13

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

І промовив Господь до Мойсея, кажучи:

"Посвяти мені всіх первенців; усе, що між синами Ізраїля вперше розкриває матірню утробу, в людини і в скотини, воно моє."

І промовив Мойсей до людей: "Пам'ятайте на той день, коли ви вийшли з Єгипту, з дому неволі; бо могутньою рукою вивів вас Господь звідти; тож не їжте нічого квашеного.

Сьогодні, в місяці Авів, ви виходите.

І коли введе тебе Господь у землю Ханаанську, Хеттитську, Аморійську, Хіввійську й Євусійську, яку поклявсь твоїм батькам тобі віддати, в землю, що тече молоком та медом, заховуватимеш у цьому місяці такий обряд:

сім днів їстимеш опрісноки, а сьомого дня свято в честь Господа.

Сім днів їстимеш опрісноки, і нічого квашеного, щоб і не видко було в тебе; дріжджів щоб не видно було в тебе по всій твоїй країні.

І поясниш синові твоєму у той день, кажучи: Це за те, що Господь учинив мені, коли я виходив з Єгипту.

Нехай це буде знаком на руці твоїй і пам'яткою між очима в тебе, щоб закон Господній був в устах твоїх: могутньою бо рукою вивів тебе Господь з Єгипту.

Ти допильнуєш цієї установи в свою пору з року в рік.

А як приведе тебе Господь у землю Ханаанську, як то клявся тобі й батькам твоїм, та й дасть її тобі,

відділиш усе, що вперше виходить із матірнього лона, Господеві; з усіх первістків твого скоту самці будуть Господеві.

Всяке осля-первісток викупиш ягням: коли ж не викупиш, скрутиш йому шию. Всякого людського первенця з-поміж синів твоїх маєш викупити.

І як спитає тебе син твій узавтра: Що воно таке? - скажеш йому: Могутньою рукою вивів нас Господь з Єгипту, з дому неволі.

А тому, що фараон уперся не відпустити нас, Господь побив усіх первенців у землі Єгипетській, від первенця людини до первістка скотини; тим і приношу в жертву Господеві всіх первістків самчиків, а всіх первенців із моїх синів викуповую.

Нехай це буде знаком на руці твоїй, і печаттю між очима твоїми; могутньою бо рукою вивів нас Господь з Єгипту."

Як відпустив фараон людей, Бог не повів їх по дорозі до землі Филистимлянської, хоч вона і ближча; бо, сказав собі Бог, народ розкається, як прийдеться йому воювати, та й захоче повернутися в Єгипет.

І звернув Бог народ на шлях у червономорську пустиню. Отож добре вистроєні вийшли сини Ізраїля з Єгипетської землі.

Забрав Мойсей і Йосифові кості з собою, бо клятвою такою заприсяг він синів Ізраїля: "Коли Бог колись помилує вас, то винесіть із собою кості мої звідси."

І вирушили вони з Суккота та й отаборились в Етамі, уз край пустині.

Господь же йшов перед ними вдень хмаровим стовпом, щоб проводжати їх у дорозі, а вночі вогненним стовпом, щоб їм присвічувати; так що вони могли йти і вдень і вночі.

І не зникав хмаровий стовп задня, і стовп вогненний уночі перед народом.

Переклад Огієнка

І Господь промовляв до Мойсея, говорячи:

Посвяти Мені кожного перворідного, що розкриває всяку утробу серед Ізраїлевих синів, серед людини й серед худоби, для Мене воно!

І сказав Мойсей до народу: Пам'ятайте той день, коли ви вийшли з Єгипту, із дому рабства! Бо силою руки Господь вивів вас ізвідти; і не будете їсти квашеного.

Ви виходите сьогодні, у місяці авіві.

І станеться, коли Господь уведе тебе до краю ханаанеянина, і хіттеянина, й амореянина, і хіввеянина, й євусеянина, що про нього присягнув був батькам твоїм, щоб дати тобі Край, який тече молоком та медом, то ти будеш служити ту службу того місяця.

