6

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Господь сказав Мойсееві: «Ось і побачиш, що зроблю я фараонові! Він буде змушений відпустити їх, ба більше, навіть силою вижене їх зо свого краю.»

 І говорив Бог до Мой-сея словами: «Я - Ягве.

Я з'являвсь Авраамові, Ісаакові й Яково-ві як „Бог Всемогутній" (Шадай), з ім'ям же моїм „Ягве" я не об'явився їм.

Я уклав також союз мій з ними, що дам їм Ханаан-землю, землю, де вони пробували мандрівними чужинцями.

Почув я також і стогін синів Ізраїля, що єгиптяни держать їх у неволі, і згадав про союз мій.

Тож іди, скажи синам Ізраїля; Я - Господь; я виведу вас із невольничої праці єгипетської, я вирятую вас із їхньої неволі, я спасу вас простягнутою рукою і великими карними присудами.

Я візьму вас собі за народ, і буду вам Богом, і ви зрозумієте, що я Господь, ваш Бог, що вивів вас із тяжкої невольничої праці єгипетської.

Я введу вас у землю, що її клявсь оддати Авраамові, Ісаакові та Яко-вові; і дам вам її в насліддя. Я -Господь.»

Так промовляв Мойсей до синів Ізраїля; та вони не слухали, бо не могли більше терпіти, така тяжка їхня робота.

Тоді сказав Господь Мойсееві:

«Піди і скажи фараонові, цареві єгипетському, нехай відпустить синів Ізраїля із землі своєї.»

І промовив Мойсей до Господа, кажучи: «Ось не послухали мене сини Ізраїля; як же ж фараон послухається мене? Таж я недорікуватий.»

 І говорив Господь Мойсееві та Аронові, і дав їм доручення щодо синів Ізраїля і фараона, царя єгипетського, щоб вивести синів Ізраїля з землі Єгипетської.

Ось голови родин їх. Сини Ру-вима, первородня Ізраїля: Ханох, Паллу, Хецрон і Кармі. Це родини Рувима.

Сини ж Симеона: Єму-ел, Ямін, Огад, Яхін, Цохар і Са-ул, син ханаанки. Це родини Симеона.

 А ось імена синів Леві за родинами їхніми: Гершон, Кегат і Мерарі; віку ж Леві було сто тридцять сім років.

Сини ж Гершо-на: Лівні та Шімгі за їхніми родинами.

Сини ж Кегата: Амрам, Іцгар, Хеврон і Узієл; віку ж Кега-тового було сто тридцять три роки.

Сини ж Мерарі: Махлі і Муші; це родини Леві за родами їхніми.

І взяв Амрам Йохеведу, тітку свою, собі за жінку і вродила йому Арона й Мойсея; віку ж Амрамово-го було сто тридцять і сім років.

Сини ж Іцгара: Корах, Нефег і Зіх-рі.

Сини ж Узієля: Мішаел, Ел-цафан і Сітрі.

 І взяв Арон собі за жінку Елішеву, дочку Амінада-ва, сестру Нахшона; і вродила йому Надава, Авігу, Єлеазара та Ітама-ра.

Сини ж Кораха: Ассір, Ел-кана і Авіясаф; це родини Кораха.

Єлеазар же, син Арона, взяв собі за жінку одну з дочок Путієла, і вродила йому Пінхаса. Це голови родин Леві за родами їхніми.

Це той Арон та Мойсей, що їм сказав Бог: «Виведіть синів Ізраїля з Єгипетської землі за полками.»

Це ті, що промовляли до фараона, єгипетського царя, щоб вивести синів Ізраїля з Єгипту: Мойсей та Арон.

Тож як Господь говорив до Мойсея в Єгипетській землі,

мовив він так до нього: «Я — Господь; промов до фараона, царя єгипетського, все, що скажу тобі.»

І сказав Мойсей перед Господом: «Ось бо губи мої неотесані, тож як фараон послухається мене?»

Переклад Огієнка

І сказав Господь до Мойсея: Тепер побачиш, що вчиню Я фараонові, бо він, змушений рукою сильною, їх відпустить, і, змушений рукою сильною, вижене їх із краю свого.

І говорив Бог до Мойсея, та й сказав йому: Я Господь!

І являвся Я Авраамові, Ісакові та Яковові Богом Всемогутнім, але Йменням Своїм Господь Я не дався їм пізнати.

А також Я склав був із ними Свого заповіта, що дам їм землю ханаанську, землю їх мандрування, в якій вони мандрували.

І почув Я теж стогін синів Ізраїлевих, що єгиптяни роблять їх своїми рабами, і згадав заповіта Свого.

Тому скажи синам Ізраїлевим: Я Господь! І Я виведу вас з-під тягарів Єгипту, і визволю вас від їхньої роботи, і звільню вас витягненим раменом та великими присудами.

