8

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Господь сказав Мойсеєві: "Скажи Аронові: Простягни руку твою з палицею твоєю на ріки, на рови, і на стави, і наведи жаби на Єгипетську землю."

І простяг Арон руку свою на єгипетські води і понаводив жаб, і вкрили жаби землю Єгипетську.

Але й чаклуни зробили таке саме своїми чарами й понаводили жаб на Єгипетську землю.

Тоді прикликав фараон Мойсея та Арона і каже: "Моліть Господа, щоб прогнав жаб від мене і від моїх людей, і я відпущу народ принести жертву (Господеві)."

І відповів Мойсей фараонові: "Вкажи мені ясно, коли маю молитися за тебе і за слуг твоїх і за людей твоїх, щоб зникли жаби від тебе і по твоїх будинках, та щоб тільки в ріці зостались?"

А він сказав "Узавтра." Відповів Мойсей: "Буде по твоєму бажанню, щоб ти взнав, що немає іншого, як Господь, Бог наш.

Щезнуть від тебе жаби і по твоїх будинках, і від слуг твоїх, і від народу твого, тільки в річці зостануться."

Вийшли Мойсей і Арон від фараона. І став Мойсей благати Господа за сказане про жаби, що ним поклявся фараонові.

І зробив Господь по слову Мойсея; і поздихали жаби по домах, по дворах і по полях.

Загрібали їх величезними купами, аж земля від них засмерділась.

Але як тільки побачив фараон, що полегшало, то закам'яніло його серце, і не слухався Мойсея і Арона, як і перед сказав Господь.

Господь казав Мойсеєві: "Скажи Аронові, щоб підніс свою палицю та вдарив порох землі, і зробиться він комарями по всій землі Єгипетській."

Так і вчинили вони. І простяг Арон руку свою з палицею і вдарив порох землі, і налетіла комашня на людей і на худобу; увесь порох землі взявся комарями по всій землі Єгипетській.

Чаклуни намагалися зробити те саме, вивести своїми чарами комарів, та не змогли. І насіли комарі на людей і на худобу.

Тоді чаклуни промовили до фараона: "Це перст-палець Божий." Та закам'яніло серце фараона і не послухав їх, як і передсказав був Господь.

Сказав Господь Мойсеєві: "Встань рано вранці і стань перед фараоном саме тоді, як він виходитиме на воду, і промов до нього: Ось що каже Господь: Відпусти народ мій, щоб послужив мені в пустині.

Бо як не схочеш відпустити народ мій, то я пошлю на тебе, на твоїх слуг, на твій народ і на твої палати песі мухи. І доми єгиптян, а навіть земля, на якій живете, будуть повні мух.

Я зроблю того дня виняток для Гошен-землі, де живе мій народ, і там не буде мух, щоб зрозумів ти, що я Господь серед землі.

Я встановлю різницю між моїм народом і твоїм народом; завтра буде цей знак."

Так і зробив Господь. І налетіли мухи великими роями у фараонові палати і в будинки слуг його; і в цілу Єгипетську землю; і тяжко потерпіла земля від мух.

Покликав фараон Мойсея та Арона й каже: "Ідіть, принесіть жертву Богу вашому в землі цій."

А Мойсей відповів: "Не годиться так робити; бо ми маємо приносити Господу, Богу нашому, жертви, що ними гидують єгиптяни; як же ми могли б принести у них перед очима мерзотні для них жертви? Вони вкаменували б нас.

За три дні ходи маємо піти в пустиню, щоб принести жертву Господу, Богу нашому, як він велів нам."

Відповів фараон: "Я відпущу вас принести жертву Господеві, Богу вашому, в пустині; тільки, глядіть, не віддаляйтесь. Та помоліться за мене."

І сказав Мойсей: "Оце я йду від тебе і помолюсь до Господа. Завтра вранці мухи зникнуть від фараона, від його слуг і від його народу; та нехай фараон не глузує собі більше, не відпускаючи народу принести жертву Господеві."

Вийшов Мойсей від фараона й помолився Господеві.

Зробив Господь по слову Мойсея, і щезли мухи від фараона, і від слуг його, і від народу його: не зосталось ні однієї.

Та серце фараона затвердло й цього разу, і не відпустив народу.

