі таке миро або помазав би ним непокликаного, той буде викорінений з-між свого народу.»

Далі сказав Господь до Мойсея: «Візьми собі таких пахощів: Стакти, пахучої раковини, гальвану й чистого ладану, усього по рівній частині,

і зробиш з того пахощі, запашну суміш, з умінням виготувану, очищену, чисту, святу.

І розтовчеш з них трохи на дрібний порох і покладеш перед Свідоцтвом у наметі зборів, де сходитимуться з тобою: пресвята річ буде це для вас.

Пахощі ж кадила, що ти маєш зробити, ніхто з вас не сміє робити для себе за подібним приписом: вони будуть святими в вас для Господа.

Хто б таке зробив, щоб нюхати його, той буде викорінений з-між свого народу.»

Переклад Огієнка

І зробиш жертівника на кадіння кадила, з акаційного дерева зробиш його.

Лікоть довжина його, і лікоть ширина його, квадратовий нехай буде він, а два лікті вишина його. З нього виходитимуть роги його.

І пообкладаєш його щирим золотом, дах його та стіни його навколо, та роги його. І зробиш йому вінця золотого навколо.

І дві золоті каблучки зробиш йому під вінця його, на двох боках його зробиш, на двох сторонах, і буде це на вкладання для держаків, щоб ними носити його.

І поробиш держаки з акаційного дерева, і пообкладаєш їх золотом.

І поставиш його перед завісою, що над ковчегом свідоцтва, перед віком, що на свідоцтві, яким Я буду тобі відкриватися там.

І буде Аарон кадити на ньому кадило пахощів щоранку, коли він поправлятиме лямпадки, то буде кадити його.

І при запаленні лямпадок під вечір він буде кадити його. Це постійне кадило перед Господнім лицем на ваші покоління!

Не запалите на ньому чужого кадила, ані цілопалення, ані жертви хлібної, і жертви рідинної не будете лити на ньому.

І складе Аарон окупа на роги його, раз у році, з крови жертви за гріх раз у році дня Окуплення складе він окупа на нього на ваші покоління. Це найсвятіше для Господа!

І промовив Господь до Мойсея, говорячи:

Коли будеш робити перелік Ізраїлевих синів за тими, кого повинно лічити, то дадуть вони кожен викупа за душу свою Господеві при переліку їх, і не буде між ними моровиці при переліку їх.

Оце дасть кожен, що переходить на переліку: половину шекля, на міру шеклем святині, двадцять ґер той шекель; половина цього шекля приношення для Господа.

Кожен, хто переходить на переліку, від віку двадцяти літ і вище, дасть приношення для Господа.

Багатий не побільшить, а вбогий не зменшить від половини шекля, даючи приношення Господеві для складання окупу за ваші душі.

І візьмеш гроші окупу від Ізраїлевих синів, та й даси їх на роботу скинії заповіту. І буде воно Ізраїлевим синам на пам'ять перед Господнім обличчям для окуплення за ваші душі.

І Господь промовляв до Мойсея, говорячи:

І зробиш умивальницю з міді, і підстава її мідь, на вмивання. І поставиш її між скинією заповіту й між жертівником, і наллєш туди води.

І будуть Аарон та сини його мити з неї свої руки та ноги свої.

Коли вони входитимуть до скинії заповіту, то будуть мити в воді, щоб їм не вмерти, або коли будуть відходити до жертівника на служення, щоб спалити огняну жертву для Господа.

І будуть вони вмивати руки свої та ноги свої, щоб їм не вмерти. І буде це для них вічна постанова, для нього й для нащадків його на їхні покоління!

І Господь промовляв до Мойсея, говорячи:

А ти візьми собі найкращих пахощів: самотечної мірри п'ять сотень шеклів, і запашного цинамону половину його: двісті й п'ятдесят, і запашної очеретини двісті й п'ятдесят,

і касії п'ять сотень шеклів на міру шеклем святині, та гін оливкової оливи.

І зробиш її миром святого помазання, масть складену, робота робітника масти. Це буде миро святого помазання.

І намастиш ним скинію заповіту, і ковчега свідоцтва,

і стола та всі речі його, і свічника та речі його, і жертівника кадила,

і жертівника цілопалення та всі речі його, і вмивальницю та підставу її.

І освятиш їх, і стануть вони найсвятішим, усе, що доторкнеться до них, освятиться!

І помажеш Аарона та синів його, та посвятиш їх на священнослуження Мені.

А до синів Ізраїлевих будеш говорити, кажучи: Це буде Мені миро святого помазання на ваші покоління.

