11

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Господь сказав Мойсеєві: "Ще одну тільки кару наведу на фараона й на Єгипет. А тоді вже він відпустить вас звідси; не лише відпустить вас усіх, але навіть прожене вас силою звідсіль.

Тож накажи людям, щоб кожен чоловік від сусіда свого і кожна жінка від сусідки своєї визичили собі посуд срібний і посуд золотий."

Господь же дав народові ласку в очах єгиптян. Та й Мойсей самий був людина визначна в Єгипетській землі, в повазі у фараона та в народі.

І сказав Мойсей: "Так говорить Господь: Опівночі я пройду почерез Єгипет,

і помре всякий первісток у землі Єгипетській, від первенця фараона, що сидить на троні, аж до первенця рабині за жорнами, і всяке первородне у скотини.

І буде ридання велике по всій землі Єгипетській, якого не було ще ніколи і не буде.

Ні на одного ж із синів Ізраїля ні собака не гавкне, ні на людину, ні на скотину, щоб знали ви, що Господь кладе різницю між єгиптянами і між синами Ізраїля.

І прийдуть усі ці твої слуги до мене, та й впадуть ниць передо мною, кажучи: Виходь ти сам і всі люди, що при тобі. І тоді я вийду." Та й вийшов від фараона, палаючи гнівом.

І сказав Господь Мойсеєві: "Не слухає вас фараон, щоб я намножив більше чудес у землі Єгипетській."

Мойсей же та Арон зробили всі ті чудеса перед фараоном, та закаменив Господь серце фараонове, і не відпустив синів Ізраїля з землі своєї.

Переклад Огієнка

І сказав Господь до Мойсея: Ще одну поразу наведу Я на фараона й на Єгипет. Потому він відпустить вас ізвідси. А коли він буде відпускати вас, то зовсім вас вижене звідси!

Скажи ж у вуха народу, і нехай позичить кожен від свого ближнього, а кожна від своєї ближньої посуд срібний та посуд золотий,

І дав Господь милість тому народові в очах Єгипту. Також і цей муж, Мойсей, був дуже великий в єгипетськім краї в очах фараонових рабів та в очах того народу.

І промовив Мойсей: Так сказав Господь! Коло півночі Я вийду посеред Єгипту.

І помре кожен перворідний єгипетської землі від перворідного фараона, що сидить на своїм престолі, до перворідного невільниці, що за жорнами, і все перворідне з худоби.

І здійметься великий зойк по всій єгипетській землі, що такого, як він, не бувало, і такого, як він, більш не буде.

А в усіх синів Ізраїлевих від людини й аж до худоби навіть пес не висуне язика свого, щоб ви знали, що відділює Господь між Єгиптом і між Ізраїлем.

І зійдуть усі оці раби твої до мене, і поклоняться мені, кажучи: Вийди ти та ввесь народ, що слухає тебе. По цьому я вийду. І він вийшов від фараона, розпалений гнівом.

І сказав Господь до Мойсея: Не послухав вас фараон, щоб могли помножитись чуда Мої в єгипетськім краї.

А Мойсей та Аарон учинили всі оці чуда перед лицем фараоновим. Та зробив запеклим Господь фараонове серце, і він не відпустив Ізраїлевих синів із своєї землі.

Переклад Куліша

І рече Господь Мойсейові: Ще одну муку наведу на Фараона й на Египет, а потім одпустить він вас ізвідсї. Як мусить одпустити вас, тодї гонити ме вас ізвідсї прогоном.

Промовляйте ж в уші людям, і нехай кожне вижичить у сусїда свого, а молодиця в сусїдки своєї клейноти срібні й клейноти золотї.

Господь же дав людям своїм ласку в Египтян; а Мойсей сам був чоловік великий вельми в Египецькій землї в очу дворян Фараонових і в очу людей.

І каже Мойсей: Тако глаголе Господь: О півночі я вийду серед Египту.