Переклад Огієнка

І сказав Господь до Мойсея: Скажи Ааронові: Простягни свою руку з палицею своєю на річки, на потоки, і на ставки, і повиводь жаб на єгипетський край.

І простяг Аарон руку свою на єгипетські води, і вийшла жабня, та й покрила єгипетську землю.

Та так само зробили й єгипетські чарівники своїми чарами, і вивели жаб на єгипетську землю.

І покликав фараон Мойсея й Аарона, та й сказав: Благайте Господа, і нехай виведе ці жаби від мене й від народу мого, а я відпущу народ той, і нехай приносять жертви для Господа!

І сказав Мойсей фараонові: Накажи мені, коли маю молитися за тебе, і за слуг твоїх, і за народ твій, щоб понищити жаби від тебе й від домів твоїх, тільки в Річці вони позостануться.

А той відказав: На завтра. І сказав Мойсей: За словом твоїм! Щоб ти знав, що нема Такого, як Господь, Бог наш!

І відійдуть жаби від тебе, і від домів твоїх, і він рабів твоїх, і від народу твого, тільки в Річці вони позостануться.

І вийшов Мойсей та Аарон від фараона. І кликав Мойсей до Господа про ті жаби, що навів був на фараона.

І зробив Господь за словом Мойсея, і погинули жаби з домів, і з подвір'їв, і з піль.

І збирали їх цілими купами, і засмерділась земля!

І побачив фараон, що сталась полегша, і знову стало запеклим серце його, і не послухався їх, як говорив був Господь.

І сказав Господь до Мойсея: Скажи Ааронові: Простягни свою палицю, та й удар земний порох, і нехай він стане вошами в усьому єгипетському краї!

І зробили вони так. І простяг Аарон руку свою з палицею своєю, та й ударив земний порох, і він стався вошами на людині й на скотині. Увесь земний порох стався вошами в усьому єгипетському краї.

І так само робили чарівники своїми чарами, щоб навести воші, та не змогли. І була вошва на людині й на скотині.

І сказали чарівники фараонові: Це перст Божий! Та серце фараонове було запеклим, і він не послухався їх, як говорив був Господь.

І сказав Господь до Мойсея: Устань рано вранці, та й стань перед лицем фараоновим. Ось він піде до води, а ти скажи йому: Так сказав Господь: Відпусти Мій народ, і нехай вони служать Мені!

Бо коли ти не відпустиш народу Мого, то ось Я пошлю на тебе, і на слуг твоїх, і на народ твій, і на доми твої рої мух. І єгипетські доми будуть повні мушні, а також земля, на якій вони живуть.

І відділю того дня землю Ґошен, що Мій народ живе на ній, щоб не було там роїв мух, щоб ти знав, що Я Господь посеред землі!

І зроблю Я різницю між народом Моїм та народом твоїм. Узавтра буде це знамено!

І зробив Господь так. І найшла численна мушня на дім фараона, і на дім рабів його, і на всю єгипетську землю. І нищилась земля через ті рої мух!

І кликнув фараон до Мойсея та до Аарона, говорячи: Підіть, принесіть жертви вашому Богові в цьому краї!

А Мойсей відказав: Не годиться чинити так, бо то огиду для Єгипту ми приносили б у жертву Господу, Богові нашому. Тож будемо приносити в жертву огиду для єгиптян на їхніх очах, і вони не вкаменують нас?

Триденною дорогою ми підемо на пустиню, і принесемо жертву Господеві, Богові нашому, як скаже Він нам.

І сказав фараон: Я відпущу вас, і ви принесете жертву Господеві, Богові вашому на пустині. Тільки далеко не віддаляйтесь, ідучи. Моліться за мене!

І сказав Мойсей: Ось я виходжу від тебе, і буду благати Господа, і відступить той рій мух від фараона, і від рабів його, і від народу його взавтра. Тільки нехай більше не обманює фараон, щоб не відпустити народу принести жертву Господеві.

І вийшов Мойсей від фараона, і став просити Господа.

І зробив Господь за словом Мойсея, і відвернув рої мух від фараона, від рабів його, і від народу його. І не зосталося ані однієї.

А фараон зробив запеклим своє серце також і цим разом, і не відпустив він народу того!

Переклад Куліша

(8-5)І рече Господь Мойсейові: Промов Аронові: Простягни руку твою з жезлом твоїм на ріки, на канави й на стави, і наведи жаби на Египецьку землю.