На людське тіло не буде воно лите, і за постановою про нього не буде робитися, як воно, святиня воно, воно буде святиня для вас!

Кожен, хто сам робитиме масть, як воно, і хто дасть із нього на чужого, той буде витятий із народу свого.

І промовив Господь до Мойсея: Візьми собі пахощів: бальзаму, і ониху, і хелбану, пахощів, та чистого ладану, кожне буде в рівній частині.

І зробиш з цього кадило, масть, робота робітника масти, посолене, чисте, святе.

І зітреш із неї надрібно, і даси з неї перед обличчям свідоцтва в скинії заповіту, що Я буду являтися тобі там, це буде найсвятіше для вас!

А кадило, що зробите, за постановою про нього це зробите собі, воно буде тобі святість для Господа!

Кожен, хто зробить, як воно, щоб нюхати з нього, той буде витятий із народу свого!

Переклад Куліша

І построїш менї жертівника на куреннє кадильне; з дерева акацієвого зробиш його.

Локіть завдовжки він і локіть завширшки, четверокутний він буде, і два ліктї заввишки; і роги його одноцїльні з ним.

І обложиш його щирим золотом верх його, всї боки його і роги його. І зробиш до його вінець золотий навкруги.

І дві каблучки золоті зробиш до його під вінцем його. По обох боках його поробиш їх, і будуть вони про жердки, щоб носити його ними.

І поробиш носила з дерева акацієвого, та й пообкладуєш їх золотом.

І постановиш його проти завіси, се єсть перед скринею сьвідчення і проти віка, що над сьвідченнєм, і де буду сходитись з тобою.

І кадити ме Арон кадилом на йому з ранку до ранку; як понаготовляє лямпи, мусить кадити;

І як запалює Арон лямпи між двома вечорами, мусить кадити; вічне кадило перед Господом в роди ваші.

Не приносити мете на його кадил чужих, нї всепалення, нї приносів; і поливальної жертви не лити мете на його.

І покуту робити ме Арон на роги його, раз в рік, кровю жертви покути за гріх і примирення, буде що року раз покутувати за його в роди ваші: Сьвятиня над сьвятинями він Господеві.

І рече Господь Мойсейові тако:

Як перелїчувати меш сини Ізрайлеві, так нехай кожен при перелїку дасть Господеві за душу свою викуп, і не буде в них лиха, як перелїчувати муть їх.

Ось що мусять вони давати: всї що переходити муть до перелїчених, пів секеля, після секеля сьвятинї (двайцять гер один секель) пів секеля яко приніс Господеві.

Двайцятилїток і старше хто переходить до перелїчених, мусить давати приноса Господеві.

Багатий не більш, і вбогий не меньше пів секеля мусить давати, як приніс Господеві, на покуту душ їх.

І брати меш срібло покутне від синів Ізрайлевих, та й давати меш його на службу в громадський намет; і буде воно синам Ізрайлевим поминаннєм перед Господом, на покуту душ ваших.

І рече Господь Мойсейові тако:

Зробиш ти вмивальницю мідяну й підставку до неї мідяну, на обмиваннє, і поставиш її між наметом громадським і жертівником, і наллєш до неї води.

І обмивати муть у йому Арон і сини його руки свої й ноги свої.

Як входять вони в громадський намет, мусять пообливатись водою, щоб не померти; або як приступають до жертівника на служеннє, щоб закурити огняну жертву Господеві.

Мусять пообмивати руки свої й ноги свої, щоб не померти; і буде се установою віковічньою йому й насїнню його в роди їх.

І рече Господь Мойсейові так:

Возьми теж собі пахощів найдорожших: мирри чистої пятьсот секелїв, та цинамону пахущого половину того, двістї і пятьдесять, і кальмусу пахущого двістї і пятьдесять,

І кассії пятьсот, по секелю сьвятинї, та олїї оливної один гін.

І зробиш із того миро сьвятого помазання, мішане мастило пахуще, робом аптикарським; се буде олїя сьвятого помазання.

І мусиш помазати ним громадський намет і скриню сьвідчення,

І стіл і всю посудину його, і сьвітильника, і посудину його, і жертівника кадильного,

І жертівника до всепалення, і вмивальницю і підставку її,

І поосьвячуєш їх; і будуть вони пресьвятими: хто доторкнеться до них, буде сьвятий.

І Арона й сини його намастиш і висьвятиш їх на сьвященників менї.

До синів же Ізрайлевих мусиш промовити: Миром сьвятого помазання мусить се бути менї в роди ваші.

На людське тїло не будете його зливати, і по складу його не робити мете такого собі. Сьвяте воно, і сьвятим мусить бути вам.