Сім день будеш їсти опрісноки, а дня сьомого свято для Господа!

Опрісноки будуть їстися сім тих день, і не побачиться в тебе квашене, і не побачиться в тебе квашене в усім Краї твоїм!

І оповіси синові своєму того дня, говорячи: Це для того, що вчинив мені Господь, коли я виходив із Єгипту.

І буде тобі це за знака на руці твоїй, і за пам'ятку між очима твоїми, щоб Господній Закон був в устах твоїх, бо сильною рукою Господь вивів тебе із Єгипту.

І будеш додержуватися цієї постанови в означенім часі її з року в рік.

І станеться, коли введе тебе Господь до землі ханаанеянина, як присяг був тобі та батькам твоїм, і дасть її тобі,

то відділиш усе, що розкриває утробу, для Господа, і все перворідне худоби, що буде в тебе, самці для Господа!

А кожного віслюка, що розкриває утробу, викупиш овечкою; а коли не викупиш, то зламай йому шию. І кожного перворідного людського серед синів твоїх викупиш.

І станеться, коли взавтра запитає тебе син твій, говорячи: Що то? то відповіси йому: Силою Своєї руки вивів нас Господь із Єгипту, із дому рабства.

І сталося, коли фараон учинив запеклим своє серце, щоб не відпустити нас, то Господь повбивав усіх перворідних в єгипетськім краї, від перворідного людського й аж до перворідного худоби. Тому то я приношу в жертву Господеві все чоловічої статі, що розкриває утробу, а кожного перворідного синів своїх викупляю.

І станеться це за знака на руці твоїй, і за пов'язку поміж очима твоїми, бо силою Своєї руки вивів нас Господь із Єгипту.

І сталося, коли фараон відпустив був той народ, то Бог не повів їх дорогою землі филистимської, хоч була близька вона. Бо Бог сказав: Щоб не пожалкував той народ, коли він побачить війну, і не вернувся до Єгипту.

І повів Бог той народ окружною дорогою пустині аж до Червоного моря. І вийшли Ізраїлеві сини з єгипетського краю узброєні.

А Мойсей забрав із собою кості Йосипа, бо присягою той закляв був Ізраїлевих синів, кажучи: Напевно згадає Бог вас, і ви винесете з собою кості мої звідси.

І вони рушили з Суккоту, і розтаборилися в Етам, на границі пустині.

А Господь ішов перед ними вдень у стовпі хмари, щоб провадити їх дорогою, а вночі в стовпі огню, щоб світити їм, щоб ішли вдень та вночі.

Не відступав удень стовп хмари тієї, а вночі стовп огню з-перед обличчя народу!

Переклад Куліша

І рече Господь Мойсейові:

Посьвяти менї всї первеньцї, первородних з усякої утроби між синами Ізрайлевими, і в людини, і скотини: мої вони будуть.

І промовив Мойсей до людей: Памятайте день сей, которого виходите з Египту, із невольницького дому, рукою бо потужною вивів Господь вас ізвідсї; не їжте заквашеного хлїба.

В сей день вас виведено в місяцї Абиб*.

І станеться, як уведе тебе Господь у землю Канаанську, Гетійську, Аморійську, Гевійську, Ебусійську, що нею клявся батькам твоїм оддати тобі, в землю текучу молоком та медом, тодї служити меш службу сю в місяцї сьому.

Сїм день їсти меш опрісноки, а семого дня сьвято Господеві.

Опрісноки їсти меш сїм день, і не буде видко в тебе квашеного, і не буде видко в тебе заквасу по всїх займищах твоїх.

І будеш оповідувати дїтям твоїм так: Се за те, що сотворив Господь менї, як вийшов я з Египту.

І буде се в тебе знаменнєм на руцї твоїй і споминкою між очима в тебе, про те щоб закон Господень був ув устах твоїх: рукою бо міцною вивів тебе Господь із Египту.

І допильновувати меш установи сієї знаного часу від року до року.