І візьму вас Собі за народа, і буду вам Богом, і ви познаєте, що Я Господь, Бог ваш, що виводить вас із-під тягарів Єгипту!

І введу вас до того Краю, що про нього Я підняв був Свою руку, щоб дати його Авраамові, Ісакові та Якову. І Я дам його вам на спадщину. Я Господь!

І так говорив Мойсей до синів Ізраїлевих, та вони не слухали Мойсея через легкодухість та тяжку роботу.

І казав Господь до Мойсея, говорячи:

Увійди, говори до фараона, царя єгипетського, і нехай він відпустить Ізраїлевих синів із свого краю.

І казав Мойсей перед лицем Господнім, говорячи: Таж Ізраїлеві сини не слухали мене, як же послухає мене фараон? А я необрізановустий!

І казав Господь до Мойсея та до Аарона, і дав їм накази до Ізраїлевих синів та до фараона, царя єгипетського, щоб вивести Ізраїлевих синів з єгипетського краю.

Оце голови батьківських домів їхніх. Сини Рувима, перворідного Ізраїлевого: Ханох і Паллу, Хецрон і Кармі, це родини Рувимові.

А сини Симеонові: Ємуїл, і Ямін, і Огад, і Яхін, і Цохар, і Шаул, син ханаанеянки, це родини Симеонові.

А оце імена синів Левієвих за їхніми родинами: Ґершон, і Кегат, і Мерарі. А літа життя Левієвого сто і тридцять і сім літ.

Сини Ґершонові: Лівні, і Шім'ї за їхніми родинами.

А сини Кегатові: Амрам, і °цгар, і Хеврон, і Уззіїл. А літа життя Кегатового сто і тридцять і три роки.

А сини Мерарі: Махлі та Муші. Оце родини Левієві за їхніми родами.

І взяв Амрам свою тітку Йохевед собі за жінку, і вона породила йому Аарона та Мойсея. А літа життя Амрамового сто і тридцять і сім літ.

А сини °цгарові: Корах, і Нефеґ, і Зіхрі.

А сини Уззіїлові: Мішаїл, і Елцафан, і Сітрі.

І взяв Аарон Елішеву, дочку Амінадавову, сестру Нахшонову, собі за жінку, і вона породила йому Надава, і Авігу, і Елеазара, і Ітамара.

А сини Корахові: Ассир, і Елкана, і Аваасаф, це родини Корахові.

А Елеазар, син Ааронів, узяв собі з дочок Путіїлових за жінку, і вона породила йому Пінхаса. Оце голови батьківських домів Левітів за їхніми родинами.

Оце Аарон і Мойсей, що Господь говорив їм: Виведіть Ізраїлевих синів з єгипетського краю за їхніми військовими відділами.

Вони ті, що говорили до фараона, царя єгипетського, щоб вивести Ізраїлевих синів з Єгипту, це Мойсей та Аарон.

І сталося в дні, коли Господь говорив до Мойсея в єгипетськім краї,

то казав Господь до Мойсея, говорячи: Я Господь! Говори фараонові, цареві єгипетському, усе, що Я говорю тобі.

І сказав Мойсей перед обличчям Господнім: Таж я необрізановустий! Як же слухати буде мене фараон?

Переклад Куліша

І рече Господь Мойсейові: Се побачите, що сотворю Фараонові: кріпка бо рука змусить його відпустити їх і правиця висока повиганяти їх із землї своєї.

І говорив Бог до Мойсея і рече йому: я Господь.

І являвсь я Авраамові й Ізаакові і Яковові як Бог їх всемогущий, з імям же моїм Єгова я не обявивсь їм.

І я ж поставив завіт мій із ними, що оддам їм Канаан землю, де пробували вони чуженицями.

І почув я теж стогнаннє синів Ізрайлевих, що їх Египтяне держали в неволї, і спогадав завіт мій.

Тим же то йди, промов до синів Ізрайлевих: Я Господь-Єгова, і виведу вас із неволї Египецької, і вирятую вас ізпід панщини рукою простягнутою і присудами великими.

І прийму вас за нарід собі, і буду вам Богом, і зрозумієте, що я Господь, ваш Бог, що вас вивів із неволї Египецької.

І введу вас у землю, що про неї клявсь оддати її Авраамові й Ізаакові й Яковові, і дам вам її в наслїддє. Я Господь.

І промовляв так Мойсей синам Ізрайлевим, та не послухали Мойсея від легкодухостї й тяжкої неволї.

І рече Господь Мойсейові:

Увійди й кажи Фараонові, цареві Египецькому, щоб одпустив сини Ізрайлеві із землї своєї.

І промовив Мойсей перед Господом і каже: Се не послухали мене сини Ізрайлеві; як же Фараон послухає мене? Та ж мої губи не обрізані, я не проречистий.