Хто зробив би таке мішаннє, та хто помаже ним чужого, викорениться той ізміж людей своїх.

І Господь рече до Мойсея: Возьми запашне коріння: Стакте та кадильну черепашину, та гальбан, запашне коріння і чистий яловець, з усього по рівній частинї,

І зроби з того майстерно зложене кадило, робом аптикарським стерте, чисте, сьвяте.

І розтовчи на порох, і положи із сього перед сьвідченнєм в наметї громадському, де сходити мусь з тобою; пресьвята сьвятиня буде для вас.

І кадило, що зробити маєш, по складу частей його нїхто не сьміє робити для себе; буде воно в тебе сьвяте для Господа.

Хто б таке зробив, щоб понюхати його, той викорениться зміж людей своїх.

Переклад УБТ Турконяка

І зробиш кадильний жертівник з негниючого дерева. І зробиш його

лікоть в довжину і лікоть в ширину, буде квадратовим. І два лікті висота. З нього будуть його роги.

І позолотиш їх чистим золотом, його вогнище і його сторони довкруги і його роги, і зробиш йому золотий плетений вінець довкруги.

І зробиш йому два обводи з чистого золота під його плетеним вінцем, зробиш на двох боках до двох кутів. І будуть перстені для носил, щоб його ними носити.

І зробиш носила з негниючого дерева, і позолотиш їх золотом.

І положиш його перед занавісою що є перед кивотом свідчення, в яких обявлюся тобі там.

І кадитиме на ньому Аарон зложене запашне кадило. Рано вранці коли готуватиме світила, кадитиме на ньому,

і коли запалює Аарон світила ввечорі, кадитиме на ньому. Кадило постійне завжди перед Господом на роди ваші.

І не принесеш на ньому іншого кадила в принос, в жертву. І не пролиєш на ньому напитку.

І Аарон принесе очищення на роги його раз в році. Від крови очищення гріхів виправдання раз в році очистить його в родах ваших. Це святе святих Господеві.

І сказав Господь до Мойсея кажучи:

Коли візьмеш перепис синів ізраїльських, коли перечислятимеш їх, і дадуть кожний викуп за свою душу Господеві. І не буде погиблих у них коли перечислятимеш їх.

І це те, що дадуть ті, що проходять перепис. Пів дідрахми, що є згідно з святою дідрахмою. Двадцять оболів до дідрахми. А пів дідрахми дань Господеві.

Кожний, що проходить перепис від двадцятьлітних і вище дадуть дань Господеві.

Багатий не додасть і бідний не уменшить від пів дідрахми, коли даватиме дань Господеві, щоб надолужити за ваші душі.

І візьмеш гроші дані у синів Ізраїля, і даси їх на службу шатра свідчення, і буде синам ізраїльським в память перед Господом, щоб надолужити за ваші душі.

І сказав Господь до Мойсея кажучи:

Зроби мідяну умивальницю і її мідяний стояк, щоби вмиватися. І поставиш його між шатром свідчення і між жертівником, і налиєш до нього води.

І помиє Аарон і його сини в ньому руки і ноги водою.

Помиються водою коли входять до шатра свідчення, і не помруть. Або коли приходять служити до жертівника і приносити цілопалення Господеві,

помиють руки і ноги водою, щоб не померли. І буде їм на закон вічний, йому і його родам з ним.

І сказав Господь до Мойсея, кажучи:

І ти візьми пахощі, цвіт вибраної смирни пять сот сиклів, і запашного циннамону пів цього - двісті пятдесять, і пахучої тростини - двісті пятдесять,

і пять сот святих сиклів ірея, та ін олії з оливок.

І зробиш з цього святу олію помазання, запашне миро, діло виробника миру. Олія буде святим помазанням.

І помажеш ним шатро свідчення і кивот свідчення,

і світильник і ввесь його посуд, і кадильний жертівник

і жертівник цілопалень і ввесь його посуд, і трапезу і ввесь його посуд, і вмивальницю і його стояк.

І освятиш їх, і будуть святе святих. Кожний, хто доторкнеться до них, освятиться.

І помажеш Аарона і його синів, і освятиш їх, щоб служили мені.

І скажеш ізраїльським синам, мовлячи: Олія, масть помазання, буде вона святою для вас у родах ваших.

На тіло людини не помазуватиметься і за складом цим не зробите такого собі самим. Вона свята і буде освяченням для вас.

Якщо хтось так зробить, і якщо хто дасть її чужинцеві, буде винищений з свого народу.