І як приведе тебе Господь у Канаан землю, як він клявсь тобі й батькам твоїм, та й оддасть її тобі,

Вилучати меш тодї всякого первеньця з утроби Господеві, і всякого первачка в скотини, яка в тебе єсть. Первеньцї мусять бути про Господа.

Всяке ж осля первачка викуповувати меш ягням; коли ж не викупиш, дак мусиш зламати шию йому. Усякого ж первеньця людського викуповувати мусиш.

І станеться, що як поспитає син твій кажучи: Що воно таке? казати меш йому: Рукою потужною вивів нас Господь з Египту, із дому невольницького.

І як затявся Фараон одпустити нас, дак побив Господь усї первенцї в землї Египецькій, і первеньця в людини й первака в скотини; тим і я приношу на жертву Господеві всї первеньцї самчики, а всї первеньцї із моїх синів викуповую.

І мусить воно бути знаменнєм на руцї в тебе і повяззю проміж очима твоїми; рукою бо міцною вивів нас Господь із Египецької землї.

І сталось, як одпустив Фараон люде, що не повів їх Бог по дорозї до землї Филистимської, хоч вона й близька; бо рече Бог: ато жалкувати муть люде, побачивши войну, та й вернуться в Египет.

І повів Бог люде по дорозї до степу Червономорського. І стали сини Ізрайлеві виходити полками із землї Египецької.

І забрав Мойсей костї Йосифові з собою; бо клятьбою закляв той сини Ізрайлеві, такою: Навідом навідається до вас Бог, і винесете ви костї мої звідсї з собою.

І помандрували вони від Суккотта та й отаборились ув Етамі, уз край степу.

Господь же йшов перед ними в день стовпом хмаряним, щоб вести їх по дорозї, а в ночі стовпом огняним, щоб можна було йти й у день і в ночі.

Не віднїмав у людей у день стовпа хмаряного, і в ночі стовпа огняного.

Переклад УБТ Турконяка

Сказав же Господь до Мойсея, кажучи:

Освяти мені кожного первородного, що першим народився і відкриває всяке лоно між синами Ізраїля від людини до скоту; Моїм є.

Сказав же Мойсей до народу: Запамятайте цей день, в якому ви вийшли з Єгипту, з дому неволі. Бо сильною рукою вивів вас Господь звідти. І не їстиметься квашене.

Бо сьогодні ви вийшли в місяці новоплодів.

І буде коли тебе введе твій Господь Бог до землі хананеїв і хеттеїв і Аморреїв і евеїв і євусеїв і ґерґесеїв і ферезеїв, яку обіцяв твоїм батькам тобі дати, землю, що пливе молоком і медом, і принесеш цю службу в цьому місяці.

Шість днів їстимете опрісноки, сьомого ж дня празник Господеві.

Опрісноки їстимете сім днів, не появиться в тебе з закваскою, ані не буде в тебе закваски в усіх твоїх границях.

І сповістиш твому синові в тім дні, кажучи: Томущо так зробив Господь Бог мій, як я виходив з Єгипту.

І буде тобі знаком на твоїй руці і пригадкою перед твоїми очима, щоб господній закон був в твоїх устах. Бо сильною рукою вивів тебе Господь з Єгипту.

І зберігатимете цей закон за часами пір з днів до днів.

І буде коли введе тебе твій Господь Бог до землі хананеїв, так як обіцяв твоїм батькам, і тобі її дасть,

і відлучиш Господеві кожного з чоловічого роду, що відкриває лоно. Освятиш Господеві все чоловічого роду, що відкриває лоно зі стад чи з твоєї скотини, яке тобі народиться.

Все, що відкриває лоно ослиці, заміниш вівцею. Якщо ж не заміниш, викупиш його. Кожного первородного чоловіка з твоїх синів викупиш.

Якщо ж тебе запитає твій син після цього, кажучи: Що це? І скажеш йому, що: Сильною рукою вивів нас Господь з єгипетскої землі з дому неволі.