(8-6)І простяг Арон руку свою на води Египецькі, та й понаводив жаб, і порозлазились жаби і вкрили землю Египецьку.

(8-7)Зробили ж і чарівники чаруваннєм своїм так само, і понаводили жаб на Египецьку землю.

(8-8)І прикликав Фараон Мойсея та Арона, та й промовив: Ублагайте Господа, щоб менї попрогоняти від себе жаби й від людей моїх, так відпущу люде принести жертву Господеві.

(8-9)І каже Мойсей до Фараона: Призначи менї, на коли менї молити за тебе і дворян твоїх і за люде твої, щоб зникли жаби від тебе і по будинках твоїх, щоб тільки в ріцї зостались.

(8-10)І каже той: Завтра. І каже: Буде по слову твойму, щоб ти знав, що нема иншого, опріч Господа Бога нашого.

(8-11)І позникають жаби від тебе й від будинків твоїх, і від дворян твоїх, і від народу твого, тільки в ріцї зістануться.

(8-12)І вийшов Мойсей та Арон од Фараона, і покликнув Мойсей до Господа про жаб, що понаводив на Фараона.

(8-13)І сотворив Господь по слову Мойсейовому, і повиздихали жаби по їх домах, по селах і по полях.

(8-14)І згребали їх купами й купами, і засмердїлась земля.

(8-15)І побачив Фараон, що є пільга, і закаменїло серце його, і не послухав їх, як і глаголав Господь.

(8-16)І рече Господь Мойсейові: Промов Аронові: Простягни жезло твоє, та вдар у порох землї, і зробиться він комарами по всїй Египецькій землї.

(8-17)І вчинили так, і простяг Арон руку свою з жезлом своїм і вдарив у порох землї, і напали комарі на людей і на скотину; увесь порох земляний узявся комарами по всїй Египецькій землї.

(8-18)Силкувались і чарівники вивести комарі чарами своїми, та й не змогли. І насїли комарі на людей і на скотину.

(8-19)І промовили тодї чарівники: Се Божий палець! І закаменїло серце Фараонове, і не послухав їх, як і глаголав Господь.

(8-20)І рече Господь Мойсейові: Устань рано враньцї, і стань перед Фараоном, саме вийде на воду, і промовиш йому: От що глаголе Господь: Одпусти люде мої послужити менї в степу.

(8-21)Коли ж затнешся відпустити люде мої, се я посилаю на тебе, і на дворян твоїх, і на людей твоїх, і на домівки ваші песячі мухи, і сповняться доми Египецькі песячими мухами, і сама земля, що на їй живете.

(8-22)І відріжню того дня Гозен землю, що на їй осїлись люде мої тим, що не буде там песячих мух, щоб зрозумів ти, що я Господь серед землї.

(8-23)І положу розлуку між моїми людьми й твоїми людьми. Завтра ж буде знаменнє се.

(8-24)І сотворив так Господь. І полетїли страшенні рої песячих мух у палати Фараонові, і в будинки дворян його, і в усю Египецьку землю, і попсувалась уся земля від песячих мух.

(8-25)І покликав Фараон Мойсея та Арона та й промовив: Ідїте принесїте жертву Господу, Богу вашому, в землї сїй.

(8-26)І каже Мойсей: Не подоба сьому так статись, гидко бо Египтянам, коли б ми ту принесли жертву Господеві, Богу нашому. Нї! Коли б ми приносили жертву гидку Египтянам перед очима в їх, вони побили б нас каміннєм.

(8-27)А пійдемо в степ за три днї ходи, та й принесемо жертву Господеві, Богу нашому, як повелїв нам він.

(8-28)І промовив Фараон: Одпущу вас принести жертву Господеві, Богу вашому, в степу, тільки не далеко простуйте! Помолїтесь і за мене!

(8-29)І каже Мойсей: Се йду від тебе, й благати му Господа, щоб зникли песячі мухи від тебе, і від дворян твоїх, і від людей твоїх завтра. Та не ходи вже, Фараоне, робом омани, не відпускаючи людей принести жертву Господеві.

(8-30)І вийшов Мойсей од Фараона, та й помолився Господеві.