І глаголав Господь Мойсейові та Аронові, і повелїв їм промовляти до синів Ізрайлевих і до Фараона, царя Египецького, щоб вивести Ізраїлїв з Египту.

Се голови батьківських домів їх: Сини Рубена, первеньця Ізрайлевого: Ганох та Паллуй, Гезрон та Хармій; се Рубенові сини.

Сини ж Симеонові: Ємуель та Ямін та Огад та Якін та Зохар, та Савул, син Канаанки: се семї Симеонові.

А се ймена в синів Левієвих по родам їх: Герзон та Кегат та Мерарій; а років життя Левієвого було сто і трийцять і сїм лїт.

Сини ж Герзонові: Лібнїй та Симей з семями їх.

Сини ж Кегатові: Амрам та Їзгар, та Геброн та Узієль; віку ж Кегатового було сто і трийцять і три годи.

Сини ж Мерарієві: Махлїй та Мусїй; се семї Левієві по родах їх.

І взяв Амрам Йохабеду, дочку брата батька свого, собі за жінку, і вродила йому Арона та Мойсея; віку ж Амрамового було сто і трийцять і сїм років.

Сини ж Їзгарові: Кораг та Нефег та Зихрій.

Сини ж Узієлові: Мішаель та Елзафан та Ситрій.

І взяв Арон Елїсебу, дочку Аминадабову, сестру Нахсонову, собі за жінку; і вродила йому Надаба та Абігея, Елеазара та Ітамара.

Сини ж Корагові: Асир та Єлькана та Абиясаф; се семї Корагові.

Елеазар же Ароненко узяв собі одну з дочок Путієлових, і вродила йому Пинегаса. Се голови синів Левіїв по родах їх.

Се той Арон та Мойсей, що їм рече Бог: Виведїть менї сини Ізрайлеві з Египту по полках їх.

Се ті, що промовляли до Фараона, Египецького царя, щоб вивести сини Ізрайлеві з Египецької землї: се Мойсей та Арон.

І сталось того дня, як Господь глаголав до Мойсея в Египецькій землї,

Що рече Господь Мойсейові: Я Господь. Промов до Фараона, Египецького царя, все, що я глаголав до тебе.

І каже Мойсей перед Господом: Ось в мене губи не обрізані, як же Фараонові та послухати мене?

Переклад УБТ Турконяка

І сказав Господь до Мойсея: Тепер побачиш, що зроблю Фараонові. Бо сильною рукою відішле їх, і високою рукою викине їх з своєї землі.

Заговорив же Бог до Мойсея і сказав до нього: Я Господь

і Я зявився Авраамові і Ісаакові і Якову, будучи їхнім Богом, і моє імя, Господь, Я їм не обявив.

І Я поклав мій завіт з ними, щоб дати їм землю хананеїв, землю яку замешкали, в якій і жили на ній.

І Я почув стогін синів Ізраїля, яким єгиптяни їх гнобили, і пригадав Я завіт ваш.

Іди, і скажи синам Ізраїля, кажучи: Я Господь, і виведу вас від насильства єгиптян, і визволю вас з рабства, і викуплю вас високою рукою і великим судом,

і візьму вас собі за мій нарід, і буду вам Богом, і пізнаєте, що Я Господь Бог ваш, що вивів вас з насильства єгиптян.

І введу вас до землі, на яку простягнув Я мою руку, щоб дати її Авраамові і Ісаакові і Якову, і дам її вам в спадщину. Я Господь.

Заговорив же Мойсей так до синів Ізраїля і не вислухали Мойсея через малодушність і через гнітучі роботи.

Мовив же Господь до Мойсея, кажучи:

Ввійди, заговори до Фараона єгипетского царя, щоб відіслав синів Ізраїля з своєї землі.

Заговорив же Мойсей перед Господом, кажучи: Ось сини Ізраїля не вислухали мене, і як вислухає мене Фараон? Я ж некрасномовний.

Сказав же Господь до Мойсея і Аарона, і дав їм зарядження для Фараона єгипетского царя, щоб вислав синів Ізраїля з єгипетскої землі.

І це страшини домів за своїми родами. Сини Рувима, первородного Ізраїля: Енох і Фаллус, Асрон і Хармі; це родини Рувима.

І сини Симеона: Ємуіл і Ямін і Оад і Яхін і Саар і Саул, що від фінікійки; це родини синів Симеона.

І це імена синів Леві за їхніми родами: Ґедсон і Каат і Мерарі; і роки життя Леві: сто тридцять сім.

І це сини Ґедсона: Ловені і Семеї, доми їхніх родин.

І сини Каата: Амрам і Ісаар, Хеврон і Озіїл; і роки життя Каата сто тридцять літ.