І сказав Господь до Мойсея: Візьми собі пахощі, стакту, оних, запашну халвану і прозорий ливан в рівній кількості.

І зроблять з нього вимішаний ладан, запашну суміш, діло виготовника ладану, чисте, святе діло.

І роздробиш його на мілко, і покладеш перед свідченням в шатрі свідчення де Я обявлюся тобі там. Святе святих буде для вас.

Не зробите собі самим ладан за цим складом. Освяченним буде вам для Господа.

Якщо хтось зробить таке, щоб ним кадити, хай буде вигублений зі свого народу.

Російський синодальний переклад

И сделай жертвенник для приношения курений, из дерева ситтим сделай его:

длина ему локоть, и ширина ему локоть; он должен быть четыреугольный; а вышина ему два локтя; из него должны выходить роги его;

обложи его чистым золотом, верх его и бока его кругом, и роги его; и сделай к нему золотой венец вокруг;

под венцом его на двух углах его сделай два кольца из [чистого] золота; сделай их с двух сторон его; и будут они влагалищем для шестов, чтобы носить его на них;

шесты сделай из дерева ситтим и обложи их золотом.

И поставь его пред завесою, которая пред ковчегом откровения, против крышки, которая на ковчеге откровения, где Я буду открываться тебе.

На нем Аарон будет курить благовонным курением; каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить им;

и когда Аарон зажигает лампады вечером, он будет курить им: это -- всегдашнее курение пред Господом в роды ваши.

Не приносите на нем никакого иного курения, ни всесожжения, ни приношения хлебного, и возлияния не возливайте на него.

И будет совершать Аарон очищение над рогами его однажды в год; кровью очистительной жертвы за грех он будет очищать его однажды в год в роды ваши. Это святыня великая у Господа.

И сказал Господь Моисею, говоря:

когда будешь делать исчисление сынов Израилевых при пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу при исчислении их, и не будет между ними язвы губительной при исчислении их;

всякий, поступающий в исчисление, должен давать половину сикля, сикля священного; в сикле двадцать гер: полсикля приношение Господу;

всякий, поступающий в исчисление от двадцати лет и выше, должен давать приношение Господу;

богатый не больше и бедный не меньше полсикля должны давать в приношение Господу, для выкупа душ ваших;

и возьми серебро выкупа от сынов Израилевых и употребляй его на служение скинии собрания; и будет это для сынов Израилевых в память пред Господом, для искупления душ ваших.

И сказал Господь Моисею, говоря:

сделай умывальник медный для омовения и подножие его медное, и поставь его между скиниею собрания и между жертвенником, и налей в него воды;

и пусть Аарон и сыны его омывают из него руки свои и ноги свои;

когда они должны входить в скинию собрания, пусть они омываются водою, чтобы им не умереть; или когда должны приступать к жертвеннику для служения, для жертвоприношения Господу,

пусть они омывают руки свои и ноги свои водою, чтобы им не умереть; и будет им это уставом вечным, ему и потомкам его в роды их.

И сказал Господь Моисею, говоря:

возьми себе самых лучших благовонных веществ: смирны самоточной пятьсот [сиклей], корицы благовонной половину против того, двести пятьдесят, тростника благовонного двести пятьдесят,

касии пятьсот сиклей, по сиклю священному, и масла оливкового гин;

и сделай из сего миро для священного помазания, масть составную, искусством составляющего масти: это будет миро для священного помазания;

и помажь им скинию собрания и ковчег [скинии] откровения,

и стол и все принадлежности его, и светильник и все принадлежности его, и жертвенник курения,

и жертвенник всесожжения и все принадлежности его, и умывальник и подножие его;

и освяти их, и будет святыня великая: все, прикасающееся к ним, освятится;

помажь и Аарона и сынов его и посвяти их, чтобы они были священниками Мне.

А сынам Израилевым скажи: это будет у Меня миро священного помазания в роды ваши;

тела прочих людей не должно помазывать им, и по составу его не делайте [сами себе] подобного ему; оно -- святыня: святынею должно быть для вас;

кто составит подобное ему или кто помажет им постороннего, тот истребится из народа своего.

И сказал Господь Моисею: возьми себе благовонных веществ: стакти, ониха, халвана душистого и чистого ливана, всего половину,

и сделай из них искусством составляющего масти курительный состав, стертый, чистый, святый,

и истолки его мелко, и полагай его пред ковчегом откровения в скинии собрания, где Я буду открываться тебе: это будет святыня великая для вас;

курения, сделанного по сему составу, не делайте себе: святынею да будет оно у тебя для Господа;

кто сделает подобное, чтобы курить им, [душа та] истребится из народа своего.