(8-31)І сотворив Господь по слову Мойсейовому, і відогнав песячі мухи від Фараона, і від дворян його, і від людей його, і не зосталось нї однієї.

(8-32)Та запекле було серце в Фараона ще і того часу, і не схотів одпустити людей.

Переклад УБТ Турконяка

Сказав же Господь до Мойсея: Скажи Ааронові твому братові: Простягни рукою твою палицю на ріки і на канали і на мочари і наведи жаб.

І простягнув Аарон руку на води Єгипту, і навів жаб. І вилізли жаби і покрили єгипетську землю.

Зробили ж так само і єгипетські ворожбити своїми чарами, і навели жаби на єгипетську землю.

Закликав же Фараон Мойсея і Аарона і сказав: Помоліться до Господа за мене і хай забере жаб від мене і від мого народу, і відішлю нарід, і принесуть жертву Господеві.

Сказав же Мойсей до Фараона: Назначи мені, коли помолюся за тебе і за твоїх слуг і твій нарід, щоб усунути жаби від тебе і від твого народу і з ваших хат; залишаться тільки в ріці.

Він же сказав: Вранці. Отже, сказав: Так як ти сказав. Щоб знав ти, що немає іншого (Бога) за вийнятком Господа.

І усунені будуть жаби від тебе, і від ваших хат і від кімнат і від твоїх рабів і від твого народу; остануться тільки у ріці.

Вийшов же Мойсей і Аарон від Фараона. І закликав Мойсей до Господа про ограничення жаб, так як заповів Фараон.

Зробив же Господь так як сказав Мойсей, і вигинули жаби з хат і з кімнат і з піль.

І зібрали їх купи купи, і засмерділась земля.

Побачивши ж Фараон, що настала полегша, ствердло його серце, і він не вислухав їх, так як сказав Господь.

Сказав же Господь до Мойсея: Скажи Ааронові: Простягни рукою твою палицю, і вдар порох землі, і будуть блохи на людях і на слугах і в усій єгипетській землі.

Отже, простягнув Аарон рукою палицю, і вдарив порох землі і були блохи на людях і на чотироногих, і в усьому поросі землі були блохи в усій єгипетскій землі.

Зробили ж так само і ворожбити своїми чарами, щоб вивести блохи, і не змогли. І були блохи на людях і на чотироногих.

Отже, сказали ворожбити Фараона: Це палець Божий. І ствердло серце Фараона, і не вислухав їх, так як сказав Господь.

Сказав же Господь до Мойсея: Встань вранці і стань перед Фараоном. Ось він вийде на воду, і скажеш до нього: Так каже Господь: Відішли мій нарід, щоб мені послужили;

якщо ж не бажаєш відіслати мій нарід, ось я насилаю на тебе і на твоїх слуг і на твій нарід і на ваші хати псячу муху і наповняться хати єгиптян і земля на якій є вони псячою мухою.

І зроблю диво в тім дні в землі Ґесем, в якій є мій нарід, на ній не буде там псячої мухи, щоб знав ти, що Я Господь, Господь всієї землі.

І поставлю границю між моїм народом і між твоїм народом. Вранці ж буде цей знак на землі.

Зробив же Господь так, і прийшло множество псячої мухи до хат Фараона і до хат його слуг і в усю єгипетську землю, і земля була знищена псячою мухою.

Закликав же Фараон Мойсея і Аарона, кажучи: Пішовши, принесіть жертву вашому Богові в землі.

І сказав Мойсей: Не може так бути. Бо жертвуватимемо Господеві Богові нашому те, що огидне єгиптянам. Бо якщо жертвуватимемо те, що огидне єгиптянам, перед ними, побють нас камінням.

Підемо дорогою трьох днів в пустиню, і принесемо жертву Господеві Богові нашому, так як Він нам сказав.

І сказав Фараон: Я відішлю вас і принесіть жертву Господеві Богові вашому у пустині, але не ідіть дуже далеко. Помоліться, отже, за мене до Господа.

Сказав же Мойсей: Так то я вийду від тебе, і помолюся до Бога, і відійдуть псячі мухи від тебе і від твоїх слуг і твого народу завтра. Не продовжуй ще, Фараоне, обманювати, щоб не відіслати нарід принести жертву Господеві.

Вийшов же Мойсей від Фараона, і помолився до Бога.