І сини Мерарі: Моолі і Омусі. Це доми родин Леві за своїми родинами.

І взяв Амрам собі за жінку Йохаведу дочку брата свого батька, і породила йому Аарона і Мойсея і Маріяму їхню сестру; а роки життя Амврама сто тридцять шість літ.

І сини Ісаара: Коре і Нафеґ і Зехрі.

І сини Озієла: Місаїл і Елісафан і Сетрі.

Взяв же Аарон собі за жінку Елісаву, дочку Амінадава, сестру Наассона, і породила йому Надава і Авіюда і Елеазара і Ітамара.

Сини ж Коре: Асір і Елкана і Авіасаф; це родини Коре.

І Елеазар, син Аарона, взяв собі за жінку з дочок Футіїла, і породила йому Фінееса. Це старшини родин Левітів за своїми родами.

Це Аарон і Мойсей, яким сказав Бог вивести синів Ізраїля з силою своєю з єгипетскої землі.

Це ті, що говорили до Фараона єгипетского царя, і вивели синів Ізраїля з Єгипту, це Мойсей і Аарон.

В день, в якому заговорив Господь до Мойсея в єгипетскій землі.

І заговорив Господь до Мойсея, кажучи: Я Господь, промов до Фараона єгипетского царя те, що я говорю до тебе.

І сказав Мойсей перед Господом: Ось я гикавий, і як мене вислухає Фараон.

Російський синодальний переклад

И сказал Господь Моисею: теперь увидишь ты, что Я сделаю с фараоном; по действию руки крепкой он отпустит их; по действию руки крепкой даже выгонит их из земли своей.

И говорил Бог Моисею и сказал ему: Я Господь.

Являлся Я Аврааму, Исааку и Иакову с именем "Бог Всемогущий ", а с именем Моим "Господь " не открылся им;

и Я поставил завет Мой с ними, чтобы дать им землю Ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали.

И Я услышал стенание сынов Израилевых о том, что Египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет Мой.

Итак скажи сынам Израилевым: Я Господь, и выведу вас из-под ига Египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцею простертою и судами великими;

и приму вас Себе в народ и буду вам Богом, и вы узнаете, что Я Господь, Бог ваш, изведший вас из-под ига Египетского;

и введу вас в ту землю, о которой Я, подняв руку Мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Иакову, и дам вам ее в наследие. Я Господь.

Моисей пересказал это сынам Израилевым; но они не послушали Моисея по малодушию и тяжести работ.

И сказал Господь Моисею, говоря:

войди, скажи фараону, царю Египетскому, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей.

И сказал Моисей пред Господом, говоря: вот, сыны Израилевы не слушают меня; как же послушает меня фараон? а я не словесен.

И говорил Господь Моисею и Аарону, и давал им повеления к сынам Израилевым и к фараону, царю Египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из земли Египетской.

Вот начальники поколений их: сыны Рувима, первенца Израилева: Ханох и Фаллу, Хецрон и Харми: это семейства Рувимовы.

Сыны Симеона: Иемуил и Иамин, и Огад, и Иахин, и Цохар, и Саул, сын Хананеянки: это семейства Симеона.

Вот имена сынов Левия по родам их: Гирсон и Кааф и Мерари. А лет жизни Левия было сто тридцать семь.

Сыны Гирсона: Ливни и Шимеи с семействами их.

Сыны Каафовы: Амрам и Ицгар, и Хеврон, и Узиил. А лет жизни Каафа было сто тридцать три года.

Сыны Мерари: Махли и Муши. Это семейства Левия по родам их.

Амрам взял Иохаведу, тетку свою, себе в жену, и она родила ему Аарона и Моисея. А лет жизни Амрама было сто тридцать семь.

Сыны Ицгаровы: Корей и Нефег и Зихри.

Сыны Узииловы: Мисаил и Елцафан и Сифри.

Аарон взял себе в жену Елисавету, дочь Аминадава, сестру Наассона, и она родила ему Надава и Авиуда, Елеазара и Ифамара.

Сыны Корея: Асир, Елкана и Авиасаф: это семейства Кореевы.

Елеазар, сын Аарона, взял себе в жену одну из дочерей Футииловых, и она родила ему Финееса. Вот начальники поколений левитских по семействам их.

Аарон и Моисей, это - те, которым сказал Господь: выведите сынов Израилевых из земли Египетской по ополчениям их.

Они-то говорили фараону, царю Египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из Египта; это - Моисей и Аарон.

Итак в то время, когда Господь говорил Моисею в земле Египетской,

Господь сказал Моисею, говоря: Я Господь! скажи фараону, царю Египетскому, все, что Я говорю тебе.

Моисей же сказал пред Господом: вот, я несловесен: как же послушает меня фараон?