Коли ж твердим зробився Фараон, щоб нас не відіслати, (Господь) вигубив кожного первородного в єгипетській землі, від первородних людини до первородних скотини. Задля цього я приношу в жертву Господеві кожного з чоловічого роду, що відкриває лоно, і викуповую кожного первородного моїх синів.

І буде на знак на твоїй руці і незрушним перед твоїми очима. Бо сильною рукою вивів тебе Господь з Єгипту.

Коли ж Фараон відіслав нарід, Бог не попровадив їх дорогою филістимської землі бо близько було. Бо сказав Бог: Щоб часом не розкаявся нарід бачачи бій, і не повернувся до Єгипту.

І обвів Бог нарід дорогою до пустині, до червоного моря. В пятому ж поколінні вийшли сини Ізраїля з єгипетської землі.

І взяв з собою Мойсей кості Йосифа. Бо клятвою закляв Йосиф синів Ізраїля, кажучи: Відвідинами відвідає вас Господь, і заберете звідси з вами мої кості.

А піднявшись з Сокхот, сини Ізраїля ополчилися в Отомі при пустині.

Бог же провадив їх, днем стовпом хмари, щоб показати їм дорогу, а вночі стовпом огня.

Не забракло стовпа хмари вдень і огняного стопа вночі перед всім народом.

Російський синодальний переклад

И сказал Господь Моисею, говоря:

освяти Мне каждого первенца, разверзающего всякие ложесна между сынами Израилевыми, от человека до скота: Мои они.

И сказал Моисей народу: помните сей день, в который вышли вы из Египта, из дома рабства, ибо рукою крепкою вывел вас Господь оттоле, и не ешьте квасного:

сегодня выходите вы, в месяце Авиве.

И когда введет тебя Господь в землю Хананеев и Хеттеев, и Аморреев, и Евеев, и Иевусеев, о которой клялся Он отцам твоим, что даст тебе землю, где течет молоко и мед, то совершай сие служение в сем месяце;

семь дней ешь пресный хлеб, и в седьмой день - праздник Господу;

пресный хлеб должно есть семь дней, и не должно находиться у тебя квасного хлеба, и не должно находиться у тебя квасного во всех пределах твоих.

И объяви в день тот сыну твоему, говоря: это ради того, что Господь сделал со мною, когда я вышел из Египта.

И да будет тебе это знаком на руке твоей и памятником пред глазами твоими, дабы закон Господень был в устах твоих, ибо рукою крепкою вывел тебя Господь из Египта.

Исполняй же устав сей в назначенное время, из года в год.

И когда введет тебя Господь в землю Ханаанскую, как Он клялся тебе и отцам твоим, и даст ее тебе, -

отделяй Господу все, разверзающее ложесна; и все первородное из скота, какой у тебя будет, мужеского пола, - Господу,

а всякого из ослов, разверзающего, заменяй агнцем; а если не заменишь, выкупи его; и каждого первенца человеческого из сынов твоих выкупай.

И когда после спросит тебя сын твой, говоря: что это? то скажи ему: рукою крепкою вывел нас Господь из Египта, из дома рабства;

ибо когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь умертвил всех первенцев в земле Египетской, от первенца человеческого до первенца из скота, - посему я приношу в жертву Господу все, разверзающее ложесна, мужеского пола, а всякого первенца из сынов моих выкупаю;

и да будет это знаком на руке твоей и вместо повязки над глазами твоими, ибо рукою крепкою Господь вывел нас из Египта.

Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли Филистимской, потому что она близка; ибо сказал Бог: чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет.

И обвел Бог народ дорогою пустынною к Чермному морю. И вышли сыны Израилевы вооруженные из земли Египетской.

И взял Моисей с собою кости Иосифа, ибо Иосиф клятвою заклял сынов Израилевых, сказав: посетит вас Бог, и вы с собою вынесите кости мои отсюда.

И двинулись сыны Израилевы из Сокхофа и расположились станом в Ефаме, в конце пустыни.

Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем и ночью.

Не отлучался столп облачный днем и столп огненный ночью от лица народа.