Зробив же Господь так як сказав Мойсей, і прогнав псячі мухи від Фараона і від його слуг і від його народу, і не осталося ні одної.

І твердим вчинив Фараон своє серце і в цьому часі і не захотів відіслати нарід.

Російський синодальний переклад

(8-5)И сказал Господь Моисею: скажи Аарону: простри руку твою с жезлом твоим на реки, на потоки и на озера и выведи жаб на землю Египетскую.

(8-6)Аарон простер руку свою на воды Египетские; и вышли жабы и покрыли землю Египетскую.

(8-7)То же сделали и волхвы чарами своими и вывели жаб на землю Египетскую.

(8-8)И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал: помолитесь Господу, чтоб Он удалил жаб от меня и от народа моего, и я отпущу народ Израильский принести жертву Господу.

(8-9)Моисей сказал фараону: назначь мне сам, когда помолиться за тебя, за рабов твоих и за народ твой, чтобы жабы исчезли у тебя, в домах твоих, и остались только в реке.

(8-10)Он сказал: завтра. Моисей отвечал: будет по слову твоему, дабы ты узнал, что нет никого, как Господь Бог наш;

(8-11)и удалятся жабы от тебя, от домов твоих, и от рабов твоих и от твоего народа; только в реке они останутся.

(8-12)Моисей и Аарон вышли от фараона, и Моисей воззвал к Господу о жабах, которых Он навел на фараона.

(8-13)И сделал Господь по слову Моисея: жабы вымерли в домах, на дворах и на полях;

(8-14)и собрали их в груды, и воссмердела земля.

(8-15)И увидел фараон, что сделалось облегчение, и ожесточил сердце свое, и не послушал их, как и говорил Господь.

(8-16)И сказал Господь Моисею: скажи Аарону: простри жезл твой и ударь в персть земную, и сделается персмь мошками по всей земле Египетской.

(8-17)Так они и сделали: Аарон простер руку свою с жезлом своим и ударил в персть земную, и явились мошки на людях и на скоте. Вся персть земная сделалась мошками по всей земле Египетской.

(8-18)Старались также и волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли. И были мошки на людях и на скоте.

(8-19)И сказали волхвы фараону: это перст Божий. Но сердце фараоново ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь.

(8-20)И сказал Господь Моисею: завтра встань рано и явись пред лице фараона. Вот, он пойдет к воде, и ты скажи ему: так говорит Господь: отпусти народ Мой, чтобы он совершил Мне служение.

(8-21)а если не отпустишь народа Моего, то вот, Я пошлю на тебя и на рабов твоих, и на народ твой, и в домы твои песьих мух, и наполнятся домы Египтян песьими мухами и самая земля, на которой они живут;

(8-22)и отделю в тот день землю Гесем, на которой пребывает народ Мой, и там не будет песьих мух, дабы ты знал, что Я Господь среди земли;

(8-23)Я сделаю разделение между народом Моим и между народом твоим. Завтра будет сие знамение.

(8-24)Так и сделал Господь: налетело множество песьих мух в дом фараонов, и в домы рабов его, и на всю землю Египетскую: погибала земля от песьих мух.

(8-25)И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал: пойдите, принесите жертву Богу вашему в сей земле.

(8-26)Но Моисей сказал: нельзя сего сделать, ибо отвратительно для Египтян жертвоприношение наше Господу, Богу нашему: если мы отвратительную для Египтян жертву станем приносить в глазах их, то не побьют ли они нас камнями?

(8-27)мы пойдем в пустыню, на три дня пути, и принесем жертву Господу, Богу нашему, как скажет нам.

(8-28)И сказал фараон: я отпущу вас принести жертву Господу Богу вашему в пустыне, только не уходите далеко; помолитесь обо мне.

(8-29)Моисей сказал: вот, я выхожу от тебя и помолюсь Господу, и удалятся песьи мухи от фараона, и от рабов его, и от народа его завтра, только фараон пусть перестанет обманывать, не отпуская народа принести жертву Господу.

(8-30)И вышел Моисей от фараона и помолился Господу.

(8-31)И сделал Господь по слову Моисея и удалил песьих мух от фараона, от рабов его и от народа его: не осталось ни одной.

(8-32)Но фараон ожесточил сердце свое и на этот раз и не отпустил народа.