І помре всякий первенець у землї Египецькій, від первеньця Фараонового, що седить на престолї свойму, та й до первеньця рабинї за жорнами, і всякий первак у скотини.

І буде плач великий по всїй землї Египецькій, що й не було такого й не буде вже нїколи.

Нї на одного ізміж синів Ізрайлевих і пес не гавкне, нї проти людини, нї проти скотини, щоб знали ви, як Господь положив ріжницю між Египтянами й синами Ізрайлевими.

І прийдуть усї твої дворяне до мене, та й уклоняться менї говорючи: Виходь ізвідсї сам і всї люде, що йдуть за тобою; тодї й вийду. Та й вийшов од Фараона палаючи гнївом.

І рече Господь Мойсейові: Не послухає вас Фараон, щоб я велико намножив знамення мої й чудеса в Египецькій землї.

Мойсей же та Арон сотворили всї знамення й чудеса перед Фараоном, та закаменив Господь серце Фараонове, і не схотїв одпустити синів Ізрайлевих із землї своєї.

Переклад УБТ Турконяка

Сказав же Господь до Мойсея: Ще одну кару наведу на Фараона і на Єгипет, і після цього відішле вас звідси. Коли ж відпустить вас, з усім викине вас силою.

Заговори, отже, потайки в уха народу, і хай кожний попросить у сусіда, і жінка у сусідки, сріблий та золотий посуд і одіж.

Господь же дав ласку свому народові перед єгиптянами і дали їм. І чоловік Мойсей став дуже великим перед єгиптянами і перед Фараоном і перед всіма його слугами.

І сказав Мойсей: Так говорить Господь: Опівночі я входжу між єгиптян

і помре кожний первородний в єгипетскій землі від первородного Фараона, який сидить на престолі, до первородного служниці, що при жорнах, і до первородного всієї скотини.

І буде великий крик в усій єгипетскій землі, такий якого не було, і такого більше не буде.

А між всіма синами Ізраїля не заїнчить пес своїм язиком від людини до скотини, щоб ти побачив, наскільки чудно відрізнить Господь між єгиптянами та Ізраїлем.

І прийдуть всі ці твої раби до мене, і поклоняться мені кажучи: Вийди ти і ввесь твій нарід, якого ти провадиш. І після цього вийду. Вийшов же Мойсей від Фараона з гнівом.

Сказав же Господь до Мойсея: Фараон не вислухає вас, щоб помножив Я знаки і чуда в єгипетскій землі.

Мойсей же й Аарон вчинили всі ці знаки і чуда в єгипетскій землі перед Фараоном. Твердим же вчинив Господь серце Фараона, і не забажав відіслати синів Ізраїля з єгипетскої землі.

Російський синодальний переклад

И сказал Господь Моисею: еще одну казнь Я наведу на фараона и на Египтян; после того он отпустит вас отсюда; когда же он будет отпускать, с поспешностью будет гнать вас отсюда;

внуши народу, чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина у ближней своей выпросили вещей серебряных и вещей золотых.

И дал Господь милость народу Своему в глазах Египтян, да и Моисей был весьма велик в земле Египетской, в глазах рабов фараоновых и в глазах народа.

И сказал Моисей: так говорит Господь: в полночь Я пройду посреди Египта,

и умрет всякий первенец в земле Египетской от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при жерновах, и все первородное из скота;

и будет вопль великий по всей земле Египетской, какого не бывало и какого не будет более;

у всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скот не пошевелит пес языком своим, дабы вы знали, какое различие делает Господь между Египтянами и между Израильтянами.

И придут все рабы твои сии ко мне и поклонятся мне, говоря: выйди ты и весь народ, которым ты предводительствуешь. После сего я и выйду. И вышел Моисей от фараона с гневом.

И сказал Господь Моисею: не послушал вас фараон, чтобы умножились чудеса Мои в земле Египетской.

Моисей и Аарон сделали все сии чудеса пред фараоном; но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых из земли своей.